Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน ซุปตาร์...วันเดอร์แลนด์

-แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร -ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน -สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง -วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี -เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง

วันที่ 04 – 07 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 05 - 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 06 – 09 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 - 10 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ)

วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

 


ID : FDKMG01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง 

วันที่สอง

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง-สวนสตรอเบอร์รี่สวนน้ำตกคุนหมิง

วันที่สาม

เมืองโบราณกวนตู้-พิพิธภัณฑ์ยูนนาน-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **-สนามบิน

วันที่สี่

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

บินตรง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน (CZ) ซุปตาร์... ห้าดาว ภาค2

-ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน -สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานข้ามเขาที่ยาวและสูงที่สุดในโลก -ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย -ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน -หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน **พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน **เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี, อาหารพื้นเมือง, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด และอาหารทะเล+ไวน์แดง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,888 บาท

วันที่ 03 – 06 ธันวาคม 2562  * ปิดกรุ๊ป * (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562  * ปิดกรุ๊ป *

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2562  * ปิดกรุ๊ป *

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2562  * ปิดกรุ๊ป *

วันที่ 06 – 09 มกราคม 2563  * ปรับลดราคา *

วันที่ 17-20 มกราคม 2563  * ปรับลดราคา *

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 * ปรับลดราคา *

วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 * ปรับลดราคา *

วันที่ 03 – 06 มีนาคม 2563

วันที่ 12 – 15 มีนาคม 2563

วันที่ื 16 – 19 มีนาคม 2563

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2563

 


ID : CZDYG02

วันแรก

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)-ท่าอากาศยานต้าหยง-จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

วันที่สอง

ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านหมอนยางพารา-เทียนจื่อซาน-ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี   
(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์เมืองจำลองซ่ง และ ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ) 

วันที่สาม

ร้านหยก-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก-ร้านใบชา-ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) ถนนคนเดินซีปู้เจีย -จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง

วันที่สี่

จิตรกรรมภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-ท่าอากาศยานต้าหยง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

 

บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์... ธารน้ำแข็ง

 -ชมวิวภูเขาหิมะไป๋หมาง... เส้นทางที่งดงามที่สุด ได้รับขนานนามว่า “ ถนนไต่ขอบฟ้า ” -วัดเฟยไหล... วัดทิเบตไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัด -นั่งรถแบตเตอรี่ชมธารน้ำแข็งหมิงหย่ง... ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด -ช่องแคบเสือกระโจน... เป็นมรดกโลก UNESCO -เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 -เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,888 บาท

วันที่ 04 - 08 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันบบรมราชสมภพ ร.9)

วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 01 - 05 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 08 - 12 มกราคม 2563

วันที่ 15 - 19 มกราคม 2563

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05 - 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)

วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 04 - 08 มีนาคม 2563

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2563

วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563

วันที่ 01 - 05 เมษายน 2563 

วันที่ 08 - 12 เมษายน 2563 

วันที่ 15 - 19 เมษายน 2563 

วันที่ 22 - 26 เมษายน 2563 

วันที่ 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 

 


ID : 8LLJG04

วันแรก

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

วันที่สอง

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เมืองโบราณจงเตี้ยน-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เต๋อชิง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ยอดเขาหิมะไป๋หมาง

วันที่สาม

ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง-วัดเฟยไหล-หมู่บ้านหมิงหย่ง-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมรถแบตเตอรี่)-เต๋อชิง-จงเตี้ยน 

วันที่สี่

ทุ่งหญ้านาพาไห่-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณลี่เจียง
** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**

วันที่ห้า

สนามบินลี่เจียงซานยี่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

 

บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์... ซู่ซู่ ซ่าซ่า

-ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO -วัดลามะซงจ้านหลิง… วัดที่สร้างจำลองมาจาก พระราชวังโปตาลา -นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี -ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ... ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์ -เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 -เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,888 บาท

วันที่ 04 - 08 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันบบรมราชสมภพ ร.9)

วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 01 - 05 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 08 - 12 มกราคม 2563

วันที่ 15 - 19 มกราคม 2563

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05 - 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)

วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 04 - 08 มีนาคม 2563

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2563

วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563

วันที่ 01 - 05 เมษายน 2563 

วันที่ 08 - 12 เมษายน 2563 

วันที่ 15 - 19 เมษายน 2563 

วันที่ 22 - 26 เมษายน 2563 

วันที่ 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 

 


ID : 8LLJG03

วันแรก

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

วันที่สอง

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน

วันที่สาม

วัดลามะซงจ้านหลิง-จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณซู่เหอ-สระมังกรดำ

วันที่สี่

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang
(จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ห้า

สนามบินลี่เจียงซานยี่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

 

บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์... ซุปเปอร์คูล

 -บินตรงสู่ลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี -นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี -ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ... ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์ -เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 -สะพานแก้วลี่เจียง... สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน -เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,888 บาท

วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562

วันที่ 08- 11 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ)

วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 05 – 08 มกราคม 2563

วันที่ 12 – 15 มกราคม 2563

วันที่ 19 – 22 มกราคม 2563

วันที่ 26 – 29 มกราคม 2563

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 09 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)

วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 01 – 04 มีนาคม 2563

วันที่ 08 - 11 มีนาคม 2563

วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2563

วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2563

วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

วันที่ 05 – 08 เมษายน 2563 (วันจักรี)

วันที่ 12 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

วันที่ 19 - 22 เมษายน 2563 

วันที่ 26 - 29 เมษายน 2563 

 


