Tour สุดฮิป! ทัวร์ดีดี ที่อยากแนะนำ

Wow ปาย -แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์*

ไฮไลท์ -กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า -สะพานไม้ซูตองเป้ -วัดพระธาตุดอยกองมู -ชมความสวยงามของวัดแฝด จองกลาง จองคำ -ปางอุ๋ง -หมู่บ้านรักไทย มนต์เสน่ห์ของชนเผา -ถ้ำน้ำลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand -จุดชมวิวกิวลม และพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย -หมู่บ้านสันติชน -Check In @ ถนนคนเดินปาย -วัดน้ำฮู -สะพานประวัติศาสตร์ปาย -& COFFEE IN LOVE - วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแถน วัด 2,000 ล้าน -แดนเทวดา -พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน 1 คืน และเบลวิลล่า ปาย 1 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 9,500.-บาท บาท


ID : Soda 102

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา–เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสมาย

สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ - หลีเป๊ะ – หินซ้อน –เกาะผึ้ง – เกาะไผ่ – เกาะดง-เกาะรอกลอย-เกาะราวี-เกาะอาดัง-หินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา-ชอปปิ้งกินหยง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,990 บาท บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโซดา 084-722-8880

วันเดินทาง                        Chareena Beach               Chareena Hill         พักเดี่ยว

26 - 28  กุมภาพันธ์ 2564     12,990. -บาท                   13,790.บาท          3,000. -บาท

5 - 7 มีนาคม 2564              11,990. -บาท                  12,790.บาท         2,500. -บาท

12 - 14 มีนาคม 2564           11,990. -บาท                  12,790.บาท          2,500. -บาท

19 - 21 มีนาคม 2564           11,990. -บาท                 12,790.บาท          2,500. -บาท

26 - 28  มีนาคม 2564          11,990. -บาท                 11,790.บาท          2,500. -บาท

3 - 5 เมษายน 2564             14,490. -บาท               14,990.บาท          3,000. -บาท

10 - 12 เมษายน 2564         14,990. -บาท                 15,790.บาท          3,500. -บาท

12 - 14 เมษายน 2564         14,990. -บาท                 15,790.บาท          3,500. -บาท

15 - 17  เมษายน 2564        14,490. -บาท                 14,990.บาท          3,000. -บาท

1 - 3  พฤษภาคม 2564         14,490. -บาท                14,990.บาท          3,000. -บาท


ID : Consortium Trip 101

      อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา–เกาะหลีเป๊ะมัลดีฟส์..เมืองไทย 3 วัน 2 คืน

วันแรก       สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ                                                                     

05.00 น.     คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ C สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ Consortium..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

07.05 น.     เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259

08.35 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทาง..สู่ท่าเรือปากบารา ระหว่างทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง (1)

10.30 น.     คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.30 น.      นำคณะลงเรือ Speed Boat (เรือจอย นั่งรวมกับคณะอื่น) มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา   สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น.     คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบท พร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเป็นที่ระลึก ก่อนนำท่านเดินทางต่อ

12.15 น.      นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.     คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ  นำคณะ เข้าสู่ที่พัก....  รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2) หลังอาหาร เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจกห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

19.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 )  ณ ร้านอาหารหรือ/ห้องอาหารของรีสอร์ท  หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สอง     หลีเป๊ะ – หินซ้อน –เกาะผึ้ง – เกาะไผ่ – เกาะดง-เกาะรอกลอย-เกาะราวี

               เกาะอาดัง-หินงาม-ร่องน้ำจาบัง                               

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น.     หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านดำน้ำตื้นตามเกาะต่างๆ ด้วยเรือหางยาวส่วนตัว เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้น ดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติ   ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นนำท่าน       ไปชมความสวยงามของเกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย

12.00 น.     คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ข้าวกล่อง+ผลไม้  ให้ท่านสัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

บ่าย   นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่าน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เซตโต๊ะ  ซีฟู้ด ณ ร้านอาหารถนนคนเดิน หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม     เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่

                       07.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 )                           บุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารของรีสอร์ทหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบน                           เกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย   ก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.30 น.     คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล โดยเรือสปีดโบ๊ท

11.00 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา คณะเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 8)

บ่าย           นำคณะ ซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

15.30 น.     เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่  WE 262

16.55 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการได้ตามความเหมาะสม โดยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่นการนัดหยุดงานภัยธรรมชาติ และการจลาจลต่าง ๆ

เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด ดำน้ำดูปะการัง กินลมชมหาดทรายขาว พัก 4 ดาวครึ่ง เกาช้าง 3 วัน 2 คืน

