Tour สุดฮิป! ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong - Macau 3 วัน 2 คืน

 ไหว้พระขอพร ช็อปปิ้งจุใจ พิเศษ!! -ข้ามสะพานข้ามทะเล ที่ยาวที่สุดในโลก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,900.- บาท

เดินทาง
เม.ย. - มิ.ย. 62 เป็นต้นไป

 


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ • ฮ่องกง • Mongkok Ladies Market
วันที่สอง สะพานเชื่อมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • โบสถ์เซ็นต์ปอล • เซนาโด้สแควร์ • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เวเนเชี่ยน • ฮ่องกง
วันที่สาม วัดแชกงมิว • วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ • ตลาดหยก • รีพลัสเบย์ • กรุงเทพฯ