Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

มหัศจรรย์ Taiwan-Taipei 5 วัน 3 คืน

 เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว-อาลีซาน / ล่องเรือสุริยันจันทรา Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 18,900.- บาท

เดินทาง
วันที่ 06-10 มี.ค. 62
วันที่ 03-07 เม.ย 62


ID :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผูหลี่ ● วัดจงไถซานซื่อ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ●วัดเหวินหวู่               
วันที่สาม อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติง ● เมืองซินเป่ย    
วันที่ห้า ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ

 

Happy Vietnam ดานัง-บาน่าฮิลล์ 3D2N

 สะพานแห่งความรัก - ดานัง - บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน – พายเรือกระด้ง - วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 7,997.- บาท

วันที่ 01-03 เมษายน 2562

วันที่ 02-04 เมษายน 2562

วันที่ 03-05 เมษายน 2562

วันที่ 05-07 เมษายน 2562

วันที่ 06-08 เมษายน 2562

วันที่ 07-09 เมษายน 2562

วันที่ 9-11 เมษายน 2562

วันที่ 10-12 เมษายน 2562

วันที่ 15-17 เมษายน 2562

วันที่ 17-19 เมษายน 2562

วันที่ 18-20 เมษายน 2562

วันที่ 19-21 เมษายน 2562

วันที่ 20-22 เมษายน 2562

วันที่ 21-23 เมษายน 2562

วันที่ 22-24 เมษายน 2562

วันที่ 23-25 เมษายน 2562

วันที่ 24-26 เมษายน 2562

วันที่ 25-27 เมษายน 2562

วันที่ 26-28 เมษายน 2562

วันที่ 28-30 เมษายน 2562

วันที่ 29 เม.ย.-01 พ.ค. 62

วันที่ 30 เม.ย.-02 พ.ค. 62


ID :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง – สะพานแห่งความรัก - ดานัง
วันที่สอง บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge
วันที่สาม หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน – พายเรือกระด้ง - วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

Happy Vietnam ดานัง-นอน-บาน่าฮิลล์ 4D3N

 สะพานแห่งความรัก - ดานัง - อุโมงค์หายเวิน - เมืองเว้ – พระราชวังไดนอย – เจดีย์เทียนหมุ – ร้านค้าโอท๊อป – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - เมืองเว้ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge- บาน่าฮิลล์ - หมู่บ้านแกะสลักหิน – พายเรือกระด้งที่หมู่บ้านก๋ำทาน – เมืองฮอยอัน - ตลาดห่าน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,987.- บาท

วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 26-29 มีนาคม 2562


ID :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง – สะพานแห่งความรัก - ดานัง
วันที่สอง เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน - เมืองเว้  – พระราชวังไดนอย – เจดีย์เทียนหมุ – ร้านค้าโอท๊อป – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
วันที่สาม เมืองเว้ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge
วันที่สี่ บาน่าฮิลล์ - หมู่บ้านแกะสลักหิน – พายเรือกระด้งที่หมู่บ้านก๋ำทาน – เมืองฮอยอัน - ตลาดห่าน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                 

 

[HOT AEC] มหัศจรรย์...เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน

 โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ / บินตรงเข้าดาลัท บินออกโฮจิมันห์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900.- บาท

เดินทาง
วันที่ 16-19 มี.ค. 62
วันที่ 23-26 มี.ค. 62
วันที่ 30-02 เม.ย 62
 


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
วันที่สอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่
วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage-โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ    
วันที่สี่ โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว-กรุงเทพ

 

[HOT AEC] มหัศจรรย์ FANSIPAN ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

 ซาปา / นิงบิงห์ / ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900.- บาท

10 มี.ค.62 - 13 มี.ค.62
17 มี.ค.62 - 20 มี.ค.62
24 มี.ค.62 - 27 มี.ค.62
31 มี.ค.62 - 03 เม.ย.62
03 เม.ย.62 - 06 เม.ย.62
06 เม.ย.62 - 09 เม.ย.62
07 เม.ย.62 -10 เม.ย.62
10 เม.ย.62 - 13 เม.ย.62
15 เม.ย.62 - 18 เม.ย.62
16 เม.ย.62 - 19 เม.ย.62
21 เม.ย.62 - 24 เม.ย.62
24 เม.ย.62 - 27 เม.ย.62
28 เม.ย.62 - 01 พ.ค.62


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
วันที่สาม ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สี่ ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

 

[HOT AEC] โฮจิมินห์ ล่องเเม่น้ำไซง่อน มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน

 พักริมทะเล บรรยากาศ 4 ดาว / นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่ / สัมผัสมนต์เสน่ห์ ดาลัทเมือองในหุบเขา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,900.- บาท

