Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ

- หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village และชมน้ำตกสีเงิน -นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน -ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮามลอง -ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน -ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ -อิสระชอปปิงถนน 36 สาย -พิเศษ !!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,900 บาท

วันที่ 13-16 กันยายน 2562
วันที่ 20-23 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2562
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN006_VJ

วันแรก

กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ชอปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

วันที่สอง

ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา  

วันที่สาม

ซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์

วันที่สี่

ฮานอย - กรุงเทพฯ 

 

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน VJ

- หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได และชมน้ำตกสีเงิน -นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน -ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน" -ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน -ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ -อิสระชอปปิงถนน 36 สาย ตลาดซาปา -พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล และเฝอเวียดนาม -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN005_VJ

วันแรก

กรุงเทพฯ-ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

วันที่สอง

ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา  

วันที่สาม

ซาปา-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย

วันที่สี่

ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง๊อกเซิน –ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ

วันที่ห้า

ฮานอย-กรุงเทพฯ

 

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

-สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,888 บาท

วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 05 – 08 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 27 -30 ธันวาคม 2562  ** เพิ่มพีเรียด **

 


ID : VZRMQ01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่สอง

ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

วันที่สาม

DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

 

ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน4คืน

 ไต้หวันจุใจ...ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง •วัดจงไถฉานซื่อ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถังซัมจั๋ง •วัดเหวินหวู่ •นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน •เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต •เมืองไทเป•อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก •วัดหลงซาน •ซีเหมินติง•ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน•อุทยานเย่หลิว •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน **มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด**

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,888 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

 


ID : VZTPE01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

วันที่สอง

วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้

วันที่สาม

เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่สี่

เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง– ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน

วันที่ห้า

เมืองไทเป -Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน,หมู่บ้านสายรุ้ง,เย่หลิว,จิ่วเฟิน,อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,900 บาท

วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-13 ธันวาคม 2562
วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-05 มกราคม 2563
วันที่ 09-12 มกราคม 2563

 


ID : BT-TPE01_TG

วันแรก

กรุงเทพ -  สุวรรณภูมิ - เจียอี้ - น้ำพุกลางเมือง - ตลาดกลางคืน WENHU

วันที่สอง

เจียอี้ - อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง  - MIYAHARA ICE CREAM - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

วันที่สาม

หมู่บ้านสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - เจียงไคเช็ค - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 

วันที่สี่

ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง     

 

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน

-ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา -สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป -ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) -พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ -พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน -พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,900 บาท

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562
วันัที่ 07-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562
วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-TPE02_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ไถจง

วันที่สาม

ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง

วันที่สี่

ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลา 

วันที่ห้า

ไทเป -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ                

 

ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

-สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา -เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง -ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง -พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,999 บาท

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562
วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

ID : BT-TPE03_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป)- หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

 

วันที่สาม

เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่

ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101- ชอปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ห้า

ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

 

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยาน เย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน

-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค -สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน -ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป -ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 -พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน -พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ -พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 16,900 บาท

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562
วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562
วันที่18-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-TPE04_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันสอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันสาม

เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่ ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป
วันที่ห้า ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ชอปปิ้งซีเหมินติง    
วันที่หก ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

 

✨Special ... หมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์...เมืองไทย 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทยสไมล์✨*

Highlight รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะไว้ในทริปเดียว -อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามันที่สวยที่สุด... -ชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง ณ เกาะไข่(ซุ้มประตูแห่งรัก) -เกาะหลีเป๊ะ -เกาะหินซ้อน -ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะผึ้ง -เกาะไผ่ -เกาะดง -เกาะรอกลอย -เกาะราวี -ดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง ณ เกาะอาดัง -ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา เมื่อคลื่นซัดกระทบหินจะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดด ณ เกาะหินงาม -ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสัน ณ ร่องน้ำบัง -ที่พัก New Season Square Hotel 1 คืน และ ที่พักหาดซันไรท์ Mountain Resort Koh Lipe 2 คืน เป็นรีสอร์ทที่วิวสวยที่สุด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,490 บาท

วันเดินทาง

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

25 - 28  เมษายน 2564

12,990. -บาท

12,790.บาท

12,490. -บาท

30 เม.ย. - 3  พฤษภาคม 2564

14,990. -บาท

14,790.บาท

14,490. -บาท

7 – 10 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

14 – 17 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

21 – 24 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

26 – 29 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท


ID : Special Trip

วันแรก       สนามบินหาดใหญ่ - ตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ                       

13.00 น.     คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ C สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ Consortium..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

15.10 น.      เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 265

16.40 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รถตู้ปรับอากาศโรงแรมรับคณะที่สนามบิน   ก่อนนำท่านเดินทาง..สู่ที่พัก  New Season Square Hotel ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เชิญสมาชิกลงทะเบียนรับกุญแจเข้าห้องพักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ค่ำ             อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย / ท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง

วันที่สอง     สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ                                                                     

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

09.00 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทาง..สู่ท่าเรือปากบารา

11.00 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.30 น.      นำคณะลงเรือ Speed Boat (เรือจอย นั่งรวมกับคณะอื่น) มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา   สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น.     คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบท พร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเป็นที่ระลึก ก่อนนำท่านเดินทางต่อ

12.15 น.      นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.     คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ  นำคณะ เข้าสู่ที่พัก....  รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2) หลังอาหาร เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจกห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

ที่พัก..หาดซันไรท์ Mountain Resort Koh Lipe

19.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 )  ณ ร้านอาหาร  หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม     หลีเป๊ะ – หินซ้อน –เกาะผึ้ง – เกาะไผ่ – เกาะดง-เกาะรอกลอย-เกาะราวี เกาะอาดัง-หินงาม-ร่องน้ำจาบัง                               

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น.     หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านดำน้ำตื้นตามเกาะต่างๆ ด้วยเรือหางยาว เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้น ดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติ   ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นนำท่าน   ไปชมความสวยงามของเกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย

12.00 น.     คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ข้าวกล่อง+ผลไม้  ให้ท่านสัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

บ่าย           นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่าน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เซตโต๊ะ  ซีฟู้ด ณ ร้านอาหารถนนคนเดิน หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่         เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา - ร้านบังอาซัน - สนามบินหาดใหญ่

07.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ทหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัยก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.30 น.     คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล  โดยเรือสปีดโบ๊ท

11.00 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ ร้านขายของฝาก เน็ตไอดอลชื่อดัง บังอาซัน สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ร้านอาหาร

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลานข้าว (มื้อที่ 8)

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

17.45 น.     เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่  WE 266

18.55 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการได้ตามความเหมาะสม โดยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่นการนัดหยุดงานภัยธรรมชาติ และการจลาจลต่าง ๆ

✨Special Trip กระซิบรักเสมอดาว น่านไง..@ 4 วัน 3 คืน✨โดยสายการบินไทยสไมล์

ไฮไลท์ -ร้านกาแฟ เดอะวิว กิ่วม่วง -ชม บ่อเกลือสินเธาว์ (การทำเกลือบนภูเขา) -บ้านสะปัน (ชุมชนท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา) -ดอยภูคา , ศาลเจ้าพ่อภูคา , ต้นภูคา -วัดภูเก็ต, ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ -วัดศรีมงคล (ก๋ง) -Check in @ร้านกาแฟ..จิบแฟ-แช่น้ำ -แวะ shopping ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน -ชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ (กระซิบรักบรรลือโลก) -นั่งรถชมเมืองน่าน ,วัดศรีพันต้น ,วัดสวนตาล ,โฮงเจ้าฟองคำ -พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” -วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ) -วัดพระธาตุเขาน้อย -ดอยเสมอดาว,ผาชู้,ผาหัวสิงห์ -แวะ shopping ณ ศูนย์OTOP น่าน -บ้านCheck in ร้านกาแฟ @เฮือนฮังต่อ -ที่พัก ฮักปัว โฮเทล 1 คืน (ระดับ4ดาว)และ ที่พัก ดิเอ็มเพรสน่าน 2 คืน(ระดับ4ดาว)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,790 บาท

 

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หลังคนขับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลังสุด

24 - 27 เมษายน 2564

12,990. -บาท

12,790.บาท

13,490. -บาท

1 - 4 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท


ID : Special Trip

วันแรก       กรุงเทพ – น่าน - เดอะวิว - บ่อเกลือ – หมู่บ้านสะปัน - ชมพูภูคา

06.00 น.     คณะพร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยส                     ไมล์โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Consortium Trip คอยต้อนรับ และอำนวยความ                   สะดวก

