Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

HAN08 ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้วมังกรเมฆ (3D2N)

 เช็คอินเที่ยวเมืองใหม่ล่าสุด สะพานกระจกมังกรเมฆ -ตลาดซาปา -ทะเลสาบตะวันตก -ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย

วันที่ 06 – 08  ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 03 – 05 มกราคม 2563

วันที่ 10 – 12 มกราคม 2563

วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 

วันที่ 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

วันที่ 06 – 08 มีนาคม 2563

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563

วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563

วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563

วันที่ 03 – 05 เมษายน 2563

วันที่ 10 – 12 เมษายน 2563

วันที่ 17 – 19 เมษายน 2563

วันที่ 24 – 26 เมษายน 2563

 


ID : HAN08

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย - เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ – ถนนคนเดินซาปา

วันที่สอง

เมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก – ตลาดก๊อกเหลียว  

วันที่สาม

 เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

HAN07 HANOI HALONG PARK NINH BINH (3D2N)

สุดฟินส์! ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเล ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Halongpark -วัด Bai Dinh -ล่องเรือชมความงามจ่างอาน -ตลาดราตรีฮาลอง -สุสานลุงโฮ -ทำเนียบประธานาธิบดี -วัดเจดีย์เสาเดียว -ทะเลสาบคืนดาบ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562

 


ID : HAN07

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองนิงบิงห์ – ร้าน OTOP – วัดไบ่ดิงห์ – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน 

วันที่สอง

 เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเลชม HALONG PARK – ตลาดราตรีฮาลอง

วันที่สาม

 เมืองฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

 

HAN06 เวียดนาม ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้ว (3D2N)

นั่งกระเช้าสัมผัสหลังคาโลกยอดเขาฟานซิปัน -มื้อสุดฟินส์ เฝอเวียดนาม/บุฟเฟ่ต์นานชาติ -หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต -นั่งรถรางเมืองซาปา -ยอดเขาฟานซิปัน -ทะเลสาบคืนดาบ -ช้อปปิ้งถนน36สาย -วัดหงอกเซิน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,989 บาท

วันที่ 04 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563

วันที่ 01 – 03 มกราคม 2563

 


ID : HAN06

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ – ตลาดซาปา

วันที่สอง

เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก

วันที่สาม

เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

HAN05 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N)

 สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถราง ขึ้นกระเช้า ชมนาขั้นบันได ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์+เรือกระจาดฮาลองบก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,999 บาท

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 

 


ID : HAN05

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา 

วันที่สอง

เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย

วันที่สาม

เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต 

วันที่สี่

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง

 

DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย BY VZ (4D3N)

สัมผัสธรรมชาติน้ำตกดาลันทา ชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย -ลำธาร FairySteam -หมุ่บ้านชาวประมง -พระราชวังบ๋าวได๋ -นั่งกระเช้าไฟฟ้า -ฟาร์มเลี้ยงชะมด -ตลาดราตรีดาลัด

วันที่ 03 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 05 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่  25 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 08 – 11 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 18 มกราคม 2563

วันที่ 05 – 08 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04 – 07 มีนาคม 2563

วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 21 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2563

 


ID : DLI01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดาลัด (สนามบินดาลัด) – เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายแดง  

วันที่สอง

ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาทันลา - พระราชวังบ๋าวได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม 

วันที่สาม

สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – วัดเจดีย์มังกร – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่าดาลัด – โบสถ์รูปไก่ - CLAY POT VILLAGE - ตลาดราตรีดาลัด 

วันที่สี่

สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

DAD06 บาน่าฮิลล์ ดานัง 2 สวนสนุก (4D3N)

 นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอกเขาบานาฮิลล์ -สะพานมังกร -ล่องเรือกระด้ง -โบสถ์สีชมพู -วัดหลินอึ๋ง -เมืองโบราณฮอยอัน -สะพานแห่งความรัก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,999 บาท

วันที่ 08 - 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 - 15 ธันวาคม  2562

วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 - 27 ธันวาคม  2562

วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 06 – 09 มกราคม 2563

วันที่ 13 – 16 มกราคม 2563

วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2563

วันที่ 16 – 19 มีนาคม 2563

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2563

 