Highlight อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ เกาะรัง – ดำน้ำดู - ศาลกรมหลวงชุมพร – ของฝากแหลมงอบ ของฝากเมืองจันทบุรี  

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,990บาท บาท

วันเดินทาง                          รถตู้นั่งแถวที่ 1       รถตู้นั่งแถวที่ 2       รถตู้นั่งแถวที่ 3       พักเดี่ยว

26 - 28  กุมภาพันธ์ 64         7,990.-บาท           7,790.-บาท           7,490.-บาท           2,000.-บาท

5 - 7 มีนาคม 2564              7,490.-บาท           7,290.-บาท           6,990.-บาท           1,800.-บาท

12 - 14 มีนาคม 2564           7,490.-บาท           7,290.-บาท           6,990.-บาท           1,800.-บาท

19 - 21 มีนาคม 2564           7,490.-บาท           7,290.-บาท           6,990.-บาท           1,800.-บาท

26 - 28  มีนาคม 2564          7,490.-บาท           7,290.-บาท           6,990.-บาท           1,800.-บาท

3 - 5 เมษายน 2564             7,990.-บาท           7,790.-บาท           7,490.-บาท           2,000.-บาท

10 - 12 เมษายน 2564         8,990.-บาท           8,790.-บาท           8,490.-บาท           3,000.-บาท

12 - 14 เมษายน 2564         8,990.-บาท           8,790.-บาท           8,490.-บาท           3,000.-บาท

15 - 17  เมษายน 2564        7,490.-บาท           7,290.-บาท           6,990.-บาท           1,800.-บาท

16 – 18 เมษายน 2564        7,490.-บาท           7,290.-บาท           6,990.-บาท           1,800.-บาท

23 – 25 เมษายน 2564        7,490.-บาท           7,290.-บาท           6,990.-บาท           1,800.-บาท

1 - 3  พฤษภาคม 2564         7,990.-บาท           7,790.-บาท           7,490.-บาท           2,000.-บาท

2 - 4  พฤษภาคม 2564         7,990.-บาท           7,790.-บาท           7,490.-บาท           2,000.-บาท

ติดต่อสอบถาม / จองได้ที่

                                  โซดา 084-722-8880   Line I d : 084-722-8880


ID : Consortium Trip 104

เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด

ดำน้ำดูปะการัง กินลมชมหาดทรายขาว พัก 4 ดาวครึ่ง  เกาช้าง 3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – ตราด – เกาะช้าง

06.00 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปต.ทถนนเกษตรนวมินทร์ เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน...แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัดลม ชาเขียวเย็นๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.00 น.     คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ตราด ระหว่างเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกลางวัน(1)พร้อมด้วยเครื่องดื่มเย็นๆ ลูกอม + ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารมัคคุเทศก์แนะนำ

                       เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวสวยซีฟู๊ด(2)

บ่าย           นำท่านลงเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ลำใหญ่ความปลอดภัยสูง เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ระหว่างเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของท้องทะเลตะวันออก ใช้เวลานั่งเรือ 30 นาที คณะเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นำท่านขึ้น รถตู้ปรับอากาศ ใช้เวลานั่งรถประมาน 40 นาที

15.00 น.     คณะเดินทางถึงที่พัก โรงแรม เดอะเดวา เกาะช้าง ระดับ 4 ดาวครึ่งต้อนรับท่านด้วย Welcome Dink เรียนเชิญทุกท่าน ลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.     คณะเดินทางถึงที่พัก โรงแรม เดอะสแปลช เกาะช้าง ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Welcome Dink เรียนเชิญทุกท่าน ลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก(3)หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ เกาะรัง – ดำน้ำดูปะการัง

                        07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (4)

                     08.00 น.    รถตู้ปรับอากาศนำคณะออกเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบางเบ้า

09.30 น.     คณะสวมชูชีพให้เรียบร้อยเตรียมพร้อม ก่อนนำท่านลงเรือไม้ 2 ชั้น ลำใหญ่ นำท่านดำน้ำชมปะการัง ที่เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะที่มีความสวยงามของปะการังเขากวาง

12.00 น.     แวะพัก เกาะรัง เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง(5) บนเรือพร้อมกับเล่นน้ำที่หาดศาลเจ้าแม่เกาะรัง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

13.00 น.     ดำน้ำที่ เกาะยักษ์เล็ก ที่นี่มากมายไปด้วยปะการัง สัตว์ทะเล และดอกไม้ทะเลที่มีสีสันสวยงาม พร้อมกับรับประทานอาหารว่างที่ทางเรือจัดไว้ให้

15.00 น.     ถึงเกาะมะปิง เกาะที่มีความสวยงามทั้งสามคือ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส และปะการังสวย ดังนั้นจึงมาดำน้ำ เดินเล่นชายหาด และเล่นน้ำทะเล

17.00 น.     ถึงอ่าวบางเบ้า รถรับส่งรอรับกลับไปยังโรงแรมของท่านอย่างปลอดภัย สิ้นสุดกิจกรรมดำน้ำเกาะช้าง นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางกลับสู่ที่พัก..

