Tour สุดฮิป! ทัวร์มาเก๊า

สุดติ่ง.. มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 3D2N

•เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” •ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL •และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อมาเก๊า •เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น •ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง •ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว •ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่และ ถนนนาธานฮ่องกง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,888.- บาท

วันที่05-07 เม.ย. 62

วันที่06-08 เม.ย. 62

วันที่12-14 เม.ย. 62

วันที่13-15 เม.ย. 62

วันที่14-16เม.ย. 62

วันที่20-22 เม.ย. 62

วันที่26-28 เม.ย. 62

วันที่27-29 เม.ย. 62

วันที่ 03-05 พ.ค. 62

วันที่ 04-06 พ.ค. 62

วันที่10-12 พ.ค. 62

วันที่11-13 พ.ค. 62

วันที่18-20 พ.ค. 62

วันที่24-26 พ.ค. 62

วันที่24-26 พ.ค. 62

วันที่31-02 พ.ค. 62


ID :

วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –

โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่
วันที่สอง
 

จูไห่-เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้ง

หลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
วันที่สาม เซินเจิ้น-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ

 

สะพานมังกร มาเก๊า ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3D2N

•พักฮ่องกง 2 คืน !! •ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเก๊า และ ฮ่องกง 9วัด •เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” •ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และวัดแชกง •ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชม วิว 360 องศา •ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 16,888.- บาท

วันที่12-14 เม.ย. 62

วันที่13-15 เม.ย. 62

วันที่14-16เม.ย. 62

วันที่20-22 เม.ย. 62

วันที่26-28 เม.ย. 62

วันที่27-29 เม.ย. 62

วันที่ 03-05 พ.ค. 62

วันที่ 04-06 พ.ค. 62

วันที่10-12 พ.ค. 62

วันที่11-13 พ.ค. 62

วันที่18-20 พ.ค. 62

วันที่24-26 พ.ค. 62

วันที่25-27 พ.ค. 62

วันที่31-02 พ.ค. 62

วันที่12-14 เม.ย. 62

วันที่13-15 เม.ย. 62

วันที่14-16เม.ย. 62

วันที่20-22 เม.ย. 62

วันที่26-28 เม.ย. 62

วันที่27-29 เม.ย. 62

วันที่ 03-05 พ.ค. 62

วันที่ 04-06 พ.ค. 62

วันที่10-12 พ.ค. 62

วันที่11-13 พ.ค. 62

วันที่18-20 พ.ค. 62

วันที่24-26 พ.ค. 62

วันที่25-27 พ.ค. 62

วันที่31-02 พ.ค. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม  -  เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
วันที่สอง ฮ่องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
วันที่สาม ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet - กรุงเทพฯ