ID : DAD06

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน -  SUNWORLD DANANG WONDERS

วันที่สาม

 ขึ้นกระเช้าสู่บ่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์  

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดหลินอึ๋ง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

DAD05 ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4D3N

เที่ยว 2 สวนสนุกสุดมันส์ รวมค่าเครื่องเล่นแล้ว ล่องเรือกระด้งสัมผัสธรรมชาติ เช็คอินโบสถ์สีชมพู -เมืองโบราณฮอยอัน -วัดกวางตุ้ง -สะพานมังกร -วัดหลินอึ้ง -หมูบ้านแกะสลักหินอ่อน -สะพานแห่งความรัก

วันที่ 04 – 07 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 04 – 07 มกราคม 2563

วันที่ 09 – 12 มกราคม 2563

วันที่ 11 – 14 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 18 มกราคม 2563

วันที่ 07 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

วันที่ 04 – 07 มีนาคม 2563

วันที่ 07 – 10 มีนาคม 2563

วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563

วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 21 มีนาคม 2563

วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2563

วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2563

วันที่ 04 – 07 เมษายน 2563

วันที่ 09 – 12 เมษายน 2563

วันที่ 10 – 13 เมษายน 2563

วันที่ 11 – 14 เมษายน 2563

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2563

วันที่ 13 – 16 เมษายน 2563

วันที่ 14 – 17 เมษายน 2563

วันที่ 25 – 28 เมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563

 


ID : DAD05

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VIN COM – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER

วันที่สาม

ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์

วันที่สี่

ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

DAD04 SUNWORLD DANANG BANA HILLS (4D3N)

สุดฟินส์นั่งกระเช้าเที่ยวสวนสนุกบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอ้น นั้งเรือเรือกระด้ง -สะพานมังกร -วัดหลินอึ๋ง -โบสถ์สีชมพู -สะพานแห่งความรัก #### พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานชาติ 2 มื้อ+กุ้งLobster

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562

 


ID : DAD04

วันแรก

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER

วันที่สาม

ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์

วันที่สี่

วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน - โบสถ์คริสต์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VINCOM  - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

DAD03 VINPEARL LAND NAM HOI AN BANA HILLS (4D3N)

 -สะพานทองมือยักษ์ -สวนน้ำทะเลเทียม -ล่องเรือชมสัตว์นานาชาติ -นั่งกระเช้า -รถรางบานาฮิลล์ -เมืองจำลองฮอยอัน -สะพานมังกร -สะพานแห่งความรัก -ล่องเรือกระด้ง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,999 บาท

วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562


ID : DAD03

วันแรก

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

 เมืองฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง – สวนสนุก VINPEARL LAND

วันที่สาม

 วัดหลินอึ๋ง – ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์ 

วันที่สี่

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -  ตลาดฮาน – โบสถ์คริสต์สีชมพู – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)             

 

DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN (4D3N)

 นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ -ล่องเรือมังกร -ล่องเรือกระด้ง -หาดหมีเค -แหนมเนืองเว้ -กุ้งมังกร -อาหารทะเล -บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

01-04 ธันวาคม 2562

02-05 ธันวาคม 2562

03-06 ธันวาคม 2562

04-07 ธันวาคม 2562

05-08 ธันวาคม 2562

06-09 ธันวาคม 2562

08-11 ธันวาคม 2562

09-12 ธันวาคม 2562

10-13 ธันวาคม 2562

11-14 ธันวาคม 2562

13-16 ธันวาคม 2562

14-17 ธันวาคม 2562

18-21 ธันวาคม 2562

19-22 ธันวาคม 2562

21-24 ธันวาคม 2562

22-25 ธันวาคม 2562

24-27 ธันวาคม 2562

25-28 ธันวาคม 2562

26-29 ธันวาคม 2562

29 ธันวาคม-01 มกราคม 2562

30 ธันวาคม-02 มกราคม 2562

31 ธันวาคม-03 มกราคม 2562

 


ID : DAD01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

วันที่สาม

พระราชวังเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานทอง

วันที่สี่

สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)