Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

TOKYO FUJI SKI 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีมมหาชน

 เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ เยือนทะเลสาบชูเซนจิ ที่รอบๆ เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,888 บาท

วันที่ 01-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS3

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

วันที่ 31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63


ID : XJ135

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่สาม

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ

วันที่สี่

เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์

วันที่ห้า

สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

 

SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY 7D5N PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU

 ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ เพลิดเพลินจุใจกับสวนน้ำ ขนาดใหญ่ Hawaiian Resort Spa นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ Sendai-Izumi Premium Outlet อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวเมืองเซนได เต็มวัน Exclusive!! Business Class VIP Group รับเพียง 15 ท่านต่อกรุ๊ป เท่านั้น!! Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ Taste!! Wanko Soba อาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 79,888 บาท

วันที่ 05-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-29 ธันวาคม 2562


ID : TGSDJ08

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง

สนามบินเซ็นได – เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ – ล่องเรือเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ

วันที่สาม

เมืองคะคุโนะดาเตะ – บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ - กินซัง ออนเซ็น - Sendai-Izumi Premium Outlet

วันที่สี่

เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ

วันที่ห้า

ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) -  อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – เซนได – ปราสาทอาโอบะ

วันที่หก

อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด

สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ พาออกเดท

 ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,888 บาท

วันที่ 01-06 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 01-06 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 05-10 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 05-10 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 06-11 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 06-11 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 08-13 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 08-13 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 19-24 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 19-24 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 21-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 26-31 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 26-31 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 27 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63

วันที่ 28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63

วันที่ 29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

วันที่ 30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63

วันที่ 31 ธันวาคม 62-05 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 31 ธันวาคม 62-05 มกราคม 63 BUS2

 


ID : XJ122

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินชิโตเซะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่สาม

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

วันที่สี่

เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อิออน มอลล์

วันที่ห้า

เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่หก

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

 

OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ หิมะขาว

 เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่าตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,888 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 01-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63

วันที่ 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

 


ID : XJ139

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่สาม

เมืองนาโกย่า - สกีเมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า - เมืองนาโกย่า

วันที่สี่

เมืองนาโกย่า - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ห้า

สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI 6D4N ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว)

 ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า พิเศษ !!! เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น และต้นกำเนิดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เมืองทตโทริ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด ฟรี WIFI ON BUS

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,888 บาท

วันที่ 01-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS1

วันที่ 27 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS1

วันที่ 28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS3

วันที่ 29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS1

วันที่ 29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS2

วันที่ 30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 (ปีใหม่)

วันที่ 31 ธันวาคม 62-05 มกราคม 63 (ปีใหม่)

 


ID : XJ128

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่สอง

ทาคายาม่า – ลานสกีทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ –นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ 

วันที่สาม

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า

วันที่สี่

 เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

วันที่ห้า

หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

วันที่หก

สนามบินดอนเมือง

 

SENDAI-TOKYO ไซตามะ - นิกโก้-ฟุกุชิมะ LUXURY (6D4N)

ตระการตาไปกับภูเขาหิมะ ,เพลิดเพลินกับสโนว์มอนสเตอร์ ,เล่นสกีสุดฟิน ,เดินเล่นชมบรรยากาศรับลมหนาว ,เที่ยวชมหมู่บ้านเอะสะชิ, ล่องเรือชมความสวยงามของอ่าวมัตสิชิมะ, ชมซากประสาทเซนได ,นั่งกระเช้าลอยฟ้าซาโอะ, แช่ออนเซ็นเท้า, ชมน้ำตกเคทอน ,ชมสะพานแดงชินเคียว ,สักการะศาลเจ้าโทโฮคุ ,ชมความสวยงามของทะเลทราบฝูงหงส์, เยี่ยมชมหมู่บ้าน Ouchi Juko และช้อปปิ้งถนนคลิสโรด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 41,900.- บาท

วันที่ 09-14 มกราคม 2563

วันที่ 16-21 มกราคม 2563

วันที่ 23-28 มกราคม 2563

วันที่ 30 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06-11 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2563

 


ID : SDJ01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

วันที่สอง

สนามบินเซนได – วัดจูซนจิ – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – ท่าเรือชิโกม่า – ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า – วัดซูอิกันจิ – IZUMI OUTLET

วันที่สาม

ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกีรีสอร์ท 

วันที่สี่

ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทนกกระเรียน – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ

วันที่ห้า

ศาลเจ้าโทโชกู – สะพานชินคียว – น้ำตกเคกอน – ไซตามะ – คาวาโกเอะ – อิออน นาริตะ มอลล์ 

วันที่หก

เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ – SHISUI PREMIUM OUTLET – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน เปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ

 เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง ชมความยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมโชว์วัฒนธรรมอันตระการตา นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกจากจูไห่สู่ฮ่องกง หมุนกังหันเสริมศิริมงคลที่วัดแชกงหมิว ขอเนื้อคู่และขอพรเรื่องความรักกันที่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีในย่านจิมซาจุ่ย สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานกระจก 3 มิติ เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า ***มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด***

