Tour สุดฮิป! ทัวร์อียิปต์

มหัศจรรย์...Egypt มหาพีระมิดแห่งกีซา บินตรงสู่ไคโร 6 วัน 3 คืน

บินตรงสู่ไคโร โดยสายการบินประจำชาติ Egyptair , ล่องเรือแม่น้ำไนล์ เยี่ยมชมเสาปอมเปย์ , ถ่ายรูปชมวิวทะเลเมืองอเล็กซานเดียม เยี่ยมชมปิรามิดขั้นบันได

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,900.- บาท

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562

วีนที่ 09-14 มกราคม 2563

วันที่ 23-28 มกราคม 2563

 


ID : BT-CAI02_MS_

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินนานาชาติไคโร • อเล็กซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย • สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย • เสาปอมเปย์

วันที่สาม

มหาพีระมิดแห่งกีซ่า •  จุชมวิวพาโนราม่า •  มหาสฟิงซ์  ศูนย์สาธิตทำกระดาษปาปิรุส และน้ำหอม • พีระมิดแห่งซัคคาร่า

วันที่สี่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ •  สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี •  ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ • ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ พร้อมโชว์ระบำหน้าท้องและระบำพื้นเมือง

วันที่ห้า

หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร •  Ben Ezra Synagogue •  ตลาดข่าน •  ถนนมุยส์ •  สนามบินนานาชาติไคโร

วันที่หก

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

มหัศจรรย์...Egypt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์กว่า 5,000 ปี

 6 วัน 3 คืน บินตรงสายการบินประจำชาติ Egyptair, พักแบบพรีเมี่ยม 5 ดาวทุกคืน, เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของอียิปต์ตอนเหนือ, ตื่นตากับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์กว่า 5,000 ปี, พิเศษ ดินเนอร์ล่องแม่น้ำ พร้อมโชว์ระบำหน้าท้อง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 48,900.- บาท

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 09-14 มกราคม 2563

วันที่ 23-28 มกราคม 2563

 


ID : BT-CAI01_MS_

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินนานาชาติไคโร • อเล็กซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย • สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย • เสาปอมเปย์

วันที่สาม

มหาพีระมิดแห่งกีซ่า •  จุชมวิวพาโนราม่า •  มหาสฟิงซ์  ศูนย์สาธิตทำกระดาษปาปิรุส และน้ำหอม • พีระมิดแห่งซัคคาร่า

วันที่สี่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ •  สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี •  ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ • ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ พร้อมโชว์ระบำหน้าท้องและระบำพื้นเมือง

วันที่ห้า

หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร •  Ben Ezra Synagogue •  ตลาดข่าน •  ถนนมุยส์ • สนามบินนานาชาติไคโร    

วันที่หก

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