Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3วัน2คืน - เย็นสุด สุขที่เลย

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ พัก โรงแรม อ.เชียงคาน 1 คืน ,รีสอร์ท อ.ภูเรือ 1 คืน เดินทางทุกวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ -เส้นทาง- วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน-ถนนคนเดิน ชมวิวภูทอก-แก่งคุดคู้-วัดป่าห้วยลาด-อุทยานภูเรือ-พระพุทธมหาธรรมราชา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,200.- บาท

8-10 (วันรัฐธรรมนูญ) 2561
14-16,21-23  ธันวาคม 2561

30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 (เทศกาลปีใหม่)


ID : SO-LEIBS001

-วัดเนรมิตวิปัสนา

-พระธาตุศรีสองรัก

-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

-เชียงคาน

-ถนนคนเดิน

-ชมวิวภูทอก

-แก่งคุดคู้

-วัดป่าห้วยลาด

-อุทยานภูเรือ

-พระพุทธมหาธรรมราชา

เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-เชียงของ 4วัน 2คืน เหนือสุดแดนสยาม

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ || พัก โรงแรม อ.เชียงของ 1 คืน และ โรงแรม อ. แม่สาย 1 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 7,999.- บาท

7-10, 14-17, 21-24 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 (เทศกาลปีใหม่)


ID : SO-CEIBS002

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ || พัก โรงแรม อ.เชียงของ 1 คืน และ โรงแรม อ. แม่สาย 1 คืน

- ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า

- ดอยผาตั้ง

- ประตูผาบ่อง

- ชิวริมโขงที่เชียงของ

- ไร่แสงอรุณ

- สามเหลี่ยมทองคำ

- แม่สาย

- ชมวิวเมียนมาร์ยามค่ำคืนที่พระธาตุดอยเวา