Tour สุดฮิป! ทัวร์ญี่ปุ่น

HAPPY TOKYO ปี 2 5 วัน 3 คืน

 ถ่ายรูปและเยี่ยมชม USHIKU DAIBUTSU รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก , อิ่มอร่อยกับเมนูมื้อพิเศษที่มี ขาปูยักษ์บุฟเฟ่ต์ , ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ , สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น , เยี่ยมชม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว , เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE , เยี่ยมชมวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก , ลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกัน , ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,876.- บาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 พฤสจิกายน - 04 ธันวาคม 2562

วันที่ 01-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวามคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวามคม 2562 - 04 มกราคม 2563

วันที่ 01-05 มกราคม 2563

วันที่ 02-06 มกราคม 2563

วันที่ 03-07 มกราคม 2563

วันที่ 04-08 มกราคม 2563

วันที่ 05-09 มกราคม 2563

วันที่ 06-10 มกราคม 2563

วันที่ 07-11 มกราคม 2563

วันที่ 08-12 มกราคม 2563

วันที่ 09-13 มกราคม 2563

วันที่ 10-14 มกราคม 2563

วันที่ 11-15 มกราคม 2563

วันที่ 12-16 มกราคม 2563

วันที่ 13-17 มกราคม 2563

วันที่ 14-18 มกราคม 2563

วันที่ 15-19 มกราคม 2563

วันที่ 16-20 มกราคม 2563

วันที่ 17-21 มกราคม 2563

วันที่ 18-22 มกราคม 2563

วันที่ 19-23 มกราคม 2563

วันที่ 20-24 มกราคม 2563

วันที่ 21-25 มกราคม 2563

วันที่ 22-26 มกราคม 2563

วันที่ 23-27 มกราคม 2563

วันที่ 24-28 มกราคม 2563

วันที่ 25-29 มกราคม 2563

วันที่ 26-30 มกราคม 2563

วันที่ 27-31 มกราคม 2563

วันที่ 28 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 01-05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 02-06 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 03-07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04-08 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05-19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06-10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07-11 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 08-12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 09-13 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11-15 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์์ 2563

วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2563

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2563

วันที่ 01-05 มีนาคม 2563

วันที่ 02-06 มีนาคม 2563

วันที่ 03-07 มีนาคม 2563

วันที่ 04-08 มีนาคม 2563

วันที่ 05-09 มีนาคม 2563

วันที่ 06-10 มีนาคม 2563

วันที่ 07-11 มีนาคม 2563

วันที่ 08-12 มีนาคม 2563

วันที่ 09-13 มีนาคม 2563

วันที่ 10-14 มีนาคม 2563


ID : HJT-XW53-B01

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

นาริตะ - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – ขาปูยักษ์บุฟเฟ่ต์ - อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

วันที่สาม

ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ ชินจุกุ– นาริตะ

วันที่สี่

อิสระท่องเที่ยว

วันที่ห้า

อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY TOKYO นิกโก้ ใบไม้แดง 5 วัน 3 คืน

ชมความสวยงามของอุโมงค์ใบเมเปิ้ล (Momiji Kairo) จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ , สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 , ชมโอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ ศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า , เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE , สัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น , นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) , ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) , ช้อปปิ้งย่านโอะไดบะ , ชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,876.- บาท

วันที่ 20-24 กันยายน 2562

วันที่ 24-28 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562

วันที่ 02-06 ตุลาคม 2562

วันที่ 04-08 ตุลาคม 2562

วันที่ 06-10 ตุลาคม 2562

วันที่ 09-13 ตุลาคม 2562

วันที่ 13-17 ตุลาคม 2562

วันที่ 15-19 ตุลาคม 2562

วันที่ 16-20 ตุลาคม 2562

วันที่ 17-21 ตุลาคม 2562

วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562

วันที่ 23-27 ตุลาคม 2562

วันที่ 26-30 ตุลาคม 2562

วันที่ 27-31 ตุลาคม 2562

วันที่ 28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 01-05 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 02-06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 03-07 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 04-08 พฤศจิกายน 2562 

วันที่ 05-09 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 06-10 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 07-11 พฤศจิกายน 2562 

วันที่ 08-12 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 09-13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2562

 


ID : HJT-XW53-A04

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

นาริตะ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู

วันที่สาม

โอชิโนะ ฮัคไค  -  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียวสกาย ทรี – ย่านโอไดบะ

วันที่สี่

นิกโก้ (Nikko) - ทะเลสาบชูเซนจิ  - วัดนาริตะซัง  - อิออน มอลล์

วันที่ห้า

อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY TOKYO ฟินแน่ 5 วัน 3 คืน

ชม โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ ศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า , ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น , สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 , ล่องเรือหงส์ สุดคลาสสิคกลางทะเลสาบยามานะกะโกะ , ชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy , ช้อปปิ้งย่านโอะไดบะ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 23,876.- บาท

