Tour สุดฮิป! อั้ยย่ะ! เที่ยวแบบไหน..ก็ฟินได้

เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

เที่ยวครบจบทุก Highlight เกาะตะรุเตา ที่คุมขังนักโทษในอดีตห่างไกล...แต่สวยงาม - ชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง ณ เกาะไข่(ซุ้มประตูแห่งรัก) - เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน - ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะผึ้ง - เกาะไผ่ - เกาะดง -เกาะรอกลอย เกาะราวี - ดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง ณ เกาะอาดัง - ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา เมื่อคลื่นซัดกระทบหินจะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดด ณ เกาะหินงาม - ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสัน ณ ร่องน้ำบัง - พักหาดพัทยา Chareena Hill Beach Resort ห้อง Sea View 2 คืน ระดับ 4 ดาว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 11,900 บาท

 

วันเดินทาง

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

พักเดี่ยวเพิ่ม

22 – 24 ตุลาคม 2564

13,500.-บาท

13,100.-บาท

12,500.-บาท

3,200.-บาท

29 – 31 ต.ค.  2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

11,900.-บาท

3,200.-บาท

5 – 7 พฤศจิกายน 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

12–14 พฤศจิกายน 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

19-21 พฤศจิกายน 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

26-28 พฤศจิกายน 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

3 – 5 ธันวาคม 2564

14,900.-บาท

14,500.-บาท

14,000.-บาท

4,200.-บาท

10 – 12 ธันวาคม 2564

14,900.-บาท

14,500.-บาท

14,000.-บาท

4,200.-บาท

17 – 19 ธันวาคม 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

24 – 26 ธันวาคม 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2565

15,900.-บาท

15,500.-บาท

15,000.-บาท

4,500.-บาท


ID : SodA 06 เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ตรัง

18.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                   ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.    คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.สตูล  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว

วันที่สองของการเดินทาง   ตรัง - ปากบารา - ตะรุเตา - ซุ้มประตูหิน - เกาะหลีเป๊ะ

06.00น.    คณะเดินทางถึงจังหวัดตรัง บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร แบบติ่มซ้ำ  ( 2 ) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

09.30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา  นำคณะผู้เดินทางทุกท่านลงเรือสปีดโบ้ท(แบบเหมาลำ)  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งหมู่เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา ศึกษาประวัติศาสตร์                   คุกตะรุเตาในพิธภัณฑ์ ถ่ายภาพกับป้ายอช.ตะรุเตา  พร้อมเก็บบรรยากาศอ่าวพันเตมะละกา

เที่ยง        รับประทานอาหาร กลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  )3) ณ เกาะตะรุเตา

บ่าย          ออกจากเกาะตะรุเตา  แวะถ่ายรูปกับซุ้มประตูหินโค้ง  ความงามจากธรรมชาติ เกาะไข่เกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด  น้ำทะเลใสสะอาดตา  เชื่อกันว่าถ้าใครได้มากับคู่รักแล้วลอด "ซุ้มประตูหิน" โค้ง                 นี้ด้วยกันจะทำให้รักกันยั่งยืนตลอดไป

15.00น.    เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำคณะ Check  in เข้าสู่ที่พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจ......เข้าห้องพักผ่อน...หรือ เล่นน้ำตามอัธยาศัยค่ะ

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตโต๊ะ  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท  (4)

20.00 น.  พาทุกท่านช้อปปิ้ง  กินโรตี ชาชัก  ชมบรรยากาศสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน ข องเกาะหลีเปะ  หลังจากนั้นก็อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      เกาะหินซ้อน - เกาะรอกรอย - หมู่เกาะดง - เกาะอาดัง - เกาะราวี - เกาะหินงาม 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)

08.00 น.   ออกไปดำน้ำรอบนอกตามหมู่เกาะต่างๆ«นำคณะถ่ายรูปที่ เกาะหินซ้อน เกาะสุดท้ายแห่งทะเลอันดามัน  เกาะที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้อย่างมหัศจรรย์ด้วยหินสองก้อนที่วางซ้อนกันมานานนับปี                               «เกาะลอกรอย เกาะนี้ท่านจะได้เห็นวิวเกาะหลีเปะ  ถ้าโชคดีน้ำลงจะพบกับทะเลแหวก  เป็นเกาะที่เหมาะกับการถ่ายรูป

