Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

เชียงราย เชียงใหม่ 5วัน4คืน

 ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ถ้ำหลวง วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ดอยอ่างขาง สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุลำปางหลวง

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21/24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 – 11 / 14 – 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 / 6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : เชียงใหม่-เชียงราย

วันแรก   กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - เชียงราย

17.00 น.      พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ ให้                      กับสมาชิกทุกท่าน...

18.00 น.      คณะออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จ.เชียงราย ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว   หลังอาหาร                             มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว 

วันที่สอง          ดอยตุง – สวยแม่ฟ้าหลวง - วนอุทยานถ้ำหลวง - ช้อปปิ้งท่าขี้เหล็ก

06.00 น.      คณะเดินทางถึง  จ. เชียงราย    อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวก่อนรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น.      นำคณะเดินทางสู่  เทือกเขาขุนน้ำนางนอน   ขึ้นสู่   ดอยตุง  เพื่อนำท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง, พระสังฆจาย  และเสี่ยงโชคกับหลุมเสาตุง  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นเยี่ยมชม                      สวนแม่ฟ้าหลวง ดื่มด่ำกับหมู่มวลไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว    ชมปฏิมากรรมต่อเนื่อง  สัญลักษณ์ของสวนแม่ฟ้าหลวง    จากนั้นนำชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งตกแต่งศิลปะแบบผสมผสานในสไตล์                    ล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์    พร้อมชม หอพระราชประวัติฯ ของสมเด็จย่า ที่บอกเรื่องราวความเป็นมาของโครงการพัฒนาดอยตุง ก่อนเดินทางกลับลงที่นัดพบ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (3) 

บ่าย           นำคณะเดินทางสู่      วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน   ( ชมความงามภายนอก   หรือ   หากช่วงที่เราเดินทางวนอุทยานเปิดให้เข้าชมด้านในแล้วก็สามารถเดินเข้า ไปชมส่วนที่เปิดให้เข้าได้พร้อม                  เยี่ยมชมนำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สายอิสระ ช้อปปิ้ง  ซื้อสินค้าใน อ. ท่าขี้เหล็ก ซึ่งอยู่ในเขตประเทศพม่าซึ่งมีสินค้าจำพวก พลอย , หยกสินค้าจากประเทศจีน  และสินค้าพื้นเมือง ต่างๆ อีกมากมาย    18.00 น.    เชิญท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย(เอกสารข้ามแดนใช้บัตรประจำตัวประชาชน)...บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารยูนาน (4) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ที่พัก....ลักษณวรรณ รีสอร์ท

วันที่สาม      วัดร่องเสือเต้น -  วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด - ดอยอ่างขาง

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (5) 

08.00 น.    คณะพร้อมกันบริเวณล็อบบี้ทำการ  Check Out อำลาที่พักนำคณะเดินทางสู่ “วัดร่องเสือเต้น” อีกวัดหนึ่งที่เป็นที่นิยมชมชอบสำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนนำท่านเดินทาง ชม ศาสนสถานผสานพุทธมหา                    ยาน  ณ   วัดห้วยปลากั้ง  อลังการพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน พระธาตุเจดีย์พบโชค สมควรแก่เวลานำท่านชมความอลังการมหัศจรรย์ของ วัดร่องขุ่น  ด้วยความ                          ศรัทธา และจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวล้านนา 

10.30 น.     นำคณะเที่ยวชมสวยงามของไร่ชากว้างไกล     โอบล้มภูเขากว้างใหญ่ และอากาศสดชื่น    ‘ ไร่บุญรอด ’   หรือ  ‘สิงห์ปาร์ค’  แหล่งท่องเที่ยวชั้นดีที่ให้นักท่องเที่ยวเดินชมผลผลิตทางการเกษตร                       ผลไม้   รวมถึงไร่ชา     และดอกไม้หน้าหนาวนานาพรรณที่รอให้คุณได้ชื่นชมสมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ จ.พะเยา

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (6) 

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่  ดอยอ่างขาง  กับเส้นทางคดเคี้ยวและสูงชัน นำท่านชม  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง   ซึ่งแต่ก่อนชาวเขาใช้พื้นที่นี้เป็นที่ปลูกฝิ่น และในปัจจุบันเป็นสถานีวิจัยไม้ดอกเมืองหนาว                        งานสาธิตพืชไร่ เชิญท่านชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาว และเก็บภาพอันงดงามของสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด..

