Tour สุดฮิป! ทัวร์เกาหลี

เกาหลี สกี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ บิงชู...เกล็ดหิมะ

 -โซลทาวเวอร์... 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก -สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกี...และสัมผัสหิมะขาวแรกของเกาหลี -สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์...สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ -EUNPYEONG HANOK VILLAGE... หมู่บ้านดั้งเดิมสไตล์เกาหลี -ชิมสตรอเบอร์รี่... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่ **พร้อมเต็มอิ่มกับ..บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,888 บาท

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2562

วัันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

 


ID : XJICN05

วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่สอง

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้านอึนพยอง-สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ 

วันที่สาม

อิสระสนุกสนานกับการเล่นสกีและหิมะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ -ศูนย์รวมเครื่องสำอาง -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก -ศูนย์สมุนไพร -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

วันที่สี่

โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่ห้า

ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

เกาหลี สกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์เบอร์รี่

-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ -สนุกสนานกับการเล่นสกี...สัมผัสหิมะขาวต้นฤดูหนาว -โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก -ชิมสตรอเบอร์รี่... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่ **เมนูพิเศษ !!!...ปิ้งย่างบาบีคิวบุฟเฟต์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,888 บาท

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

 


ID : XJICN04

วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ที่พัก

วันที่สอง

สนุกสนานกับการเล่นสกี -  ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่สาม

โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง –พิพิธภัณฑ์สาหร่ายและการทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพร - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ช็อปปิ้งย่านฮงแด

วันที่สี่

ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- ศูนย์พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - โบสถ์เมียงดง - ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่ห้า

อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์นิวเยียร์

-สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ...พร้อมถ่ายภาพแบบฟินๆ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ -เกาะนามิ..สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางหิมะขาว -ชิมสตรอเบอร์รี่... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่ -พร้อมเต็มอิ่ม !!..บุฟเฟ่ต์ขาปูและปิ้งย่างบาบีคิวบุฟเฟต์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 26,999 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

 


ID : XJICN08

วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ที่พัก

วันที่สอง

เกาะนามิ – ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่สาม

อิสระสนุกสนานกับการเล่นสกีและหิมะ - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ศูนย์รวมเครื่องสำอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พร้อมเรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก-ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติและพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ช็อปปิ้งย่านฮงแด

วันที่สี่

ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - โบสถ์เมียงดง – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่ห้า

ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

KOREA NEW YEAR 2020 LUXURY (5D3N)

บินสุดหรูตะลุยหิมะ พักสกีรีสอรืท 1 คืน , สุดฟินบุฟเฟ่ต์ขาปู , เช็คอินที่เที่ยวใหม่คาสิโนสีทอง , ชมความสวยงามของเกาะนามิ , เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ , ชม N SEOUL TOWER , อิกชอนดง วัดโชเกชา, ช้อปปิ้งย่านเมียงดงและฮงแด, พิเศษ ดูไฟ The garden of morning caim

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 35,999.- บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : ICNNY01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – PARADISE CITY – ถนนแคฮังนูรี – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ – สนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่    

วันที่สาม

ไร่สตอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – วัดโชเกซา – SHOPPING ย่านดงแดมุน   พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”

วันที่สี่

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรน์ดังเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง - ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ห้า

โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 

 

KOREA ขี่พายุ ตะลุยหิมะ 5D3N

เล่นสกีท้าลมหนาว , เช็คอินที่เที่ยวใหม่คาสิโนสีทอง , บินหรูการบินไทย สะสมไมล์ , เที่ยวชมถนนแคฮังนูรี , วัดพงฮึนซา , COEX MALL , ช้อปปิ้งย่านเมียงดง , ชมความสวยงามของพระราชวังชางด็อกกุง , ชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านอินซอนดง , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Trickeye , พิเศษ ชมเทศกาลจัดแสดงไฟ , ชิมสตรอว์เบอร์รี่สดๆ + บุฟเฟต์ปิ้งย่างไม่งั้น

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 19,999.- บาท

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563

 


ID : ICN46 KOREA TG

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน 

วันที่สอง

PARADISE CITY - ถนนแคฮังนูรี – ดงฮวามาอึล – เมืองยงอิน - สตอเบอรี่ – สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่ – สวนแห่งแสงดาวอูซู - เมืองโซล                                   

วันที่สาม

ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด – หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์  - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่สี่

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ตลาดทงอิน  - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง – ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – เมืองอินชอน – ร้านละลายเงินวอน

วันที่ห้า

เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

KOREA เริงร่า ท้าหิมะ! (5D3N)

 เล่นสกีท้าลมหนาว สนุกกับสวนสนุก Lotte World เช็คอินที่เที่ยวใหม่ คาสิโนสีทอง ช้อปปิ้งเมียงดง -ถนนแคฮังนูรี -วัดพงอึนชา -Coexmall -N Seoul Tower -พระราชวังชางด็อกกุง -หมู่บ้านบุกชนฮันอก -Trickeye Musuem

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,999 บาท

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 2562

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2562 

วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562 

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

 


ID : ICN45 KOREA XJ

วันแรก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  - เมืองอินชอน 

วันที่สอง

PARADISE CITY - ถนนแคฮังนูรี – ดงฮวามาอึล – เมืองยงอิน - สตอเบอรี่ – สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 

วันที่สาม

ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - วัดพงอึนซา – COEX MALL – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่สี่

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง – ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  - ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าทเล็ท - ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน

วันที่ห้า

เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 

KOREA ไออุ่นรัก ในลมหนาว (6D3N)

 เล่นสกีจุใจ นอนสกรีสอร์ท 1 คืน เช็คอินถนนแคฮังนูรี สนุกสุดมันส์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -Everland -วัดพงอึนชา -Coexmall -ช้อปปิ้งเมียงดง -พระราชวังชางด็อกกุง -หมู่บ้านบุกชนฮันอก -Trickeye Musuem

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,999 บาท

วันที่ 01 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 07 ธันวาคม 2562

วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 12 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 09 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 19 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 – 26 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 – 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

 


ID : ICN44 KOREA XJ

วันแรก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   

วันที่สอง

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน– ถนนแคฮังนูรี - หมู่บ้านเทพนิยาย – เมืองพาจู – PAJU PREMIUM OUTLETS  - ดูการจัดแสดงไฟ  FIRST GARDEN PAJU 

วันที่สาม

สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านช้อปปิ้งทงแดมุน

วันที่สี่

ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  – ตลาดทงอิน  – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ห้า

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด -  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน

วันที่หก

เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)