Tour สุดฮิป! ทัวร์ดูไบ

มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน

 Abu Dabhi ไปครั้งเดียว...เที่ยวให้สุด ฟรี!! ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟ่า ตึกสูงที่สุดในโลก - ชมแกรนด์มอส - ชมที่เที่ยวใหม่ล่าสุด ดูไบเฟรม - สุดมันส์ นั่งรถ 4WD ตะลุมทะเลทราย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,900.- บาท

ตั้งแต่วันนี้ ถึง เมษายน 2562


ID :

วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ
วันที่สอง ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ • อาบูดาบี • ถ่ายรูปกับรถFerrari • Grand Mosque • Heritage Village • เอทิฮัดทาวเวอร์
วันที่สาม พระราชวังชีค • สุเหร่าจูไมร่าห์ • ชายหาดจูเมราห์ • บุรจญ์อัลอาหรับ • ขึ้นรถไฟMonorail • หมูเกาะต้นปาล์ม • โรงแรมแอตแลนทิส • นั่งรถลิมูซีนชมเมือง • ทะเลทรายอาหรับ • โชว์ระบำหน้าท้อง

วันที่สี่

พิพิธภัณฑ์ดูไบ นั่งเรือAbraข้ามฟาก ตลาดเครื่องเทศ ตลาดทอง ดูไบเฟรม • เอมิเรตส์มอลล์ • สนามบินดูไบ

วันที่ห้า กรุงเทพ