18.00 น.    คณะเดินทางถึงที่พัก ริมดอย รีสอร์ท อ.เชียงดาว    ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

19.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)
วันที่สี่         สวนกล้วยไม้ และฟาร์มผีเสื้อ - วัดพระธาตุดอยคำ  - ของฝากวนัสนันท์ – พระธาตุลำปางหลวง

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (8) อาหารเช้าแบบอเมริกัน บุฟเฟ่ต์

08.30 น.   คณะพร้อมกัน    บริเวณล็อบบี้..ทำการ   Check Out     เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว..อำลาที่พัก..นำคณะเดินทางสู่
               จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชมความสวยงามของกล้วยไม้ไทยและกล้วยไม้นานาชนิดที่ออคิดฟาร์ม และ สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ อ. แม่ริม ซึ่งกล้วยไม้ในฟาร์มนี้ ได้รับรางวัลจากการประกวด                       กล้วยไม้ต่าง ๆมามากมายหลายแห่ง ท่านได้ชมความน่ารักของช้างไทยและความงามของดอกกล้วยไม้ 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด (9) 

บ่าย         นำคณะเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีเทพทันใจ ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิที่สุด อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ด้านในวัดยังมีลานชมวิว   ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่   ที่สวยงามดั่ง                สวรรค์บนดินอิสระในการสักการะตาม อัธยาศัยค่ะ

15.00 น.   นำคณะเดินทางซื้อของฝาก อาทิ หมูยอ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ ณ ร้านวนัสนันท์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่จังหวัดลำปาง ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ กาดทุ่ง                           เกวียน...จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู ซึ่งเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาอันเก่าแก่ พร้อมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ เงาพระธาตุ(Unseen) ปาฎิหาริย์หรือ                     ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ เชิญท่านพิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเอง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ โรงงานอินทราเซรามิค อิสระให้ท่านซื้อตามอัธยาศัย

19.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านพลอย (10)     หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่   กรุงเทพมหานครเชิญท่านพักผ่อนกับการรับชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อย่างสบายบนรถ

วันที่ห้า      กรุงเทพมหานคร

05.00 น.    คณะเดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
 

เจาะลึกเชียงใหม่ – ลำพูน- ลำปาง 5 วัน 4 คืน

 ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดล - น้ำตกวชิระธาร - น้ำตกสิริภูมิ – วัดแม่กลาง-พระธาตุดอยคำ - เวียงกุมกาม - ดอยปุย - พระตำหนักภูพิงค์ – ดอยสุเทพฯ-ร้านของฝากวนัสนันท์- เครื่องเงิน - เครื่องหนัง - พระธาตุหริภุณไชย - พระธาตุลำปางหลวง

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21/24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 – 11 / 14 – 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 / 6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ -  เชียงใหม่

17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ ให้กับ                       สมาชิกทุกท่าน...
 
18.00 น . คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่อง(1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว 
 
วันที่สองของการเดินทาง     ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดล - น้ำตกวชิระธาร - น้ำตกสิริภูมิ - วัดแม่กลาง

07.30 น   คณะเดินทางถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อิสระให้ท่าน..ทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของ โรงแรม 

08.30 น.  ออกเดินทางสู่ อ.จอมทอง นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์  เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยที่                  สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นำท่านเดิน  ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือน                              กุมภาพันธ์)ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น  ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล      และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพ                  อากาศ มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม   

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ครัวต้นสน

บ่าย         นำท่านสู่  ดอยชัวร์ญ่า เพื่อชมความงามของ น้ำตกสิริภูมิ  น้ำตกที่มีความสวยงามไหลจากหน้าผาสูง เห็นได้ในระยะไกล นำท่านชม   น้ำตกวชิระธาร   น้ำตกที่มีความสวยงาม   และอยู่ไม่ไกล  และให้                 ท่านได้ซื้อของฝากจากชาวเขา แล้วเดินทางสู่เบื้องล่าง ให้ท่านได้สักการะ   วัดแม่กลาง  เพื่อความสิริมงคลแล้วเดินทางสู่   จ.เชียงใหม่

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหาร (4) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย/ ตลุยราตรีเมืองเชียงใหม่..ตลาดไนซ์บาซ่า

