Tour สุดฮิป! ทัวร์เวียดนาม

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม 4 วัน 3 คืน บิน FD

- ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ -เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง วัดเกาได๋ และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900 บาท

วันที่ 12-15 กันยายน 2562
วันที่ 19-22 กันยายน 2562
วันที่ 26-29 กันยายน 2562
วันที่ 03-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-VN084_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่ -เจดีย์เทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือน้ำหอม

วันที่สอง

สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - บาน่าฮิลล์  

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์ - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - Hoi An Impressions Theme Park  ชมการแสดงโชว์

วันที่สี่

วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - วัดเกาได๋ - สะพานมังกร - กรุงเทพฯ  

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park -สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน -พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง -พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่  20-23 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN082_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม

วันที่สาม

เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ  

 

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900 บาท

วันที่ 13-16 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-VN082_VZ

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม

วันที่สาม

เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ  

 

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ บินบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน บินเย็น กลับค่ำ (PG)

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park -สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน -พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง -พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 13-16 กันยายน 2562
วันที่ 20-23 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่20-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

 


ID : BT-VN082_PG

วันแรก กรุงเทพ - สนามบินดานัง - สะพานมังกร
วันที่สอง ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - บ้านโบราณ - สะพาน ญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สุสานกษัตรย์ไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - เว้ - ล่องแม่น้ำหอม
วันที่สาม เว้ - พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่ - ดานัง - บาน่าฮิลล์ 
วันที่สี่ บาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ 

 

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน PG

- เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Seafood และ กุ้งมังกร -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 20-23 กันยายน 2562
วันที่ 03-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09-12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562- 03 มกราคม 2563

 


ID : BT-VN081_PG

วันแรก

กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

วันที่สอง

เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ 

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์–วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร 

วันที่สี่

ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

- เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และ เมนู Seafood -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900 บาท

วันที่ 25-28 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-25 พฤศจิกายบน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN081-FD

วันแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม 

วันที่สอง

เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้-ดานัง-บาน่าฮิลล์

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดจีน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร  

วันที่สี่

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ

- เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดดองบา และตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Seafood และ กุ้งมังกร -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+ขนมปังเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,999 บาท

วันที่ 13-16 กันยายน 2562
วันที่ 19-22 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 03-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 06-09 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 26-29 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

 


ID : BT-VN081_VZ

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม 

วันที่สอง

เว้ – เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน –บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร

วันที่สี่

ดานัง – ชอปปิงตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

 

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได -ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน ชมถ้ำนางฟ้าและแพชาวประมง -นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน -ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน -ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน" -อิสระชอปปิงถนน 36 สาย และตลาด Night Market เมืองฮาลอง -พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เฝอเวียดนาม และชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่ 14-17 กันยายน 2562
วันที่ 21-24 กันยายน 2562
วันที่ 28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562
วันที่ 05-08 ตุลาคม 2562
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 26-29 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02-05 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06-09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09-12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-05 ธันวาคม 2562
วันที่ 04-07  ธันวาคม 2562
วันที่ 05-08  ธันวาคม 2562
วันที่ 07-10  ธันวาคม 2562
วันที่ 08-11  ธันวาคม 2562
วันที่ 09-12  ธันวาคม 2562
วันที่ 10-13  ธันวาคม 2562
วันที่ 14-17  ธันวาคม 2562
วันที่ 15-18  ธันวาคม 2562
วันที่ 21-24  ธันวาคม 2562
วันที่ 22-25  ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : BT-VN061_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

วันที่สอง

ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย

วันที่สาม

ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง

วันที่สี่

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์เวียดนาม ญาตราง โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน บิน FD

-ชมจัตุรัสและอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม และที่ทำการไปรษณีย์กลาง -ชมความงดงามของทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว และชมลำธารนางฟ้า แถมฟรี!! ค่ารถจี๊ป -พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ และชมสวนดอกไฮเดรนเยีย ชมหมู่บ้านชาวประมง -ชมน้ำตกดาลันตา สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster -นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม -เมืองญาตราง วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร -สวนสนุกยอดนิยมของเมืองญาตราง "วินเพิร์ล ทีมพาร์ค" -ชอปปิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัดและตลาดเบนถัน -ลิ้มรสอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563

 


ID : BT-VN032_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้ - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ธเธอดัม

วันที่สอง

ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว- ทะเลทรายแดง - ชมลำธารFAIRYSTREAM- หมู่บ้านชาวประมงFishingVillage - ญาตราง - ตลาดญาตราง 

วันที่สาม

ญาตราง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - สวนสนุกวินเพิร์ล

วันที่สี่

ดาลัด - น้ำตกดาลันตา - พระราชวังฤดูร้อน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด

วันที่ห้า

ดาลัด - โฮจิมินห์ - จัตุรัสโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ                        

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน FD

- ชมจัตุรัสและอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม และที่ทำการไปรษณีย์กลาง -ชมความงดงามของทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว และชมลำธารนางฟ้า แถมฟรี!! ค่ารถจี๊ป -ชมบ้านเพี้ยน พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ และชมสวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด -ชมน้ำตกดาลันตา สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster -นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม -ชอปปิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัดและตลาดเบนถัน -ลิ้มรสอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900 บาท

วันที่ 25-28 ตุลาคม 2562
วันที่ 26-29 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02-05 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09-12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 03  ธันวาคม 2562
วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN031_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม

วันที่สอง

ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด

วันที่สาม

ดาลัด-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด

วันที่สี่

ดาลัด-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ ​