Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

วันเดียว..เที่ยว อยุธยา

 - วัดพนัญเชิงวรวิหาร สักการะหลวงพ่อโต ) ซาปอกง( วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสมัยอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล วัดซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง หรือ ช่วงอโยธยา ตอนปลายชมเจดีย์ที่พระนเรศวรมหาราชสร้างหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการทายุทธหัตถี นมัสการหลวงพ่อปู่ชัยมงคล - วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตร ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น - วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดเดียวในอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทาลาย ชมพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ซึ่งมีเพียง 6 องค์ - วัดเชิงท่า วัดแห่งนี้พระเจ้าตากสินมหาราช เคยอาศัยเป็นศิษย์วัด ชมภาพเขียนโบราณ ที่หาชมได้ยาก - วัดตูม สักการะพระพุทธรูปทรง เครื่องน้อยที่ภายในเศียรมีน้าซึม ออกมาตลอดเวลา - วัดธรรมมิกราช ซึ่งสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 8 ปี สักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่และชมเจดีย์สิงห์ล้อมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ - วัดเสาธง สักการะหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก สักการะหลวงพ่อพุทธนิมิต หรือหลวง พ่อเสี่ยงทาย

กำหนดการเดินทาง

ยังไม่ระบุวัน


ID : soda 07 : ไทย

อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้าแม่กลอง – น้าตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

 - กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ – อ.แม่สอด - แม่สอด - อุ้มผาง – ถ้าตะโค๊ะบิ๊ - วังปลา - วัดหนองหลวง - ตลาดอุ้มผาง - ล่องต้นน้าแม่กลอง - น้าตกทีลอจ่อ – น้าตกทีลอซู - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท - น้าตกพาเจริญ – ช้อปปิ้งตลาดริมเมย – นครสวรรค์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,999.- บาท

กำหนดการเดินทาง

- พ.ย. - พ.ค. 2561


ID : soda 06 : ไทย

เพชรบูรณ์ - เลย 4 วัน 3 คืน

- เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก วัดเนรมิตรวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก ภูเรือ ยอดภูเรือ ไร่เอสเอ ชาโตเดอเลย - พระธาตุผาแก้ว เขาค้อ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 5,900.- บาท

กำหนดวันเดินทาง

3 - 4 กุมภาพันธ์  2561

 


ID : soda 05 : ไทย

ท่องทะเลตะวันออก เกาะช้าง จ.ตราด 3 วัน 2 คืน

 เที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ...มหกรรมกีฬามหาสนุก หรือ ความงดงามน้าตกคลองพลู พักรีสอร์ทติดชายหาดส่วนตัว... อร่อยกับอาหารเลิศรส..พร้อมกิจกรรมมันส์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.- บาท

กำหนดการเดินทาง

- ทุกวัน

- โปรแกรมการเดินทาง / งาานินเู้เดินทาง 40 ท่านขึ้นไป


ID : soda 04 : ไทย

โปรแกรมท่องเที่ยว.... กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

- วัดถ้าเสือ – ถ้าเขาน้อย - ล่องแพเปียก หรือ กิจกรรมต่าง ๆ – Party night - พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลย – เจ.อาร์. ควีน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 2,600.- บาท

กำหนดวันเดินทาง

-ทุกวัน

-โปรแกรมการเดินทาง งาานินเู้เดินทาง /40 ท่านขึ้นไป


ID : soda 03 : ไทย

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2 วัน 1 คืน

-ไร่ทองสมบูรณ์ คลับ เพลิดเพลินกับบรรยากาศสไตล์ตะวันตก“อิสระเลือกเล่นกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย” -กิจกรรม Sport day ด้วยการแข่งกีฬา -ต้อนรับ “เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์” ในค่าคืน ของ “Night Party” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี -งานเลี้ยงสังสรรค์ ในค่าคืน ของ“ Temple Festival Night Party ” สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ใน รูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้าใคร ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อม ดนตรีวงครบรส พร้อม โชว์พิเศษกับ ศิลปิน ก็อปปีโชว์ เสกโลโซ และการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม -เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ประกอบด้วยอาคารหอศิลป์ขนาดใหญ่กว่า 1,700 ตารางเมตร จัดแสดงผลงานศิลปะในการสะสมของ คุณพงษ์ชัย จินดาสุข มีสวนประติมากรรมซึ่งจัดวางกลางแจ้ง -PALIO KHAOYAI อาณาจักรช้อปปิ้งแห่งใหม่ ปาลิโอ เขาใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายเครื่องประดับ ร้านขายของที่ระลึก บนถนนคนเดินในสไตล์อิตาเลี่ยน พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ไว้เป็นที่ระลึก -ไร่องุ่นสุพัตรา เข้าเยี่ยมชมและแวะชิมผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ของไร่องุ่นสุพัตรา ได้ ทางไร่องุ่นสุพัตรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบที่ทางไร่ได้คัดสรร มาอย่างดี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 2,999.- บาท

