Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

สตูล - เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้

 เดินทางวันธรรมดา เริ่มต้น 8,090 เดินทางวันศุกร์ เริ่มต้น 8,590 ตะรุเตา - ซุ้มประตูหิน – เกาะหลีเป๊ะ – ถนนคนเดิน-ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะยาง - เกาะหินซ้อน - เกาะราวี - เกาะอาดัง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 8,090 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10 / 14 – 17 / 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : เกาะหลีเป๊ะ

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ตรัง

18.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                   ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.    คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.สตูล  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว

วันที่สองของการเดินทาง   ตรัง - ปากบารา - ตะรุเตา - ซุ้มประตูหิน - เกาะหลีเป๊ะ

06.00น.    คณะเดินทางถึงจังหวัดตรัง บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร แบบติ่มซ้ำ  ( 2 ) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

09.30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา  นำคณะผู้เดินทางทุกท่านลงเรือสปีดโบ้ท(แบบเหมาลำ)  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งหมู่เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา ศึกษาประวัติศาสตร์                   คุกตะรุเตาในพิธภัณฑ์ ถ่ายภาพกับป้ายอช.ตะรุเตา  พร้อมเก็บบรรยากาศอ่าวพันเตมะละกา

เที่ยง        รับประทานอาหาร กลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  )3) ณ เกาะตะรุเตา

บ่าย          ออกจากเกาะตะรุเตา  แวะถ่ายรูปกับซุ้มประตูหินโค้ง  ความงามจากธรรมชาติ เกาะไข่เกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด  น้ำทะเลใสสะอาดตา  เชื่อกันว่าถ้าใครได้มากับคู่รักแล้วลอด "ซุ้มประตูหิน" โค้ง                 นี้ด้วยกันจะทำให้รักกันยั่งยืนตลอดไป

15.00น.    เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำคณะ Check  in เข้าสู่ที่พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจ......เข้าห้องพักผ่อน...หรือ เล่นน้ำตามอัธยาศัยค่ะ

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตโต๊ะ  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท  (4)

20.00 น.  พาทุกท่านช้อปปิ้ง  กินโรตี ชาชัก  ชมบรรยากาศสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน ข องเกาะหลีเปะ  หลังจากนั้นก็อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      เกาะหินซ้อน - เกาะรอกรอย - หมู่เกาะดง - เกาะอาดัง - เกาะราวี - เกาะหินงาม 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)

08.00 น.   ออกไปดำน้ำรอบนอกตามหมู่เกาะต่างๆ«นำคณะถ่ายรูปที่ เกาะหินซ้อน เกาะสุดท้ายแห่งทะเลอันดามัน  เกาะที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้อย่างมหัศจรรย์ด้วยหินสองก้อนที่วางซ้อนกันมานานนับปี                               «เกาะลอกรอย เกาะนี้ท่านจะได้เห็นวิวเกาะหลีเปะ  ถ้าโชคดีน้ำลงจะพบกับทะเลแหวก  เป็นเกาะที่เหมาะกับการถ่ายรูป

                   «แวะดำน้ำที่อ่าวกำนัน  หมู่เกาะดงท่านจะได้พบกับปะการังไฟหรือปะการังชายกระโปรง  ซึ่งในประเทศไทยมีเหลืออยู่เฉพาะในจังหวัดสตูลเท่านั้น

                   «ดำน้ำชมดาวขนนกและหมู่บ้านปลาการ์ตูนที่     อ่าวลิง         พบกับฝูงลิงแสมเจ้าถิ่นที่รอคอยต้อนรับทุกท่าน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (6)  บนหาดทรายขาว  เกาะราวี

บ่าย            ออกดำน้ำต่อค่ะ

                    «เกาะราวี หาดทรายสีขาวละเอียดดุจแป้ง   วิวขอนไม้ริมหาดที่เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

                   «พบกับปะการังผักกาดที่มีมากมายใน เกาะยาง

                   «เกาะหินงามเป็นหาดหินสีดำกลมมนทั้งเกาะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

                   «ชมปะการังอ่อนหลากสี  ที่ร่องน้ำจาบังดาวขนนกหลากสี  มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 5  ของโลก

14.30 น.     แวะพักผ่อน  ล้างตัว  เปลี่ยนเสื้อผ้าที่   เกาะอาดัง  สมควรแก่เวลา  พาทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

16.30 น.     เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่ จ.ตรัง

18.00 น.      คณะเดินทางถึงที่พัก..ธรรมรินทร์ธนา      ต้อนรับท่านด้วย  welcome dink   เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..อิสระตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ..... (7)   

    วันที่สี่ของการเดินทาง        ของฝากเมืองตรัง - ของฝากไชยา- กรุงเทพฯ

เช้า         บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ ทำการ Check Out นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ มหานคร ระหว่างแวะซื้อของฝากเมืองตรัง และของฝากไชยา

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (9)ห้องอาหาร

บ่าย        นำคณะเดินทางต่อ ผ่านชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระหว่างทางแวะพักอริยบทตามปั้มต่าง ๆ

18.00 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

    

 

ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้

 เดินทางวันธรรมดา 6,990/ท่าน เดินทางวันศุกร์ 7,490/ท่าน ชื่นชมกับธรรมชาติ ล่องอ่าวพังงา ชมความงามของถ้ำลอดพังงา สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมบ้านกลางน้ำที่เกาะปันหยี เลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้งราคาถูก ถ่ายรูปที่เขาพิงกันและเขาตาปู ชมความงามของเกาะพีพีดอน และเกาะ พีพีเล ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่อ่าวต้นไทร ล่องเรือชมความงามของอ่าวต่างๆ เที่ยวภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง นมัสการพระผุด ที่วัดพระทอง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 6,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-6 / 10-13 / 17-20 /24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10/ 14 - 17 / 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 /6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : พังงา-ภูเก็ต

วันแรก         กรุงเทพฯ – พังงา 

18.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                   ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.    คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ภูเก็ต  ระหว่างการเดินทางบริการท่าน ด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ   ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว       หลัง                        อาหารมัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่สอง      ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู – เกาะปันหยี - เขาเขียน

06.30 น.    อรุณสวัสดิ์ ณ ท่าเรืองพังงาเบย์  จ.พังงา  อิสระให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า   ณ    ร้านอาหารจ่าจรัญ (มีห้องน้ำบริการ ชาย 7 ห้อง และหญิง 7 ห้อง ให้เตรียมผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์                         เครื่องใช้ส่วนตัวไปด้วย ห้ามลืม)

07.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารจ่าจรัญ (2)

08.30 น.    นำท่านสู่ท่าเรือ ลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ้ำ                         ลอดสัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ ก่อนชม เขาหมาจู และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนอทานพื้นบ้าน “พระรถ                       เมรี”  นำท่านขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และเขาตาปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร  ปันหยี เทียมูร่าห์   หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทะเลตากแห้งเป็นของฝาก

14.00 น.    เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวพังงาน ระหว่างทางแวะให้ท่าน   ชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ “เขาเขียน”

16.00 น.    นำท่านขึ้นรถบัสเดินทางเข้าสู่ เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทไทยศ  ระหว่างทางแวะ วัดพระทอง นมัสการ   พระผุด 1 ใน Unseen in Thailand   ก่อนนำคณะเดินทางสู่ที่พัก..ระหว่าง                      ทางผ่าน   สะพานเทพกษัตรี ตั้งคู่ขนานกับ สะพานสารสิน ก่อนนำคณะเดินทางสู่ โรงงานทำเครื่องประดับ มุกภูเก็ต ชมความแตกต่างระหว่างมุกเลี้ยงกับมุกแท้

18.30 น.     บริการอาหารค่ำ(4)ร้านอาหารไทยวิลเลจ

19.30 น.     นำท่านเข้าสู่ที่พัก The  Metro pole  Hotel Phuket   ต้อนรับท่านด้วย    Welcome dink    สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      เกาะพีพีเลอ่าวมาหยา - อ่าวโล๊ะซามะ  - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ 

เช้า             บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.     นำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือซีแองเจิ้ล นำท่านลงเรือท่องเที่ยว  Sea Angle  เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่

                 ภายในเรือมีชา,กาแฟ,ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการระหว่างการเดินทางสู่ เกาะพีพี 

