Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ซุปตาร์...เรนโบว์

 วิหารเซนต์บาซิล  มหาวิหารโดมหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารเซนต์ไอแซค  พระราชวังฤดูหนาว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 38,888 บาท

วันที่ 06 – 13 ธันวาคม 2562 

วันที่ 11 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

 


ID : VNSVO01

วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว-เมืองมอสโคว์-มหาวิหารโดมทอง – ย่านถนนอาราบัต - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(METRO) – จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิล

วันที่สาม

พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - Zaryadye Park – ประตูชัยของมอสโคว์ – ขึ้นรถไฟตู้นอน DOUBLE-DECKER TRAIN

วันที่สี่

อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์นิโคลัส – โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้

วันที่ห้า

พระราชวังฤดูหนาว – ป้อมปีเตอร์และปอล – จัตุรัสพระราชวัง

วันที่หก

ประตูชัย Narva - เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเธอรีน – ช็อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN - มอสโคว์

วันที่เจ็ด

เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

วันที่แปด

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG (8D5N) “VKO08 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก”

 -มหาวิหารนักบุญไอเเซค -พระราชวังฤดูร้อน -จตุรัสแดง -พระราชวังเครมลิน -สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ -ถนนอารบัต

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,900 บาท

วันที่ 07 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2562

 


ID : VKO08

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่สอง

สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 

วันที่สาม

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่สี่

  พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่    แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์      บาซิล – ห้างกุม

วันที่ห้า

รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเทอรีน

วันที่หก

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

วันที่เจ็ด

สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)

วันที่แปด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

MOSCOW ZAGORSK GOLDEN RING (8D5N) “VKO06 RUSSIA AURORA HUNTING”

ตามล่าแสงเหนือ 2 คืนเต็มอิ่ม! ณ ดินแดนขั่วโลกเหนือ สัมผัสปรากฎการ์ธรรมชาติ Aurora Hunting - Samivillage -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -New Jeruzalem -มหาวิหารเซนต์บราซิล -จตุรัสแดง -พระราชวังเครมลิม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 55,900 บาท

วันที่ 09-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-23 ธันวาคม 2562

 


ID : VKO06

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง

สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต

วันที่สาม

สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – Aurora Hunting

วันที่สี่

หมู่บ้านซามี่ – Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ – Aurora Hunting

วันที่ห้า

สนามบินเมอร์มานสค์ – สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว – นิวเยรูซาเล็ม

วันที่หก

 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

วันที่เจ็ด

สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)

วันที่เเปด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (7D5N) “VKO05 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก”

 -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน -โบสถ์หยดเลือด -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ -ถนนอาบัต -จตุรัสแดง ### พิเศษ!!!! นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง Spasan

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,999 บาท

วันที่ 03 – 09 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2562

 


ID : VKO05

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบิน อัลมาตี (คาซัคสถาน) – เชเรเมเตียโว (มอสโคว์)

วันที่สอง

สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต

วันที่สาม

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

วันที่สี่

รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเทอรีน

วันที่ห้า

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

วันที่หก

สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) – สนามบิน อัลมาตี (คาซัคสถาน) 

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (7D5N) “DME04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก”

 -พระราชวังฤดูหนาว -มหาวิหารนักบุญไอเเซค -จตุรัสแดง -สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Moscow -วิหารเซนต์บาซิล

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 47,999 บาท

วันที่ 22 – 28 มกราคม 2563

วันที่ 01 – 07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

วันที่ 07 – 13 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 24 มีนาคม 2563

วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2563

วันที่ 22 – 28 เมษายน 2563

 


ID : DME04

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์

วันที่สอง

สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน –  ป้อมปีเตอร์และปอล

วันที่สาม

พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด

วันที่สี่

มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้

วันทีี่ห้า

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม

วันที่ีหก

จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์)

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

RUSSIA MOSCOW MURMANSK (7D5N) “DME03 RUSSIA SUPER AURORA”

 -หมู่บ้านซามี่ -Husky Park -เนินเขาสแปรโรว์ -จตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -พระราชวังเครมลิน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 55,999 บาท

วันที่ 25-31 มกราคม 2563

วันที่ 05-11 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04-10 มีนาคม 2563

วันที่ 14-20 มีนาคม 2563

 


ID : DME03

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์

วันที่สอง

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตียโว –  เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า

