Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

ทัวร์ HOKKAIDO Slow Life 5 วัน 3 คืน

**พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา** - เล่นสกี รีสอร์ท สุดหรู คิโรโระ สกีรีสอร์ท - ชมความโรแมนติค คลองโอตารุ - อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น - บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ - ลุ้นรับทองคำ ประกาศผู้โชคดีบนเครื่องขากลับ ในช่วงวันเดินทาง - อวยพรวันเกิด และรับของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีวันเกิดตรงกับช่วงวันเดินทาง - ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 23,987.- บาท

วันที่ 11-15 มี.ค. 62

วันที่ 18-22 มี.ค. 62

วันที่ 25-29 มี.ค. 62

วันที่ 1-5 เม.ย. 62

วันที่ 8-12 เม.ย. 62

วันที่ 15-19 เม.ย. 62

วันที่ 22-26 เม.ย. 62

วันที่ 29 เม.ย.- 3 พ.ค. 62

วันที่ 6- 10 พ.ค. 62

 

ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
วันที่สาม คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ -  DUTY FREEE  - ถนนทานุกิโคจิ
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน                                 
วันที่ห้า ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ 

 

ทัวร์ HOKKAIDO - Free Time 6 วัน 4 คืน

**พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา** - บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ - ลุ้นรับทองคำ ประกาศผู้โชคดีบนเครื่องขากลับ ในช่วงวันเดินทาง - อวยพรวันเกิด และรับของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีวันเกิดตรงกับช่วงวันเดินทาง - ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม - พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา - บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ - ลุ้นรับทองคำ ประกาศผู้โชคดีบนเครื่องขากลับ ในช่วงวันเดินทาง - อวยพรวันเกิด และรับของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีวันเกิดตรงกับช่วงวันเดินทาง - ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,999.- บาท

วันที่ 4 - 9 เม.ย. 62

วันที่ 18 - 23 เม.ย. 62

 

ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง              
วันที่สอว สนามบินชิโตเซะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
วันที่หก ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ TOKYO - PINK MOSS 5 วัน 3 คืน

 **เที่ยวเต็ม ไม่มีอิสระ** - ชมดอกไม้ - อาบน้ำแร่ - แช่ออนเซ็น - กินขาปู - พักฟูจิ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 26,987.- บาท

05-09 เมษายน 2562

06-10 เมษายน 2562

07-11 เมษายน 2562

08-12 เมษายน 2562

09-13 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

10-14 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

11-15 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

12-16 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

13-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

14-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

15-19 เมษายน 2562

16-20 เมษายน 2562

17-21 เมษายน 2562

18-22 เมษายน 2562

19-23 เมษายน 2562

20-24 เมษายน 2562

21-25 เมษายน 2562

22-26 เมษายน 2562

23-27 เมษายน 2562

05-09 เมษายน 2562

06-10 เมษายน 2562

07-11 เมษายน 2562

08-12 เมษายน 2562

09-13 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

10-14 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

11-15 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

12-16 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

13-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

14-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

15-19 เมษายน 2562

16-20 เมษายน 2562

17-21 เมษายน 2562

18-22 เมษายน 2562

19-23 เมษายน 2562

20-24 เมษายน 2562

21-25 เมษายน 2562

22-26 เมษายน 2562

23-27 เมษายน 2562


ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู
วันที่สาม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สาธิตการชงชา - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ
วันที่สี่ โตเกียว สกายทรี - โอไดบะ  - ย่านชินจุกุ – JTC DUTY FREE –หมู่บ้านเยอรมัน–  อิออน ทาวน์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

ทัวร์ OSAKA - กำแพงหิมะ / หมู่บ้านชิราคาวาโก สุโก้ย 5 วัน 3 คืน

เจแปนแอลป์ (Japan Alps) Tateyama Kurobe Alpine Route แบบเต็มเส้นทาง เริ่มตั้งแต่สถานี Dentetsu Toyama ในจังหวัดโทยาม่า ไปจนถึงสถานี Shinano Omachi ในจังหวัดนากาโน่ โดยไฮไลท์ของเส้นทางนี้ก็คือ กำแพงหิมะ (“Yuki-no-Otani” Snow Wall) ที่มีความสูงเกือบ 20 เมตร เปิดเต็มเส้นทาง (Dentetsu Toyama – Shinano Omachi) วันที่ 15 เมษายน 2018 – 30 พฤศจิกายน 2019

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,987.- บาท

14 – 18 ม.ย.62

15 - 19 เม.ย.62

17 - 21 เม.ย.62

18 - 22 เม.ย.62

21 - 25 เม.ย.62

22 - 26 เม.ย.62

28เม.ย.-2 พ.ค. 62

29เม.ย.-3 พ.ค. 62

1 – 5 พ.ค.  62

2– 6 พ.ค.  62

5– 9 พ.ค.  62

6– 10 พ.ค.  62

8– 12 พ.ค.  62

9– 13 พ.ค.  62

12– 16 พ.ค.  62

13– 17 พ.ค.  62

15– 19 พ.ค.  62

16– 20 พ.ค.  62

19– 23 พ.ค.  62

20– 24 พ.ค.  62

22– 26 พ.ค.  62

23– 27 พ.ค.  62

26– 30 พ.ค.  62

27– 31 พ.ค.  62

29พ.ค.-2มิ.ย.  62

30พ.ค.-3มิ.ย.  62

 

ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง เมืองนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต
วันที่สาม เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น      
วันที่สี่ เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - โอซาก้า  
วันที่ห้า สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ HOKKAIDO - Snow White 5 วัน 4 คืน

**พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา** - ชมเพนกวินเดินพาเหรด - ลานสกี พาโนราม่า 360 องศา - อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น - บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ - ลุ้นรับทองคำ ประกาศผู้โชคดีบนเครื่องขากลับ ในช่วงวันเดินทาง - อวยพรวันเกิด และรับของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีวันเกิดตรงกับช่วงวันเดินทาง - ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 24,987- บาท

วันที่ 1-5 เม.ย. 62

วันที่ 8-12 เม.ย. 62

วันที่ 15-19 เม.ย. 62

วันที่ 22-26 เม.ย. 62

วันที่ 29 เม.ย.- 3 พ.ค. 62

วันที่ 6- 10 พ.ค. 62

 

ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – อิออน ทาวน์ อาซาฮิกาว่า
วันที่สาม shikisai no ("Snow Land") – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - DUTY FREEE – ทานุกิ
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน                                  
วันที่ห้า ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ HOKKAIDO - SKI & SNOW 6 วัน 4 คืน

เล่นสกี รีสอร์ท สุดหรู คิโรโระ สกีรีสอร์ท - ลานสกี พาโนราม่า 360 องศา - อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น - ชมเพนกวินเดินพาเหรด - อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส - บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ - ลุ้นรับทองคำ ประกาศผู้โชคดีบนเครื่องขากลับ ในช่วงวันเดินทาง - อวยพรวันเกิด และรับของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีวันเกิดตรงกับช่วงวันเดินทาง - ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,999.- บาท

วันที่ 4 - 9 เม.ย. 62

วันที่ 11 - 16 เม.ย. 62

วันที่ 18 - 23 เม.ย. 62

วันที่ 25 - 30 เม.ย. 62

วันที่ 2 - 7 พ.ค. 62

 

ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - อาซาฮิกาว่า
วันที่สาม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า -shikisai no ("Snow Land") - DUTY FREE
วันที่สี่ หุบเขาจิโกคุดานิ -  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระ สโนว์เวิลด์
วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
วันที่หก ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ HOKKAIDO - ฮาโกดาเตะ โชว์เหนือ 6 วัน 4 คืน

*พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา* - ชมความสวยงาน ณ เมือง ฮาโกดาเตะ - อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น - เล่นสกี คิโรโระ สกีรีสอร์ท - ลานสกี พาโนราม่า 360 องศา - ชมหมีสีน้ำตาล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ - ลุ้นรับทองคำ ประกาศผู้โชคดีบนเครื่องขากลับ ในช่วงวันเดินทาง - อวยพรวันเกิด และรับของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีวันเกิดตรงกับช่วงวันเดินทาง - ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,999.- บาท

วันที่ 21-26 มี.ค. 62

วันที่ 28 มี.ค.-  2 เม.ย. 62

วันที่ 4 - 9 เม.ย. 62

วันที่ 11 - 16 เม.ย. 62

วันที่ 18 - 23 เม.ย. 62

วันที่ 25 - 30 เม.ย. 62

วันที่ 2 - 7 พ.ค. 62

 

ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ ป้อมโกเรียวคาคุ(Fort Goryokaku)-ฮาโกดาเตะ
วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ -ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ (KIRORO SNOW WORLD)
วันที่สี่  SNOW WORLD-เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - DUTY FREE  
วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
วันที่หก ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ HOKKAIDO - คิโรโระ ฟินเวอร์ 5 วัน 3 คืน

 อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน - คลองโอตารุ - หุบเขาจิโกคุดานิ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,999.- บาท

วันที่ 10-14 เม.ย. 62

วันที่ 13-17 เม.ย. 62

วันที่ 16-20 เม.ย. 62

วันที่ 19-23 เม.ย. 62

วันที่ 22-26 เม.ย. 62

วันที่ 28 เม.ย.-2 พ.ค. 62

 

ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ-หุบเขาจิโกคุดานิ- ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
วันที่สาม เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - DUTY FREE  - ถนนทานุกิโคจิ
วันที่สีี่ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
วันที่ห้า สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ         

 

ทัวร์ HOKKAIDO - ซากุระ & พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น - ชมพิ้งค์มอส หรือ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น - ชมเพนกวิน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส - บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ - ลุ้นรับทองคำ ประกาศผู้โชคดีบนเครื่องขากลับ ในช่วงวันเดินทาง - อวยพรวันเกิด และรับของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีวันเกิดตรงกับช่วงวันเดินทาง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,999.- บาท

วันที่ 1-5 เม.ย. 62

วันที่ 8-12 เม.ย. 62

วันที่ 15-19 เม.ย. 62

วันที่ 22-26 เม.ย. 62

วันที่ 29 เม.ย.- 3 พ.ค. 62

วันที่ 6- 10 พ.ค. 62

 

ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์ – ONSEN
วันที่สาม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาว่า  หรือ  ชมพิ้งค์มอส  
วันที่สี่ ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ -  DUTY FREEE  
วันที่ห้า ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ HOKKAIDO - หิมะ ซากุระ พิงค์มอส 6 วัน 4 คืน

 เล่นสกี คิโรโระรีสอร์ท - ชมหมีสีน้ำตาล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น - ชมพิ้งค์มอส หรือ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น - ชมเพนกวิน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส - บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ - ลุ้นรับทองคำ ประกาศผู้โชคดีบนเครื่องขากลับ ในช่วงวันเดินทาง - อวยพรวันเกิด และรับของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีวันเกิดตรงกับช่วงวันเดินทาง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 32,999.- บาท

วันที่ 28 มี.ค.-  2 เม.ย. 62

วันที่ 4 - 9 เม.ย. 62

วันที่ 18 - 23 เม.ย. 62

วันที่ 25 - 30 เม.ย. 62

วันที่ 2 - 7 พ.ค. 62

 
 

ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์ - แช่ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาว่า  หรือ  ชมพิ้งค์มอส
วันที่สี่ ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ -  DUTY FREEE  
วันที่ห้า หุบเขาจิโกคุดานิ -  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
วันที่หก ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