Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

-นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่มาเก๊า ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล -อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน -นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา -เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ -ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน -ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ และย่านจิมซาจุ่ย -พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือฮ่องกง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,900 บาท

วันที่ 13-15 กันยายน 2562

วันที่ 19-21 กันยายน 2562

วันที่ 20-22 กันยายน 2562

วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562

วันที่ 19-21  ตุลาคม 2562

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562

วันที่ 25-27  ตุลาคม 2562

วันที่ 26-28  ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG008_CX

วันแรก

 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - CITY GATE OUTLETS

วันที่สอง

มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม -โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้แสควร์ - โอท็อป - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง

วันที่สาม

รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน CX

-พิเศษ!! ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่มาเก๊า -ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล -อลังการกับโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน สักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม -สักการะ วัดหวังต้าเซียน เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY -ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน -ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ ตลาด Mongkok Ladies -พักหรู 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ร่ม+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,900 บาท

วันที่ 13-15 กันยายน 2562

วันที่ 20-22 กันยายน 2562

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG08_CX

วันแรก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market

วันที่สอง

สะพานเชื่อมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง

วันที่สาม

วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ตลาดหยก - รีพลัสเบย์ - กรุงเทพฯ     

 

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์วัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน

-สักการะ วัดกวนอู วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเซินเจิ้นนิยม -ชม โชว์วัฒนธรรม สุดอลังการที่หมู่บ้านวัฒนธรรม -ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ -เพลิดเพลินช้อปปิ้งหลอวู่ และย่านจิมซาจุ่ย -พิเศษ! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

วันที่ 12-14 กันยายน 2562

วันที่ 19-21 กันยายน 2562

วันที่ 26-28 กันยายน 2562

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2562

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG012_MS

วันรแรก

  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น       

วันที่สอง

  เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก – วัดกวนอู – ช้อปปิ้งหลอวู่ – โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 

วันที่สาม

  วัดแชกงมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

 

DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN (4D3N)

 นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ -ล่องเรือมังกร -ล่องเรือกระด้ง -หาดหมีเค -แหนมเนืองเว้ -กุ้งมังกร -อาหารทะเล -บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562

21-24 ตุลาคม 2562

23-26 ตุลาคม 2562

24-27 ตุลาคม 2562

25-28 ตุลาคม 2562

26-29 ตุลาคม 2562

30 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562

01-04 พฤศจิกายน 2562

06-09 พฤศจิกายน 2562

07-10 พฤศจิกายน 2562

08-11 พฤศจิกายน 2562

13-16 พฤศจิกายน 2562

15-18 พฤศจิกายน 2562

20-23 พฤศจิกายน 2562

21-24 พฤศจิกายน 2562

22-25 พฤศจิกายน 2562

27-30 พฤศจิกายน 2562

29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562

01-04 ธันวาคม 2562

02-05 ธันวาคม 2562

03-06 ธันวาคม 2562

04-07 ธันวาคม 2562

05-08 ธันวาคม 2562

06-09 ธันวาคม 2562

08-11 ธันวาคม 2562

09-12 ธันวาคม 2562

10-13 ธันวาคม 2562

11-14 ธันวาคม 2562

13-16 ธันวาคม 2562

14-17 ธันวาคม 2562

18-21 ธันวาคม 2562

19-22 ธันวาคม 2562

21-24 ธันวาคม 2562

22-25 ธันวาคม 2562

24-27 ธันวาคม 2562

25-28 ธันวาคม 2562

26-29 ธันวาคม 2562

29 ธันวาคม-01 มกราคม 2562

30 ธันวาคม-02 มกราคม 2562

31 ธันวาคม-03 มกราคม 2562

 


ID : DAD01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

วันที่สาม

พระราชวังเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานทอง

วันที่สี่

สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม 4 วัน 3 คืน บิน FD

- ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ -เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง วัดเกาได๋ และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900 บาท

วันที่ 12-15 กันยายน 2562
วันที่ 19-22 กันยายน 2562
วันที่ 26-29 กันยายน 2562
วันที่ 03-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-VN084_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่ -เจดีย์เทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือน้ำหอม

วันที่สอง

สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - บาน่าฮิลล์  

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์ - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - Hoi An Impressions Theme Park  ชมการแสดงโชว์

วันที่สี่

วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - วัดเกาได๋ - สะพานมังกร - กรุงเทพฯ  

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park -สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน -พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง -พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่  20-23 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN082_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม

วันที่สาม

เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ  

 

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900 บาท

วันที่ 13-16 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-VN082_VZ

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม

วันที่สาม

เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ  

 

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ บินบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน บินเย็น กลับค่ำ (PG)

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park -สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน -พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง -พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 13-16 กันยายน 2562
วันที่ 20-23 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่20-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

 


ID : BT-VN082_PG

วันแรก กรุงเทพ - สนามบินดานัง - สะพานมังกร
วันที่สอง ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - บ้านโบราณ - สะพาน ญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สุสานกษัตรย์ไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - เว้ - ล่องแม่น้ำหอม
วันที่สาม เว้ - พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่ - ดานัง - บาน่าฮิลล์ 
วันที่สี่ บาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ 

 

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน PG

- เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Seafood และ กุ้งมังกร -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 20-23 กันยายน 2562
วันที่ 03-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09-12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562- 03 มกราคม 2563

 


ID : BT-VN081_PG

วันแรก

กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

วันที่สอง

เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ 

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์–วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร 

วันที่สี่

ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

- เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และ เมนู Seafood -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900 บาท

วันที่ 25-28 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-25 พฤศจิกายบน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN081-FD

วันแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม 

วันที่สอง

เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้-ดานัง-บาน่าฮิลล์

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดจีน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร  

วันที่สี่

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