                   «แวะดำน้ำที่อ่าวกำนัน  หมู่เกาะดงท่านจะได้พบกับปะการังไฟหรือปะการังชายกระโปรง  ซึ่งในประเทศไทยมีเหลืออยู่เฉพาะในจังหวัดสตูลเท่านั้น

                   «ดำน้ำชมดาวขนนกและหมู่บ้านปลาการ์ตูนที่     อ่าวลิง         พบกับฝูงลิงแสมเจ้าถิ่นที่รอคอยต้อนรับทุกท่าน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (6)  บนหาดทรายขาว  เกาะราวี

บ่าย            ออกดำน้ำต่อค่ะ

                    «เกาะราวี หาดทรายสีขาวละเอียดดุจแป้ง   วิวขอนไม้ริมหาดที่เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

                   «พบกับปะการังผักกาดที่มีมากมายใน เกาะยาง

                   «เกาะหินงามเป็นหาดหินสีดำกลมมนทั้งเกาะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

                   «ชมปะการังอ่อนหลากสี  ที่ร่องน้ำจาบังดาวขนนกหลากสี  มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 5  ของโลก

14.30 น.     แวะพักผ่อน  ล้างตัว  เปลี่ยนเสื้อผ้าที่   เกาะอาดัง  สมควรแก่เวลา  พาทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

16.30 น.     เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่ จ.ตรัง

18.00 น.      คณะเดินทางถึงที่พัก..ธรรมรินทร์ธนา      ต้อนรับท่านด้วย  welcome dink   เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..อิสระตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ..... (7)   

    วันที่สี่ของการเดินทาง        ของฝากเมืองตรัง - ของฝากไชยา- กรุงเทพฯ

เช้า         บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ ทำการ Check Out นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ มหานคร ระหว่างแวะซื้อของฝากเมืองตรัง และของฝากไชยา

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (9)ห้องอาหาร

บ่าย        นำคณะเดินทางต่อ ผ่านชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระหว่างทางแวะพักอริยบทตามปั้มต่าง ๆ

18.00 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

    

 

Premium โปรแกรม Wow ปาย -แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

เที่ยวครบจบทุกไฮไลท์ : รถตู้ปรับอากาศมาตรฐาน SHA สะพานไม้ซูตองเป้ สะพานแห่งศรัทธา ที่มาอธิฐานสำเร็จ กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า ชนเผ่าที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน วัดพระธาตุดอยกองมู สูงเสียดฟ้า คนเล่าว่าศักดิ์สิทธิ์จริง ชมความสวยงามของวัดแฝด จองกลาง จองคำ ปางอุ๋ง สวิสเซอร์แลนด์แดนสามหมอก - หมู่บ้านรักไทย มนต์เสน่ห์ของขุนเขาและไร่ชา - ถ้ำน้ำลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand -จุดชมวิวกิ่วลม และพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย - หมู่บ้านสันติชน ชุมชนจีนจากยูนาน - Check In @ ถนนคนเดินปาย - วัดน้ำฮู มีพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำไหลจากเศียรตลอดเวลา - สะพานประวัติศาสตร์ปาย & COFFEE IN LOVE - วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแถน วัด 2,000 ล้านอลังการสวยงามมาก - แดนเทวดาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่ - ของฝากเมืองเชียงใหม่

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 10,900.-บาท บาท


                          หมายเหตุ : แถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้เดินทางท่องเที่ยวตลอดโปรแกรมการเดินทาง

วันเดินทาง

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3 (หลัง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

