Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

TOKYO YOKOHAMA FUJI สโลว์ ไลฟ์ 5D3N

 ชิม ช้อป ชิล ย่านไชน่าทาวน์แบบฉบับคนญี่ปุ่น ฟินเต็มๆกับน้ำหนักกระเป๋าสูงสุดถึง 46 กิโล !! ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต บินฟลูเซอร์วิสนอนหลับสนิท ลุกนั่งสบาย ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิพิธภัณฑ์ราเมง คนรักราเมงต้องห้ามพลาด สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับกันดั้มยูนิคอร์น ที่โอไดบะ อิสระช้อปปิ้งฟรี 1 วันเต็ม!! ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ ลิ้มรสบุฟเฟ่ขาปู พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,900.- บาท

วันที่ 05 – 09 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 06 – 10 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562

วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2562

วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2562

วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562

วันที่ 29 สิงหาคม - 02 กันยายน 2562

วันที่ 12 – 16 กันยายน 2562

วันที่ 19 – 23 กันยายน 2562

วันที่ 23 – 27 กันยายน 2562


ID :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – เมืองโยโกฮาม่า – โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า –
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชา – เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุตสึ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ - สนามบินนาริตะ –สนามบินสุวรรณภูมิ

 

OSAKA KOBE เนื้อหวาน 5D3N

 ชมความสวยงามและถ่ายรูปกับ สะพานข้ามทะเล อะคาชิไคเคียว เดินชิวชมธรรมชาติอันงดงามของ อาราชิยาม่า และชม สะพานโทเค็ทสึเคียว พร้อมกับเส้นทาง ทิวป่าไผ่ ที่อุดมสมบูรณ์ ตื่นตากับ ศาลาทอง หรือ วัดคินคาคุจิ และ เสาโทริอิสีแดงกว่าร้อยต้น แห่ง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ อิออน มอลล์ และ ริงกุ เอ้าท์เล็ต ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ในเมืองโอซาก้า !! พักโอซาก้า 3 คืน !! บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,900.- บาท

วันที่  23 - 27 พฤษภาคม 2562

วันที่  06 - 10 มิถุนายน 2562

วันที่  07 - 11 มิถุนายน 2562

วันที่  13 - 17 มิถุนายน 2562

วันที่  14 - 18 มิถุนายน 2562

วันที่  20 - 24 มิถุนายน 2562

วันที่  21 - 25 มิถุนายน 2562

วันที่  27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2562

วันที่  28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2562


ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
วันที่สอง เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคินคาคุจิ-อาราชิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่-โอซาก้า – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
วันที่สี่ โอซาก้า-โกเบ-ถ่ายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว-โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์-ช้อปปิ้ง อิออนมอลล์-ริงกุ เอ้าท์เล็ต-สนามบินคันไซ
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง

 

OSAKA โอซาก้า ซู่ซ่า 5D3N

 ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ สีแดงกว่าหมื่นต้น เพลิดเพลินกับการอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ ถ่ายรูปกับกวางวัดโทไดจิ พร้อมสักการะ หลวงพ่อโตไดบุตสึ เดินชมอ่าวโกเบ ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 22,900.- บาท

วันที่  04 - 08 เมษายน 2562

วันที่  15 - 19 พฤษภาคม 2562

วันที่  22 - 26 พฤษภาคม 2562

วันที่  29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2562

วันที่  05 - 09 มิถุนายน 2562

วันที่  12 - 16 มิถุนายน 2562

วันที่  19 - 23 มิถุนายน 2562

วันที่  26 - 30 มิถุนายน 2562

วันที่  03 - 07 กรกฎาคม 2562

วันที่  10 - 14 กรกฎาคม 2562

วันที่  12 - 16 กรกฎาคม 2562

วันที่  19 - 23 กรกฎาคม 2562

วันที่  26 - 30 กรกฎาคม 2562

วันที่  31 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2562

วันที่  08 - 12 สิงหาคม 2562

วันที่  14 - 18 สิงหาคม 2562       

วันที่  21 - 25 สิงหาคม 2562

วันที่  28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562

วันที่  04 - 08 กันยายน 2562

วันที่  11 - 15 กันยายน 2562

วันที่  18 - 22 กันยายน 2562

วันที่  25 - 29 กันยายน 2562


ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินคันไซ-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต –
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ช้อปปิ้ง โดตงโบริ -
ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้า
หรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
วันที่สี่ ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุตะ) -
โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – OSAKA EXPO CITY –
อิออน มอลล์
วันที่ห้า สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

