Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

ท่องทะเลอ่าวไทย เกาะเต่า เกาะนางยวน จ.ชุมพร 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้

 วันธรรมดาเริ่มต้น 8,590 เดินทางวันศุกร์ 8,990 ปากน้ำชุมพร - เกาะเต่า รีกัล รีสอร์ท-ดำน้ำดูปะการังรอบเกาะเต่า – เกาะนางยวน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 8,590 บาท

วันที่ 3-5 / 10-12 / 17-19/24-26  มกราคม  63

วันที่ 31 – 2 / 7 – 9 / 14 - 16/ 21-23 ก.พ. 63

วันที่  28-1 / 6 – 8 / 13 – 15 / 20 - 22

และ  27-29 มีนาคม  2563

วันที่ 3-5  / 17-19 / 24-26 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-12 /11-13/12-14 เม.ย. 63

วันที่ 1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 พ.ค. 63


ID : เกาะเต่า-เกาะนางยวน

วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ  - ปากน้ำชุมพร -  เกาะเต่า รีกัล รีสอร์ท – อิสระตามอัธยาศัย

04.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียว                      เย็นๆ       ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

04.30 น. คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่   .เมือง  จ.ชุมพร     ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย

อาหารกล่อง(1)  พร้อม   เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว  หลังอาหารมัคคุเทศก์

แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว

11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลุย(2) จ.ชุมพร

13.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือทุ่งมะขามน้อย  เตรียมสัมภาระให้พร้อม ลงเรือพร้อมกัน  เรือออกจากฝั่งชุมพร มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า อันเป็นจุดมุ่งหมายของพวกเรา  บนเรือ มีบริการ น้ำชา กาแพ ขนมปัง ไส้                   ต่างๆ โดยนำคูปอง ที่แจกให้ มาแรกไปรับประทานได้ แลมีบริการเปิดภาพยนตร์ให้ชม     สารคดีต่างๆ หรือจะขึ้นดาดฟ้าเรือไปชมธรรมชาติกลางท้องทะเล  ก็ยังได้

15.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือเกาะเต่า นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก...KOH TAO REGAL RESORT ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก...พักผ่อนตาม                   อัธยาศัย..

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ รีสอร์ท  (3)   หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก  หรือ อิสระเดินเล่นชมแสงสีหาดทรายรียามค่ำคืน

วันที่สองของการเดินทาง        ดำน้ำดูปะการังรอบเกาะเต่า – เกาะนางยวน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (4)

9.00 น.  นำคณะออกเดินทางเพื่อเตรียมตัวไปดำน้ำ พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมออกเดินทางไปดำน้ำรอบเกาะเต่า - เกาะนางยวนดำน้ำ อ่าวฉลาม เพื่อชมปลาฉลามครีบดำ รับประกันเจอฉลามใจดีแน่นอน  ก่อน              ดำน้ำดูปะการัง อ่าวลึก จุดที่จะได้พบกับปลานกแก้วและหอยมือเสือหลากสี สมควรแก่เวลานำคณะ  เดินทางดำน้ำดูปลา อ่าวหินวง อ่าวที่มีหินสวย น้ำใส

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน (5) (อาหารกล่อง + ของว่าง + น้ำดื่ม )

บ่าย       นำคณะเดินทางดำน้ำต่อที่   อ่าวม่วง  ดูปะการังพู่  หลากสีสัน และดอกไม้ทะเลตามแนวปะการังที่ทอดยาว

13.30 น. ถึง เกาะนางยวน ความมหัศจรรย์สวรรค์แห่งการพักผ่อน ได้รับการยกย่องให้ เป็น 1 ใน 10 ของโลก เกาะนางยวนประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ถูกเชื่อมเข้าหากันด้วย สันทรายสีขาว ตัดกับน้ำทะเลสี                 ฟ้าใสจนกลายเป็นอ่าวส่วนตัวถึง 3 อ่าว บริเวณรอบเกาะ  ยังมีแนวปะการัง และปลาการ์ตูนตัวน้อยใหญ่ แหวกว่ายมาให้คุณชมอย่างเพลิดเพลิน     นอกจากนี้บนยอดเขายังมีจุดชมวิว ด้วยเส้นทางที่                     สะดวกสบาย สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในหาดเดียวกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเกาะนางยวนที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก

15.30 น. นำคณะเดินทางกลับสู่ ที่พักเกาะเต่า รีกัลป์ รีสอร์ท..อิสระตามอัธยาศัย

   ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ รีสอร์ท  (6)  

วันที่สามของการเดินทาง          เกาะเต่า – ชุมพร  - ประจวบ – เพชรบุรี - กรุงเทพฯ    

   เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (7)

 9.00 น.    คณะพร้อมกัน   Check out   และออกเดินทางไปเช็คเอ้าท์   นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือลมพระยา เกาะเต่า  พร้อมเลือกซื้อของฝากของเกาะเต่า

10.15 น.   เรือออกจากท่าเทียบเรือเกาะเต่า มุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพร

12.15 น.   ถึงท่าเทียบเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร นำท่านขึ้นรถโค๊ชคันเดิม เดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภราดรภาพ (8) หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19.00 น.   คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

เชียงราย เชียงใหม่ 5วัน4คืน โดยรถตู้

เดินทางวันธรรรมดา เริ่มต้น 5,490/ท่าน เดินทางวันศุกร์ เริ่มต้น 5,990/ท่าน   ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ถ้ำหลวง วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ดอยอ่างขาง สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุลำปางหลวง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 5,490 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21/24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 – 11 / 14 – 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 / 6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : เชียงใหม่-เชียงราย

วันแรก   กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - เชียงราย

17.00 น.      พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ ให้                      กับสมาชิกทุกท่าน...

18.00 น.      คณะออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จ.เชียงราย ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว   หลังอาหาร                             มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว 

วันที่สอง          ดอยตุง – สวยแม่ฟ้าหลวง - วนอุทยานถ้ำหลวง - ช้อปปิ้งท่าขี้เหล็ก

06.00 น.      คณะเดินทางถึง  จ. เชียงราย    อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวก่อนรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น.      นำคณะเดินทางสู่  เทือกเขาขุนน้ำนางนอน   ขึ้นสู่   ดอยตุง  เพื่อนำท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง, พระสังฆจาย  และเสี่ยงโชคกับหลุมเสาตุง  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นเยี่ยมชม                      สวนแม่ฟ้าหลวง ดื่มด่ำกับหมู่มวลไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว    ชมปฏิมากรรมต่อเนื่อง  สัญลักษณ์ของสวนแม่ฟ้าหลวง    จากนั้นนำชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งตกแต่งศิลปะแบบผสมผสานในสไตล์                    ล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์    พร้อมชม หอพระราชประวัติฯ ของสมเด็จย่า ที่บอกเรื่องราวความเป็นมาของโครงการพัฒนาดอยตุง ก่อนเดินทางกลับลงที่นัดพบ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (3) 