วันที่ 01-05 ตุลาคม 2562

วันที่ 03-07 ตุลาคม 2562

วันที่ 05-09 ตุลาคม 2562

วันที่ 08-12 ตุลาคม 2562

วันที่ 10-14 ตุลาคม 2562

วันที่ 11-15 ตุลาคม 2562

 


ID : HJT-XJ53-B04

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

นาริตะ - โอชิโนะ ฮัคไค – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – DUTY FREE– ล่องเรือหงส์ –  โอไดบะ

วันที่สี่

อิสระท่องเที่ยว 

วันที่ห้า

สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY TOKYO LAVENDER 5 วัน 3 คืน

 ชมบรรยากาศหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค , ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 , ล่องเรือหงส์ สุดคลาสสิคกลางทะเลสาบยามานะกะโกะ , ชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี , เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว , ชม ศาลเจ้าเมจิ , เดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,777.- บาท

วันที่ 10-14 กันยายน 2562

วันที่ 11-15 กันยายน 2562

วันที่ 12-16 กันยายน 2562

วันที่ 13-17 กันยายน 2562

วันที่ 14-18 กันยายน 2562

วันที่ 15-19 กันยายน 2562

วันที่ 16-20 กันยายน 2562

วันที่ 17-21 กันยายน 2562

วันที่ 18-22 กันยายน 2562

วันที่ 19-23 กันยายน 2562

วันที่ 20-24 กันยายน 2562 

วันที่ 21-25 กันยายน 2562

วันที่ 22-26 กันยายน 2562

วันที่ 23-27 กันยายน 2562

วันที่ 24-28 กันยายน 2562

วันที่ 25-29 กันยายน 2562

วันที่ 26-30 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562

 


ID : HJT-XJ53-B03

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

นาริตะ - โอชิโนะ ฮัคไค  หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – DUTY FREE– ล่องเรือหงส์ –  โอไดบะ

วันที่สี่

อิสระท่องเที่ยว

วันที่ห้า

สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY TOKYO OSAKA ก็มาดิค้าบ 5 วัน 3 คืน

ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 , ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ , ชมโอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ ศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า , เยี่ยมชม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว , เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE , ชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ , ชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใสที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร , ชมศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 26,876.- บาท

วันที่ 25-9 กันยายน 2562

วันที่ 02-06 ตุลาคม 2562

วันที่ 09-13 ตุลาคม 2562

วันที่ 16-20 ตุลาคม 2562

วันที่ 23-27 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 06-10 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 01-05 มกราคม 2563

วันที่ 08-12 มกราคม 2563

วันที่ 15-19 มกราคม 2563

วันที่ 22-26 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563 

วันที่ 05-09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 04-08 มีนาคม 2563

วันที่ 11-15 มีนาคม 2563

วันที่ 18-22 มีนาคม 2563

 


ID : HJTO-XW53-A01

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น –ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู

วันที่สาม

โอชิโนะ ฮัคไค  -  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - DUTY FREE - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

วันที่สี่

นาโงย่า - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ -  ชินไซบาชิ - โอซาก้า

วันที่ห้า

สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

 

HAPPY OSAKA ของมันต้องมี ! 5 วัน 3 คืน

 ชมหุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 Tetsujin 28 , เดินทางสู่ เมืองนารา นำท่านชม วัดโทไดจิวัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา , ชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใสที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร , ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา , ชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า , ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE , ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,876.- บาท

วันที่ 24-28 ตุลาคม 2562

วันที่ 26-30 ตุลาคม 2562

วันที่ 29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 02-06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 05-09 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 07-11 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 09-13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562 

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-21 ธันวาคม 25625

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

วันที่ี 31 ธันวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563

วันที่ 02-06 มกราคม 2563

วันที่ 04-08 มกราคม 2563

วันที่ 07-11 มกราคม 2563

วันที่ 09-13 มกราคม 2563

วันที่ 11-15 มกราคม 2563

วันที่ 14-18 มกราคม 2563

วันที่ 16-20 มกราคม 2563

วันที่ 18-22 มกราคม 2563

วันที่ 21-25 มกราคม 2563

วันที่ 23-27 มกราคม 2563

วันที่ 25-29 มกราคม 2563

วันที่ 28 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 01-05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04-08 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06-10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 08-12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 563

วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ี 22-26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 25-29 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2563

วันที่ 03-07 มีนาคม 2563

วันที่ 05-09 มีนาคม 2563

วันที่ 07-11 มีนาคม 2563

วันที่ 10-14 มีนาคม 2563

วันที่ 12-16 มีนาคม 2563

วันที่ 14-18 มีนาคม 2563

วันที่ 17-21 มีนาคม 2563 

วันที่ 19-23 มีนาคม 2563

วันที่ 21-25 มีนาคม 2563

วันที่ 24-28 มีนาคม 2563

 


