Tour สุดฮิป! ทัวร์ไทย

สัมมนา – สังสรรค์ กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

 วัดถ้ำเสือ – ล่องแพเธค - เมืองมัลลิการ - ของฝากเมืองกาญน์

วันเดินทาง - เดินทางทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ – วัดถ้ำเสือ –  ล่องแพเธค -  เดอเลกาซี่ รีสอร์ท

06.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.00 น.  พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรีระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) เครื่องดื่ม น้ำเปล่า+น้ำอัดลม+น้ำแข็ง+ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

10.00 น.  นำท่านเที่ยวชม  วัดถ้ำเสือ ชมศิลปะแบบฉบับของไทย หรือ วัดถ้ำเขาน้อย ชมศิลปะสิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับของจีน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางต่อ

12.00  น.  นำคณะล่องแพตามลำน้ำแคว ระหว่างทางแวะจอดวัดถ้ำเขาปูน อิสระให้ท่านเที่ยวชมถ้ำหลังจากนั้น อิสระสุดสวิงลิงโก้อีโต้บินกับดิสโก้เธคลอยน้ำ พบกับ ดี.เจ มันส์ๆ กับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดีพร้อมบริการอาหารกลางวัน (2)

16.00 น.  คณะเดินทางถึง เดอะเลกาซี่ รีสอร์ท กาญจนบุรี  หรือ ระดับเดียวกัน ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจ เข้าห้องพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.  บริการอาหารค่ำณ ห้องอาหารของ รีสอร์ท (3) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง : กิจกรรมทีมบิวดิ้ง -  ปาร์ตี้ไนท์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก(4) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 น.  นำคณะเดินทางสู่สถานที่ทำกิจกรรม CSR  : แบ่งฝันปันสุขให้น้องๆ  มูลนิธิธรรมมานุรักษ์  ซึ้งเป็นสถานที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ซึ่งน้องๆ เหล่านี้มาจากปัญหา ครอบครัวแตกแยก หรือครอบครัวยากจน ครอบครัวเร่ร่อนไร้ถิ่นฐาน โดยมีแม่ชีจุติภา  ทรรพสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลเด็กเล็กต่างๆ ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิ รวมทั้งสิ้น 156 คน สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (5) (โต๊ะละ 8 ท่าน)

13.30 น.  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา  โดย……..

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรม ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM  กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน เล่นแล้วได้อะไร เป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกม และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่น  ให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กร  อาทิเช่น  พิชิตไข่มังกร, สะพานเชือก, กำแพงไฟฟ้า,ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า, หัวบอดท้ายใบ้, เอามันเข้า 

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (6) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืนของ "  Night Partyในรูปแบบธีมงานต่าง ๆ ที่ท่านชอบพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะ  และการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อน ด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจ

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สาม : เมืองมัลลิการ - ของฝากเมืองกาญน์ - กรุงเทพฯ

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (7) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย อาหารเช้า แบบอเมริกัน บุฟเฟ่ต์ (ABF)

10.30 น.  คณะพร้อมกันที่ล๊อบบี้ของ โรงแรมที่ระบุในรายการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นำท่านเที่ยวชม เมืองมัลลิกา ร..124 เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและวิถีชนที่ฉีกกรอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบเดิมๆ ด้วยการพานักท่องเที่ยวทุกคนย้อนเวลานับร้อยปีไป สัมผัสรากเหง้าความเป็นไทยอย่างแท้จริงผ่านงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวสยามในอดีตอันแสนงดงาม ในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการประกาศเลิกทาส โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาและได้กระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแพห้อยขาพาซิล (8)

บ่าย  อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับ "สะพานข้ามแม่น้ำแคว" สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯระหว่างทาง ปิดท้ายวันพักผ่อน..ระหว่างทาง แวะซื้อของฝาก ณ ร้านแม่บัวคำ กลับบ้าน อาทิ. วุ้นมะพร้าว, วุ้นกะทิทองม้วนสด, น้ำพริกต่างๆ   ฯลฯ

18.00 น.  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพด้วยความสุขและประทับใจ

 

 

สัมมนา.. ท่องเที่ยว แก่งกระจาน 3 วัน 2 คืน

นำท่านสัมผัสกับ แก่งกระจาน ธรรมชาติ ขุนเขา สายน้ำ ทะเลหมอก ด้วยระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และอีกหลากหลายกิจกรรมรอให้คุณมาสัมผัส

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 5,490.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน

 


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กิจกรรม CSR  –  Dvaree Diva nana Kaeng Krachan

06.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท.....  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน ร้อน ๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.00 น.  พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรีระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่อง(1) เครื่องดื่ม น้ำเปล่า+น้ำอัดลม+ น้ำแข็ง+ ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครจากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

10.00 น.  คณะเดินทางถึงสถานที่ทำกิจกรรม  CSR  :   ร่วมสร้างฝ้ายกับกลุ่มคนรักเขาแด่น ภายใต้โครงการ “ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการดูแลอนุรักษ์รักษาป่าไม้และแหล่งน้ำแก่สัตว์ป่า ณ  ผืนป่าตะวันตก เขาแด่น อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำสมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหาร (2)  อิ่มอร่อยเรียบร้อย นำคณะเดินทางต่อ

14.30 น. คณะเดินทางถึงที่พัก Dvaree Diva Nana Kaeng Krachan  หรือ ระดับเดียวกัน ต้อนรับท่านด้วย  Welcome   dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทน ลงะเบียนรับกุญแจห้องพัก....อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : กิจกรรมทีมบิวดิ้ง - กีฬามหาสนุก หรือ Walk rally - ล่องเรือยาง - Party Night

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (4)

08.30 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุม / ลงทะเบียน

08.45 น.  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา  โดย……..

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรมที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

10.15 น.  เบรก รับประทานอาหารว่าง

10.30 น. การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM  กิจกรรม มหกรรมกีฬามหาสนุก โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนำสาระความรู้ แต่ก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดพิชิตปัญหา อาทิเช่น ทุ่มเท..ทิ่มแทง, กระสอบรวมพล, กระเด้งดึ๋งๆ, มนุษย์จอมพลัง, โบลิ่ง..ดาวอังคาร, เกมส์เพิ่มขาและกิจกรรมเกมสนุก ๆ อีกมากมายที่พร้อมตอบสนองความต้องการให้กับองค์กรของท่าน หรือ...

10.30 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM  กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเล่นแล้วได้อะไรซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกมส์และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่นให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กรอาทิเช่นกำแพงไฟฟ้า, พิชิตไข่มังกร, ร่วมด้วยช่วยกัน, ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า, หัวบอดท้ายใบ้, ปริศนาหนังย่าง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (5) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.  ได้เวลารวมพลคนวัยมันส์ สนุกสนานกิจกรรม ล่องเรือยาง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

17.30 น. ขอต้อนรับ “ เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ” ในค่ำคืน ของ “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงธนู, ปาโป่ง, ยิงปืนจุกน้ำปลา, ปาหนึบ เป็นต้น

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องจัดเลี้ยง   (6)    ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืน ของ "  Night Party ในรูปแบบ ธีมงานต่าง ๆ ที่ท่านชอบ  พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อม ดนตรีคาราโอเกะ  

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อน ด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจ

วันที่สาม : ล่องเรือชมเกาะแก่ง เขื่อนแก่งกระจาน  – ของฝากเมืองเพชร –  กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (7) อิสระให้ท่านเล่นน้ำ ถ่ายภาพ ตามอัธยาศัย

10.00 น.  คณะพร้อมกันที่ล๊อบบี้ของ Dvaree Diva Nana Kaeng Krachan  Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อำลาที่พักนำคณะเดินทางสู่ เขื่อนแก่งกระจาน อิสระให้ท่านได้รูปบนสันเขื่อนก่อนนำคณะ ลงเรือ เที่ยวชม เกาะแก่ง ต่าง ๆ ภายในเขื่อนแก่งกระจาน กว่า 52 เกาะ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวแก่งเพชร  (8) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ที่พัก..

บ่าย  นำคณะเดินทางสู่  ที่ ร้านพันสุข  ช็อปปิ้งซื้อของฝาก.....เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมหม้อแกง ทองหยิบ ทองหยอด เป็นต้น ก่อนนำคณะเดินทางกลับ

18.00 น.  คณะเดินทางถึง ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพด้วยความสุขและประทับใจ


 

เกาะทะลุ ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน 2 คืน

 ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน 2 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 5,290.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ  -  บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท – เขาธงชัย

06.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อมบริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.00 น.  นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.ประจวบฯระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง(1)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถลูกอม+ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครจากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆระหว่างการเดินทาง

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเฉียวโอชาริมทะเล (2)  อิ่มอร่อยเรียบร้อย นำคณะเดินทางต่อ

14.00 น.  คณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก บ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ท เชิญสมาชิกลงทะเบียนเพื่อรับกุญแจเข้าห้องพักผ่อน / ทำภารกิจส่วนตัว / ว่ายน้ำในสระ มีสระว่ายน้ำ 3 สระ

16.30 น.  นำทุกท่านเดินทางงสู่ เขาธงชัย เพื่อสักการะพระพุทธกิตติสิริชัยและมหาเจดีย์ภักดีประกาศ9 ยอดที่งดงาม และ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพบ้านกรูดที่งดงามเป็นที่ระลึก

18.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหารบ้านเขียวซีฟู๊ด(3) หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับที่พัก..

วันที่สอง : ดำน้ำเกาะทะลุ  – กิจกรรมปาร์ตี้ส้มตำ - เกมส์หน้างาน - party Night

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท(4)

09.30 น.  อำลาที่พัก ที่ระบุในรายการ นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ก่อนนำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะสังข์ สัมผัสความงามของโลกใต้น้ำ ดำน้ำชมปะการังหลากพันธ์ ดอกไม้ทะเลหลากชนิด  พร้อมฝูงปลาทะเลหลากสีสันแปลกตา

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ(6)

 

บ่าย  นำคณะเดินทาง ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะทะลุ อีกจุดที่มีปะการังสวยงาม โดยเฉพาะเหล่าปลาการ์ตูน พร้อมพิสูจน์ที่มาของเกาะทะลุ บันทึกภาพใส่แผ่นฟิล์ม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับฝั่ง..นำท่านเดินขึ้นรถโค๊ชคันเดิมเดินทางกลับสู่ที่พัก....อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย กิจกรรมปาร์ตี้ส้มตำ + ขนมจีน + แคปหมู ใครมือดีลองมาตำ

17.30 น.  ขอต้อนรับ “ เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ” ในค่ำคืนของ “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืน, ยิงธนู, อังกี้เบิร์ด, กอล์ฟ, ปาหนึบ, ปาโป่ง

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (6) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืนของ "  Night Party" ในรูปแบบธีมงานต่างๆ ที่ท่านชอบ  พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะ และการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม ตรีมงานอาทิเช่น เช่น " เทศกาลงานวัด" , " คาวบอย " , " Black to School " , " Sport " ,  " Fancy "," Beach Night " และรูปแบบอื่น ๆ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อน ด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจ พร้อมโจ๊ก หรือ มาม่าคัพ

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สาม : อุทยานราชภักดิ์ - เพลินวาน - ของฝากเมืองเพชร - กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

09.00 น.  อำลาที่พัก ที่ระบุในรายการ  นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานราชภักดิ์ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม7พระองค์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคารไฮเปียง

บ่าย  นำคณะเดินทางสู่เพลินวาน ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางจุดหมายการเดินทางแห่งใหม่ของคนหัวหินและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เพลินวาน คือ.. “ศูนย์รวมความสุข สถานที่.... หยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวิถีหัวหินกาลก่อน ...สู่กาลปัจจุบัน

15.00 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ จ.เพชรบุรี ที่ “ร้านชิดชนก” หรือ "แม่กิมลัง"สำหรับคนทางบ้าน.....เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมหมอแกง ทองหยิบ นานาชนิด ตามอัธยาศัย 

18.00 น.  คณะเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

ชะอำ จ.เพชรบุรี 3 วัน 2 คืน

 พักผ่อน.. สังสรรค์ หัวหิน จ.ประจวบฯ และชะอำ จ.เพชรบุรี 3 วัน 2 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : Swiss Sheep Farm - เดอะ เวเนเซีย  - ตลาดหัวหิน