บ่าย           นำคณะเดินทางสู่      วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน   ( ชมความงามภายนอก   หรือ   หากช่วงที่เราเดินทางวนอุทยานเปิดให้เข้าชมด้านในแล้วก็สามารถเดินเข้า ไปชมส่วนที่เปิดให้เข้าได้พร้อม                  เยี่ยมชมนำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สายอิสระ ช้อปปิ้ง  ซื้อสินค้าใน อ. ท่าขี้เหล็ก ซึ่งอยู่ในเขตประเทศพม่าซึ่งมีสินค้าจำพวก พลอย , หยกสินค้าจากประเทศจีน  และสินค้าพื้นเมือง ต่างๆ อีกมากมาย    18.00 น.    เชิญท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย(เอกสารข้ามแดนใช้บัตรประจำตัวประชาชน)...บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารยูนาน (4) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ที่พัก....ลักษณวรรณ รีสอร์ท

วันที่สาม      วัดร่องเสือเต้น -  วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด - ดอยอ่างขาง

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (5) 

08.00 น.    คณะพร้อมกันบริเวณล็อบบี้ทำการ  Check Out อำลาที่พักนำคณะเดินทางสู่ “วัดร่องเสือเต้น” อีกวัดหนึ่งที่เป็นที่นิยมชมชอบสำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนนำท่านเดินทาง ชม ศาสนสถานผสานพุทธมหา                    ยาน  ณ   วัดห้วยปลากั้ง  อลังการพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน พระธาตุเจดีย์พบโชค สมควรแก่เวลานำท่านชมความอลังการมหัศจรรย์ของ วัดร่องขุ่น  ด้วยความ                          ศรัทธา และจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวล้านนา 

10.30 น.     นำคณะเที่ยวชมสวยงามของไร่ชากว้างไกล     โอบล้มภูเขากว้างใหญ่ และอากาศสดชื่น    ‘ ไร่บุญรอด ’   หรือ  ‘สิงห์ปาร์ค’  แหล่งท่องเที่ยวชั้นดีที่ให้นักท่องเที่ยวเดินชมผลผลิตทางการเกษตร                       ผลไม้   รวมถึงไร่ชา     และดอกไม้หน้าหนาวนานาพรรณที่รอให้คุณได้ชื่นชมสมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ จ.พะเยา

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (6) 

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่  ดอยอ่างขาง  กับเส้นทางคดเคี้ยวและสูงชัน นำท่านชม  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง   ซึ่งแต่ก่อนชาวเขาใช้พื้นที่นี้เป็นที่ปลูกฝิ่น และในปัจจุบันเป็นสถานีวิจัยไม้ดอกเมืองหนาว                        งานสาธิตพืชไร่ เชิญท่านชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาว และเก็บภาพอันงดงามของสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด..

18.00 น.    คณะเดินทางถึงที่พัก ริมดอย รีสอร์ท อ.เชียงดาว    ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

19.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)
วันที่สี่         สวนกล้วยไม้ และฟาร์มผีเสื้อ - วัดพระธาตุดอยคำ  - ของฝากวนัสนันท์ – พระธาตุลำปางหลวง

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (8) อาหารเช้าแบบอเมริกัน บุฟเฟ่ต์

08.30 น.   คณะพร้อมกัน    บริเวณล็อบบี้..ทำการ   Check Out     เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว..อำลาที่พัก..นำคณะเดินทางสู่
               จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชมความสวยงามของกล้วยไม้ไทยและกล้วยไม้นานาชนิดที่ออคิดฟาร์ม และ สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ อ. แม่ริม ซึ่งกล้วยไม้ในฟาร์มนี้ ได้รับรางวัลจากการประกวด                       กล้วยไม้ต่าง ๆมามากมายหลายแห่ง ท่านได้ชมความน่ารักของช้างไทยและความงามของดอกกล้วยไม้ 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด (9) 

บ่าย         นำคณะเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีเทพทันใจ ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิที่สุด อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ด้านในวัดยังมีลานชมวิว   ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่   ที่สวยงามดั่ง                สวรรค์บนดินอิสระในการสักการะตาม อัธยาศัยค่ะ

15.00 น.   นำคณะเดินทางซื้อของฝาก อาทิ หมูยอ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ ณ ร้านวนัสนันท์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่จังหวัดลำปาง ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ กาดทุ่ง                           เกวียน...จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู ซึ่งเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาอันเก่าแก่ พร้อมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ เงาพระธาตุ(Unseen) ปาฎิหาริย์หรือ                     ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ เชิญท่านพิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเอง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ โรงงานอินทราเซรามิค อิสระให้ท่านซื้อตามอัธยาศัย

19.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านพลอย (10)     หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่   กรุงเทพมหานครเชิญท่านพักผ่อนกับการรับชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อย่างสบายบนรถ

วันที่ห้า      กรุงเทพมหานคร

05.00 น.    คณะเดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
 

อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทร์ โดยรถตู้

เดินทางวันธรรมดา เริ่มต้น 6,590/ท่าน เดินทางวันศุกร์ เริ่มต้น 6,990 /ท่าน อุดรธานี วัดป่าภูก้อน บ้านนาข่า ของฝากเมืองอุดร ทะเลบัวแดง คำชะโนด หนองคาย ตลาดท่าเสด็จ วัดโพธิ์ชัย เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดสีสะเกด วัดศรีเมือง ดิวตี้ฟรีลาว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 6,590 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21/24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 – 11 / 14 – 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 / 6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : อุดร-เวียงจันทน์

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพ - นครราชสีมา - อุดรธานี 

19.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                    ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

20.00 น. คณะออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จ.เชียงราย ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว   หลังอาหาร                       มัคคุเทศก์   แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่สองของการเดินทาง         อุดรธานี - หนองคาย – พระธาตุหลวง – ประตูชัย ร้านค้าหัตถกรรมเครื่องเงิน  วัดสีสะเกด - วัดศรีเมือง 

06.00 น.  คณะเดินทางถึง จ.อุดรธานี นำคณะเข้าที่พักชั่วคราว อาบน้ำชำระร่างกาย ก่อนรับประทานอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม...ก่อนนำคณะเดินทางสู่ จ.หนองคาย จากนั้นนำท่านเดินทาง                  ไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไทยและลาว  นำท่านไปสักการะพระธาตุหลวง เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุด ของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อ                  จิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราช  และอำนาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็นการผสม                        ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร    และพาท่านชม    อนุสาวรีย์ประตูชัย       ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไป                สิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง                  เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อน     จึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสม                ผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง  ปัจจุบันในยามเย็นจะกลายเป็นสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายของคนเมืองหลวง และพาท่านเลือกซื้อสินค้าเครื่องเงิน                และของประดับบ้านมากมายที่ ร้านค้าหัตถกรรมเครื่องเงิน

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภัตตาคารแม่ของ (3)

บ่าย        นำท่านนมัสการ พิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด เป็นวัดหลวง ที่มีภาพเขียนลายผนัง (ที่เลือนหายไปบางส่วนแล้ว) และภายในทั้งส่วนกำแพง และในโบสถ์ (สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเชื่อว่า                    เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปอยู่มากที่สุดในเวียงจันทน์นำท่าน นมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ที่วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชาและถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเวียงจันทน์                    และเดิมเคยเป็นที่ตั้งของ เสาหลักเมือง ของนครเวียงจันทน์อีกด้วย

17.00 น.  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก..Sabaidee@ Lao Hotel หรือ เทียบเท่า

ค่ำ           รับประทานอาหารเย็น(4) ก่อนอิสระให้ท่านตระเวนราตรี กับบรรยากาศสีสันยามค่ำคืนในตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างเต็มที่  ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง หอพระแก้ว - ดิวตี้ฟรี - หลวงพ่อพระใส ตลาดท่าเสด็จ - ป่าคำชะโนด

7.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

8.30 น.   นำคณะเดินทางสู่   หอพระแก้ว  เป็นอาคารไม้แกะสลักสวยงาม  แต่ไม่ใช่หลังเดิมมีการบูรณะใหม่ภายหลัง ปี 2480 – 2483    โดยเจ้าสุวรรณภูมิ ภายใน     (แม้ไม่มีพระแก้วมรกตอยู่แล้ว)    ก็ได้วาง                 พระประธานใหม่ มีพระไตรปิฎกและ ตู้วางโบราณวัตถุต่างๆไว้

10.00 น. นำคณะเดินทางกลับ  สู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  ให้ท่านได้แวะ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีลาว แหล่งรวมสินค้าราคาถูกมากมาย อาทิเช่น เหล้า  บุหรี่  น้ำหอม  และของฝากนานาชนิดมากมาย               ก่อนนำคณะเดินทางกลับฝั่ง จ.หนองคาย นำคณะท่านทางสู่  วัดโพธิ์ชัย เข้าสักการะ  หลวงพ่อพระใส  วัดคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ให้ท่านได้มีโอกาสักการะพระสักสิทธิ์ ที่ผู้คนนับถือทั้งชาวไทยชาวลาว               ภายในวัดยังมีชิ้นส่วนที่เขาเชื่อกันว่าเป็นชิ้นส่วนของพญานาคให้ท่านได้ชมอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ช้อปปิ้งที่   ตลาดท่าเสด็จ พบกับสินค้าอินโดจีนนานาชนิด จากจีน, เวียดนาม,พม่า               และประเทศอื่น ๆ อีกมากมายที่มีให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ แดงแหนมเนือง (6)
บ่าย       นำคณะเที่ยวชม ป่าคำชะโนด คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคที่แห่งนี้คือป่าศักดิ์สิทธิ์  คือป่าลี้ลับ คือป่าอาถรรพ์ คือป่าพญานาค และก็คือป่าที่มีตำนาน ถูกต้องแล้ว (ครับ) ... ที่นี่คือ ป่าคำชะ               โนด บนพื้นที่ราว 20 ไร่ ณ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี   คือที่ตั้งของผืนป่าแห่งนี้ ทางเดินเล็กๆ    ซึ่งลาดด้วยคอนกรีต  นำสื่อมวลชน ผู้กำกับ และทีมนักแสดงจาก“ผีจ้างหนัง”  เข้าสู่ดินแดนที่เคย                 ตก เป็นข่าวครึกโครมตามสื่อแขนงต่าง ๆ จนสร้างความสะพรึงกลัวแก่ผู้ได้ยินได้ฟัง

16.00 น. นำท่านเดินทางสู่  บ้านนาข่า  เชิญท่านเลือกซื้อ  ผ้าพื้นเมือง  ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม  ราคาถูก ทั้งแบบตัดสำเร็จรูปและแบบเป็นผืน   จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรมบ้านเชียง ต้อนรับท่าน                         ด้วยWelcome dink เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงเทียน รับกุญแจห้องพัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ         รับประทานอาหารเย็น(7) ณ ห้องอาหารระเบียงพัชนี หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก.อิสระพักผ่อน

วันที่สี่ของการเดินทาง       วัดป่าภูก้อน - บ้านนาข่า - ของฝากเมืองอุดร - นครราชสีม - กรุงเทพฯ

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8) 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สู่ท่าเรือบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภาวปี นำท่านล่องเรือชม ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี ชมทุ่ง ดอกบัวสีแดง  ที่เบ่งบานตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย                   ความอุดมสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การศึกษาธรรมชาติด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืด สายพันธุ์นกท้องถิ่น    และพืชน้ำอีกจำนวนมากอันเป็นหัวใจของระบบนิเวศน์ที่หล่อเลี้ยง ทะเลบัวแดง และวิถีชุมชนให้ยั่งยืนจนถึง                 ทุกวันนี้ได้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อ

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเฟื่องฟ้า(9)

บ่าย        เดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน  จ.อุดรธานี อารามพิทักษ์ผืนป่า   พลังศรัทธาแห่งสีเขียว  วัดป่าภูก้อน   คือ 1 ใน  10  ของสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน ที่คุณต้องออกไปสัมผัสสักครั้ง.. วัดป่าภูก้อนที่เที่ยวในฝันตาม               โครงการ Dream Destination กาลครั้งหนึ่ง..ต้องไป ก่อนเดินทางชม วัดผาตากเสื้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม มาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร               พร้อมกับ     สัมผัสกับ “สกาย วอร์ค กระจกใสที่แลกของประเทศไทย เป็นจุดชมวิวที่ยื่นออกไปจากหน้าผา สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงและเมืองสังข์ทอง ประเทศลาว

16.00 น.  นำคณะเดินทางซื้อของฝาก เมืองอุดรธานี อาทิเช่น  หมูยอ  แหนมใบมะยม  ไส้กรอก กุนเชียง แหนมเนือง  เป็นต้น ก่อนนำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร(10) จ.ขอนแก่น หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะพักอิริยาบถ ตามปั้ม ต่าง ๆ 

24.00 น.  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

 

 

 

 

 

 

อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้

 เดินทางวันธรรมดา เริ่มต้น 3,790 /ท่าน เดินทางวันศุกร์ เริ่มต้น 4,290 /ท่าน แม่สอด - อุ้มผาง – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - วังปลา - วัดหนองหลวง – ตลาดอุ้มผาง- ล่องต้นน้ำแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ – น้ำตกทีลอซู - น้ำตกพาเจริญ – ช้อปปิ้งตลาดริมเมย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 3,790 บาท

วันที่ 3-6 / 10-13 / 17-20/24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10 / 14 - 17/ 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : อุ้มผาง-ทีลอซู

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ  - นครสวรรค์ – อ.แม่สอด  

18.00 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียว                      เย็นๆให้กับสมาชิกทุกท่าน...