วันที่ 04-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม-03 มกราคม 2562

วันที่ 04-07 มกราคม 2563

วันที่ 08-11 มกราคม 2563

วันที่ 11-14 มกราคม 2563

วันที่ 15-18 มกราคม 2563

วันที่ 05-08 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06-09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563

วันที่ 29 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563

วันที่ 04-07 มีนาคม 2563

วันที่ 05-08 มีนาคม 2563

วันที่ 07-10 มีนาคม 2563

วันที่ 11-14 มีนาคม 2563

วันที่ 12-15 มีนาคม 2563

วันที่ 14-17 มีนาคม 2563

วันที่ 18-21 มีนาคม 2563

วันที่ 19-22 มีนาคม 2563

วันที่ 21-24 มีนาคม 2563

วันที่ 25-28 มีนาคม 2563

วันที่ 26-29 มีนาคม 2563

วันที่ 28-31 มีนาคม 2563

วันที่ 02-05 เมษายน 2563

วันที่ 04-07 เมษายน 2563

วันที่ 10-13 เมษายน 2563

วันที่ 15-18 เมษายน 2563

วันที่ 16-19 เมษายน 2563

วันที่ 18-21 เมษายน 2563

วันที่ 23-26 เมษายน 2563

วันที่ 25-28เมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563

วันที่ 30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563

วันที่ 07-10 พฤษภาคม 2563

วันที่ 09-12 พฤษภาคม 2563

วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2563

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2563

วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2563

วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563

วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2563

วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2563

วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2563


ID : FDMFM01

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-เมืองจูไห่-พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย พิเศษ เมนู!! เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง

วันที่สอง

เมืองจูไห่-นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานเครื่องประดับ-ร้านหยก-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-เมืองเซินเจิ้น พิเศษ เมนู!! ห่านย่าง

วันที่สาม

เมืองเซินเจิ้น-หล่อหวู่เซ็นเตอร์-ร้านหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านยางพารา- LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแก้วสามมิติ-เมืองจูไห่ พิเศษเมนู!! เป็ดปักกิ่งพร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง

วันที่สี่

เมืองจูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-วัดผู่โถว-เมืองมาเก๊า-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-ร้านขายของฝาก-เวเนเชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า-ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-กรุงเทพฯ

 

BEST OF SPAIN & PORTUGAL สเปน – โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

-ช้อปปิ้ง La Roca Outlet มหาวิหารแห่งโทเลโด | รางส่งน้ำโรมัน -เมนูพิเศษ !! ข้าวผัดสเปน , หมูหัน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 45,900 บาท

วันที่ 02-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 24-31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 05 มกราคม 2563

 


ID : GQ3LIS-EK003

วันแรก

กรุงเทพฯ

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน

วันที่สาม

ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา

วันที่สี่

โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา

วันที่ห้า

ซาลามังกา – เซอโกเบีย – เอาท์เลท – มาดริด

วันที่หก

มาดริด – โทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – โชว์ระบำฟลามินโก้

วันที่เจ็ด

มาดริด – สนามบิน

วันที่

ดูไบ - กรุงเทพฯ

MILAN TO VIENNA THE ROMANTIC CITY อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน

 มิลาน | เวนิส | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท | เชสกี้ คลุมลอฟ | กรุงปราก | พระราชวังเชินบุรนน์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 52,900 บาท

วันที่ 04-13 ธันวาคม 2562
วันที่ 09-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 07 มกราคม 2563

 


ID : GQ3MXP-EK034

วันแรก

กรุงเทพฯ

วันที่สอง

ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ -  เวโรน่า – เวนิส

วันที่สาม

เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – อินส์บรูก - หลังคาทองคำ

วันที่สี่

เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

วันที่ห้า

มิวนิค - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค

วันที่หก

คาร์โลวี วารี – ปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก

วันที่เจ็ด

ปราสาทแห่งปราก - คุทนา ฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก - เบอร์โน

วันที่แปด

 กรุงบราติสลาว่า – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่เก้า

 บูดาเปสต์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน

วันที่สิบ

ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

NEXT STOP : EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 DAYS 4 NIGHTS

 ปราก | คาโลวี วารี |เชสกี้ คลุมลอฟ | ฮัลสตัท | เวียนนา | บราติสลาวา | บูดาเปส

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 36,900 บาท

วันที่ 01-07 ธันวาคม 2562

 


ID : GQ3PRG-EK006

วันแรก

กรุงเทพฯ  

วันที่สอง

ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี – ปราก

วันที่สาม

ปราก –ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค

วันที่สี่

เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา

วันที่ห้า

พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา

วันที่หก

บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน

วันที่เจ็ด

ดูไบ - กรุงเทพฯ