19.30 น.   นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก...โรงแรมบอส โซเทล เชียงใหม่ สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย 

วันที่สามของการเดินทาง      พระธาตุดอยคำ - เวียงกุมกาม - ดอยปุย - พระตำหนักภูพิงค์ - ดอยสุเทพฯ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) อาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์

08.00 น.   เดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคำ  ตั้งอยู่บนดอยคำมีอายุกว่า 1,300 ปีและถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่  วัดพระธาตุดอยคำ   ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของอุทยานหลวงราชพฤกษ์     วัดพระ                 ธาตุดอยคำสร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัยโดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วย     เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  ศาลาการเปรียญกุฏิ                     สงฆ์  และพระพุทธรูปปูนปั้นเป็นวัดที่เชื่อกันว่ามีเทพทันใจ ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย

10.00 น.   นำท่านสู่   “เวียงกุมกาม”  เป็นเมืองโบราณ คาดว่าสร้างขึ้นประมาณ 700 กว่าปีที่แล้ว    ในสมัยพญามังราย ภายในประกอบด้วย  โบราณสถาน  วัดวาอาราม    และ สถูปเจดีย์ มากมาย ผังเมืองเป็น                     ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมือง  โบราณเวียงกุมกามขนานไปกับแม่น้ำปิงสายเก่า  หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำปิงทำให้เมืองเวียงกุมกามน้ำท่วมครั้งใหญ่    ทำให้เมืองจมอยู่ใต้น้ำกลายเป็น                 เมืองร้างในที่สุด     ภายในประกอบไปด้วย   วัดวาอารามและโบราณสถาน   ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม เป็นศาสนสถาน สำคัญประจำศาสนาพุทธ ในปี พ.ศ. 2523 กรมศิลปากร  ได้                       ทำการขุดเมืองแต่งขึ้นใหม่  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ทีพัก

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6) 

บ่าย        นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเที่ยว "จุดชมวิวดอยปุย" ขอบอกว่าที่นี่วิวสวยมาก  จากนั้นชมหมู่บ้านม้งดอยปุยที่นี่จะมีของที่ชาวเขานำมาขายกันมากมาย ด้านบนชมสวนดอกไม้ น้ำตก  ไม้ประดับนานา                   ชนิด ภายในมีมุมถ่ายรูปเพียบ หรือ ใครอยากแปลงร่างไปเป็นชาวม้ง ก็มีบริการเช่าชุดอีกด้วยนะครับ (ลูกค้าจ่ายค่าชุดเองนะครับ) นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม  พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนัก                 แห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม  ที่จังหวัดเชียงใหม่   ภายในต่างประดับประดาไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวสวยสดงดงามมากมาย อิสระถ่ายภาพเก็บ                 ความประทับใจ หลังจากลงจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ก่อนนำท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร วัดที่ใครที่ไม่ได้มาสักการะถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่อย่างแท้จริง อิสระ
             ให้ท่านสักการะพระธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (7) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย/ ตลุยราตรีเมืองเชียงใหม่..ตลาดไนซ์บาร์ซ่า

19.30 น.   นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก...โรงแรมบอส โซเทล เชียงใหม่ สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง   ร้านของฝากวนัสนันท์- เครื่องเงิน - เครื่องหนัง - พระธาตุหริภุณไชย - พระธาตุลำปางหลวง 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) อาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์

08.00 น.   นำคณะเดินทางสู่ ร้านของฝากจากเชียงใหม่ วนัสนันท์ เป็นร้านที่มีของฝากต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของคนเหนือ ผ้าไหมไทยรวมถึงของกินที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือ นั่นก็คือ แคบหมู กับน้ำพริกหนุ่ม                        ค่ะ ฯลฯ     

               นำคณะเดินทางสู่ ร้าน อาร์จองติ โอโร  ที่นี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องเงิน และจำหน่าย หากเข้าไปแล้วคุณจะได้ชมการทำเครื่องเงิน และเดินตามทางไปเรื่อยๆ จนถึงการจัดจำหน่าย ราคามีตั้งแต่หลัก                       100.- ถึง หลัก 1,000,000.- ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่   เอส.เค เลเธอร์  เป็นโรงงานผลิตเครื่องหนัง    ผู้นำด้านการฟอกหนังและผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องหนังที่มีคุณภาพสูง ที่นี่เป็นร้านขายเครื่อง                   หนังที่ใหญ่มากเปิดมากว่า 20 ปีแล้ว

