Tour สุดฮิป! ทัวร์จีน

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง (6D4N) SHE01 SHENYANG HARBIN ICE FESTIVAL

 เทศกาลหิมะระดับโลก! Harbin ice lantern art นั่งรถไฟความเร็วสูง+นั่งรถรางชมเกาะพระอาทิตย์ -พระราชวังกู้กวเสิ่นหยาง -ถนนคนเดินหม่านชิง -สวนตาลิน -สวนเสือไซบีเรีย -จตุรัสโบส๔์เซ็นโซเฟีย -ช้อปปิ้งถนนจงเจีย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,989 บาท

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

วันที่ 01-06 มกราคม 2563

วันที่ 03-08 มกราคม 2563

วันที่ 08-13 มกราคม 2563

วันที่ 15-20 มกราคม 2563

วันที่ 22-27 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05-10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : SHE01

วันแรก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองเสิ่นหยาง

วันที่สอง

สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง  - สถานีรถไฟเมืองเสิ่นหยาง –  เมืองฮาร์บิ้น

วันที่สาม

ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) - ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย - ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง  HARBIN ICE LANTERN ART

วันที่สี่

ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – จตุรัสโบสถ์เซ็นโซเฟีย - ถนนจงหยาง - อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง                                  

วันที่ห้า

รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง - บ้านนายพลตระกูลจาง - ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย 

วันที่หก

เสิ่นหยาง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

 

SHANGHAI HANGZHOU (6D3N) “PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด”

ล่องเรืองชมวิวดอกไม้ตามฤดูที่สวนหยวนถ้อจู่ เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้ สตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก -ถนนโบราณวิ่นเหอ -ตลาดร้อยปี -พิพิธภัณฑ์ดินทราย -ถนนโบราณฉงอัน -หาดไว่ทาน -ซินเทียนตี้  ### พิเศษ นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563

วันที่ 08 - 13 มกราคม 2563

วันที่ 13 – 18 มกราคม 2563

วันที่ 03 - 08 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 24 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันรที่ 04 - 09 มีนาคม 2563

วันที่ 09 - 14 มีนาคม 2563

วันที่ 16 – 21 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2563

 


ID : PVG08 CZ

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง– เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ-ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง

วันที่สาม

เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน

วันที่สี่

เซียงไฮ้-ร้านบัวหิมะ ตลาดร้อยปี หาดไว่ทาน ร้านผ้าไหม- ถนนนานกิง – ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

วันที่ห้า

ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้-สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)

วันที่หก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

BEIJING SKI SNOW WORLD(5D3N) PBK01 ปักกิ่ง โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่

 นั่งสามล้อชมเมืองจีน ตะรการตากำเเพงเมืองจีน -พระราชวังต้องห้าม -พระราชวังฤดูร้อน -ทะเลสาบโฮวโห ย่านโบราณหูถง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,989 บาท

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 01 – 05 มกราคม 2563

วันที่ 08 – 12 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563

วันที่ 05 - 09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07 - 11 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563

วันที่ 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563

 


ID : PEK01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง

วันที่สอง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - โชว์กายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม

วัดลามะ –ร้านหยก –  ทะเลสาบโฮ่วไห่– ไข่มุก  - นั่งรถสามล้อเที่ยวชมหูถง – ถนนหวังฟู่จิ่ง

วันที่สี่

กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน –ร้านปี่เซียะ –  ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน– SNOW WORLD(ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์)

วันที่ห้า

พระราชวังอวี้เหอหยวน-กรุงเทพฯ

 

KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA (6D5N) “KMG01 KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA”

 นั่งกระเช้าสุดฟินส์ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก -ดินแดนในหุบเขาแชงกรีล่า -เมืองโบราณแชงกรีล่า -ช่องแคบเสือกระโจน -หุบเขาพระจันทรืสีน้ำเงิน -เมืองลี่เจียง -สระน้ำมังกรดำ -สวนน้ำตกคุนหมิง ### ชมโชว์สุดพิเศษ Impression of Lijiang

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 19,899 บาท

วันที่ 29-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 ม.ค.2563

 


ID : KMG01

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานคุนหมิง – ต้าลี่                                          

วันที่สอง

วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า

วันที่สาม

ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง 

วันที่สี่

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง 

วันที่ห้า

เมืองฉู่สง – คุนหมิง - ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน 

วันที่หก

วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ZHANGJIAJIE (5D3N) DYG04 ZHANGJIAJIE พยัคฆ์พิทักษ์อวตาร

สัมผัสความงามประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน -สะพานกระจก -หุบเขาอวตาร -หมู่บ้านเฟิงหวง ### พิเศษ ชมโชว์เหม่ยลี่เซียงซี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,989 บาท

วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563

วันที่ 03 - 07 มกราคม 2563

วันที่ 05 - 09 มกราคม 2563

วันที่ 07 – 11 มกราคม 2563

วันที่ 13 – 17 มกราคม 2563

วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 ก.พ. -03 มี.ค. 2563

วันที่ 31 มี.ค. – 04 เม.ย.2563

 


ID : DYG04 CZ

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน    

วันที่สอง

เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย--เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) –ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า

วันที่สาม

จิตรกรรมภาพวาดทราย– ร้านยา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านหยก - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

วันที่สี่

เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์  – ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย)

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                 

 

ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน...ขนมถั่วตัด 1 ปีมีครั้งเดียว เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ 7 วัน 5 คืน (CA)

ชมสวนจิ้งหยวน สิ่งก่อสร้างแบบไม้และอิฐที่สร้างขึ้นในสไตล์ญี่ปุ่นผสมกับสเปน , ชมสถาปัตยกรรมที่ถนนอู่ต้าเต้า , นั่งม้าลากเลื่อนและสนุกกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ลานสกี YABULI , ชมหมู่บ้านหิมะ , ชม DREAM HOME สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละคร และรายการต่างๆ ที่นี่ท่านสามารถเห็นความหลากหลายของ “เห็ดหิมะ” ที่สวยงาม , ชมแสงสีกลางคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย , ชม เขาแกะหญ้า , ชม เทศกาล “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน , ชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย , ชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง , ชมโชว์ว่ายน้ำแข็ง ของเหล่าผู้สูงอายุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส , ชม ถนนสไตล์อิตาลี อยู่ทางทิศเหนือของเมืองเทียนสิน เป็นถนนที่ตกแต่งเป็นสไตล์อิตาลี , ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,999.- บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

 


ID : SHCATSNHRB2

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

กรุงเทพฯ-เทียนสิน-สวนจิ้งหยวน-ถนนอู่ต้าเต้า-สนามบินเทียนสิน-ฮาร์บิน                

วันที่สาม

ลานสกี YABULI (รวมค่าเข้า)-นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบเช้า

วันที่สี่

YABULI-หมู่บ้านหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN)-DREAM HOME(รวมค่าเข้า)-ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย(XUE YUN JIE)

วันที่ห้า

เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN)-ฮาร์บิน-เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2020 International Ice and Snow Festival)

วันที่หก

โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก)-ถนนจงเอียง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-โชว์ว่ายน้ำแข็ง-เกาะพระอาทิตย์

วันที่เจ็ด

สนามบินฮาร์บิน-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี-วิวแม่น้ำไห่เหอ-ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย-กรุงเทพฯ                 

 

ทัวร์คุณธรรม บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (CZ)

 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย , พักหรูโรงแรม 5 ดาว , สัมผัสกับสะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก , ชมเมืองโบราณฟ่งหวง , ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมบรรยากาศที่สวยงาม , ชม ภาพวาดทราย สถานที่จัดแสดง ภาพวาดของหลี่จวินเซิง , ชมความอลังการของ โชว์เชียนกู่ฉิง , ขึ้น เขาเทียนจื่อซาน , ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชีย , ชมทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาบนสะพานใต้ฟ้า , ชม โชว์นางจิ้งจอกขาว , นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อนขึ้นเขาเทียนเหมินซาน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 24,999.- บาท

วันที่ 02-05 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-11 มกราคม 2563

วันที่ 07-10 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17-20 มีนาคม 2563

 


ID : SHCZDYG1

วันแรก

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง

วันที่สอง

ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจียเจี้ย-ภาพวาดทราย-โชว์เชียนกู่ฉิง

วันที่สาม

อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว

วันที่สี่

สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตสวรรค์-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ

 

เฉิงตู...ขนมข้าวเม่า ภูเขาหิมะซีหลิง หลวงพ่อโตเล่อซาน 4 วัน 3 คืน (3U)

- พักบนภูเขาหิมะซีหลิงซาน 1 คืน ภูเขาหิมะซีหลิง เทือกเขาแอลป์ตะวันออก ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 22,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

 


ID : SH3UCTU22

วันแรก

กรุงเทพฯ-เฉิงตู

วันที่สอง

เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)-อิสระกิจกรรม เล่นหิมะหรือสกี

วันที่สาม

ภูเขาหิมะซีหลิง-เล่อซาน-ล่องเรือเล่อซาน-เฉิงตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่สี่

ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋ อู่หลง...ขนมมันม่วง ชมมรดกโลกผาหินแกะสลัก อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (WE)

-ชมต้นแปะก๊วยที่เปลี่ยนสี 1 ปีมีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ต้าจู๋พระพุทธรูปหินแกะสลักหนึ่งในมรดกโลก อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ นั่งรถไฟฟ้าวิ่งทะลุผ่านตึก ที่เมืองฉงชิ่ง -อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ถนนแปะก๊วย ถ้ำฝูหยง(รวมกระเช้า) ทัวร์ฉงชิ่ง...หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ทัวร์ต้าจู๋...เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 23,999 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม  2562- 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : SHWECKG9

วันแรก

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง

วันที่สอง

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก

วันที่สาม

อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

วันที่สี่

ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว

วันที่ห้า

อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์คุณธรรม ปักกิ่ง...ขนมฝรั่งกุฎีจีน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป 5 วัน 3 คืน พักที่เมืองโบราณ 1 คืน (CA980/979)

- เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML) หมู่บ้านยุโรป วัดลามะ ถนนหวังฟูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน กายกรรมปักกิ่ง องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ตลาดรัสเซีย - ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด ,เป็ดปักกิ่ง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,999 บาท

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

 


ID : SHCAPEK22

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน

วันที่สาม

พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-หมู่บ้านยุโรป วัดลามะ-ถนนหวังฟูจิ่ง

วันที่สี่

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง

วันที่ห้า

องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