วันและเวลาในการเดินทาง
- 24 - 25 พ.ย. 2560
- สาหรับคณะผู้ใหญ่และเด็ก ครั้งละประมาณ 250 ท่านขึ้นไป


ID : soda 02 : ไทย

วันเดียวเที่ยว อ.ปากช่อง จ.นครราชศรีมา

-เพลิดเพลินกับบรรยากาศสไตล์ตะวันตก“ิ้สระเลื้กเล่นกิจกรรม ได้ตามั้ธยาศัย” -เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ประก้บด้วย้าคารห้ศิลป์ขนาดใหญ่กว่า 1,700 ตารางเมตร จัดแสดงผลงานศิลปะในการสะสมข้ง คุณพงษ์ชัย จินดาสุข มีสวนประติมากรรมซึ่งจัดวางกลางแจ้ง -PALIO KHAOYAI อาณาจักรช้้ปปิ้งแห่งใหม่ ปาลิโอ้ เขาใหญ่ เพียบพร้้มไปด้วย ร้าน้าหาร ร้านกาแฟ ร้านขายเครื่้งประดับ ร้านขายข้งที่ระลึก บนถนนคนเดินในสไตล์ิ้ตาเลี่ยน พร้้มเก็บภาพความประทับใจ ไว้เป็นที่ระลึก -ไร่องุ่นสุพัตรา เข้าเยี่ยมชมและแวะชิมผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ข้งไร่้งุ่น สุพัตรา ได้ ทางไร่้งุ่น สุพัตรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบที่ทางไร่ได้คัดสรร มา้ย่างดี

วันและเวลาในการเดินทาง
- ทุกวัน
- สาหรับคณะผู้ใหญ่และเด็ก ครั้งละประมาณ 8 ท่านขึ้นไป


ID : soda 01 : ไทย

อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 10 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 ***พักนิวยอร์ก 2 คืน*** ***ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (One World Trade Center)***

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 99,900.- บาท

กำหนดการเดินทาง                                                                          

วันที่    6-15 เม.ย. 61

99,900.-

วันที่   18-27 พ.ค. 61

99,900.-


ID : soda 002 : อเมริกา

                                                                          รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ

 

2

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก

O

O

THE WATSON HOTEL  

3

นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภาพขึ้นตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์

O

O

O

THE WATSON HOTEL  

4

นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – ฟิลาเดลเฟีย

O

X

O

CRWON PLAZA

CHERRY HILL

5

ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน

O

O

O

SPRING HILL SUITES CENTREVILLE

6

วอชิงตัน ดี.ซี. – อนุสรณ์สถานลินคอล์น – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD

O

O

O

HOLIDAY INN HARRISBURG

7

แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า –

อาหารค่ำบน Skylon Tower

O

O

O

SHERATON ON THE FALLS

8

ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) –

CN Tower – สนามบิน

O

O

O

 

9

โตรอนโต – ไต้หวัน ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***

 

10

ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

 ✈

 

อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 ***พักซาน ฟรานฯ 2 คืน ลาสเวกัส 2 คืน*** รวมค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน และ ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค ***ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600 บาท ***

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 75,900.- บาท

กำหนดการเดินทาง                                                                         

วันที่      27 เม.ย.- 6 พ.ค. 61

75,900.-


ID : soda 001 : อเมริกา

                                                                             รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซาน ฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค

O

CROWNE UNION CITY

2

ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก                                            – ถนนลอมบาร์ด – Painted Ladies – Union Square

O

O

X

CROWNE UNION CITY

3

สะพานโกลเด้นเกท – เฟรสโน  

O

O

O

RADISSON FRESNO HOTEL 

4

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

O

O

O

EXCALIBUR

5

ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk (รวมค่าเข้าชม)

O

O

O

EXCALIBUR

6

ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม

O

O

O

DOUBLE TREE ORANGE

7

เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (รวมค่าเข้าชม)

O

X

X

DOUBLE TREE ORANGE

8

อนาแฮม – Hollywood Boulevard –

โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล –  สนามบิน

O

X

O

 

9

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

 

10

กรุงเทพฯ

 ✈

 

อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก ไนแอการ่า วอชิงตัน ดี.ซี. 10 วัน 7 คืน

 เดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนีย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.),ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว (White House) , ชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute), นำชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural History , นำท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex ,เมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการ่า ,จากนั้นพาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ,เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่Woodbury Common Premium Outlets ,มหานครนิวยอร์ก (New York) ,ลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ,จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ,

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 77,900 บาท

วันที่  22-31 มี.ค. 61 (10วัน 6คืน)

77,900.-

วันที่  2-11 เม.ย. 61 (10วัน 7คืน)

79,900.-


ID : America02