Tour สุดฮิป! ทัวร์ญี่ปุ่น

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ

 ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ถ่ายรูปเก๋ๆ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบริษัท มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด ฟรี WIFI ON BUS

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,888 บาท

วันที่ 01-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS3

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63

 


ID : XJ126

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่สอง

ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บานชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง

วันที่สาม

เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) -  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่สี่

อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึคียว - โอซาก้า– เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ 

วันที่สี่

สนามบินดอนเมือง

 

HOKKAIDO MONBETSU 6D4N ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง

 สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มิตซุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,888 บาท

วันที่ 15-20 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 15-20 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 16-21 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 16-21 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 18-23 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 18-23 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 19-24 มกราคม 2563

วันที่ 20-25 มกราคม 2563

วันที่ 21-26 มกราคม 2563

วันที่ 22-27 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 22-27 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 23-28 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 23-28 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 24-29 มกราคม 2563

วันที่ 25-30 มกราคม 2563  BUS1

วันที่ 25-30 มกราคม 2563  BUS2

วันที่ 26-31 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 26-31 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 63 BUS1

วันที่ 27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 63 BUS2

วันที่ 08-13 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 08-13 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 09-14 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 09-14 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1

วันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 63 BUS1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 63 BUS2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 63 BUS1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 63 BUS2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 63 BUS1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 63 BUS2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 63 BUS1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 63 BUS2

วันที่ 29 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 63 BUS1

วันที่ 29 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 63 BUS2

วันที่ 01-06 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 01-06 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 02-07 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 02-07 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 03-08 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 03-08 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 04-09 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 04-09 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 05-10 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 05-10 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 06-11 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 06-11 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 07-12 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 07-12 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 08-13 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 08-13 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 09-14 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 09-14 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 10-15 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 10-15 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 11-16 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 11-16 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 12-17 มีนาคม 2563 

วันที่ 13-18 มีนาคม 2563

วันที่ 14-19 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 14-19 มีนาคม 2563 BUS2

 


ID : XJ147

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  - เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 

วันที่สาม

เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิคาว่า – ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์

วันที่สี่

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

วันที่ห้า

เมืองซัปโปโร - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่หก

สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

 

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด

 นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ และ โกดังอิฐแดงริมน้ำ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เดินรับลม ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ Unseen Hokkaido พระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,888 บาท

วันที่ 04-09 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 04-09 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 04-09 มกราคม 2563 BUS3

วันที่ 05-10 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 05-10 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 05-10 มกราคม 2563 BUS3

วันที่ 06-11 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 06-11 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 06-11 มกราคม 2563 BUS3

วันที่ 07-12 มกราคม 2563 

วันที่ 08-13 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 08-13 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 09-14 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 09-14 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 09-14 มกราคม 2563 BUS3

วันที่ 10-15 มกราคม 2563

วันที่ 11-16 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 11-16 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 12-17 มกราคม 2563 BUS1

วันที่ 12-17 มกราคม 2563 BUS2

วันที่ 13-18 มกราคม 2563

วันที่ 14-19 มกราคม 2563

วันที่ 15-20 มกราคม 2563

วันที่ 16-21 มกราคม 2563

วันที่ 17-22 มกราคม 2563

วันที่ 18-23 มกราคม 2563

วันที่ 19-24 มกราคม 2563

วันที่ 20-25 มกราคม 2563

วันที่ 21-26 มกราคม 2563

วันที่ 22-27 มกราคม 2563

วันที่ 23-28 มกราคม 2563

วันที่ 24-29 มกราคม 2563

วันที่ 25-30 มกราคม 2563

วันที่ 26-31 มกราคม 2563

วันที่ 27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 28 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 29 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 31 มกราคม-05 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 01-06 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 02-07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15-20 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 15-20 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 16-21 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 16-21 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 17-22 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 17-22 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 18-23 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 18-23 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 19-24 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 19-24 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 20-25 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 20-25 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 21-26 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 21-26 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 22-27 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 22-27 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 23-28 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 23-28 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 25-30 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 25-30 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 26-31 มีนาคม 2563 BUS1

วันที่ 26-31 มีนาคม 2563 BUS2

วันที่ 28 มีนาคม-02 เมษายน 63 BUS1

ววันที่ 28 มีนาคม-02 เมษายน 63 BUS2

 


ID : XJ146

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินชิโตเสะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่สาม

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

วันที่สี่

เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์

วันที่ห้า

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่หก

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

 