ID : HJO-XW53-B04

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 - นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - โอซาก้า 

วันที่สาม

วัดคิโยมิสึ – ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE  -  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่สี่

อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน

วันที่ห้า

สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

 

HAPPY OSAKA ชีวิตดี๊ดี 5 วัน 3 คืน

แวะถ่ายภาพสถานี รถไฟทะมะ (Tama Densha) , ดูโชว์แล่ปลาทูน่าและซื้ออาหารทะเลสดๆ ที่ Wakayama Kuroshio Fish Market , ช้อปปิ้งที่ย่านชินไชบาชิ , เที่ยวชมปราสาทโอซาก้า , เยี่ยมชม วัดโทไดจิ Todaiji , ชมป่าไผ่ ที่เมืองเกียวโต , ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ และเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,777.- บาท

วันที่ 11-15 กันยายน 2562

วันที่ 18-22 กันยายน 2562

วันที่ 25-29 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562

วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2562

 


ID : HJO-XJ53-C03

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินคันไซ โอซาก้า – รถไฟแมว - ตลาดปลา วาคายาม่า –ย่านชินไชบาชิ

วันที่สาม

โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ– ป่าไผ่ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –DUTY FREE

วันที่สี่

อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน

วันที่ห้า

สนามบินคันไซ – ดอนเมือง

 

HAPPY OSAKA TOKYO สายเที่ยว 5 วัน 3 คืน

 ชมบรรยากาศหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ,ถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่า เมืองทาคยาม่า ,เที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิ , สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น , เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดที่ DUTY FREE , ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ , ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 26,876.- บาท

วันที่ 25-29 กันยายน 2562

วันที่ 02-06 ตุลาคม 2562

วันที่ 09-13 ตุลาคม 2562

วันที่ 16-20 ตุลาคม 2562

วันที่ 23-27 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 06-10 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 01-05 มกราคม 2563

วันที่ 08-12 มกราคม 2563

วันที่ 15-19 มกราคม 2563

วันที่ 22-26 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05-09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่19-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 04-08 มีนาคม 2563

วันที่ 11-15 มีนาคม 2563

วันที่ 18-22 มีนาคม 2563

 


ID : HJOT-XW53-CA01

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต – กิฟุ

วันที่สาม

โอชิโนะ ฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - DUTY FREE –  บุฟเฟ่ต์ขาปู –  ออนเซ็นธรรมชาติ

วันที่สี่

หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ย่านโอไดบะ –ย่านชินจุกุ

วันที่ห้า

สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน

 ท่องเที่ยวชมเมืองนาโงย่า , ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์ , ถ่ายรูปและชมภูเขาไฟฟูจิ , เรียนรู้วิถีชีวิต แลัชมความสวยงามของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ , อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น , อาหารสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 18,876.- บาท

วันที่ี 13-17 กันยายน 2562

วันที่ 20-24 กันยายน2562

วันที่ 25-29 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562

 


ID : HJN-XJ53-A03

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ –ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น 

วันที่สาม

โอชิโนะฮักไก– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค–ปราสาทมัตสึโมโต้ –อิออนมอลล์

วันที่สี่ี

ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ 

วันที่ห้า

สนามบินนาโงย่า - กรุงเทพฯ

 

HAPPY HOKKAIDO BEST OF SNOW พัก คิโรโระ สกีรีสอร์ท ปี 2 6 วัน 4 คืน

พักสกี รีสอร์ท สุดหรู คิโรโระ สกีรีสอร์ท 5 ดาว ,บริการอาหารครบทุกมื้อ ,อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น ,ชมเพนกวินเดินพาเหรด ,อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส ,ชมหมีสีน้ำตาล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล ,บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ ,ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,876.- บาท

วันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-26 ธันวาคม 2562 

วันทีื่ 28 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

วันที่ 04-09 มกราคม 2563

วันที่ 11-16 มกราคม 2563 

วันที่ 18-13 มกราคม 2563

วันที่ 25-30 มกราคม 2563

วันที่ 01-06 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 08-13 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ื 29 กุมภาพันธ์ - 05 มีนาคม 2563

วันที่ 07-12 มีนาคม 2563

วันที่ 14-19 มีนาคม 2563

วันที่ 21-26 มีนาคม 2563

วันที่ 28 มีนาคม - 02 เมษายน 2563

วันที่ 04-09 เมษายน 2563

วันที่ 11-16 เมษายน 2563 

 


ID : HJH-XW64-VIP01

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินชิโตเซะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) - อิออน ทาวน์

วันที่สาม

shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ

วันที่สี่

ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ - DUTY FREE-ทานุกิโคจิ

วันที่ห้า

หุบเขาจิโกคุดานิ -  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระ สโนว์ เวิลด์

วันที่หก

คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ - สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