10.00 น.    ถึง เกาะพีพีเล นำท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใสราวมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่โด่งดัง อ่าวโล๊ะซามะ  ผ่านชม  ถ้ำ                     ไวกิ้งส์  จากนั้นให้ท่านได้   ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่บริเวณ อ่าวต้นไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย อาทิเช่นปะการังสมอง , ปะการังเขากวาง ฯลฯ

เที่ยง         นำท่านเข้าสู่   เกาะพีพีดอน  บริการอาหารกลางวัน (6)  หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เล่นน้ำทะเล  หรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกภายในตลาด                  บนเกาะพีพีดอน

16.00 น.    นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่    เกาะภูเก็ต   ถึงท่าเทียบเรือ ซีแองเจิ้ล  นำท่านขึ้นรถโค๊ช  คันเดิมเดินทางสู่ นำคณะเดินทางสู่ วัดฉลอง  ให้ท่านนมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระ                            เกจิอาจารย์ชื่อดัง  เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ต

17.30 น.    นำท่านเดินทางสู่  แหลมพรหมเทพ  ให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก  จุดที่สวยที่สุดของประเทศแล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

19.30        บริการอาหารค่ำ(7)  ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก..   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

    วันที่สี่           ตึกชิโน-โปตุกีส” - ของฝากภูเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า           บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.    นำคณะเดินทาง ชมย่านตัวเมืองเก่า ชม   ตึก    “ ชิโน-โปตุกีส ”   อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีน และโปรตุเกส ที่สวยงาม  ก่อนนำท่านเดินทางสู่    ร้านของฝากภูเก็ต                     อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ  ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์  และของที่ระลึกต่าง ๆ  อาทิเช่น   ผ้าบาติก ก่อนเดินทางกลับ  

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน(9)ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง

บ่าย          นำคณะเดินทางต่อผ่าน  จ.สุราษฎร์ แวะซื้อของฝากและพักผ่อนอิริยาบถ พร้อมเลือกซื้อไข่เค็มที่ไชยาก่อนเดินทางผ่านชุมพร สู่ จ.ประจวบฯ

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเฉียวโอชา (10)

24.00 น.    คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ท่องทะเลอ่าวไทย เกาะสมุย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 5 วัน 4 คืน โดยรถตู้

 เดินทางวันธรรมดา 6,090/ท่าน เดินทางวันศุกร์ 6,590/ท่าน ดอนสัก – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตา – หินยาย – น้ำตกหน้าเมือง - วัดคุณาราม หมู่เกาะอ่างทอง ดำน้ำดูปะการัง– เกาะวัวตาหลับ – เกาะแม่เกาะ – ทะเลใน ปากน้ำตาปี –ของฝากไชยา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 6,090 บาท

วันที่ 24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10 / 14 – 17 / 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง

วันแรก กรุงเทพ - เพชรบุรี – ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 

19.00 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดปั้ม ปตท (เกษตร นวมินทร์) เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัดลม กาแฟ ชา                          เขียวเย็น ๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

20.00 น.     พร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฎร์ฯ  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่อง(1)เครื่องดื่ม น้ำเปล่า+น้ำอัดลม+ น้ำแข็ง+ ขนมขบเคี้ยว  หลังอาหาร                               มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่สองของการเดินทาง      เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตา หินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หลวงพ่อแดง

06.00 น.      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวก่อน นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (2) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก

09.00 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ดอนสัก    นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่เดินทางผ่านท้องทะเลสีครามของอ่าวไทยเพลินเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเกาะเล็ก เกาะน้อยต่าง ๆ มากมายระหว่าง                        ทาง

10.30 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  เฟอร์รี่ เกาะสมุย  นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ    เดินทางสู่  ร้านอาหาร

เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารครัวเสวย (3)

บ่าย            นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุยผ่านชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อความเป็นสิริมงคลนำท่านสู่ จุดชมวิวทิวทัศน์ที่                         งดงามของ หาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงนและชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา–หินยาย ชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าว นำเข้า                      ชมน้ำตกหน้าเมือง  แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาว เกาะสมุย  ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “ ตลาดหน้า                      ทอน “ เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท่าเรือซีฟู๊ด (4)  หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Ibis Hotels   อิสระพักผ่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม    หมู่เกาะอ่างทอง ดำน้ำดูปะการัง– เกาะวัวตาหลับ – เกาะแม่เกาะ - ทะเลใน