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใบตอง (9)

บ่าย         เดินทางสู่  พระธาตุหริภุณชัย “วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร”  เป็นปูชนียสถานสำคัญ    ในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนาน      ตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  ตั้งอยู่                        ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน  คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก      นอกจากนั้นยัง                    เป็น องค์พระธาตุประจำปีเกิด ของคนเกิดปี ระกา อีกด้วย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่  จ.ลำปาง  ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ กาดทุ่งเกวียนจากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุ                ลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู ซึ่งเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาอันเก่าแก่ พร้อมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ เงาพระธาตุ(Unseen) ปาฎิหาริย์หรือภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ เชิญท่านพิสูจน์                  ได้ด้วยตัวท่านเอง

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านพลอย (10) จ.ลำปาง หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับ

วันที่ห้าของการเดินทาง

04.00 น.   คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ล้านนาตะวันออก น่าน-แพร่ 5วัน4คืน

 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เชียงกลาง วัดหนองแดง วัดหนองบัว หมู่บ้านไทลื้อ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุช่อแฮ บ้านทุ่งโฮ่ง วัดพระพุทธชินราช

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21/24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 – 11 / 14 – 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 / 6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : น่าน-แพร่

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ - น่าน    

18.00 น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียว                     เย็นๆให้กับสมาชิกทุกท่าน...

18.30 น.   คณะออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จ.เชียงราย ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง (1)พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว   หลังอาหาร                   มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่สองของการเดินทาง      อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – ชุมชนไทลื้อ – วัดภูเก็ต – ฮักปัว

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.นาน้อย อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ก่อนนำท่านเปลี่ยนพาหนะในการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  ทำภารกิจส่วนตัว...จากนั้นนำท่านชม                   คลื่นทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ ดอยเสมอดาว, ผาหัวสิงห์ ก่อนเดินทางสู่ ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งมองเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา เชิญท่านเก็บภาพประทับใจ

08.30 น.   บริการอาหารเช้า(2) ณ ร้านอาหารครัวกมลวรรณ ดอยเสมอดาวหลังอาหารนำคณะเดินทางสู่   เสาดินนาน้อย  เกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ    แหว่งเว้าเป็นรูปทรงต่าง ๆ ดูแล้วงามตาครับ    ให้                   เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งชั่วโมง    จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ปัว จ.น่าน 
 
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน (3)ณ ร้านอาหารครัวแสงแก้ว (โต๊ะละ 8 ท่าน )
บ่าย          นำท่านชมเดินทางไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง  จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ปัว นำ                   ท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลาน                     ชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง รับรองความประทับใจ     และสัมผัส"ต้นดิกเดียม" ต้นไม้อารมณ์ขัน Unseen ที่วัดปรางค์ หากท่าน                 สัมผัสโดยการลูบไล้เบาๆต้นไม้ก็จะสั่นไหว...สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก     
16.00 น.     คณะเดินทางถึงที่พัก   ฮักปัว  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

18.00 น.    บริการอาหารเย็น (4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท..อิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

07.00 น.     บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท      หลังอาหารเก็บสัมภาระ   Check Out  อำลาที่พัก..เดินทาง 