 

TOKYO แมวกวัก 5D3N

 สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่ง“วัดอาซากุสะ” ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ เพลิดเพลินกับการชงชา ชมความงามของดอกไม้ที่สวนโออิชิ ปาร์ค ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ ย่านชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบูย่า เที่ยวเต็มอิ่มทุกวันไม่มีวันอิสระ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 27,900.- บาท

วันเดินทาง

วันที่  12-16 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  13-17 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  17-21 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  25-29 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  26-30 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  06 - 10 กันยายน 2562 27,900.-
วันที่  13 - 17 กันยายน 2562 27,900.-
วันที่  20 - 24 กันยายน 2562 27,900.-
วันที่  27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562 27,900.-

ID :

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

 
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – พิธีชงชา –สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งฮาราจุกุ –  ช้อปปิ้งชิบูย่า
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY TOKYO #พรรคผ่อนบ้างนะ 5 วัน 4 คืน

 ชิบะซากุระ / ฟฺจิคิวไฮแลนด์ / ล่องเรือหงส์ / วักอาซากุสะ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,999.- บาท

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

26 – 30 เม.ย. 62

26,999.-

8,000.-

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

01 – 05 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

02 – 06 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

03 – 07 พ.ค. 62

24,999.-

8,000.-

07 – 11 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

08 – 12 พ.ค. 62

24,999.-

8,000.-

09 – 13 พ.ค. 62

25,999.-

8,000.-

10 – 14 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

14 – 18 พ.ค. 62

22,999.-

8,000.-

15 – 19 พ.ค. 62

26,999.-

8,000.-

16 – 20 พ.ค. 62

26,999.-

8,000.-

17 – 21 พ.ค. 62

26,999.-

8,000.-

21 – 25 พ.ค. 62

22,999.-

8,000.-

22 – 26 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

23 – 27 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

24 – 28 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62

21,999.-

8,000.-

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62

23,999.-

8,000.-

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62

23,999.-

8,000.-

 

ID :

วันแรก สนามบินดินเมือง
วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์
วันที่สี่ วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ  
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง...สละลอยแก้ว น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน ทัวร์หนานหนิง...น้ำตกเต๋อเทียน ที่มีสมญานามว่า "มินิไนแองการ่า" เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า ทัวร์จีน ทัวร์หนานหนิง เหมิงสื่อเถียนเหยียน ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน การแสดงของชนเผ่าน้อย เมืองเต๋อเทียน น้ำตกเต๋อเทียน หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53-เมืองจิ้งซี บ่อน้ำพุห่าน จิ้งซี เมืองปาหม่า ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ถ้ำคริสตัล เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน การแสดงพื้นเมืองปาหม่าโชว์เมิ่งปาหม่า ปาหม่า เมืองหนานหนิง พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี ภุเขาชิงซิ่ว ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูสามชั้นอบเผือกหิมะ, เป็ดป่าอบมะนาว, หมูหอมย่างปาหม่า, แบบพื้นเมือง, ห่านย่างฮ่องกง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,999.- บาท

วันที่ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
วันที่ 6-10 มิถุนายน 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม  2562
วันที่ 15-19 สิงหาคม 2562
วันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2562

ID :