06.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท.....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.00 น.  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่จ.ประจวบคีรีขันธ์ระหว่างการเดินทาง บริการท่านด้วยอาหารกล่อง(1)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถลูกอม+ขนมขบเคี้ยวหลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครจากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

10.00 น.  คณะเดินทาง Swiss Sheep Farm  คุณจะได้พบกับความน่ารักของฝูงแกะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนฟู หนานุ่มนับสิบตัว ในบรรยากาศฟาร์มแบบสวิส ท่ามกลางหุบเขาแห่งความรัก ที่โอบล้อมคุณด้วยไออุ่นสไตล์ฟาร์มแบบยูโรคันทรี มีสนามหญ้าเขียวๆลายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน  

12.00 น.  บริการอาหารกลาง ณ ห้องอาหารที่เดอะ เวเนเซีย (2) (โต๊ะละ 8 ท่าน )

บ่าย  นำคณะเดินทางถึง เดอะเวเนเซีย หัวหิน อ.หัวหิน บรรยากาศเหมือนอยู่ในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลียกมาตั้งไว้ที่เมืองไทยโดยการจำลองจัตุรัสเซ็นต์มาร์คและหอระฆังสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส มีการจัดการจัดแสดงสวนดอกไม้ลานน้ำพุ เต้นระบำรถม้างานประติมากรรมต่างๆ ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้งพร้อมบัตร ชมพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ บ้านกลับหัว ร้านค้าชั้นนำมากมายให้ท่านมาสัมผัส ถึงบรรยากาศความเป็นเมืองเวนิสอย่างแท้จริง

15.30 น.  คณะเดินทางถึงที่พัก สวนบวกหาด ชะอำ/หัวหิน ต้อนรับท่านด้วย  Welcome Dink เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนรับกุญแจเข้าห้องพัก พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

15.30 น.  คณะเดินทางถึงที่พัก โรงแรม หิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน  ต้อนรับท่านด้วย  Welcome Dink  เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านลงทะเบียนรับกุญแจเข้าห้องพัก  พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

17.00 น.  นำคณะเดินทางสู่ร้านอาหาร บริการอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหารชมวิวซีฟู๊ด หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ Huahin Night Market เสน่ห์ของหัวหินที่ไม่น่าพลาดอีกอย่างคือ “ถนนคนเดิน” ภายในถนนที่ทอดตัวยาวมีคนเดินกันขวักไขว่ซึ่งมีของHandmadeให้เลือกซื้อมากมายหลายอย่างรวมไปถึงร้านขายอาหารทะเลอยู่หลายร้านมากที่นี่ที่เดียวมีให้เลือกช็อป ชิม กิน เรียกว่า “ครบ”และทั้งหมดนี่ถือเป็นสีสันยามราตรีของเมืองหัวหินโดยแท้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พัก....

วันที่สอง : อุทยานราชภักดิ์-ตลาดน้ำสามพันนาม-วัดห้วยมงคล-ทีมบิวดิ้ง-ปาตี้ไนท์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (4)

08.30 น.  นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานราชภักดิ์ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์

09.30 น.  นำคณะเดินทางสู่ "วัดห้วยมงคล" เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า“วัดห้วยคต”ก่อนนำคณะเดินทางสู่ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนามบรรยากาศแบบสถาปัตยกรรมของที่หัวหินนั้น จะเป็นแบบ “วิคตอเรีย” ในรูปแบบของรัชกาลที่ 6 ที่ผ่านมาทั้งรูปร่างตัวอาคาร และอื่นๆเหตุผลเนื่องจากเราต้องการรักษารูปแบบของท้องถิ่นเมืองหัวหินเอาไว้โชว์ให้ผู้คนที่เข้ามาสัมผัสได้เห็นความเก่าแก่ในอดีต  พร้อมกับจะมีการจัดแสดงต่าง ๆ ที่คงความเป็น  ไทยเอาไว้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านชมวิวซีฟู๊ด (โต๊ะละ 8 ท่าน)

บ่าย  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา  โดย……..

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรม ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

15.00 น. การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม มหกรรมกีฬามหาสนุก โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนำสาระความรู้ แต่ก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดพิชิตปัญหา อาทิเช่น ทุ่มเททิ่มแทง, กระสอบรวมพล, กระเด้งดึ๋งๆ, มนุษย์จองพลัง, โบลิ่ง..ดาวอังคาร, ลูกโป่งหรรษา และกิจกรรมเกมสนุก ๆ อีกมากมายที่พร้อมตอบสนองความต้องการให้กับองค์กรของท่าน

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM  กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน เล่นแล้วได้อะไร เป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกมส์และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่นให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กร อาทิเช่น พิชิตไข่มังกร, สะพานเชือก, กำแพงไฟฟ้า, ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า, หัวบอดท้ายใบ้, กู้ระเบิด เป็นต้น

16.00 น.  จบกิจกรรม..พร้อมรับประทานอาหารว่างก่อนแยกย้ายกันเข้าห้องพักตามอัธยาศัย

17.30 น.  ขอต้อนรับ “ เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ” ในค่ำคืน ของ “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืน, ยิงธนู, อังกี้เบิร์ด, ตีกอล์ฟ, ปาหนึบ, ปาโป่ง

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ  ณ  ห้องจัดเลี้ยง (6)  ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์......ในค่ำคืน ของ "  Night Party ในรูปแบบธีมงานต่าง ๆ ที่ท่านชอบ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ..... ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อม ดนตรีคาราโอเกะ และการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อน ด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจ ( พร้อมซุ้มมาม่า และโจ๊กคัพ )

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

 

วันที่สาม : เพลินวาน - ของฝากเมืองเพชร - กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (7)

10.30 น.  คณะพร้อมกันบริเวณ ล็อบบี้ CHECK OUT เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว คืนกุญแจ นำคณะเดินทางสู่  เพลินวาน  ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางจุดหมายการเดินทางแห่งใหม่ของคนหัวหินและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เพลินวาน คือ... “ศูนย์รวมความสุข สถานที่... หยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวิถีหัวหินกาลก่อน ...สู่กาลปัจจุบัน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตาคารไฮเปียง

บ่าย  ปิดท้ายวันพักผ่อนระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่ “ร้านชิดชนก" สำหรับคนทางบ้าน.....เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง..... อาทิเช่น ขนมหมอแกง ทองหยิบ นานาชนิด ตามอัธยาศัย