08.00 น.     นำท่านเดินทางสู่   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   ชมทัศนียภาพอันงดงามของขุนเขาที่สลับซับซ้อน  ระหว่างการเดินทาง นำท่านชม ต้นชมพูภูคา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายาก  และพบหนึ่งเดียวใน                                 ประเทศไทยต้นเต่าร้างยักษ์และป่าดึกดำบรรพ์เชิญท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ นำท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์   ที่
                 ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานนับหลายร้อยปี  สนุกสนานกับ 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน นำท่านสักการะ  พระธาตุแช่แห้ง  ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ เพื่อเป็นสิริมงคล ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 3 องค์ ซึ่งมีวรรณะต่างกันคือ มีวรรณะดั่ง                   แก้วเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด, มีวรรณะดั่งมุก, มีวรรณะดั่งทองคำเท่าเมล็ดงา เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านมานานกว่า 600 ปี หลังจากนั้นนำท่าน นำคณะเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน                 มี "งาช้างสีดำ" วัตถุโบราณคู่บ้านคู่เมืองน่านที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) อิสระให้ท่านเที่ยวชมพร้อมมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้แบบใกล้ชิด และชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดภูมินทร์ Unseen วัดที่สร้าง                 ทรงจัตุรมุข หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่ บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ    แกะสลักลวดลายสวยงามโดยฝีมือช่างเมืองน่าน ภาพ                     จิตรกรรม  หรือ “ฮูบแต้ม” ในวัดภูมินทร์เป็นชาดกในพระพุทธศาสนา   และมีภาพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามที่สุดจองวัดภูมินทร์   คือ ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบันลือโลก  ก่อนนำท่านเดิน                 ทางไป วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนมีพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่คือ     พระพุทธมหาอุตมงคลนัน                 ทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านในมุมสูงก่อนนำท่านเดินทางสู่    วัดช้างค้ำ...พระอารามหลวง ศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ (7) หลังอาหารทางเข้าสู่ที่พัก    The Impress Nan   เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..อิสระตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ของการเดินทาง          พระธาตุช่อแฮ – บ้านทุ่งโฮ่ง – พระพุทธชินราช - กรุงเทพฯ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out  อำลาที่พัก 

08.00 น.   นำท่านเดินทางสู จ.แพร่ นำท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด   ปีขาล  เพื่อเป็นสิริมงคล ภายในพระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ   และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธ                     จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ บ้านทุ่งโฮ้ง อิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ห้องอาหารบ้านฝ้าย   

บ่าย         หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ จ.พิษณุโลก   แวะสักการะ พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศักดิ์สิทธิ์คู่                   บ้านคู่เมือง   เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนำ                ท่านต่อ สู่ จังหวัดนครสวรรค์ 

ค่ำ           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารโกยี (10) จ.นครสวรรค์ อิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางกลับ จ.กาญจนบุรีบุรี เชิญท่านพักผ่อนกับการรับชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อย่างสบายบนรถ

22.30 น.   คณะเดินทางถึง จ.กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ...ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

เพชรบูรณ์ - เลย 4 วัน 3 คืน

 เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก วัดเนรมิตรวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรัก ภูเรือ ยอดภูเรือ ไร่เอสเอ ชาโตเดอเลย พระธาตุผาแก้ว เขาค้อ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-6 / 10-13 / 17-20/24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10 / 14 - 17/ 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : เลย-เพชรบูรณ์

วันแรก             กรุงเทพฯ - ภูเรือ
 
19.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ ให้กับ                  สมาชิกทุกท่าน...
 
20.00 น.    นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เลยโดยรถตู้ปรับอากาศพร้อมทีวี/วีซีดี และเครื่องเสียงระหว่างทางบริการอาหารว่าง (1) และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอ  พักผ่อน กับการรับชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อย่างสบาย                  บนรถ
วันที่สอง       ยอดภูเรือไร่ ทีเอสเอ – ชาโต เดอ เลย -วัดเนรมิตวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรัก – ล่องเรือ – ถนนคนเดิน
04.00 น .   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านขึ้น  สู่ยอดภูเรือ   ผ่านหินเต่า, ผาซับทอง, เนินพิศวง   ชมจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกดินที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยที่ ผาโหล่นน้อย ให้ท่านชมทัศนียภาพของทิวเขาที่                    ทอดตัวยาว...จากนั้นขึ้นสู่ ยอดภู เรือ ของภูเรือที่หนาวที่สุดในสยามซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,365 เมตร สักการะพระพุทธรูป   บนยอดภูเรือและเมื่อท่านมองผ่านแม่น้ำเหือง     ท่านจะได้เห็น                             หมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งนั้นก็คือหมู่บ้านในประเทศลาวเมือง น้องของไทย..สมควรแก่เวลานำท่านลงจากภูเรือแวะชม หินศิวะ เชิญท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

08.00 น.    บริการอาหารเช้า(2)ณ ห้องอาหารไก่ย่างภูเรือ ...

