Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

SUPER SAVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • เที่ยวเมืองเวนิส (Venice) เมืองในฝันอันสุดแสนโรแมนติก • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ที่ตั้งของยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเทรอซ์ • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 42,900 บาท

วันที่    27 ก.ค.-2 ส.ค. 61

วันที่    8-14 ส.ค. 61

วันที่    5-11, 12-18 ก.ย., 25 ก.ย.-1 ต.ค. 61

วันที่    3-9, 10-16, 19-25 ต.ค., 30 ต.ค.-5 พ.ย. 61


ID : pk0-7339

1

กรุงเทพฯ – ดูไบ

2

ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้

3

เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน

4

มิลาน – เซอร์แมท – แทซ

5

แทซ – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์

6

โลซานน์ – เจนีวา -  เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน

7

ดูไบ – กรุงเทพฯ 

ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส

 “วัดไชยวัฒนาราม” สัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองแห่งราชวงศ์ปราสาททอง “วัดพุทไธศวรรย์” ที่ตั้งของ “เวียงเล็ก” เมืองชั่วคราวก่อนที่พระเจ้าอู่ทอง นำท่านเดินทางสู่ “วิหารพระมงคลบพิตร” ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในเมืองไทย “วัดพระศรีสรรเพชญ์” ซึ่งเป็นวัดหลวงอันเป็นต้นแบบของการสร้างวัดในเขตพระบรมราชวัง เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ์ เป็นต้น

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 999.-บาท บาท

เดินทางทุกวัน รถตู้ 8 ท่านขึ้นไป / รถโค๊ชปรับอากาศ 40 ท่านขึ้นไป


ID : One day Trip

อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (One World Trade Center)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 9,9000 บาท

วันที่   19-27 ก.ย. 61

99,900.-

วันที่   7-15 ต.ค. 61

102,900.-

วันที่  1-9, 22-30 พ.ย. 61

102,900.-

วันที่  1-9, 21-29 ธ.ค. 61

102,900.-


ID : pk0-7692

 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวั่น – นิวยอร์ก
2 นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ 
3 นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์
4 ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. 
5 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 
6 แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า – 
อาหารค่ำบน Skylon Tower 
7 ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) – 
CN Tower – สนามบิน
8 โตรอนโต – ไต้หวั่น ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***
9 ไต้หวั่น – กรุงเทพฯ 

SUPER SAVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • เที่ยวเมืองเวนิส (Venice) เมืองในฝันอันสุดแสนโรแมนติก • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ที่ตั้งของยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเทรอซ์ • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 42,900 บาท

วันที่    27 ก.ค.-2 ส.ค. 61

42,900.-

วันที่    8-14 ส.ค. 61

42,900.-

วันที่    5-11, 12-18 ก.ย., 25 ก.ย.-1 ต.ค. 61

42,900.-

วันที่    3-9, 10-16, 19-25 ต.ค., 30 ต.ค.-5 พ.ย. 61

42,900.-


ID : pk-07339

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ – ดูไบ

 

2

ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้

O

O

BEDBANK ANTONY

3

เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน

O

O

O

NH MILAN

4

มิลาน – เซอร์แมท – แทซ

O

O

X

ELITE HOTEL

5

แทซ – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์

O

O

O

NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY

6

โลซานน์ – เจนีวา -  เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน

O

X

 

7

ดูไบ – กรุงเทพฯ 

 ✈

 

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม • พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป • ชมจัตุรัสมาเรียน-พลาสท์ (Marienplatz) จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 58,900.- บาท

กำหนดการเดินทาง       

วันที่   13-21 เม.ย. 61

69,900.-

วันที่   27 เม.ย.-5 พ.ค. 61

63,900.-

วันที่   10-18 พ.ค., 24 พ.ค.-1 มิ.ย. 61

58,900.-

วันที่   14-22 มิ.ย. 61

58,900.-

วันที่   12-20 ก.ค., 26 ก.ค.-3 ส.ค., 28 ก.ค.-5 ส.ค. 61

62,900.-

วันที่   9-17, 22-30 ส.ค. 61

65,900.-


ID : soda 001 : ยุโรป

                                                                            รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ

 

2

ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน

O

O

CITY OBERLAND

3

กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น

O

O

O

IBIS STYLES LUZERN

4

ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค

O

O

O

MERCURE MUNCHEN NEUPERLACH 

5

มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก

O

O

O

HOLIDAY INN CONGRESS  

6

 ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก

O

O

O

HOLIDAY INN BRATISLAVA  

7

บราติสลาวา –  Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 

O

X

O

NOVOTEL BUDAPEST

8

บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์

O

O

 

9

ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR)

 ไฮไลท์ • ว่ายน้ำชมฉลามวาฬที่เมืองออสล๊อบ • เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย • เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู • พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่ม 17,991 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่  04 -  08 พ.ค. 61

วันที่  10  - 14 พ.ค. 61

วันที่  11  - 15 พ.ค. 61

วันที่  17  -  21 พ.ค. 61

วันที่  25  -  29 พ.ค. 61

วันที่  14  -  18 มิ.ย.  61

วันที่  28 มิ.ย. -  02 ก.ค. 61

วันที่  05 -  09  ก.ค. 61

วันที่ 19 - 23 ก.ค. 61

วันที่ 02 -  06 ส.ค. 61

วันที่  09 - 13 ส.ค. 61

วันที่  10 - 14 ส.ค. 61

วันที่  23 - 27 ส.ค. 61

วันที่  06 -  10 ก.ย. 61

วันที่ 20 - 24 ก.ย. 61

วันที่ 27 ก.ย. -  01 ต.ค. 61

วันที่  04 - 08 ต.ค. 61

วันที่  11 - 15 ต.ค. 61


ID : pk0-1813

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ – เซบู

2

เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงทราเซีย –หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะเซบู

3

เซบู – ออสล๊อบ – ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ – เซบู

4

เซบู – กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ช้อปปิ้งห้าง SM Mall

5

กรุงเทพฯ

บรูไน-ฟิลิปปินส์ เที่ยว 2 ประเทศ สบาย...สบาย 5วัน4คืน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (BI)

 ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า - ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ - ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque - ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer - ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ - ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 23,991 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่  14-18 เม.ย. 61

วันที่  21-25 เม.ย. 61

วันที่  05-09 พ.ค. 61

วันที่  12-16 พ.ค. 61

วันที่  19-23 พ.ค. 61

วันที่   02-06 มิ.ย. 61

วันที่  28 ก.ค.- 01 ส.ค 61

วันที่  11-15 ส.ค. 61

วันที่  25-29 ส.ค. 61

วันที่  22-26 ก.ย. 61

วันที่  13-17 ต.ค. 61

วันที่  20-24 ต.ค. 61

วันที่  03-07 พ.ย. 61

วันที่  17-21 พ.ย. 61


ID : pk0-166

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

     1

กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

     2

Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia -ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

    3

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery- พิพิธภัณฑ์ Malay Technology -ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา

    4

มะนิลา – โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ชมโชว์พื้นเมือง

    5

สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ

อินโดนีเซีย บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4วัน3คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 ไฮไลท์ทัวร์ อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี • วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร • หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่ สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบินไทย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 28,911 บาท

กำหนดการเดินทาง

17-20 พ.ค. 2561

26-29 พ.ค. 61

02-05 มิ.ย.  61

21-24 มิ.ย. 61

05- 08 ก.ค. 61

06- 09 ก.ย. 61

22-25 ก.ย. 61

11-14  ต.ค. 61

12-15 ต.ค.  61

20-23 ต.ค. 61

01-04 พ.ย. 61

24-27 พ.ย. 61


ID : pk0-367

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดอูลูวาตู- ระบำไฟ - หาดจิมบารัน

2

ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดทานาห์ล็อต

3

บาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี

4

วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ

บาหลี-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย...สบาย 5วัน4คืน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (BI)

 ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น19,991 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 10-14 เม.ย. 61

วันที่ 24-28 เม.ย. 61

วันที่ 01-05 พ.ค. 61

วันที่ 08-12 พ.ค. 61

วันที่ 15-19 พ.ค. 61

วันที่ 22-26 พ.ค. 61

วันที่ 05-09 มิ.ย. 61

วันที่ 26-30 มิ.ย. 61

วันที่ 10-14 ก.ค. 61

วันที่ 24-28 ก.ค. 61

วันที่ 07-11 ส.ค. 61

วันที่ 21-25 ส.ค. 61

วันที่ 18-22 ก.ย. 61

วันที่ 09-13 ต.ค. 61

วันที่ 23-27 ต.ค. 61

วันที่ 06-10 พ.ย. 61


ID : pk0-88

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี

2

ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

3

วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน

4

บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

5

บรูไน – กรุงเทพฯ

มาเลเซีย สบาย...สบาย

 ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 2. ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย 3. ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู 4. ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ 5. ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ชมโรงงานช็อคโกแลต

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น8,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ : 18 – 20 พ.ค. 61

8,999

8,999

8,999

3,500

วันที่ : 19 – 21 พ.ค. 61

8,999

8,999

8,999

3,500

วันที่ : 26 – 28 พ.ค. 61

9,999

9,999

8,999

3,500

วันที่ : 01 – 03 มิ.ย. 61

9,999

9,999

8,999

3,500

วันที่ : 08 – 10 มิ.ย. 61

9,999

9,999

8,999

3,500

วันที่ : 30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 61

9,999

9,999

8,999

3,500

วันที่ : 07-09  ก.ค.  61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 14 - 16 ก.ค. 61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ :21 -23 ก.ค. 61

9,999

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 27 - 29 ก.ค. 61

11,991

11,991

10,991

3,500

วันที่ : 28 - 30 ก.ค. 61

11,991

11,991

10,991

3,500

วันที่ : 4 - 6 ส.ค. 61

10,991

10,991

9,991

3,500

วันที่ : 11 - 13 ส.ค. 61

12,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 25 - 27 ส.ค. 61

10,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ :  1 -3 ก.ย. 61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ :  8 - 10 ก.ย. 61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 15 - 17 ก.ย.  61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 22 - 29 ก.ย. 61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 06 - 08 ต.ค. 61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 13 - 15 ต.ค 61

12,991

12,991

11,991

3,500

วันที่ : 21 - 23 ต.ค. 61

10,991

10,991

10,991

3,500

วันที่ :  27 - 29 ต.ค. 61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 03- 05 พ.ย.  61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 10 - 12 พ.ย. 61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 17 - 19 พ.ย. 61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 24 - 26  พ.ย. 61

9,991

9,991

8,991

3,500

วันที่ : 08 -10 ธ.ค. 61

12,991

12,991

11,991

3,500

วันที่ : 28 - 30 ธ.ค. 61

13,991

13,991

12,991

3,500

วันที่ :29 - 31 ธ.ค. 61

13,991

13,991

12,991

3,500

วันที่ : 30 ธ.ค.61 - 01 ม.ค. 62

13,991

13,991

12,991

3,500

 


ID : pk0-181

1

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา-วัดเทียนโฮ่ว – พระราชวังอิสตาน่า มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด

2

ถ้ำบาตู – เก็นติ้ง – ห้าง First World Plaza

3

กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝดปิโตรนัส - ช็อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park KLIA - กรุงเทพ