18.00 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ / โดยสวัสดิภาพ 

 

 

จ.จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

 พักผ่อน..สังสรรค์ สีสันตะวันออก จ.จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : โบสถ์คริสต์ – ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร – เนินนางพญา

06.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อมบริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

06.30 น.  คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่จันทบุรี ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถลูกอม+ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครจากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆระหว่างการเดินทาง

10.30 น.  นำท่านเที่ยวชม โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก ใน Unseen in Thailand เป็นสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่าศิลปะแบบโกธิค ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนาสวยงามมาก ก่อนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารคุณแดง (2)

บ่าย  คณะเดินทางสู่ที่พัก...New Travel Beach Hotel & Resort หรือ ระดับเดียวกัน ต้อนรับท่านด้วย Welcome Dink เรียนเชิญทุกท่านส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก...อิสระตามอัธยาศัย

17.00 น.  นำคณะเดินทางสู่ หาดคุ้งวิมานตอนใต้ ชมจุดที่สวยที่สุดของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จะอยู่ตรงชายหาดคุ้งวิมานตอนใต้ไปจนถึงเนินเขาเล็กๆที่มีชื่อว่าจุดชมวิวเนินนางพญาด้านบนเขาจะเป็นจุดชมวิวมองเห็นถนนเลียบชายหาดสวยงามมาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (3) ณ ห้องอาหารริมน้ำซีฟู๊ด หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับที่พัก..

วันที่สอง : อ่าวคุ้งกระเบน – กิจกรรม CSR -  ทีมบิวดิ้ง –  เกมส์หน้างาน - ปาตี้ไนท์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา จันทบุรีสัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดงนี้มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุ้งกระเบนและความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำพันธุ์ไม้น้ำต่ออ่าวคุ้งกระเบน พันธุ์สัตว์น้ำมีทั้งประเภทสวยงามและสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มักพบตามแนวปะการังและโขดหินตลอดแนวชายหาดแหลมเสด็จ ชายหาดเจ้าหลาว เช่น ปลากะพงขาว, ปลากะรัง, ปลากะพงแดง, ปลาสินสมุทร, ปลาการ์ตูน และปลากระเบน เป็นต้น ก่อนนำคณะเดินทางสู่สถานที่ทำกิจกรรม CSR : มูลนิธิบ้านเด็กพระคุณ ทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 2 กรณี คือ เด็กกำพร้าบิดา (แม่ติดเชื้อไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้) เด็กกำพร้าซ้ำซ้อน (บิดา มารดาเสียชีวิต) และให้ที่พักพิงกับหญิงติดเชื้อที่ไม่มีที่ขาดที่พักพิง ซึ่งคือกลุ่มด้อยโอกาสในสังคมนั้นเอง แม้ว่าปัจจุบันเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 65 คน หญิงผู้ติดเชื้อ (อาสาสมัคร) จำนวน 6 คน แต่สถิติในภาพรวมของประเทศทำให้เราจำเป็นต้องวางแผนเพื่อรับปัญหาในอนาคตมากขึ้น เพราะเมื่อไรก็ตามที่คนในชุมชน สังคม ยังไม่สามารถปรับความคิดและทัศนคติที่มีกับผู้ติดเชื้อได้ การที่ผู้ติดเชื้อทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะถูกดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนก็คงเป็นไปได้ยาก หรือยังต้องใช้เวลา ซึ่งมูลนิธิฯเล็งเห็นว่าแม้การสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นปัญหาปลายเหตุก็ตาม และต้นเหตุของปัญหาก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะใช้เวลาแรมเดือนหรือแรมปีแก้ไขให้หมดไปได้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวยายตุ๊ (5)

13.30 น.  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา โดย……..

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรม ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM ด้วยการแข่งขัน "มหกรรมกีฬามหาสนุก" โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนำสาระความรู้ แต่ก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดพิชิตปัญหา อาทิเช่น ทุ่มเท..ทิ่มแทง, กระสอบรวมพล, กระเด้งดึ๋งๆ,  มนุษย์จอมพลัง, โบลิ่ง..ดาวอังคาร, เกมส์เพิ่มขา

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน เล่นแล้วได้อะไร เป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกมส์และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่น ให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กร อาทิเช่น พิชิตไข่มังกร, สะพานเชือก, กำแพงไฟฟ้า, ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า, หัวบอดท้ายใบ้, เอามันเข้า

16.00 น.  จบกิจกรรม..พักเบรกรับประทานอาหารว่าง  ก่อนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพั  พักผ่อนตามอัธยาศัย........

18.00 น.  ขอต้อนรับ " เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ " ในค่ำคืนของ “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืน, ยิงธนู, อังกี้เบิร์ด, กอล์ฟ, ปาหนึบ, ปาโป่ง

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (3) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืนของ "Night Party" ในรูปแบบธีมงานต่างๆที่ท่านชอบ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะและการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม ตรีมงานอาทิเช่น " เทศกาลงานวัด" , " คาวบอย " , " Black to School " , " Sport " ,  " Fancy "," Beach Night " และรูปแบบอื่น ๆ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อน ด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจ พร้อมโจ๊ก หรือ มาม่าคัพ

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สาม : วัดเขาสุกิม –  ของฝากจันทบูรณ์ - ตลาดเนินสูง - กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

09.00 น.  คณะทำการเช็คเอาท์อำลา ที่ระบุในรายการคืนกุญแจห้องพัก เคลียร์ค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นเดินทางไปสถานปฏิบัติธรรมบนเขาซึ่งเรียกกันในท้องถิ่นว่าเขาอีกิม ต่อมาในปี พ.. 2507 ชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโยและภิกษุสามเณรจากสำนักสงฆ์เนินดินแดงซึ่งอยู่ไม่ไกล มาจำพรรษาบนเขาอีกิม พระอาจารย์สมชายได้พัฒนาวัดจนเป็นวัดใหญ่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและเปลี่ยนชื่อเป็นเขาสุกิม นอกจากนี้ยังได้สร้างโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิมและโรงพยาบาลวัดเขาสุกิมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยพิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิมอยู่บนชั้น 3 ของตึก 60 ปีเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุจำนวนมากเช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ ทั้งที่ด้วยศิลาและสำริด เครื่องถ้วยกระเบื้องจีนทั้งขนาดเล็กและใหญ่ นอกจากนี้ก็มีขวานหิน ฆ้อง หม้อ ไห มีด ดาบ เครื่องประดับสำริด กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นต้น

