Tour สุดฮิป! ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO YOKOHAMA FUJI สโลว์ ไลฟ์ 5D3N

 ชิม ช้อป ชิล ย่านไชน่าทาวน์แบบฉบับคนญี่ปุ่น ฟินเต็มๆกับน้ำหนักกระเป๋าสูงสุดถึง 46 กิโล !! ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต บินฟลูเซอร์วิสนอนหลับสนิท ลุกนั่งสบาย ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิพิธภัณฑ์ราเมง คนรักราเมงต้องห้ามพลาด สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับกันดั้มยูนิคอร์น ที่โอไดบะ อิสระช้อปปิ้งฟรี 1 วันเต็ม!! ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ ลิ้มรสบุฟเฟ่ขาปู พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,900.- บาท

วันที่ 05 – 09 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 06 – 10 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562

วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2562

วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2562

วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562

วันที่ 29 สิงหาคม - 02 กันยายน 2562

วันที่ 12 – 16 กันยายน 2562

วันที่ 19 – 23 กันยายน 2562

วันที่ 23 – 27 กันยายน 2562


ID :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – เมืองโยโกฮาม่า – โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า –
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชา – เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุตสึ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ - สนามบินนาริตะ –สนามบินสุวรรณภูมิ

 

OSAKA KOBE เนื้อหวาน 5D3N

 ชมความสวยงามและถ่ายรูปกับ สะพานข้ามทะเล อะคาชิไคเคียว เดินชิวชมธรรมชาติอันงดงามของ อาราชิยาม่า และชม สะพานโทเค็ทสึเคียว พร้อมกับเส้นทาง ทิวป่าไผ่ ที่อุดมสมบูรณ์ ตื่นตากับ ศาลาทอง หรือ วัดคินคาคุจิ และ เสาโทริอิสีแดงกว่าร้อยต้น แห่ง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ อิออน มอลล์ และ ริงกุ เอ้าท์เล็ต ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ในเมืองโอซาก้า !! พักโอซาก้า 3 คืน !! บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,900.- บาท

วันที่  23 - 27 พฤษภาคม 2562

วันที่  06 - 10 มิถุนายน 2562

วันที่  07 - 11 มิถุนายน 2562

วันที่  13 - 17 มิถุนายน 2562

วันที่  14 - 18 มิถุนายน 2562

วันที่  20 - 24 มิถุนายน 2562

วันที่  21 - 25 มิถุนายน 2562

วันที่  27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2562

วันที่  28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2562


ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
วันที่สอง เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคินคาคุจิ-อาราชิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่-โอซาก้า – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
วันที่สี่ โอซาก้า-โกเบ-ถ่ายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว-โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์-ช้อปปิ้ง อิออนมอลล์-ริงกุ เอ้าท์เล็ต-สนามบินคันไซ
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง

 

OSAKA โอซาก้า ซู่ซ่า 5D3N

 ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ สีแดงกว่าหมื่นต้น เพลิดเพลินกับการอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ ถ่ายรูปกับกวางวัดโทไดจิ พร้อมสักการะ หลวงพ่อโตไดบุตสึ เดินชมอ่าวโกเบ ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 22,900.- บาท

วันที่  04 - 08 เมษายน 2562

วันที่  15 - 19 พฤษภาคม 2562

วันที่  22 - 26 พฤษภาคม 2562

วันที่  29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2562

วันที่  05 - 09 มิถุนายน 2562

วันที่  12 - 16 มิถุนายน 2562

วันที่  19 - 23 มิถุนายน 2562

วันที่  26 - 30 มิถุนายน 2562

วันที่  03 - 07 กรกฎาคม 2562

วันที่  10 - 14 กรกฎาคม 2562

วันที่  12 - 16 กรกฎาคม 2562

วันที่  19 - 23 กรกฎาคม 2562

วันที่  26 - 30 กรกฎาคม 2562

วันที่  31 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2562

วันที่  08 - 12 สิงหาคม 2562

วันที่  14 - 18 สิงหาคม 2562       

วันที่  21 - 25 สิงหาคม 2562

วันที่  28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562

วันที่  04 - 08 กันยายน 2562

วันที่  11 - 15 กันยายน 2562

วันที่  18 - 22 กันยายน 2562

วันที่  25 - 29 กันยายน 2562


ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินคันไซ-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต –
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ช้อปปิ้ง โดตงโบริ -
ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้า
หรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
วันที่สี่ ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุตะ) -
โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – OSAKA EXPO CITY –
อิออน มอลล์
วันที่ห้า สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

 

TOKYO แมวกวัก 5D3N

 สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่ง“วัดอาซากุสะ” ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ เพลิดเพลินกับการชงชา ชมความงามของดอกไม้ที่สวนโออิชิ ปาร์ค ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ ย่านชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบูย่า เที่ยวเต็มอิ่มทุกวันไม่มีวันอิสระ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 27,900.- บาท

วันเดินทาง

วันที่  12-16 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  13-17 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  17-21 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  25-29 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  26-30 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  06 - 10 กันยายน 2562 27,900.-
วันที่  13 - 17 กันยายน 2562 27,900.-
วันที่  20 - 24 กันยายน 2562 27,900.-
วันที่  27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562 27,900.-

ID :

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

 
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – พิธีชงชา –สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งฮาราจุกุ –  ช้อปปิ้งชิบูย่า
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY TOKYO #พรรคผ่อนบ้างนะ 5 วัน 4 คืน

 ชิบะซากุระ / ฟฺจิคิวไฮแลนด์ / ล่องเรือหงส์ / วักอาซากุสะ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,999.- บาท

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

26 – 30 เม.ย. 62

26,999.-

8,000.-

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

01 – 05 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

02 – 06 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

03 – 07 พ.ค. 62

24,999.-

8,000.-

07 – 11 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

08 – 12 พ.ค. 62

24,999.-

8,000.-

09 – 13 พ.ค. 62

25,999.-

8,000.-

10 – 14 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

14 – 18 พ.ค. 62

22,999.-

8,000.-

15 – 19 พ.ค. 62

26,999.-

8,000.-

16 – 20 พ.ค. 62

26,999.-

8,000.-

17 – 21 พ.ค. 62

26,999.-

8,000.-

21 – 25 พ.ค. 62

22,999.-

8,000.-

22 – 26 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

23 – 27 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

24 – 28 พ.ค. 62

23,999.-

8,000.-

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62

21,999.-

8,000.-

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62

23,999.-

8,000.-

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62

23,999.-

8,000.-

 

ID :

วันแรก สนามบินดินเมือง
วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์
วันที่สี่ วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ  
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง