Tour สุดฮิป! ทัวร์เอเชีย

HAPPY VIETNAM ปีใหม่ บาน่าฮิลล์ 4D3N

 -นั่งสามล้อ -ชมวัดหลินอึ้ง -เที่ยวชมฮอนอัน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,999 บาท

วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

 


ID : HVD-XW43-A04

วันแรก

สนามบินดอนเมือง - สนามบินดานัง – เมืองดานัง – อาหารพื้นเมือง – สะพานแห่งความรัก 

วันที่สอง

เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก - เมืองเว้ - เรือท้องถิ่นเพื่อชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม - เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ – ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป – นั่งรถสามล้อผ่านชมพระราชวังไดนอย – เมืองดานัง 

วันที่สาม

หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่    บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ Golden Bridge - แฟนตาซีพาร์ค - บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง – ชมโชดหินริมฝั่ง – ตลาดห่าน –สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY KOREA โรแมนติก AUTUMN 5D3N

  -เที่ยวสวนสนุกวอลมิ - สวนยางจูนาริ - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,888 บาท

วันที่ 12-16 ตุลาคม 2562

วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 02-06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2562 

วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562


ID : HKS-XJ53-SS04

วันแรก

สนามบินดอนเมือง สนามบินอินชอน

วันที่สอง

อินชอน ไชน่าทาวน์ สวนซายุ - อนุสาวรีย์นายพลแมคอาเธอร์ สวนสนุกวอลมิ (ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่น) - ศูนย์โสมเกาหลี – SEOULLO 7017

วันที่สาม

สะพานแขวนคัมอักซันในเมืองพาจู - สวนยางจูนาริ กรุงโซล ศูนย์เครื่องสำอาง - ดิวตี้ฟรี 

วันที่สี่

HERB SHOP – RED PINE – ย่านอีแด - ย่านเมียงดง ซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน

วันที่ห้า

สนามบินอินชอน สนามบินดอนเมือง

HAPPY KOREA SNOWY WINTER 5D3N

 -เที่ยวชมเกาะนามิ -สะพานกระจกแก้ว -ช้อปปิ้งย่านเมียงดง -เล่นสกี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,888 บาท

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
วันที่ 11-15 มกราคม 2563
วันที่ 15-19 มกราคม 2562
วันที่ 18-22 มกราคม 2563
วันที่ 22-26 มกราคม 2563
วันที่ 25-29 มกราคม 2563
วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563 

 


ID : HKS-XJ53-SA01

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน

วันที่สอง

อินชอน ไชน่าทาวน์ – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ลานสกี 

วันที่สาม

กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์เครื่องสำอาง - Seoullo 7017 - ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง 

วันที่สี่

HERB SHOP – RED PINE – ย่านอีแด            - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

วันที่ห้า

สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY KOREA FUN & SHOP AUTUMN 5D3N

-เที่ยวชมเกาะนามิ -สวนศิลปะอันยาง -ช้อปปิ้งย่านเมียงดง -เอเวอร์แลนด์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 15-19 กันยายน 2562
วันที่ 16-20 กันยายน 2562
วันที่ 17-21 กันยายน 2562
วันที่ 18-22 กันยายน 2562
วันที่ 19-23 กันยายน 2562
วันที่ 20-24 กันยายน 2562
วันที่ 21-25 กันยายน 2562
วันที่ 22-26 กันยายน 2562
วันที่ 23-27 กันยายน 2562
วันที่ 24-28 กันยายน 2562
วันที่ 25-29 กันยายน 2562
วันที่ 26-30 กันยายน 2562
วันที่ 27 ก.ย.-01 ต.ค. 2562
วันที่ 28 ก.ย.-02 ต.ค. 2562
วันที่ 29 ก.ย.-03 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ก.ย.-04 ต.ค. 2562

 


ID : HKS-XJ53-A04

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – สวนศิลปะอันยาง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน

วันที่สาม

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน - ศูนย์เครื่องสำอาง – ย่านอีแด – โซล                          

วันที่สี่

ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง

วันที่ห้า

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน                 

HAPPY TOKYO HISTER ปี2 5D3N

 - เล่นสกีฟูจิ - อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน - ช้อปปิ้งจุใจ ### พิเศษ บุฟเฟต์ขาปู

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,876 บาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562
วันที่ 01-05 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562
วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562
วันที่ 09-13 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562
วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562
วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562
วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562
วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562
วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563 
วันที่ 01-05 มกราคม 2563
วันที่ 02-06 มกราคม 2563
วันที่ 03-07 มกราคม 2563
วันที่ 04-08 มกราคม 2563
วันที่ 05-09 มกราคม 2563
วันที่ 06-10 มกราคม 2563
วันที่ 07-11 มกราคม 2563
วันที่ 08-12 มกราคม 2563
วันที่ 09-13 มกราคม 2563
วันที่ 10-14 มกราคม 2563
วันที่ 11-15 มกราคม 2563
วันที่ 12-16 มกราคม 2563
วันที่ 13-17 มกราคม 2563
วันที่ 14-18 มกราคม 2563
วันที่ 15-19 มกราคม 2563
วันที่ 16-20 มกราคม 2563
วันที่ 17-21 มกราคม 2563
วันที่ 18-22 มกราคม 2563
วันที่ 19-23 มกราคม 2563
วันที่ 20-24 มกราคม 2563
วันที่ 21-25 มกราคม 2563
วันที่ 22-26 มกราคม 2563
วันที่ 23-27 มกราคม 2563
วันที่ 24-28 มกราคม 2563
วันที่ 25-29 มกราคม 2563
วันที่ 26-30 มกราคม 2563
วันที่ 27-31 มกราคม 2563
วันที่ 28 มกราคม 2563 -01 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 29 มกราคม 2563 -02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 30 มกราคม 2563 -03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 31 มกราคม 2563 -04 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01-05 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 02-06 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 03-07 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04-08 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05-09 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06-10 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 07-11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 08-12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 09-13 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 -29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 -1 มีนาคม 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 -2 มีนาคม 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 -3 มีนาคม 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 -4 มีนาคม 2563
วันที่ 01-05 มีนาคม 2563
วันที่ 02-06 มีนาคม 2563
วันที่ 03-07 มีนาคม 2563
วันที่ 04-08 มีนาคม 2563
วันที่ 05-09 มีนาคม 2563
วันที่ 06-10 มีนาคม 2563
วันที่ 07-11 มีนาคม 2563
วันที่ 08-12 มีนาคม 2563
วันที่ 09-13 มีนาคม 2563
วันที่ 10-14 มีนาคม 2563

ID : HJT-XW53-B01

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

นาริตะ - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – ขาปูยักษ์บุฟเฟ่ต์ - อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

วันที่สาม

ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ ชินจุกุ– นาริตะ

วันที่สี่

อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ

วันที่ห้า

อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

HAPPY TOKYO นิกโก้ ใบไม้แดง 5D3N

- ชมใบไม้แดง ณ ทะเลสาบชูเซนจิ - ถ่ายรูปจุใจ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ - เพลิดเพลินใจ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ช้อปปิ้ง โตเกียวจุใจ - บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,876 บาท

วันที่ 20-24 กันยายน 2562
วันที่ 24-28 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562
วันที่ 02-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 04-08 ตุลาคม 2562
วันที่ 06-10 ตุลาคม 2562
วันที่ 09-13 ตุลาคม 2562
วันที่ 13-17 ตุลาคม 2562
วันที่ 15-19 ตุลาคม 2562
วันที่ 16-20 ตุลาคม 2562
วันที่ 17-21 ตุลาคม 2562
วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-27 ตุลาคม 2562
วันที่ 26-30 ตุลาคม 2562
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01-05 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02-06 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03-07 พฤศจิกายน 2562
วันที 04-08 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05-09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06-10 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09-13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2562 
วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2562

 


ID : HJT-XW53-A04

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

 นาริตะ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู

วันที่สาม

 โอชิโนะ ฮัคไค  -  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียวสกาย ทรี – ย่านโอไดบะ

วันที่สี่

นิกโก้ (Nikko) - ทะเลสาบชูเซนจิ  - วัดนาริตะซัง  - อิออน มอลล์

วันที่ห้า

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 

HAPPY TOKYO LAVENDER 5D3N

 ***ราคาเดียวทุกพีเรียด - ล่องเรือหงส์ -ชมฟูจิ -อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน -ช้อปปิ้งจุใจ ### พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,777 บาท

