Tour สุดฮิป! ทัวร์เวียดนาม

[HOT AEC] มหัศจรรย์...เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน

 โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ / บินตรงเข้าดาลัท บินออกโฮจิมันห์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900.- บาท

เดินทาง
วันที่ 16-19 มี.ค. 62
วันที่ 23-26 มี.ค. 62
วันที่ 30-02 เม.ย 62
 


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
วันที่สอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่
วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage-โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ    
วันที่สี่ โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว-กรุงเทพ

 

[HOT AEC] มหัศจรรย์ FANSIPAN ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

 ซาปา / นิงบิงห์ / ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900.- บาท

10 มี.ค.62 - 13 มี.ค.62
17 มี.ค.62 - 20 มี.ค.62
24 มี.ค.62 - 27 มี.ค.62
31 มี.ค.62 - 03 เม.ย.62
03 เม.ย.62 - 06 เม.ย.62
06 เม.ย.62 - 09 เม.ย.62
07 เม.ย.62 -10 เม.ย.62
10 เม.ย.62 - 13 เม.ย.62
15 เม.ย.62 - 18 เม.ย.62
16 เม.ย.62 - 19 เม.ย.62
21 เม.ย.62 - 24 เม.ย.62
24 เม.ย.62 - 27 เม.ย.62
28 เม.ย.62 - 01 พ.ค.62


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
วันที่สาม ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สี่ ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

 

[HOT AEC] โฮจิมินห์ ล่องเเม่น้ำไซง่อน มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน

 พักริมทะเล บรรยากาศ 4 ดาว / นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่ / สัมผัสมนต์เสน่ห์ ดาลัทเมือองในหุบเขา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,900.- บาท

เดินทาง
วันที่ 08-11 มี.ค. 62
วันที่ 09-12 มี.ค. 62
วันที่ 22-25 มี.ค. 62
วันที่ 23-26 มี.ค. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพ • โฮจิมินห์ซิตี้ • อุโมงค์กู่จี • ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนชมโชว์บนเรือ
วันที่สอง โฮจิมินห์ • ฟานเทียด(มุยเน่) • ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ชมลำธาร FAIRYSTREAM

วันที่สาม

ดาลัท • Crazy house • พระราชวังฤดูร้อน • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • สวนดอกไม้ • ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่สี่ ดาลัท • โฮจิมินห์ • จัตุรัสโฮจิมินห์ • อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