วันที่สาม

เมืองเมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า

วันที่สี่

เมืองเมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  –  เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ 

วันที่ห้า

มอสโคว์ – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – ตลาดอิสไมโลโว่ –  ชมการแสดงละครสัตว์

วันที่หก

มอสโคว์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – OUTLET VILLEAGE   – สนามบินโดโมเดโดโว

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG (8D5N) “DME02 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ ชมโชว์”

 กาลาดินเนอร์สุดหรูในพระราชวังนิโคลัส -เที่ยวมหาวิหารเซนต์บาซิล -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ -จตุรัสแดง -เมืองซากอร์ส -พระราชวังแคทเธอรีน -พระราชวังเครมลิน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 49,900 บาท

วันที่ 01 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม - 05 มกราคม 2563

 


ID : DME02

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินดูไบ(ดูไบ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)

วันที่สอง

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินดูไบ(ดูไบ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)

วันที่สาม

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ –ตลาดอิสไมโลโว่  

วันที่สี่

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม

วันที่ห้า

เมืองมอสโคว์–สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่หก

พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – ป้อมปีเตอร์และปอล – กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

วันที่เจ็ด

เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)

วันที่แปด

สนามบินดูไบ(ดูไบ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK New Jerusalem (6D3N) “DME01 มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม”

 เที่ยวดินแดนหมีขาว สัมผัสความงดงามโบสถ์นิวเยรูซาเรม -ซา์กอส -โบสถ์ทรีนีตี้ -สถานีรถไฟฟ้าดินมอสโคว์ -จตุรัสแดง -พระราชวังเครมลิน -สแปรไร่ฮิลล์ -เซนต์บาซิล -ถนนอารบัต

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 32,999 บาท

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

 


ID : DME01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง

สนามบินอาบูดาบี (UAE) – สนามบิน โดโมเดโดโว(มอสโคว์) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

วันที่สาม

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนนอารบัต

วันที่สี่

โบสถ์ นิว เยรูซาเล็ม – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - VDNKH Expo Park

วันที่ห้า

สนามบิน โดโมเดโดโว (มอสโคว์) – สนามบินอาบูดาบี(UAE)

วันที่หก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทย [TG] // เดินทาง: กันยายน – ธันวาคม 62 // • บินตรงสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) • ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ • เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) • เมนูท้องถิ่นที่ต้องลอง ... ขาหมูเยอรมัน , หอยแมงภู่เบลเยี่ยม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 49,900.- บาท

วันที่   20-27 ก.ย.62  , 27ก.ย.- 4 ต.ค. 62

วันที่   2-9 , 11-18 ต.ค. 62

วันที่   8 -15 , 23-30 พ.ย. 62

วันที่   4 -11 ธ.ค. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – บรูกก์ – เกนท์ – บรัสเซลล์ -อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก
วันที่สาม ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
วันที่สี่ แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ
วันที่ห้า โคโลญ – ช๊อปปิ้งRoermond Outlet – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
วันที่หก อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
วันที่เจ็ด บรัสเซลล์ – สนามบิน
วันที่แปด กรุงเทพ

 

อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

 จัดเป็นพิเศษสำหรับกรุ๊ป 8 ท่าน // วันเดินทาง ต.ค. 62 - พ.ค. 63

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,990.- บาท

 3 – 6 ตุลาคม 2562
 4 – 7 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
1 – 4 พฤศจิกายน 2562
7 – 10 พฤศจิกายน 2562
8 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
4 – 7 ธันวาคม 2562
5 – 8 ธันวาคม 2562
6 – 9 ธันวาคม 2562
7 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
2 – 5 มกราคม 2563
3 – 6 มกราคม 2563
9 – 12 มกราคม 2563
10 – 13 มกราคม 2563
14 – 17 มกราคม 2563
15 – 18 มกราคม 2563
16 – 19 มกราคม 2563
17 – 20 มกราคม 2563
23 – 26 มกราคม 2563
24 – 27 มกราคม 2563
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563???? 3 – 6 ตุลาคม 2562
4 – 7 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
1 – 4 พฤศจิกายน 2562
7 – 10 พฤศจิกายน 2562
8 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
4 – 7 ธันวาคม 2562
5 – 8 ธันวาคม 2562
6 – 9 ธันวาคม 2562
7 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
2 – 5 มกราคม 2563
3 – 6 มกราคม 2563
9– 12 มกราคม 2563
10 – 13 มกราคม 2563
14 – 17 มกราคม 2563
15 – 18 มกราคม 2563
16 – 19 มกราคม 2563
17 – 20 มกราคม 2563
23 – 26 มกราคม 2563
24 – 27 มกราคม 2563
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563


ID :

วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - อ.แม่สอด

18.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ(รับคณะถึงบ้านท่าน)...เจ้าหน้าที่บริษัท โซดา ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน...

18.30 น.  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.ตาก ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ เจ้าหน้าที่แนะนำโปรแกรมการเดินทาง

วันที่สอง : แม่สอด อุ้มผาง – ถ้าตะโค๊ะบิ๊ วังปลา วัดหนองหลวง ตลาดอุ้มผาง

04.00 น.  คณะเดินทางถึง อ.แม่สอด แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. ก่อนเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางที่ เรียกว่า "เส้นทางกะเหรียงลอยฟ้า" ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชื่นชมทะเลหมอกตามจุดชมวิวต่าง ๆ

08.00 น.  คณะเดินทางถึง "สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท" รีสอร์ทธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผาง ติดต้นแม่น้ำแม่กลอง เจ้าหน้าที่รอรับ รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารจัดเตรียมสัมภาระเข้าห้องพัก.....อิสระพักผ่อน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (3)  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

บ่าย  นำคณะเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่นสู่ สำนักสงฆ์น้ำดั้น อิสระให้ท่านชมฝูงปลานานาชนิดพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนนำคณะเดินทางสู่ วัดหนองหลวง ให้ท่านได้ชมอุโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลัง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางชมความงดงามของ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตลาดอุ้มผาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวอุุ้มผาง และบ้านโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก สวนเรือนแก้ว รีสอรท์

ค่ำ  บริการอาหารเย็น (4) หลังอาหารเย็น..พักผ่อนนอนหลับฝันดี.........ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ำความสดชื่น

วันที่สาม :  ล่องต้นน้ำแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ – น้ำตกทีลอซู - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

05.00 น.  นำคณะ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว “ดอยหัวหมด” ก่อนเดินทางกลับ ที่พักอิสระทำภารกิจส่วนตัว

08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (5)

09.00 น.  นำสมาชิกลงเรือยาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ระหว่างทางชมธรรมชาติ ผ่านคุ้งโค้ง , หลืบผาบ่อง ,ถ้ำผาโหว่ เกาะแก่ง ชมน้ำตกทีล่อจ่อ , น้ำตกสายรุ้ง ,บ่อน้ำร้อน ตื่นเต้นเร้าใจกับ แก่งตะโค๊ะ น้ำตกมู่ทะลู่ ระหว่างทาง เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝั่งห้วยแม่กลอง ที่สวยงามตามจินตนาการ ผ่านผาผึ้ง..ถึงผาเลือด

เที่ยง  ถึงผาเลือด สละเรือยาง บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง 6)

บ่าย  นำคณะขึ้นรถท้องถิ่น สู่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ถึงจุดพักแรม เขตรักษาพันธ์สัตวป่าอุ้มผาง จากนั้น นำท่านเดินเท้าสู่ น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ระยะทางเดินเท้า ไป-กลับ 2.5 ก.ม.) พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พักสวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

ค่ำ  บริการอาหารเย็น (7) หลังอาหาร.พักผ่อนนอนหลับฝันดี.ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่าความสดชื่น

วันที่สี่ : น้ำตกพาเจริญ – ช้อปปิ้งตลาดริมเมย – นครสวรรค ์ – กรุงเทพฯ

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหาร

08.00 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ อ.แม่สอด ระหว่างทางแวะเที่ยวชม และถ่ายรูป "น้ำตก พาเจริญ " ที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชั้นสวยงามมาก ก่อนนำคณะเดินทางสู่ อ.แม่สอด

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(9)

บ่าย  อิสระช้อปปิ้ง ตลาดริมเมย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดมูเซอ ก่อนเดินทาง ผ่านจังหวัดตาก กำแพงเพชร สู่ จ.นครสวรรค์

ค่ำ  ถึงจังหวัดนครสวรรค์ อิสระหาอาหารค่ำรับประทานกันตามอัธยาศัย พร้อมเลือกซื้อของฝากโมจิก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

22.00 น.  คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน