Tour สุดฮิป! ทัวร์จีน

เทียนสิน ปักกิ่ง สกี 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์... SNOW

-กำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก -จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก -เที่ยวไฮไลท์ !! พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน -สนุกสนานกับกิจกรรม.. BEIJING SNOW WORLD **พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว **เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว -พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,888 บาท

วันที่ 06 – 09 ธันวาคม 2562  

วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2562  

วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2562  

วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2562  

วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2562  

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563 (วันปีใหม่)

วันที่ 10 – 13 มกราคม 2563

วันที่ 10 – 13 มกราคม 2563

วันที่ 07 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)

วันที่ 14 – 17 กุมภาพัน์ 2563  

วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563

 


ID : XWTSN03

วันแรก

กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง

วันที่สอง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม

ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ- Beijing Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

วันที่สี่

ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

 

เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์... แดนมังกร

-กำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก -จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก -เที่ยวไฮไลท์ !! พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน -พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ.. แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง **พิเศษสุด!! แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง **พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว **เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว -มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,888 บาท

วันที่ 01 - 04 พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มพีเรียด)

วันที่ 08 - 11 พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มพีเรียด)

วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มพีเรียด)

วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มพีเรียด)

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 (เพิ่มพีเรียด)

 


ID : XWTSN01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง

วันที่สอง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-แถมฟรี !! นั่งสามล้อหูถง-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม

ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

วันที่สี่

ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

 

เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นน้ำแข็งหิมะ

-พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง พระราชวังอันดับ 2 ของเผ่าแมนจู -เกาะพระอาทิตย์ สถานที่ในการจัดเทศกาลแกะสลักหิมะ -อลังการกับงานเทศกาลน้ำแข็งระดับโลก Harbin Ice and Snow World -อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณหม่านชิงและถนนคนเดินจงหยาง -พักจี๋หลิน 1 คืน, ฮาร์บิ้น 1 คืน, ฉางชุน 1คืน, เสินหยาง 1 คืน -มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 19,888 บาท

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63
(วันปีใหม่)

วันที่ 01 - 06 มกราคม 2563

วันที่ 03 - 08 มกราคม 2563

วันที่ 08 - 13 มกราคม 2563

วันที่ 10 - 15 มกราคม 2563

วันที่ 15 - 20 มกราคม 2563

วันที่ 05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)

วันที่ 07 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)

วันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : XWSHE04

วันแรก

กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

วันที่สอง

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ร้านสินค้าพื้นเมือง-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน

วันที่สาม

จี๋หลิน-ฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World)

วันที่สี่

ร้านศิลปะรัสเซีย-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ชมด้านนอก)-ถนนคนเดินจงหยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตาลิน-ฮาร์บิ้น-ฉางชุน

วันที่ห้า

วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมด้านนอก)-จัตุรัสเหวินฮั่ว-ร้านค้าภาพวาดขนนก ฉางชุน-เสิ่นหยาง

วันที่หก

ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

 

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6 วัน 4คืน ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นหมู่บ้านหิมะ

เที่ยวมอสโคว์ตะวันออก…ฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง อลังการกับงานเทศกาลน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ระดับโลก 21th Harbin Ice and Snow World สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หมู่บ้านหิมะ ที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาวโพลน สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ ลานสกี ยาบูลี่ พลาดไม่ได้ !! เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 26,888 บาท

วันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63

วันที่ 01 - 06 มกราคม 2563

วันที่ 03 - 08 มกราคม 2563

วันที่ 08 - 13 มกราคม 2563

วันที่ 10 - 15 มกราคม 2563

วันที่ 15 - 20 มกราคม 2563

วันที่ 05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)

วันที่ 07 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)

วันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : XWSHE03

วันแรก

กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

วันที่สอง

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงหยาง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World)

วันที่สาม

ลานสกี ยาบูลี่ -หมู่บ้านหิมะ (รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย 

วันที่สี่

DREAM HOME (รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิ้น-ร้านสินค้าพื้นเมือง

วันที่ห้า

เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ-ฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูง
เสิ่นหยาง-ถนนคนเดินจงเจีย

วันที่หก

ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

 

เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์... แดนเจ้าพ่อ

-พระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก -ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง ทะเลสาบซีหู ตำนานแห่งนางพญางูขาว -สวนผลไม้ เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง -ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก -เมนูพิเศษ... ซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูตงปอ และ ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว -มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : XJPVG02 บาท

วันที่ 04 ธันวาคม  –  08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 05 ธันวาคม  –  09 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 11 ธันวาคม  –  15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 ธันวาคม  –  16 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 ธันวาคม  –  22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 ธันวาคม  –  23 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 ธันวาคม  –  29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 ธันวาคม  –  30 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม 2562  –  04 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

 


ID : 9,888

วันแรก

กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

วันที่สอง

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี

พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-หังโจว-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

วันที่สาม

ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-สวนผลไม้ตามฤดูกาล-หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery

วันที่สี่

หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยกตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

วันที่ห้า

ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

 