เช้า           บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

08.00 น.   นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูงสู่ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง” ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวกับสถาปัตยกรรมที่                        ธรรมชาติได้        บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ด้วยรูปลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็น เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนป่ายเขาขึ้นชมวิวที่เกาะวัวตาหลับ

เที่ยง       บริการอาหารกลางวันบนเรือ (6)

บ่าย        นำท่าน ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะ แม่เกาะ พักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติได้ ดำน้ำดูปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลาหลากสีสัน  ( ขึ้นอยู่กับสภาพ                 น้ำและอากาศ )สมควรแก่เวลานำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็ก ๆ กลางอ่าวไทย ได้เวลาอำลาสู่  เกาะสมุย    ด้วยความประทับใจ

17.00 น.   คณะเดินทางถึงฝั่งเกาะสมุย นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (7) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก..อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สี่ของการเดินทาง            เกาะสมุย – สุราษฎร์ - ชุมพร - ประจวบ ฯ - เพชรบุรี - กรุงเทพฯ

เช้า         บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ Ibis Hotels Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่าย อำลาที่พัก นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศ นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบ เรือเฟอร์รี่เกาะสมุย นำท่านลงเรือ เดินทางสู่ท่าเทียบเรือดอนสัก

10.30 น.  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ดอนสัก  นำคณะขึ้นรถตู้รับอากาศเดินทางสู่  ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตาปีซีฟู๊ด (9)

บ่าย         นำคณะเดินทาง ผ่านชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารชมวิวซีฟู้ด (10) อ.หัวหิน..หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.00 น.   คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

 

 

ระนอง - เกาะสอง - เกาะหัวใจมรกต 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้

วันธรรมดา เริ่มต้น 9,590 /ท่าน เดินทางวันศุกร์ 9.990 /ท่าน  เกาะหัวใจมรกต – อ่าวพาราไดซ์ – เกาะตาฟุ๊ก – เกาะย่านเชือก – เกาะสอง - วัดปีดอร์เอ – อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง - น้ำตกหงาว - บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 9,590 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-6 / 10-13 / 17-20/24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10 / 14 - 17/ 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : ระนอง

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ - ระนอง

19.00 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                    ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

20.00 น.     คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารมัคคุเทศก์                   แนะนำ

วันที่สองของการเดินทาง           เกาะหัวใจมรกต – อ่าวพาราไดซ์ – เกาะตาฟุ๊ก – เกาะย่านเชือก - เกาะสอง       

06.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดระนอง นำคณะเข้าที่พักชั่วคราว เพื่ออาบน้ำ ชำระร่างกาย ก่อน บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (2) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ “แกรนด์ อันดามัน “

08.30 น.    คณะเดินทางถึงท่าเรือ แกรนด์ อันดามัน (ระนอง) ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดน

09.00 น.    ออกเดินทางจากท่าเรือ แกรนด์ อันดามัน ระนอง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเกาะสอง (เกาะสอง เมียนมาร์) ผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมือง

09.30 น.    ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสองผ่าน “วิคตอเรียพอยท์” มุ่งหน้าสู่ทะเลพม่า บนเรือมีเสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น น้ำดื่มบริหาร ตลอดการเดินทาง

10.30 น.     คณะเดินทางถึง  เกาะหัวใจมรกต (Cock's Comb Island)  มองจากมุมสูงจะเป็นรูปหัวใจสีมรกตด้านในท่านจะได้พบกัลปังหา ปะการังอ่อนสีสันสดใส หากโชคดี อาจได้พบกับฉลามครีบดำ                         แหวกว่าย บริเวณหน้าปากถ้ำเพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้น ณ อ่าวพาราไดซ์ (Paradise Bay) ชมความงามของดอกไม้ทะเล และปะการังเขากวางจำนวนมาก

11.15 น.    เดินทางถึงเกาะ   เกาะตาฟุ๊ก   (Dunkin Island)   เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาดนุ่มละเอียด      ท่านสามารถเล่นน้ำหน้าหาด

เที่ยง         บริการ อาหารกลางวัน (3)