07.55 น.     เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 156 

09.15 น.     คณะเดินทางถึง  สนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระ..ก่อนผ่านตรวจคัด                       กรองโควิด 19

09.30 น.     นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้าน                    กาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน ระหว่าง                     ทางบริการท่านด้วย อาหารว่าง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ท่านสามารถพัก                   ผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว

บ่าย           นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือ                  บนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นราย                    ได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์                    แปรรูปจากเกลือได้ที่นี้ อาทิเช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟัน                    เกลือ เป็นต้น

14.00 น.     นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็กๆ แสน                       สงบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วง                     หน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี รวมทั้งสาย                   หมอกท่ามกลางขุนเขา ที่บอกเลยว่าฟิน..สุด ๆ @บ้านสะปัน 

                 จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์                     ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็น                       แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่                       คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทาง                               ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่า                       ของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715 จุดชม                     วิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสัก                    การะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines )                    พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน                    ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอย                    ภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียว                        เท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อ                      สวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่ง เป็นช่วง เวลาที่ดีที่สุด                    และบนดอยภูคายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง  

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่                              ที่พัก...ฮักปัว โฮเทล ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink                    เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตาม                          อัธยาศัย

 

วันที่สอง     ต้นดิกเดียมวัดปรางค์-วัดภูเก็ต-กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว-ถนนคนเดิน

 เช้า            บริการอาหารเช้า (4)  ณ ร้านอาหารของที่พัก

08.30 น.     คณะทำการ Check Out จากนั้นนำท่านชมวัดปรางค์  สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมคือ ต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ ผิดธรรมชาติ พันธุ์พฤกษาน่าฉงน แค่เห็นเป็นต้นไม้หันหลังให้แดดหันหน้า เข้าวัดก็แปลกเหลือหลายอยู่แล้ว แต่ใครจะเชื่อว่าต้นไม้ ประหลาดต้นนี้เป็นต้นอารมณ์ขัน ใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้ง ที่ถูกคนสัมผัส จนได้รับแต่วตั้งให้เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารชมพูภูคา รีสอร์ท

บ่าย             นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออัน สงบร่มเย็น วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัวเป็น วัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัวภาพ คือจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน ในสมัย นั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามี คุณค่าทางศิลปะ

15.00 น.     นำคณะเดินทางสู่จุด Check In ซิลล์ สุดฮิต ร้านกาแฟ..จิบแฟ - แช่น้ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลาย..ความเหนื่อยล้า..จากการเดินทาง..สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก..ที่พัก โรงแรม ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยาว์ สมควรแก่เวลาน้ำท่านกลับที่พัก ดิเอ็มเพรส  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม     วัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง -กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว-ถนนคนเดิน

 เช้า            บริการอาหารเช้า (6)  ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น.     นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

10.00 น.      จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย           ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

15.00 น.     นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง

17.00 น.     นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง  และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ (8ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก....ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่      ดอยเสมอดาว - ผาชู้ -ผาหัวสิงห์ – โอท็อปเมืองน่าน – เฮือนฮังต่อ

 

เช้า            บริการอาหารเช้า (9)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 05.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

08.00 น.     บริการอาหารเช้า (10)  ณ ห้องอาหารของที่พัก

10.00 น.     คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรม ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   

ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์โอท็อปน่าน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึก ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน สินค้าทั้งของกิน ของใช้ กว่า 1,000 รายการ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งของฝากทางบ้านตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ ร้านเครื่องเงินชมพูคา..

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน (10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ ที่ไปน่านแล้วต้องเช็คอิน ! นั่นก็คือ เฮือนฮังต่อ เค้าเป็นร้านกาแฟสไตล์เรือนไม้ บอกเลยว่าคอกาแฟกห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะเค้าขึ้นชื่อเรื่องกาแฟมาก แต่ละเมล็ดพันธุ์กาแฟดีๆ หลากหลาย มารวมกันที่นี่ คอยต้อนรับคอกาแฟอย่างอบอุ่น บรรยากาศก็ร่มรื่นย์ น่าไปนั่งชิลมากได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน

16.35 น.     เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 159

17.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ..โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันแรก       กรุงเทพ – น่าน - เดอะวิว - บ่อเกลือ – หมู่บ้านสะปัน - ชมพูภูคา