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  (8)

บ่าย  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างแวะซื้อของฝากทางบ้าน ณ ร้านาต้นตำรับ ศูนย์รวมของฝากจากจันทบุรีและตลาดผลไม้เนินสูง ก่อนนำคณะเดินทางกลับ

18.00 น.  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3 วัน 2 คืน

 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3 วัน 2 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ –  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  –  ไร่ทองสมบูรณ์คลับ - The Bloom บาย ทีวีพูล

06.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.00 น.  พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) เครื่องดื่ม น้ำเปล่า+น้ำอัดลม+น้ำแข็ง+ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆระหว่างการเดินทาง

10.00 น.  นำคณะเดินทางถึงสู่ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ่ ชื่อว่า "พระพุทธสกลสีมามงคล"  ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อขาว ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๗.๒๕ เมตร สูง ๔๕ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน ๑๑๒ เมตรทางซ้ายและทางขวาขององค์พระพุทธรูป อิสระให้ท่านสักการะขอพรตามอัธยาศัย

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวน่านน้ำ(2) (โต๊ะละ 8 ท่าน)

13.15 น.  คณะเดินทางถึงไร่ทองสมบูรณ์ คลับ นำสมาชิกนั่งรถรางเดินทางเพลิดเพลินกับบรรยากาศสไตล์ตะวันตก“อิสระเลือกเล่นกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย”

15.00 น.  คณะเดินทางถึง ที่พักThe Bloom By ทีวีพลู หรือระดับเดียวกัน....ต้อนรับท่านด้วย welcome dink  เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจเข้าห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย....

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ รีสอร์ท (3) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม - ทีมบิวดิ้ง - เกมส์หน้างาน - ปาร์ตี้ไนท์

เช้า  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ รีสอร์ท  (4)

09.30 น. นำคณะเดินทางถึงสู่ เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ประกอบด้วยอาคารหอศิลป์ขนาดใหญ่กว่า 1,700 ตารางเมตร จัดแสดงผลงานศิลปะในการสะสมของ คุณพงษ์ชัย จินดาสุข มีสวนประติมากรรมซึ่งจัดวางกลางแจ้ง,บ้านพักในชื่อ Art Space จำนวน 6 หลัง ซึ่งสร้างขึ้นด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นและร้านอาหาร Anya Khao Yai ซึ่งที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทางศิลปะของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบและชื่นชมในความงดงามอันทรงคุณค่าของงานศิลปะร่วมสมัยไทยและจะดำรงอยู่ในฐานะของหอศิลป์และศูนย์รวมการเรียนรู้ทางศิลปะอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลผลิตทางพุทธิปัญญาของมนุษย์ทั้งทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และการจัดวางองค์ประกอบของทิวทัศน์ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่งดงาม เงียบสงบ และอบอวลด้วยสุนทรียะแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวหญ้าคา( (5 (โต๊ะละ 8 ท่าน)

13.00 น.  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา  โดย……..

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรม ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม มหกรรมกีฬามหาสนุก โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนำสาระความรู้ แต่ก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดพิชิตปัญหา อาทิเช่น ทุ่มเท..ทิ่มแทง, กระสอบรวมพล, กระเด้งดึ๋งๆ, มนุษย์จอมพลัง, โบลิ่ง..ดาวอังคาร, ลูกโป่งหรรษา หรือ....

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM  กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เล่นแล้วได้อะไร เป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกมส์และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่นให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กร อาทิเช่น พิชิตไข่มังกร, สะพานเชือก, กำแพงไฟฟ้า, ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า, หัวบอดท้ายใบ้ และกู้ระเบิด

16.00 น.  จบกิจกรรม..พร้อมรับประทานอาหารว่างก่อนแยกย้ายกันเข้าห้องพักตามอัธยาศัย

17.45 น.  ขอต้อนรับ “ เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ” ในค่ำคืนของ “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืน, ยิงธนู, อังกี้เบิร์ด, ตีกอล์ฟ, ปาหนึบ และปาโป่ง

18.15 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง(6) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์...ในค่ำคืน ของ "Night Party" ในรูปแบบธีมงานต่างๆที่ท่านชอบพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะ และการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม อาทิเช่น "Sport " ," Fancy " , " Beach Night " ," เทศกาลงานวัด" ," คาวบอย "และ " Black to School "

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยกิจกรรมสร้างความประทับใจ ( พร้อมซุ้มมาม่าและโจ๊กคัพ )

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สาม : ปาลิโอ - บ้านไม้ชายน้ำ - ไร่องุ่นสุพัตรา - ของฝากมวกเหล็ก - กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (4 )  อาหารเช้า แบบ อเมริกันบุฟเฟ่ต์

10.30 น.  คณะพร้อมกันที่ล๊อบบี้ของThe Bloom By ทีวีพลู / หรือที่ระบุในรายการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอำลาที่พัก นำคณะเดินทางสู่ PALIO KHAOYAI อาณาจักรช้อปปิ้งแห่งใหม่ ปาลิโอ เขาใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายเครื่องประดับ ร้านขายของที่ระลึก บนถนนคนเดินในสไตล์อิตาเลี่ยน พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบ้านไม้ชายน้ำ((5(โต๊ะละ 8 ท่าน)

บ่าย  นำคณะเดินทางถึงสู่  ไร่องุ่น “สุพัตรา”  ข้าเยี่ยมชมและแวะชิมผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ของไร่ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตจากวัตถุดิบที่ทางไร่ได้คัดสรรมาอย่างดี โดยวัตถุดิบหลักใหญ่ที่เราใช้ในการผลิตนั้นก็ได้มาจากผลผลิตภายในไร่ของเรา นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าชมขั้นตอนการปลูกและการดูแลเอาใจใส่ ในกระบวนการการผลิตของเราได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่เราได้คัดสรรมาอย่างดีเพื่อลูกค้าของเรานั้นก็ได้แก่พายองุ่น น้ำองุ่นสด วุ้นองุ่นสด องุ่นสดตัดจากไร่ ไวท์สด เค้กองุ่น ไอศกรีมองุ่น ท๊อฟฟี่องุ่น คุกกี้องุ่นลูกเกดดำ,เขียว (ทำจากองุ่น) กระหรี่พั๊ฟใส้องุ่น,ถั่ว,สับปะรดบ๊วยองุ่นแยม , องุ่นน้ำ ฯลฯ