14.00 น.  เดินทางไปยัง เกาะย่านเชือก (Zedetkyi Island)   ชมความสวยงามและความหลากหลายของปะการังน้าตื้น ที่สวยที่สุดในทะเลเมียนมาร์ อาทิเช่น ปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ปลา                  การ์ตูนชนิดต่างๆที่สามารถพบเห็นได้อย่างง่ายดาย

15.00 น.  นำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ โรงแรมแกรนด์อันดามัน (เกาะสน พม่า)

16.00 น. ถึงท่าเรือ  โรงแรมแกรนด์อันดามัน       รับเอกสารผ่านเดือนคืนพร้อมคู่ปอง อาหารนำท่านลงทะเบียน ส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น   แบบบุฟเฟ่ต์ที่  ห้องอาหารวิคทอเรีย  (4)  หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า ปลอดภาษี (Duty Free Shop)   และเสี่ยงโชคกับ  ห้องเกมส์นานาชาติ ที่ทาง                 โรงแรมมีไว้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง       วัดปีดอร์เอ – อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง - น้ำตกหงาว - บ่อน้ำร้อน -  กรุงเทพฯ     

เช้า       บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นำท่องเที่ยวรอบเมืองเกาะสอง โดยรถท้องถิ่นเดินทางถึง  วัดปีดอร์เอ  แปลว่า  "เจดีย์แห่งความสงบร่มเย็น ซึ่งเป็นการ                       จำลองเจดีย์ชเวดากองจากเมืองย่างกุ้งมาไว้ที่นี้ ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนบริเวณฐานด้านในเจดีย์มีพระพุทธรูปประจำวัน รูปปั้นเรื่องราวพระเจ้าสิบชาติ พระเจ้าทันใจ และมีพระมหา               มุนีที่จำลองมาจากเมืองมัณฑะเลย์ มาให้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง ที่ถือชาวพม่าได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์                   บริเวณอนุสาวรีย์ฯสามารถชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลอันสวยงาม ก่อนนำท่านเที่ยว ตลาดพม่า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ เช่น พลอย เครื่องหวายเครื่องเขินพม่า เครื่องประดับทำจาก               เปลือกหอย และงาช้าง ฯลฯ มีสินค้าหลากหลายประเภท ให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อ ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือแกรนด์ อันดามัน จ.ระนอง

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (6)ห้องอาหาร

บ่าย       นำคณะไปเที่ยวชม  พระราชวังรัตนรังสรรค์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง)หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน “ อิสระให้ท่านเที่ยว                 ชมและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปสักการะ " สุสานเจ้าเมืองระนอง "   เป็นสุสานของ  พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี อดีตเจ้าเมืองระนอง ก่อนนำคณะเดินทางสักการะ                   สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ "ศาลหลักเมืองระนอง" สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ

17.00 น. นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก..Baan Yamoo   ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนเข้าห้องพักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง       ระนอง – ชุมพร – เพชรบุรี  - กรุงเทพฯ   

เช้า       บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00 น.   คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นำท่านคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯระหว่างทางผ่าน ชุมพร - ประจวบฯ ระหว่างทางแวะพักผ่อนอิริยาบถตามปั้มต่าง ๆ                       ระหว่างทาง

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร (9) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อ

17.00 น.   คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

 

กระบี่ - ตรัง 5 วัน 4 คืน โดยรถตู้

 วันธรรมดา เริ่มต้น 6,990/ท่าน เดินทางวันศกร์ 7,490/ท่าน กระบี่ – ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะสี่ น้ำตกร้อน สระมรกต ตรัง - เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเชือก ถ้ำเลเขากอบ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 6,690 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21 /24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 - 11 / 14 - 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 /6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : Krabi-Trang

 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ  - กระบี่

18.00 น.         พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชา                               เขียวเย็นๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.         คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่องเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว

วันที่สองของการเดินทาง      หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ดำน้ำเกาะสี่ 

06.00 น.      คณะเดินทางถึง  จ.กระบี่ อิสระให้ท่านสมาชิกทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. ก่อนนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารสุชัญญาแตเตี้ยม (2)

09.00 น.      นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี  นำท่านลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่อ่าวพระนาง นำท่านชมและสักการะ ถ้ำพระนาง เพื่อเป็นสิริมงคล...นำท่านชมความงดงาม                      ของทะเลแหวก(Unseen)ประกอบด้วย เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เชิญท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกเรียบร้อย...     แล้วนำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะเชิญท่านพักผ่อนชมความงามของ                      หาดทรายขาว

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน (5) อาหารกล่อง บนเกาะปอดะ

บ่าย             นำท่าน  ดำน้ำชมปะการังหลากสีสัน และฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะสี่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือนำท่านเดินทางสู่ที่พัก.... 