09.00 น.    นำท่านเดินทางสู่   ไร่ ที เอส เอ อิสระให้ท่านท่องเที่ยวเชิงเกษตร และถ่ายรูปคู่กับฟักทองยักษ์  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ อ.เชียงคาน    

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน (3)ณ ห้องอาหารบ้านพร

13.00 น.    นำท่านกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ " วัดศรีคุณเมือง" วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน ที่ผสมผสานงานศิลปะล้านนาและล้านช้างได้อย่างสวยงาม ก่อนนำท่านเดินทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของ                      แก่งคุดคู้  เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ก่อนนำทุกท่าน ล่องเรือยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง ณ ริมน้ำโขง ชมวิถีชีวิตสองฝากฝั่งโขง ชมนกกระยางฝูงใหญ่เล่นน้ำก่อนบินกลับรัง

18.30 น.   บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารเฮือนฝ้ายคำ(4)  หลังอาหารนำทุกท่านได้อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋น่ารักในแบบของเชียงคาน เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ                     ร้านค้าสุด Hip เช่นร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย  เพลินเพลินกาแฟ ๙เจริญ ร้านกระป๋อง ร้านรักเลยUnder+Over  ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย 

20.30 น.   นำคณะเดินทางกลับที่พัก...เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม         ตักบาตรเช้า - ภูทับเบิกเขาค้อ พระธาตุผาซ่อนแก้ว – เขาค้อ วัลเลย์ 

05.30 น.    ตื่นแต่เช้าตรู่ นำทุกท่านร่วมกัน ตักบาทข้าวเหนียว พร้อม  กับชาวเชียงคาน เพื่อเป็นศิริมงคลจากนั้นนำท่านเดินเล่นตลาดยามเช้าที่    ตลาดเชียงคาน   ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านเชียงคาน    จากนั้นนำท่านกลับที่พักเชิญทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

07.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหารของที่พัก..อิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่อ. หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารขนมจีนบุญมี (5)

13.00 น.    นำท่านเดินทางสัมผัส  ภูทับเบิก   เชิญทุกท่านท้าลมหนาว  ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ชมไร่กะหล่ำ และเชิญทุกท่านเก็บภาพ ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เชิญท่านเก็บภาพอันงดงามไว้เป็นที่ระลึกก่อน                  นำท่านสักการะ  พระธาตุผาแก้ว เพื่อเป็นสิริมงคล และชมวิวทิวทัศน์ขุนเขาอันงดงามของเขาค้อ เชิญทุกท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

17.30 น.    คณะเดินทางถึงที่พัก  เขาค้อ รีสอร์ท   เชิญสมาชิกทุกท่านลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.    บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)

วันที่สี่ของการเดินทาง                 เขาค้อ – พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก- ร้านของฝากกำนันจุล    

07.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า...บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)

08.00 น.     เก็บสัมภาระ Check Out  อำลาที่พัก นำทุกท่านทุกท่านเดินทางสักการะ    พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก   ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งได้อัญเชิญมา                     จากประเทศศรีลังกา สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  และนำท่านชมพิพิธภัณฑ์การสู้รบที่  ฐานอิทธิ  และวีดีโอการสู้รบ                   ในสมัยนั้น ซากรถถัง, เฮลิคอปเตอร์, ปืนต่อสู้อากาศยาน และชมจุดสูงสุดของเขาค้อชม   อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ   สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมดและได้จารึกรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตจากการสู้รบ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหารมาลี

บ่าย           นำท่านลงจากเขาค้อ นำท่านเลือกซื้อของฝากสำหรับคนทางบ้าน ร้านกำนันจุล เชิญทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับระหว่างแวะพักอิริยาบถตามปั้มน้ำมันต่าง ๆ ระหว่างการ                      เดินทาง

18.00 น.     คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ...ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

 

เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์... Happy Bana Hills New Year 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์, ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี,นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ ,เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ ,เคาน์ดาวน์ปีใหม่บนบานาฮิลล์ ,ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน, ชมการแสดงสุดอลังการชุด “ความทรงจำแห่งฮอยอัน” ,นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง และช้อปปิ้งตลาดฮาน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,888.- บาท

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

 


ID : PGDAD03

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม – ทานอาหารเย็นพร้อมแต่งชุดจักรพรรดิ

วันที่สอง

เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า – สวนดอกไม้         LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 

วันที่สาม

บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน –            วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร

วันที่สี่ 

เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

 