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แบ๊วต่อ..ไม่รอแล้วนะ

-บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล -ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก -เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน -ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ -ขึ้นหอไข่มุก หอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 5 ของโลก -เมนูพิเศษ... ขาหมูร่ำรวย ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา -มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,888 บาท

วันที่ 04 ธันวาคม  –  08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) * เพิ่มพีเรียด *

วันที่ 05 ธันวาคม  –  09 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) * เพิ่มพีเรียด *

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562 * ปิดกรุ๊ป *

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ)

วันที่ 12 – 16  ธันวาคม 2562 * เพิ่มพีเรียด *

วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 22  ธันวาคม 2562 * เพิ่มพีเรียด *

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2562  * เพิ่มพีเรียด *

วันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2562  * เพิ่มพีเรียด *

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) * เพิ่มพีเรียด *

 


ID : XJPVG01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

วันที่สอง

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงเซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้

วันที่สาม

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นหอไข่มุก-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง              ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

วันที่สี่

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

วันที่ห้า

ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

 

คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 2 คืน ซุปตาร์.. หนาวนี้กอดใคร

 -สัมผัสความแปลกใหม่... นั่งรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ คุนหมิง-ลี่เจียง -นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ -ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ... ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์ -เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 -เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอน และ อาหารกวางตุ้ง -มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,888 บาท

วันที่ 01 – 04 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 02 – 05 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 06 – 09 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 08 – 11 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 09 – 12 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562

วันที่ 04 – 07 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 05 - 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 06 – 09 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 - 10 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ)

วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

 


ID : FDKMG02

วันแรก

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองลี่เจียง

วันที่สอง

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang
(จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่สาม

เมืองลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู
ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-สนามบิน

วันที่สี่

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน ซุปตาร์...วันเดอร์แลนด์

-แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร -ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน -สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง -วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี -เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง

วันที่ 04 – 07 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 05 - 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 06 – 09 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 - 10 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ)

วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

 


ID : FDKMG01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง 

วันที่สอง

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง-สวนสตรอเบอร์รี่สวนน้ำตกคุนหมิง

วันที่สาม

เมืองโบราณกวนตู้-พิพิธภัณฑ์ยูนนาน-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **-สนามบิน

วันที่สี่

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

บินตรง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน (CZ) ซุปตาร์... ห้าดาว ภาค2

-ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน -สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานข้ามเขาที่ยาวและสูงที่สุดในโลก -ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย -ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน -หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน **พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน **เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี, อาหารพื้นเมือง, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด และอาหารทะเล+ไวน์แดง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,888 บาท

วันที่ 03 – 06 ธันวาคม 2562  * ปิดกรุ๊ป * (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562  * ปิดกรุ๊ป *

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2562  * ปิดกรุ๊ป *

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2562  * ปิดกรุ๊ป *

วันที่ 06 – 09 มกราคม 2563  * ปรับลดราคา *

วันที่ 17-20 มกราคม 2563  * ปรับลดราคา *

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 * ปรับลดราคา *

วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 * ปรับลดราคา *

วันที่ 03 – 06 มีนาคม 2563

วันที่ 12 – 15 มีนาคม 2563

วันที่ื 16 – 19 มีนาคม 2563

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2563

 


ID : CZDYG02

วันแรก

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)-ท่าอากาศยานต้าหยง-จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

วันที่สอง

ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านหมอนยางพารา-เทียนจื่อซาน-ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี   
(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์เมืองจำลองซ่ง และ ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ) 

วันที่สาม

ร้านหยก-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก-ร้านใบชา-ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) ถนนคนเดินซีปู้เจีย -จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง

วันที่สี่

จิตรกรรมภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-ท่าอากาศยานต้าหยง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

 

บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์... ธารน้ำแข็ง

 -ชมวิวภูเขาหิมะไป๋หมาง... เส้นทางที่งดงามที่สุด ได้รับขนานนามว่า “ ถนนไต่ขอบฟ้า ” -วัดเฟยไหล... วัดทิเบตไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัด -นั่งรถแบตเตอรี่ชมธารน้ำแข็งหมิงหย่ง... ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด -ช่องแคบเสือกระโจน... เป็นมรดกโลก UNESCO -เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 -เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,888 บาท

วันที่ 04 - 08 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันบบรมราชสมภพ ร.9)

วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 01 - 05 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 08 - 12 มกราคม 2563

วันที่ 15 - 19 มกราคม 2563

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 05 - 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)

วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 04 - 08 มีนาคม 2563

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2563

วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563

วันที่ 01 - 05 เมษายน 2563 

วันที่ 08 - 12 เมษายน 2563 

วันที่ 15 - 19 เมษายน 2563 

วันที่ 22 - 26 เมษายน 2563 

วันที่ 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 

 


ID : 8LLJG04

วันแรก

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

วันที่สอง

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เมืองโบราณจงเตี้ยน-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เต๋อชิง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ยอดเขาหิมะไป๋หมาง

วันที่สาม

ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง-วัดเฟยไหล-หมู่บ้านหมิงหย่ง-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมรถแบตเตอรี่)-เต๋อชิง-จงเตี้ยน 

วันที่สี่

ทุ่งหญ้านาพาไห่-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณลี่เจียง
** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**

วันที่ห้า

สนามบินลี่เจียงซานยี่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)