Tour สุดฮิป! ทัวร์อินโดนีเซีย

มหัศจรรย์...Bali มรดกโลก "บุโรพุทโธ" มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ ดินแดนอารยธรรม

วัดบราตัน ชมนาขั้นบันได ชมวิหารทานาต์ลอต, วัดปุราเบซากิห์ วัดเลมปูยางค์ บาหลีสวิงค์, ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต, มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ, รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์, วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี เยี่ยมชมไร่กาแฟขี้ชะมด, ช้อปปิ้ง MALIOBORO ณ เมืองย็อกยาการ์ตา ร้านกฤษณา, พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 20,900.- บาท

วันที่ 04-08 กันยายน 2562

วันที่ 11-15 กันยายน 2562

วันที่ 18-22 กันยายน 2562

วันที่ 25-29 กันยายน 2562

วันที่ 09-13 ตุลาคม 2562

วันที่ 16-20 ตุลาคม 2562

วันที่ 20-24 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 06-10 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562

 


ID : BT-BAL03_SL_

วันแรก

กรุงเทพฯ •  บาหลี • หาดจิมบารัน 

วันที่สอง

บาหลี • ย็อกยาการ์ตา • เทวลัยปรัมบานัน • บุโรพุทโธ • วัดปะวน • วัดเมนดุต • ช้อปปปิ้ง

วันที่สาม

ย็อกยาการ์ตา • บาหลี • วัดบราตัน •  นาขั้นบันได

วันที่สี่

วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์ • วัดเลมปูยางค์ 

วันที่ห้า

บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์...Bali สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะนูซา ปนีดา 5 วัน 4 คืน

 สัมผัสบรรยากาศ เกาะ Nusa Penida และรับประทานอาหารที่ชายหาดจิมบารัน, ชม วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได ประตูฮันดารา และ วัดเทมภัคสิริงค์, ชม หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์, ชม วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ และ สวนน้ำตีร์ตากังกา, เที่ยว บาหลีสวิงค์ และ วิหารทานาต์ลอต, ชมการแสดงบารองแดนซ์, ชอปปิงตลาดปราบเซียน และร้าน Krisana

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,900.- บาท

วันที่ 01-05 กันยายน 2562

วันที่ 02-06 ตุลาคม 2562

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562

 


ID : BT-BAL02_SL_

วันแรก

กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน

วันที่สอง

เกาะนูซา เปนิดา – Kelingking Beach – Broken Beach – Angel Billabong – Crystal Bay

วันที่สาม

บาร๊องแดนซ์ – หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – วัดบราตัน – นาข้าวขั้นบันได – ประตูฮันดารา

วันที่สี่

วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากิห์ -  สวนน้ำตีร์ตากังกา 

วันที่ห้า

บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์...Bali บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน

ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน, ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot), ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี, วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์, ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน, ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม, วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี, ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด, ชม วัดเบซากีซ์ และ บาหลีสวิงค์, พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999.- บาท

วันที่ 30 สิงหาคม - 02 กันยายน 2562

วันที่ 06-09 กันยายน 2562

วันที่ 13-16 กันยายน 2562

วันที่ 14-17 กันยายน 2562

วันที่ 20-23 กันยายน 2562

วันที่ 21-24 กันยายน 2562

วันที่ 27-30 กันยายน 2562

วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562

วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562

วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-BAL01_SL_

วันแรก

กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน

วันที่สอง

บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได

วันที่สาม

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – คินตามณี – วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์

วันที่สี่

บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