17.00 น.     คณะเดินทางถึงที่พัก   Green House Hotel   ต้อนรับท่านด้วย  Welcome dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

18.30 น.      นำคณะเดินทางไป รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารก้อยกุลากาศัย (4) หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับที่พัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง      ตรัง-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก

07.00 น.      บริการอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารที่พัก(5)   หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่         ท่าเทียบเรือปากเม็ง   จ.ตรัง

09.30 น.     คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมงเตรียมตัวไปดำน้ำ พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมออกเดินทางไปสัมผัสความตื่นเต้นกับการลอด "ถ้ำมรกต" (UNSEEN THAILAND) หนึ่งเดียวของเมืองไทยที่                           ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ใต้ภูผากลางทะเล..สนุกสนานตื่นเต้นกับการว่ายน้ำลอดถ้ำที่มืดสนิท ไปโผล่ปากถ้ำอีกด้าน มีหาดทรายเล็ก ๆ ที่สวยงามภายในถ้ำเป็นปล่องภูเขา พร้อมค้นหาที่มาของชื่อ..ถ้ำ                      มรกต

 เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน (6) แบบ บุฟเฟ่ต์  บนเรือ

บ่าย          เดินทางมุ่งหน้าสู่ "เกาะกระดาน" สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์..หาดทรายขาว ปะการังสวยเป็นสถานที่วิวาห์ใต้สมุทรเป็นประจำทุกปี พร้อมชมปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก เกาะ                   เชือกเป็นเกาะเล็ก ๆ ทั้ง 3 เกาะ อยู่ในวงล้อมของ   เกาะมุก และเกาะกระดาน เป็นเกาะสัมปทานรังนก มีลักษณะ เป็นโขดหิน แหละหน้าผาหินสูงชันไม่มีชายหาดหรือบ้านเรือนของผู้คน และชาวประมง                 อาศัยอยู่บนเกาะทั้งสาม นอกจากมี    กระท่อมของคนเฝ้ารังนกปลูกเรียงรายบนโขดหินรอบตัวเกาะ บริเวณรอบเกาะทั้งสามเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังชนิดต่าง ๆ มีทั้งปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกรายรอบมี                 ฝูงปลาทะเล ก่อนนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (7)    หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ระดับ 4 ดาว   ต้อนรับท่านด้วย  Welcome dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก                  พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง          ช้อปปิ้งของฝากตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน  - สระมรกต - ของฝากกระบี่ - กรุงเทพฯ

07.00 น.     บริการอาหารเช้า (8)  ณ ห้องอาหารของที่พัก...หลังอาหารคณะพร้อมกัน   บริเวณ ล็อบบี้  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา เพื่อ Check Out   เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   นำท่าน  ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก                  ขึ้นชื่อเมืองตรัง ขนมเค้ก หมูย่างเมืองตรัง และสินค้าอื่นๆ สำหรับคนทางบ้านจากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางท่องเที่ยว UNSEEN Thailandของจังหวัดตรัง “  เลใต้ภูเขา ลอดยาวสุดลี้ น้ำรอบคีรี                    ที่   ถ้ำเลเขากอบ    อีกรูปแบบการเดินทางท่องธรรมชาติ   “ล่องเรือลอดถ้ำ” สุดยอดความตื่นเต้นกับการผจญภัยในถ้ำลอดท้องมังกร   ช่วงประสบการณ์แห่งความหวาดเสียวที่จะจดจำไม่รู้ลืม.... ขึ้น                  จากเรือนำท่านเดินชมสินค้า OTOP ไม้เทพธาโร (เนื้อไม้มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์) นำมาแกะสลักเป็นรูปทรงต่าง ๆ สวยงามก่อนนำคณะเดินทางสู่กระบี่

