Tour สุดฮิป! ทัวร์จีน

เฉิงตู...ขนมข้าวเม่า ภูเขาหิมะซีหลิง หลวงพ่อโตเล่อซาน 4 วัน 3 คืน (3U)

- พักบนภูเขาหิมะซีหลิงซาน 1 คืน ภูเขาหิมะซีหลิง เทือกเขาแอลป์ตะวันออก ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 22,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

 


ID : SH3UCTU22

วันแรก

กรุงเทพฯ-เฉิงตู

วันที่สอง

เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)-อิสระกิจกรรม เล่นหิมะหรือสกี

วันที่สาม

ภูเขาหิมะซีหลิง-เล่อซาน-ล่องเรือเล่อซาน-เฉิงตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่สี่

ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋ อู่หลง...ขนมมันม่วง ชมมรดกโลกผาหินแกะสลัก อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (WE)

-ชมต้นแปะก๊วยที่เปลี่ยนสี 1 ปีมีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ต้าจู๋พระพุทธรูปหินแกะสลักหนึ่งในมรดกโลก อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ นั่งรถไฟฟ้าวิ่งทะลุผ่านตึก ที่เมืองฉงชิ่ง -อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ถนนแปะก๊วย ถ้ำฝูหยง(รวมกระเช้า) ทัวร์ฉงชิ่ง...หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ทัวร์ต้าจู๋...เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 23,999 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม  2562- 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : SHWECKG9

วันแรก

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง

วันที่สอง

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก

วันที่สาม

อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

วันที่สี่

ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว

วันที่ห้า

อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์คุณธรรม ปักกิ่ง...ขนมฝรั่งกุฎีจีน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป 5 วัน 3 คืน พักที่เมืองโบราณ 1 คืน (CA980/979)

- เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML) หมู่บ้านยุโรป วัดลามะ ถนนหวังฟูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน กายกรรมปักกิ่ง องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ตลาดรัสเซีย - ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด ,เป็ดปักกิ่ง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,999 บาท

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

 


ID : SHCAPEK22

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน

วันที่สาม

พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-หมู่บ้านยุโรป วัดลามะ-ถนนหวังฟูจิ่ง

วันที่สี่

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง

วันที่ห้า

องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง...ขนมไข่ปลา ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

 ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง...วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน สวนน้ำตก ทัวร์ต้าหลี่...เมืองโบราณต้าหลี่ ทัวร์จงเตี้ยน...โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ทัวร์ลี่เจียง...เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) สะพานแก้วลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 23,999 บาท

วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562

 


ID : SHMUKMG18

วันแรก

กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เมืองฉู่สง

วันที่สอง

ฉู่สง–ต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณ แชงกรีล่า

วันที่สาม

วัดลามะซงจ้านหลิง-ช่องแคบเสือกระโดด-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่สี่

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) สะพานแก้วลี่เจียง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)-ลี่เจียง-ต้าหลี่

วันที่ห้า

ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน

วันที่หก

สวนน้ำตก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