Tour สุดฮิป! ทัวร์จอร์เจีย

GEORGIA (8D6N) “TBS03 GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - อัพลีสสิค - บาทูมี่ - คูไตซิ”

เที่ยวดินแดนมรดกโลก เมืองถ้ำอัพลิสสิค/มหาวิหารบาเกติ นั่ง 4WD ตะลุยยอดเขาคาซเบกี้ แห่งเทือกเขาคอเคซัส -โบสถ์เกอร์เกตี้ -มหาวิหารบาเกติ -ย่านเมืองเก่าบาทูมี่ -ป้อมนาริคาล่า -ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ -โบสถ์เซนทรินิตี้

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 38,900 บาท

วันที่ 01 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 09 ธันวาคม 2562

วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 62

วันที่ 06 – 13 ธันวาคม 62

วันที่ 09 – 16 ธันวาคม 62

วันที่ 10 – 17 ธันวาคม 62

วันที่ 12 – 19 ธันวาคม 62

วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 62

วันที่ 15 – 22 ธันวาคม 62

วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 62

วันที่ 17 – 24 ธันวาคม 62

วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 62

วันที่ 21 – 28 ธันวาคม 62

วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 62 

วันที่ 24 – 31 ธันวาคม 62 

วันที่ 28 ธค. – 04 มค. 63

วันที่ 31 ธค. – 07 มค. 63 

วันที่ 05 – 12 มกราคม 63

วันที่ 11 – 18 มกราคม 63

วันที่ 13 – 20 มกราคม 63

วันที่ 14 – 21 มกราคม 63

วันที่ 16 – 23 มกราคม 63

วันที่ 20 – 27 มกราคม 63

วันที่ 25 มค. – 01 กพ. 63

วันที่ 26 มค. – 02 กพ. 63

วันที่ 27 มค. – 03 กพ. 63

วันที่ 01 – 08 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 03 – 10 กุมภาพันธ์ 63  

วันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 02 – 09 มีนาคม 63

วันที่ 09 – 16 มีนาคม 63

วันที่ 13 – 20 มีนาคม 63 

วันที่ 15 – 22 มีนาคม 63

วันที่ 16 – 23 มีนาคม 63

วันที่ 20 – 27 มีนาคม 63

วันที่ 23 – 30 มีนาคม 63

วันที่ 26 มีนา. – 02 เมย. 63

วันที่ 27 มีนา. – 03 เมย. 63

วันที่ 02 – 09 เมษายน 63

วันที่ 05 – 12 เมษายน 63

วันที่ 06 – 13 เมษายน 63

วันที่ 09 – 16 เมษายน 2563
พีเรียดนี้ใช้โรงแรม 4 ดาว

วันที่ 12 – 19 เมษายน 63
พีเรียดนี้ใช้โรงแรม 4 ดาว

วันที่ 13 – 20 เมษายน 63
พีเรียดนี้ใช้โรงแรม 4 ดาว

วันที่ 16 – 23 เมษายน 63

วันที่ 23 – 30 เมษายน 63

วันที่ 26 เมย. – 03 พค. 63

วันที่ 27 เมย. – 04 พค. 63

วันที่ 30 เมย. – 07 พค. 63

 


ID : TBS03 PS

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินกรุงทบิลิซี

วันที่สอง

สนามบินกรุงทบิลิซี –  ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี -        เมืองทบิลิซี

วันที่สาม

เมืองทบิลิซี - กอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน -อัพลีสต์ซีคห์ – คูไตซี

วันที่สี่

ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่

วันที่ห้า

บาทูมี่–ทบิลิซี–ป้อมนาริคาล่า – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – ทบิลิซี

วันที่หก

เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ถนนคนเดินชาเดอนี่

วันที่เจ็ด

อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) 

วันที่แปด

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) 

 

GEORGIA (6D4N) “TBS02 GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี”

สัมผัสมรดกโลก อารยธรรมนับพันปี ดินแดนเทพนิยายแห่งเทือกเขาคอเคซัส  -โบสถ์เกอร์เกตี้ -วิหารบอดี -วิหารจารี -ป้อมนาริคาล่า -ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ -โบสถ์เซนทรินิตี้

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 32,900 บาท

วันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 21 มกราคม 2563

วันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 17 มีนาคม 2563

 


ID : TBS02 PS

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินกรุงทบิลิซี

วันที่สอง

สนามบินกรุงทบิลิซี –  เมืองทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี 

วันที่สาม

เมืองซิกนากี– วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี 

วันที่สี่

เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ 

วันที่ห้า

อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) 

วันที่หก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)

 

AZERBAIJAN - GEORGIA (7D5N) “GYD01 AZERBAIJAN – GEORGIA บากู – คาซเบกี้ - ทบิลิซี่”

 เที่ยวสุดคุม 2 ประเทศ อาเชอร์ไบจาน+จอร์เจีย เทีี่ยวดินแดนเทพนิยายแห่งเทือกเขาคอเคซัส -เมืองโกบุสตาน -ภูเขาไฟโคลน -โบสถ์เกอร์เกตี้ -วิหารบอดี้ -วิหารจวารี -ป้อมนาริคาล่า -โบสถ์เซนทรินิตี้ -ป้อมอนานูรี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,999 บาท

วันที่ 24 – 30 มกราคม 63

 


ID : GYD01 PS

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ 

วันที่สอง

สนามบินกรุงบากู – เมืองโกบุสตาน – ย่านเมืองเก่าบากู – จุดชมวิวเมืองบากู

วันที่สาม

เมืองเชเมคา –  ภูเขาไฟโคลน – สุสานของดิริบาบา – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี -        เมืองทบิลิซี

วันที่สี่

ด่านพรมแดนอาเซอร์ไบจัน-จอร์เจีย – เมืองซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี

วันที่ห้า

ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – ทบิลิซี – อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่

วันที่หก

โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ

วันที่เจ็ด

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)