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ (6)  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม  ศาลกรมหลวงชุมพร–ของฝากแหลมงอบ–ของฝากเมืองจันทบุรี –         

             กรุงเทพฯ

                        เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (7)

09.30 น.     คณะพร้อมกันบริเวณ ล้อบบี้ของที่พัก เพื่อ CHECK OUT เคลียร์ค่าใช้จ่าย คืนกุนแจห้องพัก นำท่าน

10.30 น.     คณะเดินทางถึงฝั่ง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ รถตู้ปรับอากาศรอรับ ก่อนนำคณะเดินทางสู่อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ อิสระให้ท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางสู่ ย่านโรงอาหารทะเลแห้ง ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมงอบ

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมทะเลซีฟู๊ด (8)

13.00 น.     นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล และของฝากพื้นเมือง ณ ร้านต้นตำหรับ และ ตลาดเนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

18.00 น.     เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมด้วยความประทับใจ

หาดทรายสวย..ทะเลใส ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP

Highlight– พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - เขาธงชัย - บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท- ดำน้ำเกาะทะลุ – เกาะสิงห์ - เกาะสังข์ - วัดอ่างสุวรรณ – วัดนาหูกวาง - วัดโบสถ์เหรียญบาท - ของฝากเพรชบุรี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 5,990บาท บาท

วันเดินทาง                        รถตู้นั่งแถวที่ 1        รถตู้นั่งแถวที่ 2        รถตู้นั่งแถวที่ 3       พักเดี่ยว

26 - 28  กุมภาพันธ์ 64         6,490.-บาท           6,290.-บาท           5,990.-บาท           2,000.-บาท

5 - 7 มีนาคม 2564               5,990.-บาท           5,790.-บาท           5,590.-บาท           1,600.-บาท

12 - 14 มีนาคม 2564           5,990.-บาท           5,790.-บาท           5,590.-บาท           1,600.-บาท

19 - 21 มีนาคม 2564           5,990.-บาท           5,790.-บาท           5,590.-บาท           1,600.-บาท

26 - 28  มีนาคม 2564          5,990.-บาท           5,790.-บาท           5,590.-บาท           1,600.-บาท

3 - 5 เมษายน 2564              6,490.-บาท           6,290.-บาท           5,990.-บาท           2,000.-บาท

10 - 12 เมษายน 2564         6,990.-บาท           6,790.-บาท           6,490.-บาท            2,600.-บาท

12 - 14 เมษายน 2564         6,990.-บาท           6,790.-บาท           6,490.-บาท           2,600.-บาท

15 - 17  เมษายน 2564        5,990.-บาท           5,790.-บาท           5,590.-บาท           1,600.-บาท

16 – 18 เมษายน 2564        5,990.-บาท           5,790.-บาท           5,590.-บาท           1,600.-บาท

23 – 25 เมษายน 2564        5,990.-บาท           5,790.-บาท           5,590.-บาท           1,600.-บาท

1 - 3  พฤษภาคม 2564         6,490.-บาท           6,290.-บาท           5,990.-บาท           2,000.-บาท

2 - 4  พฤษภาคม 2564         6,490.-บาท           6,290.-บาท           5,990.-บาท           2,000.-บาท

ติดต่อสอบถาม / จองได้ที่

                                  โซดา 084-722-8880   Line I d : 084-722-8880


ID : Consortium Trip 103

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - เขาธงชัย

                                   -บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท

06.00 .     พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ เจ้าหน้าที่จาก Consortium Trip คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน พร้อมบริหารอาหารกล่องและเครื่องดื่มเย็น ๆ

07.00 .       นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง ระหว่างทางแวะพักอริบทตามปั๊มต่าง ๆ

                              12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเฉียวโอชาริมทะเล (2)

13.00 น.     นำคณะเดินทางท่องเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ปลามีทั้งปลาทะเลปลาน้ำจืด  และ ปลาน้ำกร่อย มีอุโมงค์ใต้น้ำที่ใหญ่และสวยงามมาก

15.00 น.     นำทุกท่านเดินทางสู่ เขาธงชัย เพื่อสักการะ พระพุทธกิตติสิริชัย มหาเจดีย์ภักดีประกาศ 9 ยอด และ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพบ้านกรูดที่งดงามเป็นที่ระลึก

16.30 น.     เดินทางเข้าสู่ที่พัก บ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ท เชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านลงทะเบียนเพื่อรับกุญแจเข้าห้องพักผ่อน ทำภารกิจส่วนตัว หรือว่ายน้ำในสระ (มีสระว่ายน้ำ 4 สระ)

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบ้านเขียวซีฟู๊ด(3) หลังรับประทานอาหารเสร็จนำคณะเดินทางกลับที่พัก

วันสองของการเดินทาง        ดำน้ำเกาะทะลุ – เกาะสิงห์ - เกาะสังข์

เช้า            บริการอารหารเช้า ณ ห้องรีสอร์ท (4)

09.30 น.     นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบ้านคลองลึก ก่อนนำทุกท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะสังข์ สัมผัสความงามของโลกใต้น้ำ เพื่อดำน้ำชมปะการังหลากพันธ์ ดอกไม้ทะเลหลากชนิด  พร้อมฝูงปลาทะเลหลากสีสันแปลกตา

12.00 น.     รับประทานอาหารกล่องบนเรือ (5)

13.00 น.     นำคณะเดินทาง ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะทะลุ อีกจุดที่มีปะการังสวยงาม โดยเฉพาะเหล่าปลาการ์ตูน พร้อมพิสูจน์ ที่มาของ เกาะทะลุ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก..

16.00 น.     คณะเดินทางกลับถึงที่พัก..อิสระพักผ่อน..เล่นน้ำ ปั่นจักรยาน ตามอัธยาศัย

18.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สาม    วัดอ่างสุวรรณ–วัดนาหูกวาง-วัดโบสถ์เหรียญบาท-ของฝากเพรชบุรี  

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท(7) หลังรับประทานอาหารพักผ่อนอิสระ เล่นน้ำชายหาด

10.00 น.     อำลาที่พัก บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท ก่อนนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดอ่างสุวรรณ  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหนองหอย อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจดูเป็นวัดราษฎร์ธรรมดา ๆ ทั่วไปแต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่ อุโบสถของวัดนี้งดงามเป็เอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย เพราะเป็นโบสถ์ไม้ที่ทำมาจากต้นตาล

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวป้ามา (8)

13.00 น.     นำคณะเดินทางสักการะ หลวงปู่ทอง วัดนาหูกวาง วัดที่ชาวทับสะแกนับถือและเชื่อว่าศักดิ์สิทธิมาก ขอพรเททันใจ และนำคณะเดินทางสู่ วัดโบสถ์เหรียญบาท ชมศาลาล็อตเตอรี่ ที่ประดับด้วยล็อตเตอรี่หลายล้านใบ และโบถส์ เหรียญบาท ทำประดับด้วยเหรียญบาท จำนวน 3,700,000 บาท

16.00 น.     แวะซื้อของฝากที่ จ.เพชรบุรี ที่ ร้านชิดชนก หรือ แม่กิมลั้ง เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมหมอแกง ทองหยิบ นานาชนิด ตามอัธยาศัย   สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

19.00 น.     คณะเดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

 กรุงเทพฯ – แม่สอด - แม่สอด – อุ้มผาง - ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู - แม่สอด – อุ้มผาง

วันเดินทาง                        แถวที่ 1 หลังคนขับ   แถวที่ 2 แถวกลาง แถวหลังสุด

26 - 28  กุมภาพันธ์ 64         5,490. -บาท         5.290.บาท            4,990. -บาท

5 - 7 มีนาคม 2564               5,490. -บาท         5.290.บาท            4,990. -บาท

12 - 14 มีนาคม 2564           5,490. -บาท         5.290.บาท            4,990. -บาท

19 - 21 มีนาคม 2564           5,490. -บาท         5.290.บาท            4,990. -บาท

26 - 28  มีนาคม 2564          5,490. -บาท         5.290.บาท            4,990. -บาท

3 - 5 เมษายน 2564              5,490. -บาท         5.290.บาท            4,990. -บาท

10 - 12 เมษายน 2564         5,990. -บาท         5.790.บาท            5,490. -บาท

12 - 14 เมษายน 2564         5,990. -บาท         5.790.บาท            5,490. -บาท

 


ID : Consortium Trip 105

วันแรกของการเดินทาง                        กรุงเทพฯ – แม่สอด

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  ปั้ม ปตท.ถนนเกษตร-นวมินทร์ เจ้าหน้าที่ Consortium Trip คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน

20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างทาง เจ้าหน้าที่พร้อมบริหารอาหารกล่อง (1) และเครื่องดื่มเย็น ๆ

