Tour สุดฮิป! ทัวร์ดูไบ

มหัศจรรย์ Dubai ไปครั้งเดียว...เที่ยวให้สุด

 เที่ยวดูไบมอลล์ ชมน้ำพุแห่งดูไบ หรือน้ำพุเต้นระบำ,ท่านเดินทางสู่ชั้นที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BurjKhalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก,ถ่ายรูปกับรถ Ferrari ณ บริเวณด้านหน้า เฟอร์รารี่เวิลด์,นำท่านชม มัสยิด GRAND MOSQUE มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก,เดินทางสู่ Heritage Village แวะถ่ายรูปกับตึก เอทิฮัดทาวเวอร์,แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังชีค สุเหร่าจูไมร่าห์ และบุรจญ์อัลอาหรับ,ขึ้นรถไฟ Monorail ชมหมู่เกาะต้นปาล์ม และโรงแรมแอตแลนทิสเดอะปาล์ม,สัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive นั่งรถลิมูซีน ชมเมืองดูไบ,ตะลุยทะเลทรายด้วยรถ 4WD ขับเคลื่อน 4 ล้อ,ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ นั่งเรือ Abra ข้ามฟากที่ Dubai Creek ถ่ายรูปกับ‘ดูไบ เฟรม,ชอปปิงที่เอมิเรตส์มอลล์ ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,900 บาท

วันที่ 05-09 กันยายน 2562

วันที 20-24 กันยายน 2562

 

 

 


ID : BT-UAE01_EK

วันแรก

กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดูไบ- พิพิธภัณฑ์ดูไบ-นั่งเรือAbra-ตลาดเครื่องเทศและตลาดทอง  

วันที่สอง

พระราชวังชีค-สุเหร่าจูไมร่าห์-ชายหาดจูเมราห์-บุรจญ์อัลอาหรับ-โรงงานผลิตเสื้อหนัง-ขึ้นรถไฟMonorail-หมู่เกาะต้นปาล์ม-แอตแลนทิสเดอะปาล์ม-นั่งรถตะลุยทะเลยทราย

วันที่สาม

อาบูดาบี - ถ่ายรูปกับรถ Ferrari - Grand Mosque - Heritage Village - ถ่ายรูปพาโนรามาวิว 360   องศา - เอทิฮัดทาวเวอร์ โรงแรม - เอมิเรตส์ พาเลซ - LAST EXIT

วันที่สี่

นั่งรถลิมูซีนLimousine car ชมเมืองดูไบ - ดูไบ เฟรม -  ชั้นที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ดูไบมอลล์ - น้ำพุแห่งดูไบ

วันที่ห้า

กรุงเทพ  ฯ