18.30 น.    ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศทันสมัยมุ่งหน้าสู่  .ตาก   ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย    อาหารกล่อง(1)พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  เจ้าหน้าที่แนะนำโปรแกรมการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง        แม่สอด          - อุ้มผาง – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊  - วังปลา - วัดหนองหลวง - ตลาดอุ้มผาง 

04.00 น.    คณะเดินทางถึง อ.แม่สอด แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. ก่อนเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางที่เรียกว่า "เส้นทางกะเหรียงลอยฟ้า" ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชื่นชมทะเลหมอกตามจุด                  ชมวิวต่าง ๆ

08.00 น.     คณะเดินทางถึง "สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท" รีสอร์ทที่ธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผาง  ติดต้นแม่น้ำแม่กลองเจ้าหน้าที่รอรับ  รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารจัดเตรียมสัมภาระเข้าห้อง                           พัก.....อิสระพักผ่อน

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

บ่าย        นำคณะเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่นสู่   สำนักสงฆ์น้ำดั้น อิสระให้ท่านชมฝูงปลานานาชนิดพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนนำคณะเดินทางสู่ วัดหนองหลวง ให้ท่านได้ชมอุโบสถไม้สักทองทั้ง                      หลัง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางชมความงดงามของ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางทางสู่  ตลาดอุ้มผาง   ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ      ชาวอุ้มผาง และบ้านโบราณ  จากนั้น                          นำท่านเดินทางสู่ที่พัก สวนเรือนแก้ว  รีสอร์ท

ค่ำ          บริการอาหารเย็น (4)   หลังอาหารเย็น..พักผ่อนนอนหลับฝันดี.........ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ำความสดชื่น

วันที่สามของการเดินทาง                  ล่องต้นน้ำแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ  – น้ำตกทีลอซู - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

05.00 น.   นำคณะ  ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อันสวยงามยามเช้าที่ จุดขมวิว  “ดอยหัวหมด”   ก่อนเดินทางกลับ ที่พักอิสระทำภารกิจส่วนตัว

08.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (5)

09.00 น.  นำสมาชิก ลงเรือยาง    ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง   ระหว่างทางชมธรรมชาติ   ผ่านคุ้งโค้ง  , หลืบผาบ่อง , ถ้ำผาโหว่ เกาะแก่ง  ชมน้ำตกทีล่อจ่อ  , น้ำตกสายรุ้ง ,บ่อน้ำร้อน ตื่นเต้นเร้าใจกับ                    แก่งตะโค๊ะ น้ำตกมู่ทะลู่ ระหว่างทาง     เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝั่งห้วยแม่กลอง      ที่สวยงามตามจินตนาการ ผ่านผาผึ้ง..ถึงผาเลือด

เที่ยง       ถึงผาเลือด สละเรือยาง บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง 6 )

บ่าย        นำคณะขึ้นรถท้องถิ่น    สู่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง    (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ถึงจุดพักแรม  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง    จากนั้น นำท่านเดินเท้าสู่   น้ำตกทีลอซู   น้ำตกที่สวยงามและใหญ่               ที่สุดในประเทศไทย(ระยะทางเดินเท้าไป-กลับ 2.5 ก.ม.) พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พักสวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

ค่ำ         บริการอาหารเย็น (7)   หลังอาหาร.พักผ่อนนอนหลับฝันดี.ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ำความสดชื่น

วันที่สี่ของการเดินทาง                    น้ำตกพาเจริญ – ช้อปปิ้งตลาดริมเมย – นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ  

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่   อ.แม่สอด  ระหว่างทางแวะเที่ยวชม และถ่ายรูป "น้ำตก พาเจริญ" ที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชั้นสวยงามมาก ก่อนนำคณะเดินทางสู่ อ.แม่สอด

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(9)

บ่าย        อิสระช้อปปิ้ง  ตลาดริมเมย           สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดมูเซอ ก่อนเดินทาง ผ่านจังหวัดตาก กำแพงเพชร สู่   จ.นครสวรรค์

ค่ำ          ถึง จังหวัดนครสวรรค์ อิสระหาอาหารค่ำรับประทานกันตามอัธยาศัย พร้อมเลือกซื้อของฝากโมจิก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

22.00 น.  คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

 

สตูล - เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้

 เดินทางวันธรรมดา เริ่มต้น 8,090 เดินทางวันศุกร์ เริ่มต้น 8,590 ตะรุเตา - ซุ้มประตูหิน – เกาะหลีเป๊ะ – ถนนคนเดิน-ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะยาง - เกาะหินซ้อน - เกาะราวี - เกาะอาดัง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 8,090 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10 / 14 – 17 / 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : เกาะหลีเป๊ะ

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ตรัง

18.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                   ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.    คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.สตูล  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว

วันที่สองของการเดินทาง   ตรัง - ปากบารา - ตะรุเตา - ซุ้มประตูหิน - เกาะหลีเป๊ะ

06.00น.    คณะเดินทางถึงจังหวัดตรัง บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร แบบติ่มซ้ำ  ( 2 ) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

09.30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา  นำคณะผู้เดินทางทุกท่านลงเรือสปีดโบ้ท(แบบเหมาลำ)  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งหมู่เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา ศึกษาประวัติศาสตร์                   คุกตะรุเตาในพิธภัณฑ์ ถ่ายภาพกับป้ายอช.ตะรุเตา  พร้อมเก็บบรรยากาศอ่าวพันเตมะละกา

เที่ยง        รับประทานอาหาร กลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  )3) ณ เกาะตะรุเตา

บ่าย          ออกจากเกาะตะรุเตา  แวะถ่ายรูปกับซุ้มประตูหินโค้ง  ความงามจากธรรมชาติ เกาะไข่เกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด  น้ำทะเลใสสะอาดตา  เชื่อกันว่าถ้าใครได้มากับคู่รักแล้วลอด "ซุ้มประตูหิน" โค้ง                 นี้ด้วยกันจะทำให้รักกันยั่งยืนตลอดไป

15.00น.    เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำคณะ Check  in เข้าสู่ที่พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจ......เข้าห้องพักผ่อน...หรือ เล่นน้ำตามอัธยาศัยค่ะ

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตโต๊ะ  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท  (4)

20.00 น.  พาทุกท่านช้อปปิ้ง  กินโรตี ชาชัก  ชมบรรยากาศสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน ข องเกาะหลีเปะ  หลังจากนั้นก็อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      เกาะหินซ้อน - เกาะรอกรอย - หมู่เกาะดง - เกาะอาดัง - เกาะราวี - เกาะหินงาม 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)

08.00 น.   ออกไปดำน้ำรอบนอกตามหมู่เกาะต่างๆ«นำคณะถ่ายรูปที่ เกาะหินซ้อน เกาะสุดท้ายแห่งทะเลอันดามัน  เกาะที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้อย่างมหัศจรรย์ด้วยหินสองก้อนที่วางซ้อนกันมานานนับปี                               «เกาะลอกรอย เกาะนี้ท่านจะได้เห็นวิวเกาะหลีเปะ  ถ้าโชคดีน้ำลงจะพบกับทะเลแหวก  เป็นเกาะที่เหมาะกับการถ่ายรูป

