Tour สุดฮิป!

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

  นำคณะสัมผัสเมืองกาญจนบุรีทุก ๆด้าน อาทิเช่น ไหว้พระวัดถ้ำเสือ - ถ้ำเขาน้อย ล่องแพเธคตามลำน้ำแควน้อย กิจกรรมเพื่อสังคมมูลนิธิธรรมานุรักษ์ รวมถึงกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน..ที่พักสวยติดลำน้ำเป็นแบบบังกะโลเป็นหลัง พร้อมย้อนยุคกับเมืองมัลลิการ์สู่สมัยรัชการที่ 5 ปาร์ตี้สนุกสุดมันกับทีมงานเสน่ห์มัคคุเทศก์ 3 ส. พร้อมการบริการที่รู้ใจ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,790.- บาท

กรุปเหมาสำหรับคณะ 35 ท่านขึ้นไป เลือกวันเดินทางที่ท่านสะดวก


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ – วัดถ้ำเสือ –  ล่องแพเธค -  เดอเลกาซี่ รีสอร์ท
วันที่สอง กิจกรรมทีมบิวดิ้ง -  ปาร์ตี้ไนท์
วันที่สาม เมืองมัลลิการ - ของฝากเมืองกาญน์ - กรุงเทพฯ