22 – 24 ตุลาคม 2564

12,500.-บาท

12,100.-บาท

11,500.-บาท

1,800.-บาท

29 – 31 ตุลาคม 2564

11,900.-บาท

11,500.-บาท

10,900.-บาท

1,800.-บาท

5 – 7 พฤศจิกายน 2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

12,000.-บาท

1,800.-บาท

10 – 12 ธันวาคม 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

2,200.-บาท

17 – 19 ธันวาคม 2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

12,500.-บาท

1,800.-บาท

24 – 26 ธันวาคม 2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

12,500.-บาท

1,800.-บาท

31 ธันวาคม - มกราคม 2565

14,900.-บาท

14,500.-บาท

14,000.-บาท

2,500.-บาท


ID : SodA 01

วันแรก     กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย – กะเหรี่ยงคอยาว -สะพานซูตองเป้

             พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน - วัดจองกลาง - จองคำ

05.30 น.     คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ SodA..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.25 น.      เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121 (บนเครื่องบริการอาหารว่าง แต่ให้นำมาทานด้านล่าง)

09.15 น.      นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย - แม่มาลัย – แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอริยบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย (2)อ.ปาย

บ่าย           นำทุกท่านเดินทางสู่  สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก “ซูตองเป้”เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ ความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และลำน้ำแม่สะงา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น

เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์... Happy Bana Hills New Year 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์, ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี,นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ ,เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ ,เคาน์ดาวน์ปีใหม่บนบานาฮิลล์ ,ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน, ชมการแสดงสุดอลังการชุด “ความทรงจำแห่งฮอยอัน” ,นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง และช้อปปิ้งตลาดฮาน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,888.- บาท

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

 


ID : PGDAD03

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม – ทานอาหารเย็นพร้อมแต่งชุดจักรพรรดิ

วันที่สอง

เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า – สวนดอกไม้         LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 

วันที่สาม

บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน –            วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร

วันที่สี่ 

เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

 

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ แช่ออนเซ็น ซุปตาร์.. ราชินีออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์, นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์, ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่, เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, ความสวยงามของ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส, ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,888.- บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2562

 


ID : PGDAD02

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park

วันที่สอง

บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) – สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) - วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

วันที่สาม

สวนน้ำ Ebisu Than Tai – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

วันที่สี่

เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

 

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์.. ราชาบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์, นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ,ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ,ชมอุโมงค์เก็บไวน์สุดคลาสสิก ,เพลิดเพลินเครื่องเล่นมากมายในสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, ชมสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ,ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คสุดฮอต สะพานโกเด้นบริดจ์ ,สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ , พิเศษ พักบานาฮิลล์ 2 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,888.- บาท

วันที่ 02-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-07 ธันวาคม 2562 

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-28 ธันวาคม 2562

 


ID : PGDAD01

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์

วันที่สอง

บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple)

วันที่สาม

ดานัง  – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

วันที่สี่

เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

 

เวียดนามใต้ ญาจาง วินเพิร์ล ซุปตาร์...พาไปฟิน 3 วัน 2 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม , สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น สวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์แบบเต็มวัน, ชม SKYWALK ทางเดินกระจกสุดหวาดเสียวที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB พร้อมดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศาและจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ,พักโรงแรม 5 ดาวในเครือวินเพิร์ลกรุ๊ป

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 9,999.- บาท

วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 03-05 มกราคม 2563

วันที่ 10-12 มกราคม 2563 

วันที่ 17-19 มกราคม 2563

วันที่ 07-09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 06-08 มีนาคม 2563

วันที่ 13-15 มีนาคม 2563

วันที่ 20-22 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR05

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – ปราสาทโพนากา-วัดลองเซิน-โบสถ์ญาจาง- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สอง

วินเพิร์ลแลนด์ทั้งวัน – ตลาดดัม-**พักโรงแรม 5 ในเครือวินเพิร์ล**

วันที่สาม

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

 

เวียดนามใต้ ญาจาง เที่ยวสวนสนุกวินเพิร์ล ดาลัด ซุปตาร์...พาไปฟ้าว 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม, สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์ ,ดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศาที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB ,นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ,ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม และชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,999.- บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-06 มกราคม 2563

วันที่ 05-08 มกราคม 2563

วันที่ 10-13 มกราคม 2563

วันที่ 12-15 มกราคม 2563

วันที่ 17-20 มกราคม 2563

วันที่ 02-05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07-10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 09-12 กุมภาพันธ์ 2563

