Tour สุดฮิป! ทัวร์มาเก๊า

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน เปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ

 เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง ชมความยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมโชว์วัฒนธรรมอันตระการตา นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกจากจูไห่สู่ฮ่องกง หมุนกังหันเสริมศิริมงคลที่วัดแชกงหมิว ขอเนื้อคู่และขอพรเรื่องความรักกันที่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีในย่านจิมซาจุ่ย สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานกระจก 3 มิติ เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า ***มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด***

วันที่ 04-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 11-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-21 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม-03 มกราคม 2562

วันที่ 04-07 มกราคม 2563

วันที่ 08-11 มกราคม 2563

วันที่ 11-14 มกราคม 2563

วันที่ 15-18 มกราคม 2563

วันที่ 05-08 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06-09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563

วันที่ 29 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563

วันที่ 04-07 มีนาคม 2563

วันที่ 05-08 มีนาคม 2563

วันที่ 07-10 มีนาคม 2563

วันที่ 11-14 มีนาคม 2563

วันที่ 12-15 มีนาคม 2563

วันที่ 14-17 มีนาคม 2563

วันที่ 18-21 มีนาคม 2563

วันที่ 19-22 มีนาคม 2563

วันที่ 21-24 มีนาคม 2563

วันที่ 25-28 มีนาคม 2563

วันที่ 26-29 มีนาคม 2563

วันที่ 28-31 มีนาคม 2563

วันที่ 02-05 เมษายน 2563

วันที่ 04-07 เมษายน 2563

วันที่ 10-13 เมษายน 2563

วันที่ 15-18 เมษายน 2563

วันที่ 16-19 เมษายน 2563

วันที่ 18-21 เมษายน 2563

วันที่ 23-26 เมษายน 2563

วันที่ 25-28เมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563

วันที่ 30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563

วันที่ 07-10 พฤษภาคม 2563

วันที่ 09-12 พฤษภาคม 2563

วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2563

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2563

วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2563

วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563

วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2563

วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2563

วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2563


ID : FDMFM01

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-เมืองจูไห่-พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย พิเศษ เมนู!! เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง

วันที่สอง

เมืองจูไห่-นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานเครื่องประดับ-ร้านหยก-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-เมืองเซินเจิ้น พิเศษ เมนู!! ห่านย่าง

วันที่สาม

เมืองเซินเจิ้น-หล่อหวู่เซ็นเตอร์-ร้านหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านยางพารา- LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแก้วสามมิติ-เมืองจูไห่ พิเศษเมนู!! เป็ดปักกิ่งพร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง

วันที่สี่

เมืองจูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-วัดผู่โถว-เมืองมาเก๊า-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-ร้านขายของฝาก-เวเนเชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า-ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-กรุงเทพฯ