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ แช่ออนเซ็น ซุปตาร์.. ราชินีออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์, นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์, ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่, เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, ความสวยงามของ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส, ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,888.- บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2562

 


ID : PGDAD02

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park

วันที่สอง

บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) – สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) - วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

วันที่สาม

สวนน้ำ Ebisu Than Tai – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

วันที่สี่

เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

 

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์.. ราชาบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์, นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ,ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ,ชมอุโมงค์เก็บไวน์สุดคลาสสิก ,เพลิดเพลินเครื่องเล่นมากมายในสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, ชมสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ,ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คสุดฮอต สะพานโกเด้นบริดจ์ ,สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ , พิเศษ พักบานาฮิลล์ 2 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,888.- บาท

วันที่ 02-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-07 ธันวาคม 2562 

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-28 ธันวาคม 2562

 


ID : PGDAD01

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์

วันที่สอง

บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple)

วันที่สาม

ดานัง  – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

วันที่สี่

เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

 

เวียดนามใต้ ญาจาง วินเพิร์ล ซุปตาร์...พาไปฟิน 3 วัน 2 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม , สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น สวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์แบบเต็มวัน, ชม SKYWALK ทางเดินกระจกสุดหวาดเสียวที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB พร้อมดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศาและจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ,พักโรงแรม 5 ดาวในเครือวินเพิร์ลกรุ๊ป

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 9,999.- บาท

วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 03-05 มกราคม 2563

วันที่ 10-12 มกราคม 2563 

วันที่ 17-19 มกราคม 2563

วันที่ 07-09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 06-08 มีนาคม 2563

วันที่ 13-15 มีนาคม 2563

วันที่ 20-22 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR05

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – ปราสาทโพนากา-วัดลองเซิน-โบสถ์ญาจาง- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สอง

วินเพิร์ลแลนด์ทั้งวัน – ตลาดดัม-**พักโรงแรม 5 ในเครือวินเพิร์ล**

วันที่สาม

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

 

เวียดนามใต้ ญาจาง เที่ยวสวนสนุกวินเพิร์ล ดาลัด ซุปตาร์...พาไปฟ้าว 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม, สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์ ,ดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศาที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB ,นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ,ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม และชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,999.- บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-06 มกราคม 2563

วันที่ 05-08 มกราคม 2563

วันที่ 10-13 มกราคม 2563

วันที่ 12-15 มกราคม 2563

วันที่ 17-20 มกราคม 2563

วันที่ 02-05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07-10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 09-12 กุมภาพันธ์ 2563

วีนที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16-19 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23-26 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563

วันที่ 01-04 มีนาคม 2563

วันที่ 06-09 มีนาคม 2563

วันที่ 08-11 มีนาคม 2563

วันที่ 13-16 มีนาคม 2563

วันที่ 15-18 มีนาคม 2563

วีนที่ 20-23 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR04

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต

วันที่สอง

เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา–ญาจาง-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สาม

เมืองญาจาง-ปราสาทโพนากา-โบสถ์ญาจาง- วินเพิร์ลแลนด์

วันที่สี่

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

 

เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด พักโรงแรม 5 ดาวบนเกาะวินเพิร์ล ซุปตาร์...พาไปเฟี้ยว 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม , พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เกาะวินเพิร์ล สวรรค์แห่งการพักผ่อนระดับโลก ณ วินเพิร์ลแลนด์ , ชม SKYWALK ทางเดินกระจกสุดหวาดเสียวที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB พร้อมดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ360องศา , นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999.- บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-06 มกราคม 2563

วันที่ 05-08 มกราคม 2563

วันที่ 10-13 มกราคม 2563

วันที่ 12-15 มกราคม 2563

วันที่ 17-20 มกราคม 2563

วันที่ 02-05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07-10 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 09-12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563

วันที่ 01-04 มีนาคม 2563

วันที่ 06-09 มีนาคม 2563

วันที่ 08-11 มีนาคม 2563

วันที่ 13-16 มีนาคม 2563

วันที่ 15-18 มีนาคม 2563

วันที่ 20-23 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR03

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง– เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว -เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต

วันที่สอง

เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา – ญาจาง-วินเพิร์ลแลนด์ - ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง **พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล**

วันที่สาม

สวนสนุก VINPEARL LAND- โบสถ์ญาจาง-วัดโพนากา-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สี่

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