OSAKA KANAZAWA NARA 6D4N ซุปตาร์ สกีหิมะ

 อิสระล่านสกี สัมผัสหิมะสีขาว ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช ตื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล ชื่นชม สวนเคนโระคุเอน แห่งเมืองคานาซาว่าหนึ่งในสวนที่สวยสุดในญี่ปุ่น ชมความอลังการของปราสาทโอซาก้า และนมัสการพระใหญ่ แห่งเมืองนารา และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ เอ้าเล้ทส์ มอลและเอ็กซ์โปซิตี้ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,888 บาท

วันที่ 01-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63

วันที่ 28 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63

วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63

วันที่ 30 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63

 


ID : XJ124

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่สาม

ลานสกี            ทาคายาม่า – ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น

วันที่สี่

ตลาดโอมิโช - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทส์ - เมืองนาโกย่า

วันที่ห้า

เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ไดบุทสึ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ

 

TOKYO FUJI OSAKA 6D4N PREMIUM SKI WINTER

 พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน เมืองเกียวโต ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ที่ทางบริษัทมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึก ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์ นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ชมความสวยงามของน้ำตกมิโนะ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,888 บาท

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-16  ธันวาคม 2562

วันที่ 18-23  ธันวาคม 2562

 


ID : TGNRTKIX07

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 

วันที่สาม

ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่สี่

เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน

วันที่ห้า

หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

วันที่หก

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

TOKYO FUJI SKI 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีมมหาชน

 เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ เยือนทะเลสาบชูเซนจิ ที่รอบๆ เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,888 บาท

วันที่ 01-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS3

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

วันที่ 31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63


ID : XJ135

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่สาม

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ

วันที่สี่

เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์

วันที่ห้า

สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

 

SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY 7D5N PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU

 ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ เพลิดเพลินจุใจกับสวนน้ำ ขนาดใหญ่ Hawaiian Resort Spa นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ Sendai-Izumi Premium Outlet อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวเมืองเซนได เต็มวัน Exclusive!! Business Class VIP Group รับเพียง 15 ท่านต่อกรุ๊ป เท่านั้น!! Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ Taste!! Wanko Soba อาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 79,888 บาท

วันที่ 05-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-29 ธันวาคม 2562


ID : TGSDJ08

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง

สนามบินเซ็นได – เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ – ล่องเรือเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ

วันที่สาม

เมืองคะคุโนะดาเตะ – บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ - กินซัง ออนเซ็น - Sendai-Izumi Premium Outlet

วันที่สี่

เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ

วันที่ห้า

ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) -  อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – เซนได – ปราสาทอาโอบะ

วันที่หก

อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด

สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ พาออกเดท

 ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,888 บาท

วันที่ 01-06 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 01-06 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 05-10 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 05-10 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 06-11 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 06-11 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 08-13 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 08-13 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 19-24 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 19-24 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 21-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 26-31 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 26-31 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 27 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63

วันที่ 28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63

วันที่ 29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

วันที่ 30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63

วันที่ 31 ธันวาคม 62-05 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 31 ธันวาคม 62-05 มกราคม 63 BUS2

 


ID : XJ122

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินชิโตเซะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่สาม

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

วันที่สี่

เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อิออน มอลล์

วันที่ห้า

เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่หก

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

 

OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ หิมะขาว

 เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่าตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,888 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 01-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS1

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1

วันที่ 28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2

วันที่ 29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63

วันที่ 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

 


ID : XJ139

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่สาม

เมืองนาโกย่า - สกีเมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า - เมืองนาโกย่า

วันที่สี่

เมืองนาโกย่า - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ห้า

สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI 6D4N ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว)

 ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า พิเศษ !!! เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น และต้นกำเนิดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เมืองทตโทริ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด ฟรี WIFI ON BUS

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,888 บาท

วันที่ 01-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS1

วันที่ 27 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS1

วันที่ 28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS2

วันที่ 28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS3

วันที่ 29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS1

วันที่ 29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 (ปีใหม่) BUS2

วันที่ 30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 (ปีใหม่)

วันที่ 31 ธันวาคม 62-05 มกราคม 63 (ปีใหม่)

 


ID : XJ128

วันแรก

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่สอง

ทาคายาม่า – ลานสกีทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ –นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ 

วันที่สาม

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า

วันที่สี่

 เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

วันที่ห้า

หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

วันที่หก

สนามบินดอนเมือง