ID : 8LLJG02

วันแรก

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

วันที่สอง

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang
(จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่สาม

เมืองโบราณซู่เหอ-ร้านบัวหิมะ-สะพานแก้วลี่เจียง-หมู่บ้านไป๋ซา

วันที่สี่

สนามบินลี่เจียงซานยี่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

 

บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์... ดินแดนในฝัน

-บินตรงสู่ลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี -ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO -หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน... ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี -เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 -เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน -มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันที่ 03 – 06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562

วันที่ 08- 11 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ)

วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 05 – 08 มกราคม 2563

วันที่ 12 – 15 มกราคม 2563

วันที่ 19 – 22 มกราคม 2563

วันที่ 26 – 29 มกราคม 2563

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 09 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)

วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 01 – 04 มีนาคม 2563

วันที่ 08 - 11 มีนาคม 2563

วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2563

วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2563

วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

วันที่ 05 – 08 เมษายน 2563 (วันจักรี)

วันที่ 12 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

วันที่ 19 - 22 เมษายน 2563 

วันที่ 26 - 29 เมษายน 2563 


ID : 8LLJG01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

วันที่สอง

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน

วันที่สาม

ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณลี่เจียง-** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**

วันที่สี่

สนามบินลี่เจียงซานยี่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

 

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง (6D4N) SHE01 SHENYANG HARBIN ICE FESTIVAL

 เทศกาลหิมะระดับโลก! Harbin ice lantern art นั่งรถไฟความเร็วสูง+นั่งรถรางชมเกาะพระอาทิตย์ -พระราชวังกู้กวเสิ่นหยาง -ถนนคนเดินหม่านชิง -สวนตาลิน -สวนเสือไซบีเรีย -จตุรัสโบส๔์เซ็นโซเฟีย -ช้อปปิ้งถนนจงเจีย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,989 บาท

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

วันที่ 01-06 มกราคม 2563

วันที่ 03-08 มกราคม 2563

วันที่ 08-13 มกราคม 2563

วันที่ 15-20 มกราคม 2563

วันที่ 22-27 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05-10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : SHE01

วันแรก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองเสิ่นหยาง

วันที่สอง

สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง  - สถานีรถไฟเมืองเสิ่นหยาง –  เมืองฮาร์บิ้น

วันที่สาม

ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) - ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย - ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง  HARBIN ICE LANTERN ART

วันที่สี่

ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – จตุรัสโบสถ์เซ็นโซเฟีย - ถนนจงหยาง - อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง                                  

วันที่ห้า

รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง - บ้านนายพลตระกูลจาง - ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย 

วันที่หก

เสิ่นหยาง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

 

SHANGHAI HANGZHOU (6D3N) “PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด”

ล่องเรืองชมวิวดอกไม้ตามฤดูที่สวนหยวนถ้อจู่ เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้ สตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก -ถนนโบราณวิ่นเหอ -ตลาดร้อยปี -พิพิธภัณฑ์ดินทราย -ถนนโบราณฉงอัน -หาดไว่ทาน -ซินเทียนตี้  ### พิเศษ นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563

วันที่ 08 - 13 มกราคม 2563

วันที่ 13 – 18 มกราคม 2563

วันที่ 03 - 08 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 24 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันรที่ 04 - 09 มีนาคม 2563

วันที่ 09 - 14 มีนาคม 2563

วันที่ 16 – 21 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2563

 


ID : PVG08 CZ

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง– เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ-ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง

วันที่สาม

เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน

วันที่สี่

เซียงไฮ้-ร้านบัวหิมะ ตลาดร้อยปี หาดไว่ทาน ร้านผ้าไหม- ถนนนานกิง – ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

วันที่ห้า

ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้-สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)

วันที่หก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

BEIJING SKI SNOW WORLD(5D3N) PBK01 ปักกิ่ง โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่

 นั่งสามล้อชมเมืองจีน ตะรการตากำเเพงเมืองจีน -พระราชวังต้องห้าม -พระราชวังฤดูร้อน -ทะเลสาบโฮวโห ย่านโบราณหูถง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,989 บาท

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 01 – 05 มกราคม 2563

วันที่ 08 – 12 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563

วันที่ 05 - 09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07 - 11 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563

วันที่ 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563

 


ID : PEK01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง

วันที่สอง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - โชว์กายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม

วัดลามะ –ร้านหยก –  ทะเลสาบโฮ่วไห่– ไข่มุก  - นั่งรถสามล้อเที่ยวชมหูถง – ถนนหวังฟู่จิ่ง

วันที่สี่

กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน –ร้านปี่เซียะ –  ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน– SNOW WORLD(ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์)

วันที่ห้า

พระราชวังอวี้เหอหยวน-กรุงเทพฯ

 

KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA (6D5N) “KMG01 KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA”

 นั่งกระเช้าสุดฟินส์ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก -ดินแดนในหุบเขาแชงกรีล่า -เมืองโบราณแชงกรีล่า -ช่องแคบเสือกระโจน -หุบเขาพระจันทรืสีน้ำเงิน -เมืองลี่เจียง -สระน้ำมังกรดำ -สวนน้ำตกคุนหมิง ### ชมโชว์สุดพิเศษ Impression of Lijiang

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 19,899 บาท

วันที่ 29-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 ม.ค.2563

 


ID : KMG01

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานคุนหมิง – ต้าลี่                                          

วันที่สอง

วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า

วันที่สาม

ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง 

วันที่สี่

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง 

วันที่ห้า

เมืองฉู่สง – คุนหมิง - ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน 

วันที่หก

วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