วีนที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16-19 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23-26 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563

วันที่ 01-04 มีนาคม 2563

วันที่ 06-09 มีนาคม 2563

วันที่ 08-11 มีนาคม 2563

วันที่ 13-16 มีนาคม 2563

วันที่ 15-18 มีนาคม 2563

วีนที่ 20-23 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR04

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต

วันที่สอง

เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา–ญาจาง-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สาม

เมืองญาจาง-ปราสาทโพนากา-โบสถ์ญาจาง- วินเพิร์ลแลนด์

วันที่สี่

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

 

เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด พักโรงแรม 5 ดาวบนเกาะวินเพิร์ล ซุปตาร์...พาไปเฟี้ยว 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม , พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เกาะวินเพิร์ล สวรรค์แห่งการพักผ่อนระดับโลก ณ วินเพิร์ลแลนด์ , ชม SKYWALK ทางเดินกระจกสุดหวาดเสียวที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB พร้อมดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ360องศา , นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999.- บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-06 มกราคม 2563

วันที่ 05-08 มกราคม 2563

วันที่ 10-13 มกราคม 2563

วันที่ 12-15 มกราคม 2563

วันที่ 17-20 มกราคม 2563

วันที่ 02-05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07-10 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 09-12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563

วันที่ 01-04 มีนาคม 2563

วันที่ 06-09 มีนาคม 2563

วันที่ 08-11 มีนาคม 2563

วันที่ 13-16 มีนาคม 2563

วันที่ 15-18 มีนาคม 2563

วันที่ 20-23 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR03

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง– เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว -เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต

วันที่สอง

เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา – ญาจาง-วินเพิร์ลแลนด์ - ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง **พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล**

วันที่สาม

สวนสนุก VINPEARL LAND- โบสถ์ญาจาง-วัดโพนากา-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สี่

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

 

HAN10 ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N)

 สัมผัสหลังคาอินโดจีน เที่ยวครบเส้นเวียดนามเหนือ นั่งกระเช้า ชมทุ่งนาขั้นบันได -ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์+เรือกระจาดฮาลองบก -ถ้ำตามก๊ก -ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต -หมู่บ้านชาวประมง -ถ้ำนางฟ้า

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,989 บาท

วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 

วันที่ 05 – 08 มกราคม 2563

วันที่ 12 – 15 มกราคม 2563

วันที่ 19 – 22 มกราคม 2563

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 09 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 01 – 04 มีนาคม 2563

วันที่ 08 – 11 มีนาคม 2563

วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2563

วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2563

วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

วันที่ 05 – 08 เมษายน 2563

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2563

วันที่ 19 – 22 เมษายน 2563

วันที่ 26 – 29 เมษายน 2563

 


ID : HAN10

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ตลาดซาปา

วันที่สอง

  เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย

วันที่สาม

เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต

วันที่สี่

 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ

 

HAN09 ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง ปาร์ค (3D2N)

 เช็คอินที่เที่ยวใหม่สวนญี่ปุ่น + กระเช้า ล่องเรือชมธรรมชาติ ฮาลองบก -ทะเลสาบคืนดาบ -ถ้ำนางฟ้า -สวนสนุกฮาลองปาร์ค -ฮาลองไนท์มาร์เก็ต -วัดหงอกเซิน -ทะเลสาบตะวันตก

วันที่ 04 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 01 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 08 – 10 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 17 มกราคม 2563

วันที่ 29 – 31 มกราคม 2563

วันที่ 05 – 07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04 – 06 มีนาคม 2563

วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563

วันที่ 01 – 03 เมษายน 2563

วันที่ 08 – 10 เมษายน 2563

วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563

วันที่ 22 – 24 เมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563

 


ID : HAN09

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK – HALONG NIGHT MARKET

วันที่สอง

 ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – ทะเลสาบคืนดาบ -  วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย 

วันที่สาม

 เมืองนิงบิงห์ – ร้านเยื่อไผ่ – ล่องเรือชมความสวยงามของฮาลองบก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)