14.30 น.  เดินทางกลับสู่....กรุงเทพมหานคร  ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ฝากหมวกเหล็ก อาทิเช่น กะหรี่ปั๊บ เนื้อทุบ หมูทุบ ฯลฯ

17.30 น.  คณะถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

 

 

 

 

 

ท่องทะเลตะวันออก เกาะช้าง จ.ตราด 3 วัน 2 คืน

เที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง... ดำน้ำดูปะการัง หรือ ความงดงามน้ำตกคลองพลู พักรีสอร์ทติดชายหาดส่วนตัว... อร่อยกับอาหารเลิศรส..พร้อมกิจกรรมมันส์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะช้าง-คลองพร้าว รีสอร์ท-น้ำตกคลองพลู

06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน ร้อน ๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.00น. นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.ระยอง ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง(1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ ลูกอม+ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง หลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครจากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

เที่ยง  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารครัวเสวยซีฟู๊ด (2)
บ่าย  นำท่านลงเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติลำใหญ่ความปลอดภัยสูง เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของท้องทะเลตะวันออกช้เวลานั่งเรือ 30 นาที คณะเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นำท่านขึ้น รถตู้ปรับอากาศ ใช้เวลานั่งรถประมาณ 40 นาที

15.00 น.  คณะเดินทางถึงที่พัก  Grand Cabana Hotel & Resort  หรือระดับเดียวกัน ต้อนรับท่านด้วย Welcome Dink  เรียนเชิญทุกท่าน ลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก..อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก (3) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ - เกาะรัง - ดำน้ำดูปะการัง - ปาร์ตี้ไนท์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (4) อาหารเช้าแบบอเมริกันกับบุฟเฟ่ต์

08.30 น.  นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านประมงบางเบ้า เพื่อนำคณะลงเรือท่องเที่ยวสู่ เกาะรัง เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะรัง ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นเกาะที่มีสีสันของท้องทะเลอันสวยงาม น้ำทะเลใสๆ ทำให้มองเห็นสีสันของแนวปะการังและโขดหินใต้น้ำ มีหาดทรายอันขาวละเอียด บริเวณรอบ ๆ หมู่เกาะรังมีเกาะน้อยใหญ่อยู่จำนวนมาก ได้แก่ เกาะรังใหญ่ เกาะรังเล็ก เกาะกระ เกาะเทียน เกาะทองหลวง เกาะยักษ์ เกาะสามพี่น้อง เกาะมะปริง เกาะตุ๊น  และเกาะกำปั่น เป็นต้น ซึ่งเกาะต่าง ๆ เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการังท่ามกลางฝูงปลาแหวกว่าย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ(5)

บ่าย  คณะเดินทางสู่ เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ อิสระให้ท่านดำน้ำดูปะการังหลากพันธ์ พร้อมเหล่าปลาการ์ตูนสีสันสวยงามแปลกตา สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

สำหรับคนที่ไม่ชอบทะเล สามารถเปลี่ยนไปน้ำตกแทน : นำคณะเดินทางท่องเที่ยว ธรรมชาติ น้ำตกคลองพลูน้ำตกทีสวยและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง อิสระพักผ่อน เล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินกลับที่พัก...(หมายเหตุ การเดินเท้าเข้าน้ำตก ใช้เวลาเดินทางป่าดิบชื่นขึ้นไปน้ำตกชั้นบนสุด ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ทางค่อนข้างเล็กและชั้นพอสมควร)

18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (6) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืนของ "Night Party" ในรูปแบบธีมงานต่างๆที่ท่านชอบ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะและการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม

 

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อน...ด้วยกิจกรรมแห่งความประทับใจ/นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม : ศาลกรมหลวงชุมพร-แหลมงอบ-ช้อปปิ้งของฝากเมืองจันทบุรี-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (7) 

09.30 น.  คณะพร้อมกันบริเวณ ล้อบบี้ของที่พัก เพื่อ CHECK OUT เคลียร์ค่าใช้จ่าย คืนกุญแจห้องพัก อำลาที่พัก Grand Cabana Hotel & Resort  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวสับปะรด เพื่อลงเรือเฟอร์รี่กลับสู่ ฝั่งอ่าวธรรมชาติ จ.ตราด

10.30 น.  คณะเดินทางถึงฝั่ง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ รถโค้ชปรับอากาศรอรับ ก่อนนำคณะเดินทางสู่ หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ อิสระให้ท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางสู่ย่านโรงงานอาหารทะเลแห้ง ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมงอบ

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมทะเลซีฟู๊ด(8)

13.00 น.  นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล และของฝากพื้นเมือง ตลาดเนินสูง อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี

18.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมด้วยความประทับใจ./

 

พักผ่อน..สังสรรค์ สีสันตะวันออก จ.ระยอง 2 วัน 1 คืน

 -ทุ่งโปร่งทอง - เรือรบประแส -เดินทาง- วัดป่าประดู่ - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดบ้านเพ

วันเดินทาง- เดินทางทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ  -  ทุ่งโปร่งทอง - เรือรบประแส  –  Team Building – เกมส์หน้างาน และปาร์ตี้ไนท์

06.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่บริษัท โซดาฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน...

