Tour สุดฮิป! ทัวร์จีน

เที่ยวกุ้ยหลิน - Guilin the Paradize on Earth 5 วัน 4 คืน

 เดินทางโดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ // เดินทาง : พ.ค.-มิ.ย. 62 • เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน • ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน • ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง • ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม • อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองหยางซั่ว ณ ถนนฝรั่ง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,900.- บาท

วันที่ 15-19 พ.ค. 62

วันที่ 26-30 มิ.ย. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)– กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง)
วันที่สอง เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี
วันที่สาม กุ้ยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
วันที่สี่ สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วันที่ห้า กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

เที่ยวคุนหมิง 5 วัน 4 คืน

 เดินทางโดยสายการบินไทย // เดินทาง: เม.ย. - ก.ค. 62 • ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) • ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว • ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม • สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองคุนหมิง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 19,900.- บาท

วันที่ 24-28 เม.ย. 62

วันที่ 27 เม.ย.-01 พ.ค. 62

วันที่  08-12 พ.ค. 62

วันที่ 22-26 พ.ค. 62

วันที่ 26-30 มิ.ย. 62

วันที่ 24-28 ก.ค. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่
วันที่สอง หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
วันที่สี่ ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ห้า ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

ปักกิ่ง ตำหนักรัก กู้กง 5 วัน 3 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทย // เดินทาง: พ.ค. – ก.ค. 62 // • เที่ยวกำแพงเมืองจีนชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ตื่นตาตื่นใจ กับกายกรรมปักกิ่ง การแสดงพร้อม แสง สี เสียง สุดอลังการ • ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ สุกี้มองโกล ,เป็ดปักกิ่ง พิเศษ!!เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์เจงกิสข่าน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 20,900.- บาท

วันที่ 01-05 พ.ค.62  (วันหยุดแรงงาน)

วันที่ 09-13 พ.ค.62

วันที่ 10-14 พ.ค.62

วันที่ 16-20 พ.ค.62 (วันหยุดวิสาขบูชา)

วันที่ 18-22 พ.ค.62 (วันหยุดวิสาขบูชา)

วันที่ 24-28 พ.ค.62

วันที่ 07-11 มิ.ย.62

วันที่ 14-18 มิ.ย.62

วันที่ 21-25 มิ.ย.62

วันที่ 05-09 ก.ค.62

วันที่ 12-16 ก.ค.62  (วันหยุดอาสาฬหบูชา)

วันที่ 13-17 ก.ค.62  (วันหยุดอาสาฬหบูชา)

วันที่ 25-29 ก.ค.62  (วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10)


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท)
วันที่สอง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง
วันที่สี่ ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
วันที่ห้า ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้านช้อป 6 วัน 5 คืน

 เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ // เดินทาง : เม.ย.-มิ.ย. 62 // • เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน • พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk • ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน • เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง • พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว • เมนูพิเศษ หม้อไฟทะเลรวมมิตร, บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี, เป็ดย่าง, ซุปเห็ด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 23,900.- บาท

วันที่ 05-10 เม.ย. 62

วันที่ 07-12 มิ.ย. 62

วันที่ 14-19 มิ.ย. 62

วันที่ 21-26 มิ.ย. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)
วันที่สอง ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
วันที่สาม ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่สี่ อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพวาดทราย
วันที่ห้า เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-จางเจียเจี้ย-ฉางเต๋อ
วันที่หก ฉางเต๋อ-ฉางซา-เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)