วันแรก
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-หนานหนิง-เหมิงสื่อเถียนเหยียน
วันที่สอง
เหมิงสื่อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน-การแสดงของชนเผ่าน้อย-เมืองเต๋อเทียน-น้ำตกเต๋อเทียน-หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53-เมืองจิ้งซี-บ่อน้ำพุห่าน
วันที่สาม
จิ้งซี-เมืองปาหม่า-ถ้ำหน้าต่างสวรรค์-ถ้ำคริสตัล-เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน-การแสดงพื้นเมืองปาหม่า โชว์เมิ่งปาหม่า
วันที่สี่
ปาหม่า-เมืองหนานหนิง-พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี-ภูเขาชิงซิ่ว
วันที่ห้า
หนานหนิง-กรุงเทพฯ

 

เที่ยวกุ้ยหลิน - Guilin the Paradize on Earth 5 วัน 4 คืน

 เดินทางโดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ // เดินทาง : พ.ค.-มิ.ย. 62 • เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน • ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน • ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง • ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม • อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองหยางซั่ว ณ ถนนฝรั่ง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,900.- บาท

วันที่ 15-19 พ.ค. 62

วันที่ 26-30 มิ.ย. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)– กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง)
วันที่สอง เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี
วันที่สาม กุ้ยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
วันที่สี่ สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วันที่ห้า กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

เที่ยวคุนหมิง 5 วัน 4 คืน

 เดินทางโดยสายการบินไทย // เดินทาง: เม.ย. - ก.ค. 62 • ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) • ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว • ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม • สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองคุนหมิง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 19,900.- บาท

วันที่ 24-28 เม.ย. 62

วันที่ 27 เม.ย.-01 พ.ค. 62

วันที่  08-12 พ.ค. 62

วันที่ 22-26 พ.ค. 62

วันที่ 26-30 มิ.ย. 62

วันที่ 24-28 ก.ค. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่
วันที่สอง หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
วันที่สี่ ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ห้า ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

ปักกิ่ง ตำหนักรัก กู้กง 5 วัน 3 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทย // เดินทาง: พ.ค. – ก.ค. 62 // • เที่ยวกำแพงเมืองจีนชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ตื่นตาตื่นใจ กับกายกรรมปักกิ่ง การแสดงพร้อม แสง สี เสียง สุดอลังการ • ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ สุกี้มองโกล ,เป็ดปักกิ่ง พิเศษ!!เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์เจงกิสข่าน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 20,900.- บาท

วันที่ 01-05 พ.ค.62  (วันหยุดแรงงาน)

วันที่ 09-13 พ.ค.62

วันที่ 10-14 พ.ค.62

วันที่ 16-20 พ.ค.62 (วันหยุดวิสาขบูชา)

วันที่ 18-22 พ.ค.62 (วันหยุดวิสาขบูชา)

วันที่ 24-28 พ.ค.62

วันที่ 07-11 มิ.ย.62

วันที่ 14-18 มิ.ย.62

วันที่ 21-25 มิ.ย.62

วันที่ 05-09 ก.ค.62

วันที่ 12-16 ก.ค.62  (วันหยุดอาสาฬหบูชา)

วันที่ 13-17 ก.ค.62  (วันหยุดอาสาฬหบูชา)

วันที่ 25-29 ก.ค.62  (วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10)


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท)
วันที่สอง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง
วันที่สี่ ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
วันที่ห้า ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้านช้อป 6 วัน 5 คืน

 เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ // เดินทาง : เม.ย.-มิ.ย. 62 // • เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน • พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk • ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน • เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง • พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว • เมนูพิเศษ หม้อไฟทะเลรวมมิตร, บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี, เป็ดย่าง, ซุปเห็ด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 23,900.- บาท

วันที่ 05-10 เม.ย. 62

วันที่ 07-12 มิ.ย. 62

วันที่ 14-19 มิ.ย. 62

วันที่ 21-26 มิ.ย. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)
วันที่สอง ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
วันที่สาม ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่สี่ อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพวาดทราย
วันที่ห้า เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-จางเจียเจี้ย-ฉางเต๋อ
วันที่หก ฉางเต๋อ-ฉางซา-เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)