เดินทาง
วันที่ 08-11 มี.ค. 62
วันที่ 09-12 มี.ค. 62
วันที่ 22-25 มี.ค. 62
วันที่ 23-26 มี.ค. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพ • โฮจิมินห์ซิตี้ • อุโมงค์กู่จี • ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนชมโชว์บนเรือ
วันที่สอง โฮจิมินห์ • ฟานเทียด(มุยเน่) • ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ชมลำธาร FAIRYSTREAM

วันที่สาม

ดาลัท • Crazy house • พระราชวังฤดูร้อน • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • สวนดอกไม้ • ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่สี่ ดาลัท • โฮจิมินห์ • จัตุรัสโฮจิมินห์ • อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ


 

มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน

 Abu Dabhi ไปครั้งเดียว...เที่ยวให้สุด ฟรี!! ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟ่า ตึกสูงที่สุดในโลก - ชมแกรนด์มอส - ชมที่เที่ยวใหม่ล่าสุด ดูไบเฟรม - สุดมันส์ นั่งรถ 4WD ตะลุมทะเลทราย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,900.- บาท

ตั้งแต่วันนี้ ถึง เมษายน 2562


ID :

วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ
วันที่สอง ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ • อาบูดาบี • ถ่ายรูปกับรถFerrari • Grand Mosque • Heritage Village • เอทิฮัดทาวเวอร์
วันที่สาม พระราชวังชีค • สุเหร่าจูไมร่าห์ • ชายหาดจูเมราห์ • บุรจญ์อัลอาหรับ • ขึ้นรถไฟMonorail • หมูเกาะต้นปาล์ม • โรงแรมแอตแลนทิส • นั่งรถลิมูซีนชมเมือง • ทะเลทรายอาหรับ • โชว์ระบำหน้าท้อง

วันที่สี่

พิพิธภัณฑ์ดูไบ นั่งเรือAbraข้ามฟาก ตลาดเครื่องเทศ ตลาดทอง ดูไบเฟรม • เอมิเรตส์มอลล์ • สนามบินดูไบ

วันที่ห้า กรุงเทพ

 

กระบี่ - ตรัง 5 วัน 4 คืน

 กระบี่ – ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะสี่ น้ำตกร้อน สระมรกต ตรัง เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเชือก ถ้ำเลเขากอบ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,590.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ  - กระบี่
วันที่สอง หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ดำน้ำเกาะสี่
วันที่สาม ตรัง ถ้ำมรกตเกาะกระดาน - เกาะเชือก - ปาร์ตีไนท์
วันที่สี่ ช้อปปิ้งของฝากตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน  - สระมรกต - ของฝากกระบี่ - กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ

 

ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน

 นำท่านชื่นชมกับธรรมชาติ ล่องอ่าวพังงา ชมความงามของถ้ำลอดพังงา สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมบ้านกลางน้ำที่เกาะปันหยี เลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้งราคาถูก ถ่ายรูปที่เขาพิงกันและเขาตาปู ชมความงามของเกาะพีพีดอน และเกาะ พีพีเล ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่อ่าวต้นไทร ล่องเรือชมความงามของอ่าวต่างๆ เที่ยวภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง นมัสการพระผุด ที่วัดพระทอง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,590.- บาท

วันเดินทาง - เลือกวันเดินทางได้


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ – พังงา
วันที่สอง ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู – เกาะปันหยี - เขาเขียน
วนที่สาม เกาะพีพีเลอ่าวมาหยา - อ่าวโล๊ะซามะ  - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ
วันที่สี่ ตึกชิโน-โปตุกีส” - ของฝากภูเก็ต – กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพ

 

ท่องทะเลอ่าวไทย เกาะสมุย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 5 วัน 4 คืน

 ดอนสัก – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตา – หินยาย – น้ำตกหน้าเมือง - วัดคุณาราม หมู่เกาะอ่างทอง ดำน้ำดูปะการัง– เกาะวัวตาหลับ – เกาะแม่เกาะ – ทะเลใน – เกมส์หน้างาน Party Night -ปากน้ำตาปี – เขื่อนรัชประภา – ของฝากไชยา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,590.- บาท

วันเดินทาง - เลือกวันเดินทางได้


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ  - มหาชัย – เพชรบุรี – ชุมพร - สุราษฎร์ธานี
วันที่สอง เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตา หินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หลวงพ่อแดง
วันที่สาม หมู่เกาะอ่างทอง ดำน้ำดูปะการัง– เกาะวัวตาหลับ – เกาะแม่เกาะ - ทะเลใน
วันที่สี่ เกาะสมุย – เขื่อนรัชประภา - ของฝากไชยา
วันที่ห้า กรุงเทพฯ