Tour สุดฮิป! ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ซุปตาร์...เรนโบว์

 วิหารเซนต์บาซิล  มหาวิหารโดมหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารเซนต์ไอแซค  พระราชวังฤดูหนาว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 38,888 บาท

วันที่ 06 – 13 ธันวาคม 2562 

วันที่ 11 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

 


ID : VNSVO01

วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว-เมืองมอสโคว์-มหาวิหารโดมทอง – ย่านถนนอาราบัต - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(METRO) – จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิล

วันที่สาม

พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - Zaryadye Park – ประตูชัยของมอสโคว์ – ขึ้นรถไฟตู้นอน DOUBLE-DECKER TRAIN

วันที่สี่

อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์นิโคลัส – โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้

วันที่ห้า

พระราชวังฤดูหนาว – ป้อมปีเตอร์และปอล – จัตุรัสพระราชวัง

วันที่หก

ประตูชัย Narva - เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเธอรีน – ช็อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN - มอสโคว์

วันที่เจ็ด

เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

วันที่แปด

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG (8D5N) “VKO08 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก”

 -มหาวิหารนักบุญไอเเซค -พระราชวังฤดูร้อน -จตุรัสแดง -พระราชวังเครมลิน -สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ -ถนนอารบัต

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,900 บาท

วันที่ 07 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2562

 


ID : VKO08

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่สอง

สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 

วันที่สาม

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่สี่

  พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่    แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์      บาซิล – ห้างกุม

วันที่ห้า

รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเทอรีน

วันที่หก

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

วันที่เจ็ด

สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)

วันที่แปด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

MOSCOW ZAGORSK GOLDEN RING (8D5N) “VKO06 RUSSIA AURORA HUNTING”

ตามล่าแสงเหนือ 2 คืนเต็มอิ่ม! ณ ดินแดนขั่วโลกเหนือ สัมผัสปรากฎการ์ธรรมชาติ Aurora Hunting - Samivillage -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -New Jeruzalem -มหาวิหารเซนต์บราซิล -จตุรัสแดง -พระราชวังเครมลิม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 55,900 บาท

วันที่ 09-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-23 ธันวาคม 2562

 


ID : VKO06

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง

สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต

วันที่สาม

สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – Aurora Hunting

วันที่สี่

หมู่บ้านซามี่ – Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ – Aurora Hunting

วันที่ห้า

สนามบินเมอร์มานสค์ – สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว – นิวเยรูซาเล็ม

วันที่หก

 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

วันที่เจ็ด

สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)

วันที่เเปด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (7D5N) “VKO05 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก”

 -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน -โบสถ์หยดเลือด -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ -ถนนอาบัต -จตุรัสแดง ### พิเศษ!!!! นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง Spasan

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,999 บาท

วันที่ 03 – 09 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2562

 


ID : VKO05

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบิน อัลมาตี (คาซัคสถาน) – เชเรเมเตียโว (มอสโคว์)

วันที่สอง

สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต

วันที่สาม

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

วันที่สี่

รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเทอรีน

วันที่ห้า

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

วันที่หก

สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) – สนามบิน อัลมาตี (คาซัคสถาน) 

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (7D5N) “DME04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก”

 -พระราชวังฤดูหนาว -มหาวิหารนักบุญไอเเซค -จตุรัสแดง -สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Moscow -วิหารเซนต์บาซิล

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 47,999 บาท

วันที่ 22 – 28 มกราคม 2563

วันที่ 01 – 07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

วันที่ 07 – 13 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 24 มีนาคม 2563

วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2563

วันที่ 22 – 28 เมษายน 2563

 


ID : DME04

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์

วันที่สอง

สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน –  ป้อมปีเตอร์และปอล

วันที่สาม

พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด

วันที่สี่

มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้

วันทีี่ห้า

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม

วันที่ีหก

จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์)

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

RUSSIA MOSCOW MURMANSK (7D5N) “DME03 RUSSIA SUPER AURORA”

