Tour สุดฮิป! ทัวร์จีน

เทียนสิน ปักกิ่ง (5D3N) “TSN01 BEIJING สะท้านภพ”

ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน -พระราชวังต้องห้าม -พราะราชวังฤดูร้อน -หอบูชาฟ้าเทียนถาน -ชมโชว์กายกรรม ปักกิ่ง -นั่งรถไฟความเร็วสูง

วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562

วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2562

วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2562

วัยที่ 22 – 26 ตุลาคม 2562

 


ID : TSN01 XJ

วันแรก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่)

วันที่สอง

นครเทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม

พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน  – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

วันที่สี่

ร้านปี่เซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง)

 

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง (6D4N) SHE01 SHENYANG HARBIN ICE FESTIVAL

 เทศกาลหิมะระดับโลก! Harbin ice lantern art นั่งรถไฟความเร็วสูง+นั่งรถรางชมเกาะพระอาทิตย์ -พระราชวังกู้กวเสิ่นหยาง -ถนนคนเดินหม่านชิง -สวนตาลิน -สวนเสือไซบีเรีย -จตุรัสโบส๔์เซ็นโซเฟีย -ช้อปปิ้งถนนจงเจีย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,989 บาท

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

วันที่ 01-06 มกราคม 2563

วันที่ 03-08 มกราคม 2563

วันที่ 08-13 มกราคม 2563

วันที่ 15-20 มกราคม 2563

วันที่ 22-27 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05-10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : SHE01

วันแรก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองเสิ่นหยาง

วันที่สอง

สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง  - สถานีรถไฟเมืองเสิ่นหยาง –  เมืองฮาร์บิ้น

วันที่สาม

ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) - ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย - ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง  HARBIN ICE LANTERN ART

วันที่สี่

ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – จตุรัสโบสถ์เซ็นโซเฟีย - ถนนจงหยาง - อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง                                  

วันที่ห้า

รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง - บ้านนายพลตระกูลจาง - ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย 

วันที่หก

เสิ่นหยาง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

 

SHANGHAI HANGZHOU (6D3N) “PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด”

ล่องเรืองชมวิวดอกไม้ตามฤดูที่สวนหยวนถ้อจู่ เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้ สตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก -ถนนโบราณวิ่นเหอ -ตลาดร้อยปี -พิพิธภัณฑ์ดินทราย -ถนนโบราณฉงอัน -หาดไว่ทาน -ซินเทียนตี้  ### พิเศษ นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2562

วันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2562

วันที่ 04 – 09 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 18 - 23 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563

วันที่ 08 - 13 มกราคม 2563

วันที่ 13 – 18 มกราคม 2563

วันที่ 03 - 08 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 24 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันรที่ 04 - 09 มีนาคม 2563

วันที่ 09 - 14 มีนาคม 2563

วันที่ 16 – 21 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2563

 


ID : PVG08 CZ

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง– เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ-ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง

วันที่สาม

เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน

วันที่สี่

เซียงไฮ้-ร้านบัวหิมะ ตลาดร้อยปี หาดไว่ทาน ร้านผ้าไหม- ถนนนานกิง – ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

วันที่ห้า

ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้-สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)

วันที่หก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

BEIJING SKI SNOW WORLD(5D3N) PBK01 ปักกิ่ง โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่

 นั่งสามล้อชมเมืองจีน ตะรการตากำเเพงเมืองจีน -พระราชวังต้องห้าม -พระราชวังฤดูร้อน -ทะเลสาบโฮวโห ย่านโบราณหูถง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,989 บาท

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 01 – 05 มกราคม 2563

วันที่ 08 – 12 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563

วันที่ 05 - 09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07 - 11 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563

วันที่ 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563

 


ID : PEK01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง

วันที่สอง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - โชว์กายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม

วัดลามะ –ร้านหยก –  ทะเลสาบโฮ่วไห่– ไข่มุก  - นั่งรถสามล้อเที่ยวชมหูถง – ถนนหวังฟู่จิ่ง

วันที่สี่

กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน –ร้านปี่เซียะ –  ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน– SNOW WORLD(ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์)

วันที่ห้า

พระราชวังอวี้เหอหยวน-กรุงเทพฯ

 

KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA (6D5N) “KMG01 KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA”

 นั่งกระเช้าสุดฟินส์ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก -ดินแดนในหุบเขาแชงกรีล่า -เมืองโบราณแชงกรีล่า -ช่องแคบเสือกระโจน -หุบเขาพระจันทรืสีน้ำเงิน -เมืองลี่เจียง -สระน้ำมังกรดำ -สวนน้ำตกคุนหมิง ### ชมโชว์สุดพิเศษ Impression of Lijiang

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 19,899 บาท

วันที่ 10-15 ตุลาคม 2562

วันที่ 17-22 ตุลาคม 2562

วันที่ 22-27 ตุลาคม 2562

วันที่ 08-13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 29-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 ม.ค.2563

 


ID : KMG01

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานคุนหมิง – ต้าลี่                                          

วันที่สอง

วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า

วันที่สาม

ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง 

วันที่สี่

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง 

วันที่ห้า

เมืองฉู่สง – คุนหมิง - ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน 

วันที่หก

วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ZHANGJIAJIE (5D3N) DYG04 ZHANGJIAJIE พยัคฆ์พิทักษ์อวตาร

สัมผัสความงามประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน -สะพานกระจก -หุบเขาอวตาร -หมู่บ้านเฟิงหวง ### พิเศษ ชมโชว์เหม่ยลี่เซียงซี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,989 บาท

วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563

วันที่ 03 - 07 มกราคม 2563

วันที่ 05 - 09 มกราคม 2563

วันที่ 07 – 11 มกราคม 2563

วันที่ 13 – 17 มกราคม 2563

วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 ก.พ. -03 มี.ค. 2563

วันที่ 31 มี.ค. – 04 เม.ย.2563

 


ID : DYG04 CZ

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน    

วันที่สอง

เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย--เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) –ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า

วันที่สาม

จิตรกรรมภาพวาดทราย– ร้านยา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านหยก - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

วันที่สี่

เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์  – ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย)

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                 

 

ZHANGJIAJIE FENGHUANG (5D3N) “DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน”

สัมผัสความงามประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน -สะพานกระจก -หุบเขอวตาร -หมู่บ้านเฟิงหวง  ### พิเศษ ชมโชว์เหม่ยลี่เซียงซี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,999 บาท

วันที่ 08 – 12 ตุลาคม 2562

วันที่ 09 – 13 ตุลาคม 2562

วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2562

วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2562

วันที่ 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562

 


ID : DYG01 CZ

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน

วันี่สอง

เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทราย

วันที่สาม

เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า –      

         ร้านยา – ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี

วันที่สี่

สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย)

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

เฉินตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง (6D3N) “CTU01 CHENDU ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ”

-เที่ยวจิ่วไจ้โกวดินแดนสวรรค์ -เช็คอินเมืองโบราณซงพาน อุทยานหวงหลง -ทะเลสาบแรด -ทะเลสาบมังกรคู่ -ทะเลสาบซู่เจิ้ง -น้ำตกไข่มุก -ทะเลสาบนกยูง ถนนคนเดินซูลซีลู่ ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่  ### พิเศษ!!! สุกี้เสฉวน/อาหารกวางตุ้งตำหรับ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,889 บาท

วันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2562

วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2562

วันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2562

วันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2562

วันที่ 28 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 01 – 06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 04 – 09 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 08 – 13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2562

 


ID : CTU01 8L

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองจิ่วไจ้โกว

วันที่สาม

อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)

วันที่สี่

เมืองจิ่วไจ้โกว  -    อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้นลง

วันที่ห้า

เมืองเฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านบัวหิมะ-ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่-สนามบินเฉิงตูซวงหลิว

วันที่หก

สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

 

ทัวร์คุณธรรม อู่อี๋ซาน...ขนมเขียวมรกต ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมโชว์ IMPRESSION OF DAHONGPAO 4 วัน 3 คืน (3U)

เยี่ยมชมอุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของประเทศจีนที่ได้รับ มรดกโลกทั้งทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ ,ถ่ายรูปคู่กับ เขาเทียนโหยวฟง ,ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว ที่ใสสะอาดดุจกระจกเงา ,ช้อปปิ้ง ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง , ชม โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา เป็น 1 ใน 5 โชว์ของผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว ,ชมแหล่งท่องเที่ยว ไร่ชาต้าหงเผา ชมแปลงเพาะปลูกใบชาอันลือชื่อ ,ชม ถ้ำม่านน้ำตก , ถ่ายรูปคู่กับ เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 18,999.- บาท

วันที่ 21-24 กันยายน 2562

วันที่ 28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562

วันที่ 19-22 ตุลาคม 2562

วันที่ 26-29 ตุลาคม 2562

 


ID : SH3UWUS1

วันแรก

กรุงเทพฯ-อู่อี๋ซาน

วันที่สอง

อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่งวังอู่อี่-โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา

วันที่สาม

ไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-ถ้ำม่านน้ำตก-เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)

วันที่สี่

อู่อี๋ซาน-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์คุณธรรม หวงซาน...ขนมสาเกเชื่อม นานกิง เมืองโบราณหงชุน 5 วัน 3 คืน (MU)

ชม สุสานดร. ซุนยัดเซ็น หรือ จงซานหลิง , ชมตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย ,ขึ้นกระเช้าสู่ อุทยานเขาหวงซาน , ชม โชว์หงชุนอาจวี๋ เป็นโชว์ที่ใช้วัฒนธรรมฮุยโจวเป็นเนื้อเรื่อง , เที่ยวชม หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน , อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหล่าเจีย เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฮุยไฉ่ , ชมซุ้มประตูถังเยว่ , อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของนานกิงที่ ตลาดฟูจื่อเมี่ยวา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,999.- บาท

วันที่ 19-23 กันยายน 2562

 


ID : SHMUNKG6

วันแรก

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

วันที่สอง

กรุงเทพฯ-นานกิง-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย

วันที่สาม

เมืองถุนซี-หวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ)-เมืองอีเซียน-โชว์หงชุนอาจวี๋

วันที่สี่

เมืองอีเซียน-เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน-เมืองถุนซี-ถนนโบราณเหล่าเจีย

วันที่ห้า

เมืองถุนซี-พิพิธภัณฑ์ฮุยไฉ่-ซุ้มประตูถังเยว่-นานกิง-ตลาดฟูจือเมี่ยว-นานกิง-กรุงเทพฯ