Tour สุดฮิป! ทัวร์พม่า

พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน

-สักการะ เจดีย์บูพญา และชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม -ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ -ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา และวัดมนุหา -เที่ยว วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล และชมวิหารธรรมยันจี -นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู และชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก -นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า -ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง และวัดกุโสดอ -พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,900 บาท

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 17-19 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : BT-MMR055

วันแรก

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์บูพญา - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก

วันที่สอง

นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม – วัดเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล -วัดสัญพัญญู – วิหารธรรมยันจี – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง   

วันที่สาม

มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ - กรุงเทพฯ  

 

พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน

- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน -สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ -ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา -ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม -ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ -เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,900 บาท

วันที่ 20-22 กันยายน 2562
วันที่ 04-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 17-19 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : BT-MMR052_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก

วันที่สอง

พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง   

วันที่สาม

มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ 

 

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วัน นั่งรถภายใน

-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง -ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ -ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า -ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม -พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า) -**เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเลานจ์ที่สนามบินฟรี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่ 20-23กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

 


ID : BT-MMR051_PG

วันแรก

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม

วันที่สอง

พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์

วันที่สาม

มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง            

วันที่สี่

ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

 

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน นั่งรถภายใน

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง -ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ -ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า -ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม -พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900 บาท

วันที่ 13-16 กันยายน 2562
วันที่ 15-18 กันยายน 2562
วันที่ 19-22 กันยายน 2562
วันที่ 20-23 กันยายน 2562
วันที่ 22-25 กันยายน 2562
วันที่ 26-29 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 03-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน -01 ธันวาคม 2562
วันที่ 12-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562                                                                                             
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
วันที่ 16-19 มกราคม 2563
วันที่ 30 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : BT-MMR051_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ- มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม

วันที่สอง

พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์

วันที่สาม

มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

วันที่สี่

ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ 

 

มหัศจรรย์เมืองแปร มรดกโลกพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน บิน DD

 -ล่องแม่น้ำอิรวดี -ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา พระพุทธรูปเมียตมัน -เจดีย์ชเวซานดอว์ เมืองแปร -สุดคุมกับ ชาบูชิ บุฟเฟต์

วันที่ 13-15 กันยายน 2562
วันที่ 20-22 กันยายน 2562
วันที่ 27-29 กันยายน 2562

 


ID : BT-MMR041DD

วันแรก

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เมืองแปร – พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร – เจดีย์เบเบพญา – เจดีย์บอว์บอว์จีพญา – เลเมียตหน่า – พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์   

วันที่สอง

ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกาก์เตาง์ - แปร – หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสามแว่น) - ย่างกุ้ง 

วันที่สาม

ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยีตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ    

 

มหัศจรรย์ Myanmar โปรน้องดี บินหรู อยู่5ดาว

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม -ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ -สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน -สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย -นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน -อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด -เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 5 ดาว -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900 บาท

วันที่ 13-15 กันยายน 2562
วันที่ 20-22 กันยายน 2562
วันที่ 27-29 กันยายน 2562
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-10 พฤศซจิกายน 2562
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29-พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 29-21 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : BT-MMR021_PG

วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันที่สอง

ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)  

วัันที่สาม

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ           

 

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL พัก 4 ดาว

-สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา -ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ -ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล -ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง และเที่ยวตลาดสก๊อต -อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์ -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

วันที่ 15-16 กันยายน 2562
วันที่ 22-23 กันยายน 2562
วันที่ 29-30 กันยายน 2562
วันที่ 06-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 13-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2562
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2562
วันที่ 03-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562

 


ID : BT-MMR014-SL

วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจเทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง

วันที่สอง

ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต

 

พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน บินไทยไลอ้อนแอร์

-ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ -สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน -สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต -ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ -อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

วันที่ 20-22 กันยายน 2562
วันที่ 27-29 กันยายน 2562
วันที่ 03-05 ตุลาคม 2562
วันที่ 04-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562 
วันที่ 01-03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06-08 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07-09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-10 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-04 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 12-14  ธันวาคม 2562
วันที่ 19-21  ธันวาคม 2562
วันที่ 20-22  ธันวาคม 2562
วันที่ 26-28  ธันวาคม 2562
วันที่ 27-29  ธันวาคม 2562

 


ID : BT-MMR04_SL

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้งพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่สาม ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ

 

พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG

-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน -ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ -ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ -ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า -ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ -เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ -เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี ( ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,900 บาท

วันที่ 06-08 กันยายน 2562
วันที่ 20-22 กันยายน 2562
วันที่ 04-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : BT-MMR03_PG

วันแรก

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์

วันที่สอง

 

  พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล

วันที่สาม

ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ   

 

มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง

-ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ -ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ -นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน -สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี -เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต -อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น

วันที่ 12 กันยายน 2562
วันที่ 19 กันยายน 2562
วันที่ 26 กันยายน 2562
วันที่ 03 ตุลาคม 2562
วันที่ 10 ตุลาคม 2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
วันที่ 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-JT01_DD

กำหนดการ

กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ–วัดพระหินอ่อน - ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