วิธีการชำระเงินค่าทัวร์

 

วิธีการชำระเงินค่าทัวร์
1. เงินสด ....มาชำระที่สำนักงานใหญ่ค่ะ
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ, กสิกร, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย
3. บัตรเครดิต...รับเฉพาะการซื้อตั๋วเครื่องบิน โดย charge เพิ่ม 3%