                   «แวะดำน้ำที่อ่าวกำนัน  หมู่เกาะดงท่านจะได้พบกับปะการังไฟหรือปะการังชายกระโปรง  ซึ่งในประเทศไทยมีเหลืออยู่เฉพาะในจังหวัดสตูลเท่านั้น

                   «ดำน้ำชมดาวขนนกและหมู่บ้านปลาการ์ตูนที่     อ่าวลิง         พบกับฝูงลิงแสมเจ้าถิ่นที่รอคอยต้อนรับทุกท่าน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (6)  บนหาดทรายขาว  เกาะราวี

บ่าย            ออกดำน้ำต่อค่ะ

                    «เกาะราวี หาดทรายสีขาวละเอียดดุจแป้ง   วิวขอนไม้ริมหาดที่เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

                   «พบกับปะการังผักกาดที่มีมากมายใน เกาะยาง

                   «เกาะหินงามเป็นหาดหินสีดำกลมมนทั้งเกาะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

                   «ชมปะการังอ่อนหลากสี  ที่ร่องน้ำจาบังดาวขนนกหลากสี  มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 5  ของโลก

14.30 น.     แวะพักผ่อน  ล้างตัว  เปลี่ยนเสื้อผ้าที่   เกาะอาดัง  สมควรแก่เวลา  พาทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

16.30 น.     เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่ จ.ตรัง

18.00 น.      คณะเดินทางถึงที่พัก..ธรรมรินทร์ธนา      ต้อนรับท่านด้วย  welcome dink   เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..อิสระตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ..... (7)   

    วันที่สี่ของการเดินทาง        ของฝากเมืองตรัง - ของฝากไชยา- กรุงเทพฯ

เช้า         บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ ทำการ Check Out นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ มหานคร ระหว่างแวะซื้อของฝากเมืองตรัง และของฝากไชยา

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (9)ห้องอาหาร

บ่าย        นำคณะเดินทางต่อ ผ่านชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระหว่างทางแวะพักอริยบทตามปั้มต่าง ๆ

18.00 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

    

 

ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้

 เดินทางวันธรรมดา 6,990/ท่าน เดินทางวันศุกร์ 7,490/ท่าน ชื่นชมกับธรรมชาติ ล่องอ่าวพังงา ชมความงามของถ้ำลอดพังงา สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมบ้านกลางน้ำที่เกาะปันหยี เลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้งราคาถูก ถ่ายรูปที่เขาพิงกันและเขาตาปู ชมความงามของเกาะพีพีดอน และเกาะ พีพีเล ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่อ่าวต้นไทร ล่องเรือชมความงามของอ่าวต่างๆ เที่ยวภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง นมัสการพระผุด ที่วัดพระทอง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 6,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-6 / 10-13 / 17-20 /24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10/ 14 - 17 / 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 /6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : พังงา-ภูเก็ต

วันแรก         กรุงเทพฯ – พังงา 

18.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                   ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.    คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ภูเก็ต  ระหว่างการเดินทางบริการท่าน ด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ   ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว       หลัง                        อาหารมัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่สอง      ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู – เกาะปันหยี - เขาเขียน

06.30 น.    อรุณสวัสดิ์ ณ ท่าเรืองพังงาเบย์  จ.พังงา  อิสระให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า   ณ    ร้านอาหารจ่าจรัญ (มีห้องน้ำบริการ ชาย 7 ห้อง และหญิง 7 ห้อง ให้เตรียมผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์                         เครื่องใช้ส่วนตัวไปด้วย ห้ามลืม)

07.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารจ่าจรัญ (2)

08.30 น.    นำท่านสู่ท่าเรือ ลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ้ำ                         ลอดสัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ ก่อนชม เขาหมาจู และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนอทานพื้นบ้าน “พระรถ                       เมรี”  นำท่านขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และเขาตาปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร  ปันหยี เทียมูร่าห์   หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทะเลตากแห้งเป็นของฝาก

14.00 น.    เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวพังงาน ระหว่างทางแวะให้ท่าน   ชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ “เขาเขียน”

16.00 น.    นำท่านขึ้นรถบัสเดินทางเข้าสู่ เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทไทยศ  ระหว่างทางแวะ วัดพระทอง นมัสการ   พระผุด 1 ใน Unseen in Thailand   ก่อนนำคณะเดินทางสู่ที่พัก..ระหว่าง                      ทางผ่าน   สะพานเทพกษัตรี ตั้งคู่ขนานกับ สะพานสารสิน ก่อนนำคณะเดินทางสู่ โรงงานทำเครื่องประดับ มุกภูเก็ต ชมความแตกต่างระหว่างมุกเลี้ยงกับมุกแท้

18.30 น.     บริการอาหารค่ำ(4)ร้านอาหารไทยวิลเลจ

19.30 น.     นำท่านเข้าสู่ที่พัก The  Metro pole  Hotel Phuket   ต้อนรับท่านด้วย    Welcome dink    สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      เกาะพีพีเลอ่าวมาหยา - อ่าวโล๊ะซามะ  - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ 

เช้า             บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.     นำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือซีแองเจิ้ล นำท่านลงเรือท่องเที่ยว  Sea Angle  เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่

                 ภายในเรือมีชา,กาแฟ,ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการระหว่างการเดินทางสู่ เกาะพีพี 

10.00 น.    ถึง เกาะพีพีเล นำท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใสราวมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่โด่งดัง อ่าวโล๊ะซามะ  ผ่านชม  ถ้ำ                     ไวกิ้งส์  จากนั้นให้ท่านได้   ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่บริเวณ อ่าวต้นไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย อาทิเช่นปะการังสมอง , ปะการังเขากวาง ฯลฯ

เที่ยง         นำท่านเข้าสู่   เกาะพีพีดอน  บริการอาหารกลางวัน (6)  หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เล่นน้ำทะเล  หรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกภายในตลาด                  บนเกาะพีพีดอน

16.00 น.    นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่    เกาะภูเก็ต   ถึงท่าเทียบเรือ ซีแองเจิ้ล  นำท่านขึ้นรถโค๊ช  คันเดิมเดินทางสู่ นำคณะเดินทางสู่ วัดฉลอง  ให้ท่านนมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระ                            เกจิอาจารย์ชื่อดัง  เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ต

17.30 น.    นำท่านเดินทางสู่  แหลมพรหมเทพ  ให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก  จุดที่สวยที่สุดของประเทศแล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

19.30        บริการอาหารค่ำ(7)  ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก..   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

    วันที่สี่           ตึกชิโน-โปตุกีส” - ของฝากภูเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า           บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.    นำคณะเดินทาง ชมย่านตัวเมืองเก่า ชม   ตึก    “ ชิโน-โปตุกีส ”   อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีน และโปรตุเกส ที่สวยงาม  ก่อนนำท่านเดินทางสู่    ร้านของฝากภูเก็ต                     อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ  ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์  และของที่ระลึกต่าง ๆ  อาทิเช่น   ผ้าบาติก ก่อนเดินทางกลับ  

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน(9)ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง

บ่าย          นำคณะเดินทางต่อผ่าน  จ.สุราษฎร์ แวะซื้อของฝากและพักผ่อนอิริยาบถ พร้อมเลือกซื้อไข่เค็มที่ไชยาก่อนเดินทางผ่านชุมพร สู่ จ.ประจวบฯ

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเฉียวโอชา (10)

24.00 น.    คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ท่องทะเลอ่าวไทย เกาะสมุย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 5 วัน 4 คืน โดยรถตู้

 เดินทางวันธรรมดา 6,090/ท่าน เดินทางวันศุกร์ 6,590/ท่าน ดอนสัก – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตา – หินยาย – น้ำตกหน้าเมือง - วัดคุณาราม หมู่เกาะอ่างทอง ดำน้ำดูปะการัง– เกาะวัวตาหลับ – เกาะแม่เกาะ – ทะเลใน ปากน้ำตาปี –ของฝากไชยา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 6,090 บาท

วันที่ 24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10 / 14 – 17 / 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง

วันแรก กรุงเทพ - เพชรบุรี – ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 

19.00 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดปั้ม ปตท (เกษตร นวมินทร์) เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัดลม กาแฟ ชา                          เขียวเย็น ๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

20.00 น.     พร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฎร์ฯ  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่อง(1)เครื่องดื่ม น้ำเปล่า+น้ำอัดลม+ น้ำแข็ง+ ขนมขบเคี้ยว  หลังอาหาร                               มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่สองของการเดินทาง      เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตา หินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หลวงพ่อแดง

06.00 น.      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวก่อน นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (2) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก

09.00 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ดอนสัก    นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่เดินทางผ่านท้องทะเลสีครามของอ่าวไทยเพลินเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเกาะเล็ก เกาะน้อยต่าง ๆ มากมายระหว่าง                        ทาง

10.30 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  เฟอร์รี่ เกาะสมุย  นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ    เดินทางสู่  ร้านอาหาร

เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารครัวเสวย (3)

บ่าย            นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุยผ่านชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อความเป็นสิริมงคลนำท่านสู่ จุดชมวิวทิวทัศน์ที่                         งดงามของ หาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงนและชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา–หินยาย ชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าว นำเข้า                      ชมน้ำตกหน้าเมือง  แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาว เกาะสมุย  ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “ ตลาดหน้า                      ทอน “ เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท่าเรือซีฟู๊ด (4)  หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Ibis Hotels   อิสระพักผ่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม    หมู่เกาะอ่างทอง ดำน้ำดูปะการัง– เกาะวัวตาหลับ – เกาะแม่เกาะ - ทะเลใน

เช้า           บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

08.00 น.   นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูงสู่ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง” ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวกับสถาปัตยกรรมที่                        ธรรมชาติได้        บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ด้วยรูปลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็น เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนป่ายเขาขึ้นชมวิวที่เกาะวัวตาหลับ

เที่ยง       บริการอาหารกลางวันบนเรือ (6)

บ่าย        นำท่าน ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะ แม่เกาะ พักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติได้ ดำน้ำดูปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลาหลากสีสัน  ( ขึ้นอยู่กับสภาพ                 น้ำและอากาศ )สมควรแก่เวลานำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็ก ๆ กลางอ่าวไทย ได้เวลาอำลาสู่  เกาะสมุย    ด้วยความประทับใจ

17.00 น.   คณะเดินทางถึงฝั่งเกาะสมุย นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (7) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก..อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สี่ของการเดินทาง            เกาะสมุย – สุราษฎร์ - ชุมพร - ประจวบ ฯ - เพชรบุรี - กรุงเทพฯ

เช้า         บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ Ibis Hotels Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่าย อำลาที่พัก นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศ นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบ เรือเฟอร์รี่เกาะสมุย นำท่านลงเรือ เดินทางสู่ท่าเทียบเรือดอนสัก

10.30 น.  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ดอนสัก  นำคณะขึ้นรถตู้รับอากาศเดินทางสู่  ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตาปีซีฟู๊ด (9)

บ่าย         นำคณะเดินทาง ผ่านชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารชมวิวซีฟู้ด (10) อ.หัวหิน..หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.00 น.   คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

 

 

เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้

เดินทางวันธรรมดา 5,490/ท่าน เดินทางวันศุกร์ 5,990/ท่าน  ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์!! เขาธงชัย-ดำน้ำเกาะทะลุ - อุทยานราชภักดิ์ – ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม- ของฝากเมืองเพชร

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 5,490 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-5 / 10-12 / 17-19/24-26  มกราคม  63

วันที่ 31 – 2 / 7 – 9 / 14 - 16/ 21-23 ก.พ. 63

วันที่  28-1 / 6 – 8 / 13 – 15 / 20 - 22

และ  27-29 มีนาคม  2563

วันที่ 3-5  / 17-19 / 24-26 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-12 /11-13/12-14 เม.ย. 63

วันที่ 1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 พ.ค. 63


ID : เกาะทะลุ

วันแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ  -  บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท – เขาธงชัย

06.30 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียว                          เย็นๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.00 น.     คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างการเดินทาง   บริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1)  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว   หลัง                     อาหารมัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหารเฉียวโอชาริมทะเล (2)  อิ่มอร่อยเรียบร้อย นำคณะเดินทางต่อ

บ่าย           นำคณะเที่ยวชม"พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ"ที่มีทั้งปลาทะเลปลาน้ำจืดและปลาน้ำกร่อยมีอุโมงค์ปลาใต้น้ำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีทั้งปลาทะเล ปลาน้ำจืดและปลาน้ำกร่อยมีอุโมงค์ปลาใต้น้ำ

15.00 น.    ทุกท่านเดินทางงสู่ เขาธงชัย เพื่อสักการะ พระพุทธกิตติสิริชัย และ มหาเจดีย์ภักดีประกาศ 9 ยอด ที่งดงาม และ   อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็น                    สิริมงคล พร้อมถ่ายภาพบ้านกรูดที่งดงามเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ที่พัก

16.00 น.     คณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  บ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ท  เชิญสมาชิกลงทะเบียนเพื่อรับกุญแจเข้าห้องพักผ่อน / ทำภารกิจส่วนตัว / ว่ายน้ำในสระ มีสระว่ายน้ำ 3 สระ

18.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหารบ้านเขียวซีฟู๊ด (3)  หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับที่พัก..

วันที่สองของการเดินทาง           ดำน้ำเกาะทะลุ – เกาะสิงห์ - เกาะสังข์

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท(4)

09.30 น.   อำลาที่ พัก ที่ระบุในรายการ นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ก่อนนำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะสังข์ สัมผัสความงามของโลกใต้น้ำ ดำน้ำชมปะการังหลากพันธ์ ดอกไม้ทะเลหลากชนิด  พร้อม                 ฝูงปลาทะเลหลากสีสันแปลกตา

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน อาหารกล่องบนเรือ(5)

บ่าย         นำคณะเดินทาง ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะทะลุ อีกจุดที่มีปะการังสวยงาม โดยเฉพาะเหล่าปลาการ์ตูน  พร้อมพิสูจน์ ที่มาของ   เกาะทะลุ  บันทึกภาพใส่แผ่นฟิล์ม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ                       ฝั่ง..นำท่านเดินขึ้นรถเดินทางกลับสู่ที่พัก

18.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหนูโภชนา (6)เดินทางกลับสู่ที่พัก....อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สามของการเดินทาง    อุทยานราชภักดิ์ – ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม- ของฝากเมืองเพชร - กรุงเทพฯ

เช้า         บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

 

09.00 น.  อำลาที่พัก  บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท   ก่อนนำท่านเดินทางสู่   วัดอ่างสุวรรณ  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหนองหอย ในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจดูเป็นวัดราษฎร์ธรรมดา                ทั่วไปแต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่  อุโบสถของวัดนี้งดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย    เพราะเป็นโบสถ์ไม้ที่ทำมาจากต้นตาล

10.00 น.  นำทุกท่านเดินทางสู่   อุทยานราชภักดิ์ ”   ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์   และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7                       พระองค์ 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตาคารไฮเปียง

บ่าย         นำคณะเดินทางวัดห้วยมงคล "ป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ก่อนนำคณะเดินทางสู่  ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม  บรรยากาศ                     แบบสถาปัตยกรรมของที่หัวหินนั้น  จะเป็นแบบ วิคตอเรีย   ในรูปแบบของรัชกาลที่ 6 ที่ผ่านมาทั้งรูปร่าง ตัวอาคาร และอื่น ๆ เหตุผลเนื่องจากเราต้องการรักษารูปแบบ   ของท้องถิ่นเมืองหัวหินเอา                ไว้โชว์ให้ผู้คนที่เข้ามาสัมผัสได้เห็นความเก่าแก่ในอดีต   พร้อมกับจะมีการจัดแสดงต่าง ๆ ที่คงความเป็น  ไทยเอาไว้

15.00 น.   ปิดท้ายวันพักผ่อนระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ จ.เพชรบุรี ที่ “ร้านชิดชนก” หรือ "แม่กิมลัง"สำหรับคนทางบ้าน.....เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมหมอแกง ทองหยิบ นานาชนิด                 ตามอัธยาศัย 

18.00 น.    คณะเดินทางกลับถึง ภูมิลำเนา  โดยสวัสดิภาพ

 

ระนอง - เกาะสอง - เกาะหัวใจมรกต 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้

วันธรรมดา เริ่มต้น 9,590 /ท่าน เดินทางวันศุกร์ 9.990 /ท่าน  เกาะหัวใจมรกต – อ่าวพาราไดซ์ – เกาะตาฟุ๊ก – เกาะย่านเชือก – เกาะสอง - วัดปีดอร์เอ – อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง - น้ำตกหงาว - บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 9,590 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-6 / 10-13 / 17-20/24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10 / 14 - 17/ 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : ระนอง

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ - ระนอง

19.00 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                    ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

20.00 น.     คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารมัคคุเทศก์                   แนะนำ

วันที่สองของการเดินทาง           เกาะหัวใจมรกต – อ่าวพาราไดซ์ – เกาะตาฟุ๊ก – เกาะย่านเชือก - เกาะสอง       

06.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดระนอง นำคณะเข้าที่พักชั่วคราว เพื่ออาบน้ำ ชำระร่างกาย ก่อน บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (2) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ “แกรนด์ อันดามัน “

08.30 น.    คณะเดินทางถึงท่าเรือ แกรนด์ อันดามัน (ระนอง) ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดน

09.00 น.    ออกเดินทางจากท่าเรือ แกรนด์ อันดามัน ระนอง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเกาะสอง (เกาะสอง เมียนมาร์) ผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมือง

09.30 น.    ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสองผ่าน “วิคตอเรียพอยท์” มุ่งหน้าสู่ทะเลพม่า บนเรือมีเสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น น้ำดื่มบริหาร ตลอดการเดินทาง

10.30 น.     คณะเดินทางถึง  เกาะหัวใจมรกต (Cock's Comb Island)  มองจากมุมสูงจะเป็นรูปหัวใจสีมรกตด้านในท่านจะได้พบกัลปังหา ปะการังอ่อนสีสันสดใส หากโชคดี อาจได้พบกับฉลามครีบดำ                         แหวกว่าย บริเวณหน้าปากถ้ำเพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้น ณ อ่าวพาราไดซ์ (Paradise Bay) ชมความงามของดอกไม้ทะเล และปะการังเขากวางจำนวนมาก

11.15 น.    เดินทางถึงเกาะ   เกาะตาฟุ๊ก   (Dunkin Island)   เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาดนุ่มละเอียด      ท่านสามารถเล่นน้ำหน้าหาด

เที่ยง         บริการ อาหารกลางวัน (3)

14.00 น.  เดินทางไปยัง เกาะย่านเชือก (Zedetkyi Island)   ชมความสวยงามและความหลากหลายของปะการังน้าตื้น ที่สวยที่สุดในทะเลเมียนมาร์ อาทิเช่น ปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ปลา                  การ์ตูนชนิดต่างๆที่สามารถพบเห็นได้อย่างง่ายดาย

15.00 น.  นำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ โรงแรมแกรนด์อันดามัน (เกาะสน พม่า)

16.00 น. ถึงท่าเรือ  โรงแรมแกรนด์อันดามัน       รับเอกสารผ่านเดือนคืนพร้อมคู่ปอง อาหารนำท่านลงทะเบียน ส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น   แบบบุฟเฟ่ต์ที่  ห้องอาหารวิคทอเรีย  (4)  หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า ปลอดภาษี (Duty Free Shop)   และเสี่ยงโชคกับ  ห้องเกมส์นานาชาติ ที่ทาง                 โรงแรมมีไว้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง       วัดปีดอร์เอ – อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง - น้ำตกหงาว - บ่อน้ำร้อน -  กรุงเทพฯ     

เช้า       บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นำท่องเที่ยวรอบเมืองเกาะสอง โดยรถท้องถิ่นเดินทางถึง  วัดปีดอร์เอ  แปลว่า  "เจดีย์แห่งความสงบร่มเย็น ซึ่งเป็นการ                       จำลองเจดีย์ชเวดากองจากเมืองย่างกุ้งมาไว้ที่นี้ ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนบริเวณฐานด้านในเจดีย์มีพระพุทธรูปประจำวัน รูปปั้นเรื่องราวพระเจ้าสิบชาติ พระเจ้าทันใจ และมีพระมหา               มุนีที่จำลองมาจากเมืองมัณฑะเลย์ มาให้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง ที่ถือชาวพม่าได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์                   บริเวณอนุสาวรีย์ฯสามารถชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลอันสวยงาม ก่อนนำท่านเที่ยว ตลาดพม่า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ เช่น พลอย เครื่องหวายเครื่องเขินพม่า เครื่องประดับทำจาก               เปลือกหอย และงาช้าง ฯลฯ มีสินค้าหลากหลายประเภท ให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อ ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือแกรนด์ อันดามัน จ.ระนอง