07.00 น.  ออกเดินทางโดยรถโค๊ชปรับอากาศทันสมัยมุ่งหน้าสู่ .ระยอง ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1)  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ตลอดการเดินทาง

10.00 น.  คณะเดินทางถึง "ทุ่งโปร่งทอง" คือบริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยต้นโปร่งที่ขึ้นเรียงรายกันนับพันนับหมื่นต้น มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาโดยเฉพาะยามเช้าตรู่และยามเย็นที่มีแสงพระอาทิตย์อ่อนๆ ฉาบทาลงมาที่ทุ่งแห่งนี้สะท้อนใบของต้นโปร่งให้กลายเป็นสีเหลืองทองอย่างสวยงาม ที่นี่จึงได้ชื่อเรียกว่าทุ่งโปร่งทอง โดยจะมีทางเดินไม้ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามทุ่งโปร่งทอง ให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายภาพกับทุ่งแห่งนี้กันอย่างใกล้ชิด โดยเส้นทางจะไปสิ้นสุดบริเวณอนุสรณ์ เรือรบหลวงประแสเรือ รบหลวงประแส ปลดระวางประจำการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากกองทัพเรือ ขอรับเรือหลวงประแส มาตั้งเป็นอนุสรณ์ โดยมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบให้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยองซึ่งเรือหลวงประแส ลำนี้เป็นลำที่สองได้ออกปฏิบัติการในสงครามเกาหลี สร้างความภาคภูมิใจของคนไทย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหารศรีบ้านเพ (โต๊ะละ 8 ท่าน)

บ่าย  นำคณะเดินทางสู่ ระยอง อะควอเรี่ยม นำท่านเยี่ยมชมความงดงามของโลกไต้ทะเล ผ่านอุโมงค์ที่สามารถมองได้แบบ 180 องศา ชมปลาทะเลที่มีสีสันสวยงามหลากหลายชนิด อาทิเช่น ปลาการ์ตูน ปลาฉลาม ปลากระเบน เต่าทะเล  ชมนิทรรศการตัวอย่างสัตว์ทะเลหายาก อาทิเช่น ปลาพะยูน ปลาวาฬ  ปลาโลมา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่

16.00 น.  คณะเดินทางสู่ที่พัก..ปาล์มมาลี บีช รีสอร์ท ระยองหรือระดับเดียวกัน ต้อนรับท่านด้วย  Welcome Dinkเรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย........

16.00 น.  คณะเดินทางสู่ที่พัก.. the Princess Beach resort  &  Spa หรือ   ระดับเดียวกัน ต้อนรับท่านด้วย  Welcome Dink เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัยตามอัธยาศั

17.45 น.  ขอต้อนรับ “เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์”  ในค่ำคืน ของ “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืนจุกน้ำปลา, ยิงธนู,ปาโป่ง,ปาหนึบ เป็นต้น

18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (3)   ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืน ของ "  Night Party ในรูปแบบ ธีมงานต่าง ๆ ที่ท่านชอบ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะ และการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจหมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สอง : วัดป่าประดู่ - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดบ้านเพ –  กรุงเทพฯ       

เช้า  บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของที่พัก อาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ABF

10.00 น. คณะพร้อมกัน  ล็อบบี้ Check Out คืนกุญแจห้องพัก เคลียร์ค่าใช้จ่าย นำคณะเดินทางสู่ นำคณะเดินทางสู่ วัดป่าประดู่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมาก่อนสร้างวัด ประมาณเมื่อปี พ..๒๓๗๒ พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ อุปัชฌาย์เทียน เดิมจำพรรษาอยู่ที่ วัดเนิน (หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดอินทรสมบัติ ปัจจุบันรวมกับวัดลุ่ม )ได้มาพบสถานที่แห่งนี้เป็นวัดร้าง มีต้นตะเคียนเป็นจำนวนมาก มีซากวัดที่เหลือแต่ ซากโบสถ์ ซากพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และ ซากองค์พระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ พระนอนตะแคงซ้าย” (พระพุทธไสยาสน์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดป่าประดู่ วัดป่าประดู่แห่งนี้จึงเคยมีชื่อเดิมว่า วัดป่าเลไลยก์สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจำเมืองระยอง ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง โอบล้อมด้วยป่าชายเลน อยู่ในบริเวณก่อนถึงปากแม่น้ำระยอง ปัจจุบันได้มีการบูรณะดูแล และอยู่ในความดูแลของวัดปากน้ำ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยง  บริการอาหาร ณ.  ร้านอาหารระเบียงไม้ (5)

บ่าย  อิสระให้ท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกันต่อที่ ตลาดบ้านเพ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลแหล่งใหญ่ของจังหวัดระยองให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาได้ มควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯมหานคร

18.00 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ / โดยสวัสดิภาพด้วยความสุขสวัสดี

[2 วัน 1 คืน] พักผ่อน..สังสรรค์ สีสันตะวันออก จ.จันทบุรี

 ทุ่งโปรงทอง - โบสถ์คริสต์ - ตลาดน้ำจันทบูรณ์ - ของฝากเมืองจันทบุรี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 2,990.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : ทุ่งโปร่งทอง –   ทีมบิวดิ้ง – เกมส์หน้างาน - ปาร์ตี้ไนท์

05.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน ร้อน ๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

06.30 น.  พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่  จ.จันทบุรี ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่อง (1)  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ ลูกอม+ ขนมขบเคี้ยว  หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง หลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อม ของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

10.00 น.  คณะเดินทางถึง " ทุ่งโปร่งทอง" คือบริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยต้นโปร่งที่ขึ้นเรียงรายกันนับพันนับหมื่นต้น มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา โดยเฉพาะยามเช้าตรู่  และยามเย็นที่มีแสงพระอาทิตย์อ่อน ๆ ฉาบทาลงมาที่ทุ่งแห่งนี้ สะท้อนใบของต้นโปร่งให้กลายเป็นสีเหลืองทองอย่างสวยงาม ที่นี่จึงได้ชื่อเรียกว่าทุ่งโปร่งทอง โดยจะมีทางเดินไม้ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามทุ่งโปร่งทอง ให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายภาพกับทุ่งแห่งนี้กันอย่างใกล้ชิด โดยเส้นทางจะไปสิ้นสุดบริเวณอนุสรณ์ เรือรบหลวงประแสเรือ รบหลวงประแส ปลดระวางประจำการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 เทศบาล ตำบลปากน้ำประแสได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากกองทัพเรือ ขอรับเรือหลวงประแส มาตั้งเป็นอนุสรณ์ โดยมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบให้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง   ซึ่งเรือหลวงประแส ลำนี้เป็นลำที่สองได้ออกปฏิบัติการในสงครามเกาหลี สร้างความภาคภูมิใจของคนไทย

เที่ยง  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (2) ณ ห้องอาหารริมน้ำซีฟู๊ดหลังอาหารนำคณะเดินทางต่อ

บ่าย  คณะเดินทางถึงที่พัก โรงแรมนิว นิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท จันทรบุรีหรือ ระดับเดียวกัน ต้อนรับท่านด้วย  Welcome Dink เรียนเชิญทุกท่านส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก...อิสระตามอัธยาศัย

13.45 น.  