วันที่ 15-19 กันยายน 2562
วันที่ 16-20 กันยายน 2562
วันที่ 17-21 กันยายน 2562
วันที่ 18-22 กันยายน 2562
วันที่ 19-23 กันยายน 2562
วันที่ 20-24 กันยายน 2562
วันที่ 21-25 กันยายน 2562
วันที่ 22-26 กันยายน 2562
วันที่ 23-27 กันยายน 2562
วันที่ 24-28 กันยายน 2562
วันที่ 25-29กันยายน 2562
วันที่ 26-30 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562

 


ID : HJT-XJ53-B03

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

นาริตะ - โอชิโนะ ฮัคไค  หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – DUTY FREE– ล่องเรือหงส์ –  โอไดบะ 

วันที่สี่

อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านชินจุกุ

วันที่ห้า

สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

HAPPY TOKYO OSAKA ก็มาดิค้าบ 5D3N

- ไหว้พระขอพร วัดคิโยมิสึ - ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ลานสกีฟูจิเท็น - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 26,876 บาท

วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06-10 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 04-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 01-05 มกราคม 2563
วันที่ 08-12 มกราคม 2563
วันที่ 15-19 มกราคม 2563
วันที่ 22-26 มกราคม 2563
วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05-09 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันะ์ - 01 มีนาคม 2563
วันที่ 04-08 มีนาคม 2563
วันที่ 11-15 มีนาคม 2563
วันที่ 18-22 มีนาคม 2563

 


ID : HJTO-XW53-A01

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู

วันที่สาม

โอชิโนะ ฮัคไค  -  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - DUTY FREE - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

วันที่สี่

นาโงย่า - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ -  ชินไซบาชิ - โอซาก้า

วันที่ห้า

สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

 

HAPPY OSAKA ของมันต้องมี! 5D3N

 -ชมปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ วัดโทโดจิ - ชมหุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 -ช้ปปิ้งชินไซบาชิ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,876 บาท

วันที่ 24-28 ตุลาคม 2562
วันที่ 26-30 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02-06 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05-09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09-13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที 30 พฤศจิกายน 2562 - 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 03-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562
วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562
วันที่ 19- 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562
วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563
วันที่ 02-06 มกราคม 2563
วันที่ 04-08 มกราคม 2563
วันที่ 09-13 มกราคม 2563
วันที่ 11-15 มกราคม 2563
วันที่ 14-18 มกราคม 2563
วันที่ 16-20 มกราคม 2563
วันที่ 18-22 มกราคม 2563
วันที่ 21-25 มกราคม 2563
วันที่ 23-27 มกราคม 2563
วันที่ 25-29 มกราคม 2563
วันที่ 28 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 263
วันที่ 01-05 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04-08 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06-10 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 08-12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2563
วันที่ 03-07 มีนาคม 2563
วันที่ 05-09 มีนาคม 2563
วันที่ 07-11 มีนาคม 2563
วันที่ 10-14 มีนาคม 2563
วันที่ 12-16 มีนาคม 2563
วันที่ 14-18 มีนาคม 2563
วันทีี่ 17-21 มีนาคม 2563
วันที่ 19-23 มีนาคม 2563
วันที่ 21-25 มีนาคม 2563
วันที่ 24-28 มีนาคม 2563

 


ID : HJO-XW53-B04

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 - นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - โอซาก้า 

วันที่สาม

วัดคิโยมิสึ – ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE  -  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่สี่

อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน

วันที่ห้า

สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ         

 

HAPPY OSAKA ชีวิตดี๊ดี ปี2 5D3N

- ราคาเดียวทุกพีเรียด - เที่ยว 4 เมืองสวย โอซาก้า เกียวโต นารา วาคายาม่า - ช้อปปิ้ง จุใจ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,777 บาท

วันที่ 18-22 กันยายน 2562

วันที่ 25-29 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562 

วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2562

 


ID : HJO-XJ53-C03

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง

สนามบินคันไซ โอซาก้า รถไฟแมว - ตลาดปลา วาคายาม่า ย่านชินไชบาชิ  

วันที่สาม

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิป่าไผ่ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –DUTY FREE

วันที่สี่

อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน

วันที่ห้า

สนามบินคันไซ ดอนเมือง