06.00 น.     คณะพร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยส                     ไมล์โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Consortium Trip คอยต้อนรับ และอำนวยความ                   สะดวก

07.55 น.     เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 156 

09.15 น.     คณะเดินทางถึง  สนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระ..ก่อนผ่านตรวจคัด                       กรองโควิด 19

09.30 น.     นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้าน                    กาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน ระหว่าง                     ทางบริการท่านด้วย อาหารว่าง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ท่านสามารถพัก                   ผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว

บ่าย           นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือ                  บนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นราย                    ได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์                    แปรรูปจากเกลือได้ที่นี้ อาทิเช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟัน                    เกลือ เป็นต้น

14.00 น.     นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็กๆ แสน                       สงบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วง                     หน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี รวมทั้งสาย                   หมอกท่ามกลางขุนเขา ที่บอกเลยว่าฟิน..สุด ๆ @บ้านสะปัน 

                 จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์                     ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็น                       แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่                       คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทาง                               ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่า                       ของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715 จุดชม                     วิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสัก                    การะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines )                    พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน                    ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอย                    ภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียว                        เท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อ                      สวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่ง เป็นช่วง เวลาที่ดีที่สุด                    และบนดอยภูคายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง  

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่                              ที่พัก...ฮักปัว โฮเทล ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink                    เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตาม                          อัธยาศัย

 

วันที่สอง     ต้นดิกเดียมวัดปรางค์-วัดภูเก็ต-กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว-ถนนคนเดิน

 เช้า            บริการอาหารเช้า (4)  ณ ร้านอาหารของที่พัก

08.30 น.     คณะทำการ Check Out จากนั้นนำท่านชมวัดปรางค์  สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมคือ ต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ ผิดธรรมชาติ พันธุ์พฤกษาน่าฉงน แค่เห็นเป็นต้นไม้หันหลังให้แดดหันหน้า เข้าวัดก็แปลกเหลือหลายอยู่แล้ว แต่ใครจะเชื่อว่าต้นไม้ ประหลาดต้นนี้เป็นต้นอารมณ์ขัน ใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้ง ที่ถูกคนสัมผัส จนได้รับแต่วตั้งให้เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารชมพูภูคา รีสอร์ท

บ่าย             นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออัน สงบร่มเย็น วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัวเป็น วัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัวภาพ คือจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน ในสมัย นั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามี คุณค่าทางศิลปะ

15.00 น.     นำคณะเดินทางสู่จุด Check In ซิลล์ สุดฮิต ร้านกาแฟ..จิบแฟ - แช่น้ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลาย..ความเหนื่อยล้า..จากการเดินทาง..สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก..ที่พัก โรงแรม ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยาว์ สมควรแก่เวลาน้ำท่านกลับที่พัก ดิเอ็มเพรส  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม     วัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง -กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว-ถนนคนเดิน

 เช้า            บริการอาหารเช้า (6)  ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น.     นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

10.00 น.      จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย           ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

15.00 น.     นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง

17.00 น.     นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง  และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ (8ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก....ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่      ดอยเสมอดาว - ผาชู้ -ผาหัวสิงห์ – โอท็อปเมืองน่าน – เฮือนฮังต่อ

 

เช้า            บริการอาหารเช้า (9)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 05.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

08.00 น.     บริการอาหารเช้า (10)  ณ ห้องอาหารของที่พัก

10.00 น.     คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรม ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   

ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์โอท็อปน่าน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึก ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน สินค้าทั้งของกิน ของใช้ กว่า 1,000 รายการ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งของฝากทางบ้านตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ ร้านเครื่องเงินชมพูคา..

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน (10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ ที่ไปน่านแล้วต้องเช็คอิน ! นั่นก็คือ เฮือนฮังต่อ เค้าเป็นร้านกาแฟสไตล์เรือนไม้ บอกเลยว่าคอกาแฟกห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะเค้าขึ้นชื่อเรื่องกาแฟมาก แต่ละเมล็ดพันธุ์กาแฟดีๆ หลากหลาย มารวมกันที่นี่ คอยต้อนรับคอกาแฟอย่างอบอุ่น บรรยากาศก็ร่มรื่นย์ น่าไปนั่งชิลมากได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน

16.35 น.     เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 159

17.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ..โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