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (6)ห้องอาหาร

บ่าย       นำคณะไปเที่ยวชม  พระราชวังรัตนรังสรรค์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง)หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน “ อิสระให้ท่านเที่ยว                 ชมและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปสักการะ " สุสานเจ้าเมืองระนอง "   เป็นสุสานของ  พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี อดีตเจ้าเมืองระนอง ก่อนนำคณะเดินทางสักการะ                   สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ "ศาลหลักเมืองระนอง" สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ

17.00 น. นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก..Baan Yamoo   ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนเข้าห้องพักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง       ระนอง – ชุมพร – เพชรบุรี  - กรุงเทพฯ   

เช้า       บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00 น.   คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นำท่านคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯระหว่างทางผ่าน ชุมพร - ประจวบฯ ระหว่างทางแวะพักผ่อนอิริยาบถตามปั้มต่าง ๆ                       ระหว่างทาง

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร (9) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อ

17.00 น.   คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

 

กระบี่ - ตรัง 5 วัน 4 คืน โดยรถตู้

 วันธรรมดา เริ่มต้น 6,990/ท่าน เดินทางวันศกร์ 7,490/ท่าน กระบี่ – ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะสี่ น้ำตกร้อน สระมรกต ตรัง - เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเชือก ถ้ำเลเขากอบ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 6,690 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21 /24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 - 11 / 14 - 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 /6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : Krabi-Trang

 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ  - กระบี่

18.00 น.         พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชา                               เขียวเย็นๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.         คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่องเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว

วันที่สองของการเดินทาง      หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ดำน้ำเกาะสี่ 

06.00 น.      คณะเดินทางถึง  จ.กระบี่ อิสระให้ท่านสมาชิกทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. ก่อนนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารสุชัญญาแตเตี้ยม (2)

09.00 น.      นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี  นำท่านลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่อ่าวพระนาง นำท่านชมและสักการะ ถ้ำพระนาง เพื่อเป็นสิริมงคล...นำท่านชมความงดงาม                      ของทะเลแหวก(Unseen)ประกอบด้วย เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เชิญท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกเรียบร้อย...     แล้วนำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะเชิญท่านพักผ่อนชมความงามของ                      หาดทรายขาว

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน (5) อาหารกล่อง บนเกาะปอดะ

บ่าย             นำท่าน  ดำน้ำชมปะการังหลากสีสัน และฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะสี่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือนำท่านเดินทางสู่ที่พัก.... 

17.00 น.     คณะเดินทางถึงที่พัก   Green House Hotel   ต้อนรับท่านด้วย  Welcome dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

18.30 น.      นำคณะเดินทางไป รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารก้อยกุลากาศัย (4) หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับที่พัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง      ตรัง-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก

07.00 น.      บริการอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารที่พัก(5)   หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่         ท่าเทียบเรือปากเม็ง   จ.ตรัง

09.30 น.     คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมงเตรียมตัวไปดำน้ำ พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมออกเดินทางไปสัมผัสความตื่นเต้นกับการลอด "ถ้ำมรกต" (UNSEEN THAILAND) หนึ่งเดียวของเมืองไทยที่                           ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ใต้ภูผากลางทะเล..สนุกสนานตื่นเต้นกับการว่ายน้ำลอดถ้ำที่มืดสนิท ไปโผล่ปากถ้ำอีกด้าน มีหาดทรายเล็ก ๆ ที่สวยงามภายในถ้ำเป็นปล่องภูเขา พร้อมค้นหาที่มาของชื่อ..ถ้ำ                      มรกต

 เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน (6) แบบ บุฟเฟ่ต์  บนเรือ

บ่าย          เดินทางมุ่งหน้าสู่ "เกาะกระดาน" สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์..หาดทรายขาว ปะการังสวยเป็นสถานที่วิวาห์ใต้สมุทรเป็นประจำทุกปี พร้อมชมปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก เกาะ                   เชือกเป็นเกาะเล็ก ๆ ทั้ง 3 เกาะ อยู่ในวงล้อมของ   เกาะมุก และเกาะกระดาน เป็นเกาะสัมปทานรังนก มีลักษณะ เป็นโขดหิน แหละหน้าผาหินสูงชันไม่มีชายหาดหรือบ้านเรือนของผู้คน และชาวประมง                 อาศัยอยู่บนเกาะทั้งสาม นอกจากมี    กระท่อมของคนเฝ้ารังนกปลูกเรียงรายบนโขดหินรอบตัวเกาะ บริเวณรอบเกาะทั้งสามเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังชนิดต่าง ๆ มีทั้งปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกรายรอบมี                 ฝูงปลาทะเล ก่อนนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (7)    หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ระดับ 4 ดาว   ต้อนรับท่านด้วย  Welcome dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก                  พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง          ช้อปปิ้งของฝากตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน  - สระมรกต - ของฝากกระบี่ - กรุงเทพฯ

07.00 น.     บริการอาหารเช้า (8)  ณ ห้องอาหารของที่พัก...หลังอาหารคณะพร้อมกัน   บริเวณ ล็อบบี้  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา เพื่อ Check Out   เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   นำท่าน  ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก                  ขึ้นชื่อเมืองตรัง ขนมเค้ก หมูย่างเมืองตรัง และสินค้าอื่นๆ สำหรับคนทางบ้านจากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางท่องเที่ยว UNSEEN Thailandของจังหวัดตรัง “  เลใต้ภูเขา ลอดยาวสุดลี้ น้ำรอบคีรี                    ที่   ถ้ำเลเขากอบ    อีกรูปแบบการเดินทางท่องธรรมชาติ   “ล่องเรือลอดถ้ำ” สุดยอดความตื่นเต้นกับการผจญภัยในถ้ำลอดท้องมังกร   ช่วงประสบการณ์แห่งความหวาดเสียวที่จะจดจำไม่รู้ลืม.... ขึ้น                  จากเรือนำท่านเดินชมสินค้า OTOP ไม้เทพธาโร (เนื้อไม้มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์) นำมาแกะสลักเป็นรูปทรงต่าง ๆ สวยงามก่อนนำคณะเดินทางสู่กระบี่

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน  ร้านอาหารเรือนผู้การ(9)

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่จ.กระบี่ ระหว่างทางแวะชม น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สายธารน้ำอุ่นสายเล็ก ๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ ให้ท่านมีเวลา                   พักผ่อนภาย   นั่งแช่เท้าตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมายจากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด เชิญท่านพักผ่อนหรือจะลงเล่นน้ำใน                 สระมรกตตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย....นำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู๊ด (10)  หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้าของการเดินทาง    กรุงเทพฯ

05.00 น.   คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