Tour สุดฮิป! ทัวร์เกาหลี

HAPPY KOREA โรแมนติก AUTUMN 5 วัน 3 คืน

เพลิดเพลินไปกับสวนสนุกวอลมิ สวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองอินชอน, ชมสวนยางจูนาริ ความงดงามขอพรรณไม้ตามฤดูกาลที่จะเบ่งบานผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล อาทิ ดอกหญ้ามูลี่ย์สีชมพู ทุ่งคอสมอส ทุ่งโคเชีย,ช้อปปิ้งย่านเมียงดงอย่างจุใจ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,888.- บาท

วันที่ 12-16 ตุลาคม 2562

วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 02-06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ี 07-11 ธันวาคม 2562

 


ID : HKS-XJ53-SS04

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน

วันที่สอง

อินชอน ไชน่าทาวน์ – สวนซายุ - อนุสาวรีย์นายพลแมคอาเธอร์ – สวนสนุกวอลมิ (ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่น) - ศูนย์โสมเกาหลี – SEOULLO 7017

วันที่สาม

สะพานแขวนคัมอักซันในเมืองพาจู - สวนยางจูนาริ – กรุงโซล – ศูนย์เครื่องสำอาง - ดิวตี้ฟรี                

วันที่สี่

HERB SHOP – RED PINE – ย่านอีแด - ย่านเมียงดง – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

วันที่ห้า

สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY KOREA SPECIAL WINTER 5 วัน 3 คืน

สนุกสนานกับการเล่นสกีสุดประทับใจ, ชมบรรยากาศเบียงบังซี, ฟาร์มแกะแทกวานยอง, ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 18,888.- บาท

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

วันที่ 08-12 มกราคม 2563

 


ID : HKS-XJ53-SS01

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน

วันที่สอง

อินชอน ไชน่าทาวน์ – ฟาร์มแกะแทกวานยอง – วัดวุนเจินซา - ทางเดินลอยฟ้าเบียงบังชิ 

วันที่สาม

เล่นสกี – กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์เครื่องสำอาง - ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง

วันที่สี่

HERB SHOP – RED PINE – ย่านอีแด - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

วันที่ห้า

สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY KOREA SNOWY WINTER 5 วัน 3 คืน

เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นสกี, เที่ยวเกาะนามิ, ชมสะพานกระจกแก้ว, ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,888.- บาท

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธนวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

วันที่ 11-15 มกราคม 2563

วันที่ 15-19 มกราคม 2563

วันที่ 18-22 มกราคม 2563

วันที่ 22-26 มกราคม 2563

วันที่ 25-29 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : HKS-XJ53-SA01

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน

วันที่สอง

อินชอน ไชน่าทาวน์ – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ลานสกี 

วันที่สาม

กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์เครื่องสำอาง - Seoullo 7017 - ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง 

วันที่สี่

HERB SHOP – RED PINE – ย่านอีแด - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

วันที่ห้า

สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY KOREA FUN&SHOP AUTUMN 5 วัน 3 คืน

 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สวนศิลปะอันยาง, ดื่มด่ำกับบรรยากาศเกาะนามิ, ช้อปปิ้งย่านเมียงดง, เพลิดเพลินและสนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999.- บาท

วันที่ 01-05 กันยายน 2562

วันที่ 02-06 กันยายน 2562

วันที่ 03-07 กันยายน 2562

วันที่ 04-08 กันยายน 2562

วันที่ 05-09 กันยายน 2562

วันที่ 06-10 กันยายน 2562 

วันที่ 07-11 กันยายน 2562

วันที่ 08-12 กันยายน 2562

วันที่ 09-13 กันยายน 2562

วันที่ 10-14 กันยายน 2562

วันที่ 11-15 กันยายน 2562

วันที่ 12-16 กันยายน 2562

วันที่ 13-17 กันยายน 2562

วันที่ 14-18 กันยายน 2562

วันที่ 15-19 กันยายน 2562

วันที่ 16-20 กันยายน 2562

วันที่ 17-21 กันยายน 2562

วันที่ 18-22 กันยายน 2562

วันที่ 19-23 กันยายน 2562

วันที่ 20-24 กันยายน 2562

วันที่ 21-25 กันยายน 2562

วันที่ 22-26 กันยายน 2562

วันที่ 23-27 กันยายน 2562

วันที่ 24-28 กันยายน 2562

วันที่ 25-29 กันยายน 2562

วันที่ 26-30 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562

วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2562

วันที่ 29 กันยายน - 03 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 กันยายน - 04 ตุลาคม 2562


ID : HKS-XJ53-A04

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน                                                                            

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – สวนศิลปะอันยาง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน

วันที่สาม

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน - ศูนย์เครื่องสำอาง – ย่านอีแด – โซล

วันที่สี่

ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง

วันที่ห้า

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

วันที่หก

สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY KOREA ฟิน ฟิน SUMMER 5 วัน 3 คืน

ดื่มด่ำกับบรรยาการที่เกาะนามิ, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สวนศิลปะอันยาง, N SEOUL TOWER, เพลิดเพลินไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,876- บาท

วันที่ 10-14 กันยายน 2562

วันที่ 17-21 กันยายน 2562

 


ID : HKS-TW53-A03

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – สวนศิลปะอันยาง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน

วันที่สาม

ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอางค์ย่านอีแด – โซล

วันที่สี่

ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – เมียงดง

วันที่ห้า

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน 

วันที่หก

 - สนามบินสุวรรณภูมิ