พิธีเปิดการอบรมสัมมนา โดย…

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรม ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึมสงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม มหกรรมกีฬามหาสนุก โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนำสาระความรู้ แต่ก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดพิชิตปัญหา อาทิเช่น ทุ่มเท..ทิ่มแทง, กระสอบรวมพล, กระเด้งดึ๋งๆ, มนุษย์จอมพลัง, โบลิ่ง..ดาวอังคาร, ลูกโป่งหรรษา,

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพสามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เล่นแล้วได้อะไร เป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกมส์และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่น  ให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กร  อาทิเช่น พิชิตไข่มังกร, สะพานเชือก, กำแพงไฟฟ้า, ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า, หัวบอดท้ายใบ้, กู้ระเบิด

16.15 น. จบกิจกรรม..เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น.  ขอต้อนรับ “ เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ” ในค่ำคืน ของ “ Night Party ”   และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืน, ยิงธนู, อังกี้เบิร์ด ตีกอล์ฟ, ปาหนึบ, ปาโป่ง

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ    ณ ห้องจัดเลี้ยง (3) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืน   ของ  "  Night Party ในรูปแบบธีมงานต่าง ๆ ที่ท่านชอบพร้อม  สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ   ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อม   ดนตรีคาราโอเกะ และการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม พร้อมเตรียมงานที่หลากหลายให้เลือก อาทิ " เทศกาลงานวัด", " คาวบอย ", " Black to School " , " Sport " , " Fancy ", " Beach Night "

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยกิจกรรมสร้างความประทับใจ พร้อมโจ๊กหรือ มาม่าคัพ 

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สอง : โบสถ์คริสต์ - ตลาดน้ำจันทบูรณ์ -  ของฝากเมืองจันท - กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

10.00 น.  นำท่านเดินทางท่านเที่ยวชม  โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก 1 ใน Unseen in Thailand   เป็นสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค  ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมาก ก่อนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูรณ์

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ร้านอาหารปูจ๋า (5)

บ่าย  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างแวะซื้อของฝากทางบ้าน ณ ร้านต้นตำรับและตลาดผลไม้เนินสูง อ.ท่าใหม่ก่อนนำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.30 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

[2 วัน 1 คืน]พักผ่อน..สังสรรค์ สีสันตะวันออก พัทยา จ.ชลบุรี

 Mountain Beach Pattaya - พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ - ตลาดน้ำสี่ภาค

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,000.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : สถาที่ทำ CSR ปลูกปะการัง –  กิจกรรมกีฬามหาสนุก -  เกมส์หน้างาน – ปาร์ตี้ไนท์

06.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท.....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่ พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1)  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ ลูกอม+ ขนมขบเคี้ยว  หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

10.00 น.  คณะเดินทางถึง  ณ หาดเตยงาม  อ่าวนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี  ร่วมกันทำกิจกรรม CSR : โครงการคิดดี ทำดีกับ SCBC  “ ตอนปลูกปะการัง เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศน์และลดความรุนแรงของคลื่นที่จะกระทบชายฝั่ง จำนวน 5 แปลง แปลงละ 8 ท่าน (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารปูเป็น (2)  (โต๊ะละ 8 ท่าน ) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก...

13.15 น.  คณะเดินทางถึงที่พัก  Mountain Beach Pattaya ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก เข้าห้องพักผ่อนตามอัธยาศัย ...

13.30 น.  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา  โดย……..

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรม ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม มหกรรมกีฬามหาสนุก โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนำสาระความรู้ แต่ก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดพิชิตปัญหา อาทิเช่น ทุ่มเท..ทิ่มแทง กระสอบรวมพล กระเด้งดึ๋ง ๆ มนุษย์จอมพลัง โบลิ่ง..ดาวอังคาร ลูกโป่งหรรษา

15.30 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน เล่นแล้วได้อะไร เป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกมส์      และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่น  ให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กร  อาทิเช่น พิชิตไข่มังกร สะพานเชือก  กำแพงไฟฟ้า ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า หัวบอดท้ายใบ้ กู้ระเบิด ...จบกิจกรรม..เบรกด้วยของว่าง + กาแฟกระป๋อง + น้ำอัดลมกระป๋อง

16.00 น.  พร้อมเชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก เข้าห้องพักผ่อนตามอัธยาศัย ...

17.45 น.  ขอต้อนรับ “ เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ” ในค่ำคืน ของ “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืน  ยิงธนู อังกี้เบิร์ด ตีกอล์ฟ ปาหนึบ ปาโป่ง 

18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (3) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืน   ของ   "  Night Party ในรูปแบบธีมงานต่าง ๆ ที่ท่านชอบพร้อม  สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะและการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม  ตรีมงานอาทิเช่น " เทศกาลงานวัด", " คาวบอย", " Black to School ", " Sport " , " Fancy " , " Beach Night " และรูปแบบอื่นๆ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยกิจกรรมสร้างความประทับใจ พร้อมโจ๊กหรือมาม่าคัพ

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สอง : Art in paradise - ตลาดน้ำ 4 ภาค  –  กรุงเทพฯ     

เช้า  บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

10.00 น.  เก็บสัมภาระคณะ Check Out อำลา ที่ระบุในรายการ คืนกุญแจห้องพัก เคลียร์ค่าใช้จ่าย นำคณะเดินทางสู่  Art in paradise พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ มีพื้นที่กว่า 5,800 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นห้องแสดงงาน 10 ห้องภาพ  ที่วาดขึ้นทั้งหมดได้แก่ ห้องแรกลวงตา ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ป่า ห้องภาพวาดศิลปินระดับโลก ห้องอารยะธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้องไดโนเสาร์ ห้องน้ำตก ห้องวิวทิวทัศน์ ห้องนิทรรศการศิลปะ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวลุงไสว (5) (โต๊ะละ 8 ท่าน)

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่  “ตลาดน้ำสี่ภาค”  ที่รวบรวมสินค้าและอาหารนานาชนิด ทั่วทุกภูมิภาคของไทยมารวมกันไว้ พร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาค  อิสระเที่ยวชมพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับระยอง

17.00 น.  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