Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ

 ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 23,888 บาท

วันที่ 01-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63

วันที่ 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

 


ID : XJ414

วันแรก

กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  เมืองนาโกย่า – หมูบ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโต้

วันที่สาม

ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่สี่

ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ห้า

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

TOKYO FUJI OSAKA 6D4N PREMIUM WINTER

 พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน เมืองเกียวโต ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ที่ทางบริษัทมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึก ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์ นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ชมความสวยงามของน้ำตกมิโนะ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 55,888 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 (ปีใหม่)

วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63 (ปีใหม่)

 


ID : TGNRTKIX06

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 

วันที่สาม

ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่สี่

เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน

วันที่ห้า

หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่หก

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ

 ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 23,888 บาท

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 2562

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09 - 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562 

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63

วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63

วันที่ 30 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63

วันที่ 31 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63


ID : XJ120

วันแรก

สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง

สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่สาม

ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์

วันที่สี่

อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย 

วันที่ห้า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

 

SENDAI MATSUSHIMA 5D3N PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI II

 ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ Sendai-Izumi Premium Outlet Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 31,888 บาท

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562 BUS3

 


ID : TGSDJ04

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง

สนามบินเซ็นได – ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ

วันที่สาม

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

วันที่สี่

ซากปราสาทเซนได - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – ช้อปปิ้ง ณ Sendai-Izumi Premium Outlet

วันที่ห้า

สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ หิมะน่ารัก

 โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 26,888 บาท

วันที่ 01-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

วันที่ 31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63

 


ID : XJ136

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่สอง

นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่สาม

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ  - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ 

วันที่สี่

วัดนาริตะซัง - เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ – อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ

วันที่ห้า

สนามบิน ดอนเมือง

 

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ

 ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ถ่ายรูปเก๋ๆ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบริษัท มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด ฟรี WIFI ON BUS

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,888 บาท

วันที่ 01-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS3

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63

 


ID : XJ126

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่สอง

ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บานชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง

วันที่สาม

เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) -  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่สี่

อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึคียว - โอซาก้า– เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ 

วันที่สี่

สนามบินดอนเมือง

 

HOKKAIDO MONBETSU 6D4N ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง

 สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มิตซุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,888 บาท

วันที่ 15-20 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 15-20 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 16-21 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 16-21 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 18-23 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 18-23 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 19-24 มกราคม 2563

วันที่ 20-25 มกราคม 2563

วันที่ 21-26 มกราคม 2563

วันที่ 22-27 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 22-27 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 23-28 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 23-28 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 24-29 มกราคม 2563

วันที่ 25-30 มกราคม 2563  BUS1

วันที่ 25-30 มกราคม 2563  BUS2

วันที่ 26-31 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 26-31 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 63 BUS1

วันที่ 27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 63 BUS2

วันที่ 08-13 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 08-13 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 09-14 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 09-14 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 63 BUS1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 63 BUS2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 63 BUS1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 63 BUS2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 63 BUS1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 63 BUS2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 63 BUS1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 63 BUS2

วันที่ 29 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 63 BUS1

วันที่ 29 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 63 BUS2

วันที่ 01-06 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 01-06 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 02-07 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 02-07 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 03-08 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 03-08 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 04-09 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 04-09 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 05-10 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 05-10 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 06-11 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 06-11 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 07-12 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 07-12 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 08-13 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 08-13 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 09-14 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 09-14 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 10-15 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 10-15 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 11-16 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 11-16 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 12-17 มีนาคม 2563 

วันที่ 13-18 มีนาคม 2563

วันที่ 14-19 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 14-19 มีนาคม 2563 BUS2

 


ID : XJ147

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  - เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 

วันที่สาม

เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิคาว่า – ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์

วันที่สี่

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

วันที่ห้า

เมืองซัปโปโร - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่หก

สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

 

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด

 นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ และ โกดังอิฐแดงริมน้ำ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เดินรับลม ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ Unseen Hokkaido พระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,888 บาท

วันที่ 04-09 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 04-09 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 04-09 มกราคม 2563 BUS3

วันที่ 05-10 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 05-10 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 05-10 มกราคม 2563 BUS3

วันที่ 06-11 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 06-11 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 06-11 มกราคม 2563 BUS3

วันที่ 07-12 มกราคม 2563 

วันที่ 08-13 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 08-13 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 09-14 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 09-14 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 09-14 มกราคม 2563 BUS3

วันที่ 10-15 มกราคม 2563

วันที่ 11-16 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 11-16 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 12-17 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 12-17 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 13-18 มกราคม 2563

วันที่ 14-19 มกราคม 2563

วันที่ 15-20 มกราคม 2563

วันที่ 16-21 มกราคม 2563

วันที่ 17-22 มกราคม 2563

วันที่ 18-23 มกราคม 2563

วันที่ 19-24 มกราคม 2563

วันที่ 20-25 มกราคม 2563

วันที่ 21-26 มกราคม 2563

วันที่ 22-27 มกราคม 2563

วันที่ 23-28 มกราคม 2563

วันที่ 24-29 มกราคม 2563

วันที่ 25-30 มกราคม 2563

วันที่ 26-31 มกราคม 2563

วันที่ 27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 28 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 29 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 31 มกราคม-05 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 01-06 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 02-07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15-20 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 15-20 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 16-21 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 16-21 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 17-22 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 17-22 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 18-23 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 18-23 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 19-24 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 19-24 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 20-25 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 20-25 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 21-26 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 21-26 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 22-27 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 22-27 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 23-28 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 23-28 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 25-30 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 25-30 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 26-31 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 26-31 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 28 มีนาคม-02 เมษายน 63 BUS1

ววันที่ 28 มีนาคม-02 เมษายน 63 BUS2

 


ID : XJ146

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินชิโตเสะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่สาม

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

วันที่สี่

เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์

วันที่ห้า

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่หก

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

 

OSAKA KANAZAWA NARA 6D4N ซุปตาร์ สกีหิมะ

 อิสระล่านสกี สัมผัสหิมะสีขาว ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช ตื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล ชื่นชม สวนเคนโระคุเอน แห่งเมืองคานาซาว่าหนึ่งในสวนที่สวยสุดในญี่ปุ่น ชมความอลังการของปราสาทโอซาก้า และนมัสการพระใหญ่ แห่งเมืองนารา และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ เอ้าเล้ทส์ มอลและเอ็กซ์โปซิตี้ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,888 บาท

วันที่ 01-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63

วันที่ 28 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63

วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63

วันที่ 30 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63

 


ID : XJ124

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่สาม

ลานสกี            ทาคายาม่า – ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น

วันที่สี่

ตลาดโอมิโช - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทส์ - เมืองนาโกย่า

วันที่ห้า

เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ไดบุทสึ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ

 

TOKYO FUJI OSAKA 6D4N PREMIUM SKI WINTER

 พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน เมืองเกียวโต ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ที่ทางบริษัทมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึก ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์ นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ชมความสวยงามของน้ำตกมิโนะ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,888 บาท

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-16  ธันวาคม 2562

วันที่ 18-23  ธันวาคม 2562

 


ID : TGNRTKIX07

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 

วันที่สาม

ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่สี่

เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน

วันที่ห้า

หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

วันที่หก

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