Tour สุดฮิป! ทัวร์ลาว

มหัศจรรย์...Laos เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย พักดี 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

 สักการะ วัดพระธาตุหลวง,ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย,เพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ำคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน( Walking Street ),ตระการตากับความงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง,ชม จุดชมวิว สุดยอดถ้ำที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้ทั้งเมือง,ชม สระมรกต ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ได้จากภูเขาหินปูน,นมัสการพระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) ,ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด,ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว,เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple),ชมพระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) ,นมัสการหอพระบางซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง,นมัสการ พระธาตุหมากโม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900.- บาท

วันที่ 05-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 11-13 มกราคม 2563

 


ID : BT-LAOS02_

วันแรก

กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี

วันที่สอง

วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน

วันที่สาม

ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์... Laos หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย พักดี 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

 ชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางที่พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) , ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก , ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว , อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม ,ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง (Ting Cave) , ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง บ้านช่างไห , ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) , เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) , เทียวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม , ชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) , นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900.- บาท

วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

 


ID : BT-LAOS01_

วันแรก

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด

วันที่สอง

ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ

วันที่สาม

วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์... Laos หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน

 ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) , เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด , เยี่ยมชม บ้านช่างฆ้อง ศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง , ล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง , ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง บ้านช่างไห , เยี่ยมชม พระราชวังเก่า , เยี่ยมชม วัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง , ไหว้พระที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , ชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางที่พระธาตุภูษี , ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว , เที่ยวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว , แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900.- บาท

วันที่ 07-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-LAOS001_

วันแรก

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด 

วันที่สอง

บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ

วันที่สาม

ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์...วังเวียง เวียงจันทนื บลูลากูน 3 วัน 2 คืน

เยี่ยมชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต , ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง , สักการะพระธาตุหลวง , ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย,สักการะบูชา พระธาตุหลวง , สนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค , แวะชม ถ้ำนอน ซึ่งคณะจะได้นั่งห่วงยางลอยน้ำเข้าไปภายในถ้ำรวมถึงกิจกกรม Zip Line หรือการโหนสลิงท้าทายความสูง, ชม ถ้ำปูคำ เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังมีกองทัพปูที่มีสีทองคำ,

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900.- บาท

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 11-13 มกราคม 2563

วันที่ 18-20 มกราคม 2563

วันที่ 25-27 มกราคม 2563

วันที่ 01-03 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : BT-LAO03_PG_

วันแรก

กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี 

วันที่สอง

วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์

วันที่สาม

วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