 -หมู่บ้านซามี่ -Husky Park -เนินเขาสแปรโรว์ -จตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -พระราชวังเครมลิน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 55,999 บาท

วันที่ 25-31 มกราคม 2563

วันที่ 05-11 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04-10 มีนาคม 2563

วันที่ 14-20 มีนาคม 2563

 


ID : DME03

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์

วันที่สอง

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตียโว –  เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า

วันที่สาม

เมืองเมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า

วันที่สี่

เมืองเมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  –  เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ 

วันที่ห้า

มอสโคว์ – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – ตลาดอิสไมโลโว่ –  ชมการแสดงละครสัตว์

วันที่หก

มอสโคว์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – OUTLET VILLEAGE   – สนามบินโดโมเดโดโว

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG (8D5N) “DME02 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ ชมโชว์”

 กาลาดินเนอร์สุดหรูในพระราชวังนิโคลัส -เที่ยวมหาวิหารเซนต์บาซิล -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ -จตุรัสแดง -เมืองซากอร์ส -พระราชวังแคทเธอรีน -พระราชวังเครมลิน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 49,900 บาท

วันที่ 01 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม - 05 มกราคม 2563

 


ID : DME02

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินดูไบ(ดูไบ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)

วันที่สอง

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินดูไบ(ดูไบ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)

วันที่สาม

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ –ตลาดอิสไมโลโว่  

วันที่สี่

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม

วันที่ห้า

เมืองมอสโคว์–สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่หก

พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – ป้อมปีเตอร์และปอล – กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

วันที่เจ็ด

เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)

วันที่แปด

สนามบินดูไบ(ดูไบ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK New Jerusalem (6D3N) “DME01 มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม”

 เที่ยวดินแดนหมีขาว สัมผัสความงดงามโบสถ์นิวเยรูซาเรม -ซา์กอส -โบสถ์ทรีนีตี้ -สถานีรถไฟฟ้าดินมอสโคว์ -จตุรัสแดง -พระราชวังเครมลิน -สแปรไร่ฮิลล์ -เซนต์บาซิล -ถนนอารบัต

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 32,999 บาท

วันที่ 07-12 ธันวาคม 2562

 


ID : DME01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง

สนามบินอาบูดาบี (UAE) – สนามบิน โดโมเดโดโว(มอสโคว์) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

วันที่สาม

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนนอารบัต

วันที่สี่

โบสถ์ นิว เยรูซาเล็ม – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - VDNKH Expo Park

วันที่ห้า

สนามบิน โดโมเดโดโว (มอสโคว์) – สนามบินอาบูดาบี(UAE)

วันที่หก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์...มอสโคว์ GO ON!

 - ชาร์กอร์ส เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง - พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย - วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง - ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นต้น - พระราชวังซาริซิน่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน **พิเศษ...ชมการแสดงละครสัตว์ การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 33,999 บาท

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563

วันที่ 05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆะบูชา)

วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04 – 08 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2563

วันที่ 22 – 26 เมษายน 2563

 


ID : TGDME01

วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - ที่พัก

วันที่สอง

โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - การแสดงละครสัตว์

วันที่สาม

ตลาดอิสมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) - เมืองชาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ย่านถนนอาบัต

วันที่สี่

มหาวิหารโดมทอง- Zaryadye Park - พระราชวังซาริซิน่า - AVIA PARK Shopping Mall ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว

วันที่ห้า

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน ซุปตาร์...เปิดม่าน

  ชาร์กอร์ส  พระราชวังเครมลิน  วิหารเซนต์บาซิล  ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่  พิเศษ...ชมการแสดงละครสัตว์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,999 บาท

วันที่ 06 – 11 ธันวาคม 2562

 


ID : VnSVO02

วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว- เมืองมอสโคว์เมืองชาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ

วันที่สาม

ตลาดอิสมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม -มหาวิหารโดมทอง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - Zaryadye Park  - ย่านถนนอาบัต

วันที่สี่

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - Moscow International Business Center - ประตูชัยของมอสโคว์

วันที่ห้า

MAGA KHIMKI Shopping Mall - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

วันที่หก

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