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน  ร้านอาหารเรือนผู้การ(9)

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่จ.กระบี่ ระหว่างทางแวะชม น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สายธารน้ำอุ่นสายเล็ก ๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ ให้ท่านมีเวลา                   พักผ่อนภาย   นั่งแช่เท้าตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมายจากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด เชิญท่านพักผ่อนหรือจะลงเล่นน้ำใน                 สระมรกตตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย....นำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู๊ด (10)  หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้าของการเดินทาง    กรุงเทพฯ

05.00 น.   คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์... Happy Bana Hills New Year 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์, ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี,นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ ,เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ ,เคาน์ดาวน์ปีใหม่บนบานาฮิลล์ ,ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน, ชมการแสดงสุดอลังการชุด “ความทรงจำแห่งฮอยอัน” ,นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง และช้อปปิ้งตลาดฮาน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,888.- บาท

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

 


ID : PGDAD03

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม – ทานอาหารเย็นพร้อมแต่งชุดจักรพรรดิ

วันที่สอง

เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า – สวนดอกไม้         LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 

วันที่สาม

บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน –            วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร

วันที่สี่ 

เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

 

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ แช่ออนเซ็น ซุปตาร์.. ราชินีออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์, นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์, ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่, เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, ความสวยงามของ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส, ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,888.- บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2562

 


ID : PGDAD02

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park

วันที่สอง

บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) – สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) - วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

วันที่สาม

สวนน้ำ Ebisu Than Tai – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

วันที่สี่

เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

 

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์.. ราชาบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์, นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ,ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ,ชมอุโมงค์เก็บไวน์สุดคลาสสิก ,เพลิดเพลินเครื่องเล่นมากมายในสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, ชมสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ,ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คสุดฮอต สะพานโกเด้นบริดจ์ ,สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ , พิเศษ พักบานาฮิลล์ 2 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,888.- บาท

วันที่ 02-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-07 ธันวาคม 2562 

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-28 ธันวาคม 2562

 


ID : PGDAD01

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์

วันที่สอง

บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple)

วันที่สาม

ดานัง  – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

วันที่สี่

เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

 

เวียดนามใต้ ญาจาง วินเพิร์ล ซุปตาร์...พาไปฟิน 3 วัน 2 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม , สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น สวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์แบบเต็มวัน, ชม SKYWALK ทางเดินกระจกสุดหวาดเสียวที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB พร้อมดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศาและจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ,พักโรงแรม 5 ดาวในเครือวินเพิร์ลกรุ๊ป

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 9,999.- บาท

วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 03-05 มกราคม 2563

วันที่ 10-12 มกราคม 2563 

วันที่ 17-19 มกราคม 2563

วันที่ 07-09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 06-08 มีนาคม 2563

วันที่ 13-15 มีนาคม 2563

วันที่ 20-22 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR05

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – ปราสาทโพนากา-วัดลองเซิน-โบสถ์ญาจาง- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สอง

วินเพิร์ลแลนด์ทั้งวัน – ตลาดดัม-**พักโรงแรม 5 ในเครือวินเพิร์ล**

วันที่สาม

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

 

เวียดนามใต้ ญาจาง เที่ยวสวนสนุกวินเพิร์ล ดาลัด ซุปตาร์...พาไปฟ้าว 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม, สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์ ,ดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศาที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB ,นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ,ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม และชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,999.- บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-06 มกราคม 2563

วันที่ 05-08 มกราคม 2563

วันที่ 10-13 มกราคม 2563

วันที่ 12-15 มกราคม 2563

วันที่ 17-20 มกราคม 2563

วันที่ 02-05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07-10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 09-12 กุมภาพันธ์ 2563

วีนที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16-19 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23-26 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563

วันที่ 01-04 มีนาคม 2563

วันที่ 06-09 มีนาคม 2563

วันที่ 08-11 มีนาคม 2563

วันที่ 13-16 มีนาคม 2563

วันที่ 15-18 มีนาคม 2563

วีนที่ 20-23 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR04

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต

วันที่สอง

เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา–ญาจาง-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สาม

เมืองญาจาง-ปราสาทโพนากา-โบสถ์ญาจาง- วินเพิร์ลแลนด์

วันที่สี่

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