วันที่สองของการเดินทาง     แม่สอด – อุ้มผาง

05.00 น. คณะเดินทางถึง อ.แม่สอด แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. อ.แม่สอดก่อนเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางที่เรียกว่า "เส้นทางกะเหรียงลอยฟ้า" ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชื่นชมทะเลหมอกตามจุดชมวิวต่าง ๆ

08.30 น. คณะเดินทางถึง "สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท" รีสอร์ทที่ธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผาง  ติดต้น

แม่น้ำแม่กลองเจ้าหน้าที่รอรับ  รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารจัดเตรียมสัมภาระเข้าห้องพัก.....อิสระพักผ่อน

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

บ่าย        นำคณะเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่นสู่   สำนักสงฆ์น้ำดั้น อิสระให้ท่านชมฝูงปลานานาชนิดพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนนำคณะเดินทางสู่ วัดหนองหลวง ให้ท่านได้ชมอุโบสถไม้สักทองทั้งหลัง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางชมความงดงามของ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางทางสู่  ตลาดอุ้มผาง   ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ       ชาวอุ้มผาง และบ้านโบราณ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก สวนเรือนแก้ว  รีสอร์ท

ค่ำ         บริการอาหารเย็น (4)   หลังอาหารเย็น..พักผ่อนนอนหลับฝันดี.........ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ำความสดชื่น

วันที่สองของการเดินทาง     ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู

05.00 น.     นำคณะ  ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อันสวยงามยามเช้าที่ จุดขมวิว  “ดอยหัวหมด” ก่อนเดินทางกลับ ที่พักอิสระทำภารกิจส่วนตัว

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (5)

09.00 น. นำสมาชิก ลงเรือยาง    ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง   ระหว่างทางชมธรรมชาติ   ผ่านคุ้งโค้ง  , หลืบผาบ่อง , ถ้ำผาโหว่ เกาะแก่ง  ชมน้ำตกทีล่อจ่อ  , น้ำตกสายรุ้ง ,บ่อน้ำร้อน ตื่นเต้นเร้าใจกับ แก่งตะโค๊ะ น้ำตกมู่ทะลู่ ระหว่างทาง            เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝั่งห้วยแม่กลอง      ที่สวยงามตามจินตนาการ ผ่านผาผึ้ง..ถึงผาเลือด

เที่ยง       ถึงผาเลือด สละเรือยาง บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง 6 )

บ่าย        นำคณะขึ้นรถท้องถิ่น   สู่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง    (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ถึงจุดคัดกรอง  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง    จากนั้น นำท่านเดินเท้าสู่   น้ำตกทีลอซู   น้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย(ระยะทางเดินเท้าไป-กลับ 2.5 ก.ม.) พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พัก สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

ค่ำ          บริการอาหารเย็น (7)   หลังอาหาร.พักผ่อนนอนหลับฝันดี.ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ำความสดชื่น

วันที่สามของการเดินทาง     แม่สอด – อุ้มผาง

07.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่   อ.แม่สอด  ระหว่างทางแวะเที่ยวชม และถ่ายรูป "น้ำตก พาเจริญ" ที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชั้นสวยงามมาก ก่อนนำคณะเดินทางสู่ อ.แม่สอด

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(9)

บ่าย        อิสระช้อปปิ้ง  ตลาดริมเมย       สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดมูเซอ ก่อนเดินทาง ผ่านจังหวัดตาก กำแพงเพชร สู่   จ.นครสวรรค์

ค่ำ           ถึง จังหวัดนครสวรรค์ อิสระหาอาหารค่ำรับประทานกันตามอัธยาศัย พร้อมเลือกซื้อของฝากโมจิก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

22.00 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง - น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน

  จัดเป็นพิเศษสำหรับกรุ๊ป กินดี อยู่ดี มีคนดูแล อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน เดินทาง วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 26 – 29 พ.ย. 2563 5 - 7 / 11 – 14 / 24 – 27 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.-บาท บาท

เดินทาง วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 26 – 29 พ.ย. 2563
5 - 7 / 11 – 14 / 24 – 27 ธันวาคม 2563 


ID : consortium Trip 03

อุ้มผาง

ถ้ำตะโค๊ะบิ๊

วังปลา

วัดหนองหลวง

ตลาดอุ้มผาง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

น้ำตกทีลอจ่อ

น้ำตกทีลอซู

สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

น้ำตกพาเจริญ

ช้อปปิ้งตลาดริมเมย

อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นรวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ วี.ไอ.พี การันตี 8 คนออก

ค่าที่พักที่ระบุในรายการ 2 คืน (ห้องละ 4 ท่าน)

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 8 มื้อ

ค่าเรือท่องเที่ยวตามรายการ

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานบริการ

ค่าธรรมเนียมสถานที่

ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.-บาท

✨Special ... หมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์...เมืองไทย 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทยสไมล์✨*

Highlight รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะไว้ในทริปเดียว -อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามันที่สวยที่สุด... -ชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง ณ เกาะไข่(ซุ้มประตูแห่งรัก) -เกาะหลีเป๊ะ -เกาะหินซ้อน -ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะผึ้ง -เกาะไผ่ -เกาะดง -เกาะรอกลอย -เกาะราวี -ดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง ณ เกาะอาดัง -ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา เมื่อคลื่นซัดกระทบหินจะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดด ณ เกาะหินงาม -ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสัน ณ ร่องน้ำบัง -ที่พัก New Season Square Hotel 1 คืน และ ที่พักหาดซันไรท์ Mountain Resort Koh Lipe 2 คืน เป็นรีสอร์ทที่วิวสวยที่สุด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,490 บาท

วันเดินทาง

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

25 - 28  เมษายน 2564

12,990. -บาท

12,790.บาท

12,490. -บาท

30 เม.ย. - 3  พฤษภาคม 2564

14,990. -บาท

14,790.บาท

14,490. -บาท

7 – 10 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

14 – 17 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

21 – 24 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

26 – 29 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท


ID : Special Trip

วันแรก       สนามบินหาดใหญ่ - ตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ                       

13.00 น.     คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ C สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ Consortium..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

15.10 น.      เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 265

16.40 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รถตู้ปรับอากาศโรงแรมรับคณะที่สนามบิน   ก่อนนำท่านเดินทาง..สู่ที่พัก  New Season Square Hotel ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เชิญสมาชิกลงทะเบียนรับกุญแจเข้าห้องพักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ค่ำ             อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย / ท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง

วันที่สอง     สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ                                                                     

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

09.00 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทาง..สู่ท่าเรือปากบารา

11.00 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.30 น.      นำคณะลงเรือ Speed Boat (เรือจอย นั่งรวมกับคณะอื่น) มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา   สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น.     คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบท พร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเป็นที่ระลึก ก่อนนำท่านเดินทางต่อ

12.15 น.      นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.     คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ  นำคณะ เข้าสู่ที่พัก....  รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2) หลังอาหาร เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจกห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

ที่พัก..หาดซันไรท์ Mountain Resort Koh Lipe

19.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 )  ณ ร้านอาหาร  หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม     หลีเป๊ะ – หินซ้อน –เกาะผึ้ง – เกาะไผ่ – เกาะดง-เกาะรอกลอย-เกาะราวี เกาะอาดัง-หินงาม-ร่องน้ำจาบัง                               

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น.     หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านดำน้ำตื้นตามเกาะต่างๆ ด้วยเรือหางยาว เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้น ดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติ   ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นนำท่าน   ไปชมความสวยงามของเกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย

12.00 น.     คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ข้าวกล่อง+ผลไม้  ให้ท่านสัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

บ่าย           นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่าน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เซตโต๊ะ  ซีฟู้ด ณ ร้านอาหารถนนคนเดิน หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่         เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา - ร้านบังอาซัน - สนามบินหาดใหญ่

07.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ทหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัยก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.30 น.     คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล  โดยเรือสปีดโบ๊ท

11.00 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ ร้านขายของฝาก เน็ตไอดอลชื่อดัง บังอาซัน สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ร้านอาหาร

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลานข้าว (มื้อที่ 8)

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

17.45 น.     เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่  WE 266

18.55 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการได้ตามความเหมาะสม โดยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่นการนัดหยุดงานภัยธรรมชาติ และการจลาจลต่าง ๆ

✨Special Trip กระซิบรักเสมอดาว น่านไง..@ 4 วัน 3 คืน✨โดยสายการบินไทยสไมล์

ไฮไลท์ -ร้านกาแฟ เดอะวิว กิ่วม่วง -ชม บ่อเกลือสินเธาว์ (การทำเกลือบนภูเขา) -บ้านสะปัน (ชุมชนท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา) -ดอยภูคา , ศาลเจ้าพ่อภูคา , ต้นภูคา -วัดภูเก็ต, ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ -วัดศรีมงคล (ก๋ง) -Check in @ร้านกาแฟ..จิบแฟ-แช่น้ำ -แวะ shopping ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน -ชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ (กระซิบรักบรรลือโลก) -นั่งรถชมเมืองน่าน ,วัดศรีพันต้น ,วัดสวนตาล ,โฮงเจ้าฟองคำ -พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” -วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ) -วัดพระธาตุเขาน้อย -ดอยเสมอดาว,ผาชู้,ผาหัวสิงห์ -แวะ shopping ณ ศูนย์OTOP น่าน -บ้านCheck in ร้านกาแฟ @เฮือนฮังต่อ -ที่พัก ฮักปัว โฮเทล 1 คืน (ระดับ4ดาว)และ ที่พัก ดิเอ็มเพรสน่าน 2 คืน(ระดับ4ดาว)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,790 บาท

 

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หลังคนขับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลังสุด

24 - 27 เมษายน 2564

12,990. -บาท

12,790.บาท

13,490. -บาท

1 - 4 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท


ID : Special Trip

วันแรก       กรุงเทพ – น่าน - เดอะวิว - บ่อเกลือ – หมู่บ้านสะปัน - ชมพูภูคา

06.00 น.     คณะพร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยส                     ไมล์โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Consortium Trip คอยต้อนรับ และอำนวยความ                   สะดวก

07.55 น.     เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 156 

09.15 น.     คณะเดินทางถึง  สนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระ..ก่อนผ่านตรวจคัด                       กรองโควิด 19

09.30 น.     นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้าน                    กาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน ระหว่าง                     ทางบริการท่านด้วย อาหารว่าง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ท่านสามารถพัก                   ผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว

บ่าย           นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือ                  บนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นราย                    ได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์                    แปรรูปจากเกลือได้ที่นี้ อาทิเช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟัน                    เกลือ เป็นต้น

14.00 น.     นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็กๆ แสน                       สงบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วง                     หน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี รวมทั้งสาย                   หมอกท่ามกลางขุนเขา ที่บอกเลยว่าฟิน..สุด ๆ @บ้านสะปัน 

                 จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์                     ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็น                       แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่                       คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทาง                               ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่า                       ของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715 จุดชม                     วิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสัก                    การะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines )                    พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน                    ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอย                    ภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียว                        เท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อ                      สวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่ง เป็นช่วง เวลาที่ดีที่สุด                    และบนดอยภูคายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง  

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่                              ที่พัก...ฮักปัว โฮเทล ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink                    เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตาม                          อัธยาศัย

 

วันที่สอง     ต้นดิกเดียมวัดปรางค์-วัดภูเก็ต-กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว-ถนนคนเดิน

 เช้า            บริการอาหารเช้า (4)  ณ ร้านอาหารของที่พัก

08.30 น.     คณะทำการ Check Out จากนั้นนำท่านชมวัดปรางค์  สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมคือ ต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ ผิดธรรมชาติ พันธุ์พฤกษาน่าฉงน แค่เห็นเป็นต้นไม้หันหลังให้แดดหันหน้า เข้าวัดก็แปลกเหลือหลายอยู่แล้ว แต่ใครจะเชื่อว่าต้นไม้ ประหลาดต้นนี้เป็นต้นอารมณ์ขัน ใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้ง ที่ถูกคนสัมผัส จนได้รับแต่วตั้งให้เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารชมพูภูคา รีสอร์ท

บ่าย             นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออัน สงบร่มเย็น วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัวเป็น วัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัวภาพ คือจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน ในสมัย นั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามี คุณค่าทางศิลปะ

15.00 น.     นำคณะเดินทางสู่จุด Check In ซิลล์ สุดฮิต ร้านกาแฟ..จิบแฟ - แช่น้ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลาย..ความเหนื่อยล้า..จากการเดินทาง..สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก..ที่พัก โรงแรม ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยาว์ สมควรแก่เวลาน้ำท่านกลับที่พัก ดิเอ็มเพรส  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม     วัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง -กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว-ถนนคนเดิน

 เช้า            บริการอาหารเช้า (6)  ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น.     นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

10.00 น.      จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย           ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

15.00 น.     นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง

17.00 น.     นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง  และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ (8ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก....ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่      ดอยเสมอดาว - ผาชู้ -ผาหัวสิงห์ – โอท็อปเมืองน่าน – เฮือนฮังต่อ

 

เช้า            บริการอาหารเช้า (9)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 05.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

08.00 น.     บริการอาหารเช้า (10)  ณ ห้องอาหารของที่พัก

10.00 น.     คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรม ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   

ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์โอท็อปน่าน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึก ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน สินค้าทั้งของกิน ของใช้ กว่า 1,000 รายการ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งของฝากทางบ้านตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ ร้านเครื่องเงินชมพูคา..

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน (10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ ที่ไปน่านแล้วต้องเช็คอิน ! นั่นก็คือ เฮือนฮังต่อ เค้าเป็นร้านกาแฟสไตล์เรือนไม้ บอกเลยว่าคอกาแฟกห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะเค้าขึ้นชื่อเรื่องกาแฟมาก แต่ละเมล็ดพันธุ์กาแฟดีๆ หลากหลาย มารวมกันที่นี่ คอยต้อนรับคอกาแฟอย่างอบอุ่น บรรยากาศก็ร่มรื่นย์ น่าไปนั่งชิลมากได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน

16.35 น.     เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 159

17.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ..โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันแรก       กรุงเทพ – น่าน - เดอะวิว - บ่อเกลือ – หมู่บ้านสะปัน - ชมพูภูคา

06.00 น.     คณะพร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยส                     ไมล์โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Consortium Trip คอยต้อนรับ และอำนวยความ                   สะดวก

07.55 น.     เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 156 

09.15 น.     คณะเดินทางถึง  สนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระ..ก่อนผ่านตรวจคัด                       กรองโควิด 19

09.30 น.     นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้าน                    กาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน ระหว่าง                     ทางบริการท่านด้วย อาหารว่าง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ท่านสามารถพัก                   ผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว

บ่าย           นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือ                  บนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นราย                    ได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์                    แปรรูปจากเกลือได้ที่นี้ อาทิเช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟัน                    เกลือ เป็นต้น

14.00 น.     นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็กๆ แสน                       สงบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วง                     หน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี รวมทั้งสาย                   หมอกท่ามกลางขุนเขา ที่บอกเลยว่าฟิน..สุด ๆ @บ้านสะปัน 

                 จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์                     ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็น                       แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่                       คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทาง                               ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่า                       ของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715 จุดชม                     วิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสัก                    การะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines )                    พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน                    ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอย                    ภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียว                        เท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อ                      สวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่ง เป็นช่วง เวลาที่ดีที่สุด                    และบนดอยภูคายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง  

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่                              ที่พัก...ฮักปัว โฮเทล ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink                    เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตาม                          อัธยาศัย

 

วันที่สอง     ต้นดิกเดียมวัดปรางค์-วัดภูเก็ต-กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว-ถนนคนเดิน

 เช้า            บริการอาหารเช้า (4)  ณ ร้านอาหารของที่พัก

08.30 น.     คณะทำการ Check Out จากนั้นนำท่านชมวัดปรางค์  สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมคือ ต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ ผิดธรรมชาติ พันธุ์พฤกษาน่าฉงน แค่เห็นเป็นต้นไม้หันหลังให้แดดหันหน้า เข้าวัดก็แปลกเหลือหลายอยู่แล้ว แต่ใครจะเชื่อว่าต้นไม้ ประหลาดต้นนี้เป็นต้นอารมณ์ขัน ใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้ง ที่ถูกคนสัมผัส จนได้รับแต่วตั้งให้เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารชมพูภูคา รีสอร์ท

บ่าย             นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออัน สงบร่มเย็น วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัวเป็น วัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัวภาพ คือจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน ในสมัย นั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามี คุณค่าทางศิลปะ

15.00 น.     นำคณะเดินทางสู่จุด Check In ซิลล์ สุดฮิต ร้านกาแฟ..จิบแฟ - แช่น้ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลาย..ความเหนื่อยล้า..จากการเดินทาง..สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก..ที่พัก โรงแรม ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยาว์ สมควรแก่เวลาน้ำท่านกลับที่พัก ดิเอ็มเพรส  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม     วัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง -กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว-ถนนคนเดิน

 เช้า            บริการอาหารเช้า (6)  ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น.     นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

10.00 น.      จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย           ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

15.00 น.     นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง

17.00 น.     นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง  และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ (8ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก....ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่      ดอยเสมอดาว - ผาชู้ -ผาหัวสิงห์ – โอท็อปเมืองน่าน – เฮือนฮังต่อ

 

เช้า            บริการอาหารเช้า (9)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 05.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

08.00 น.     บริการอาหารเช้า (10)  ณ ห้องอาหารของที่พัก

10.00 น.     คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรม ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   

ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์โอท็อปน่าน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึก ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน สินค้าทั้งของกิน ของใช้ กว่า 1,000 รายการ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งของฝากทางบ้านตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ ร้านเครื่องเงินชมพูคา..

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน (10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ ที่ไปน่านแล้วต้องเช็คอิน ! นั่นก็คือ เฮือนฮังต่อ เค้าเป็นร้านกาแฟสไตล์เรือนไม้ บอกเลยว่าคอกาแฟกห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะเค้าขึ้นชื่อเรื่องกาแฟมาก แต่ละเมล็ดพันธุ์กาแฟดีๆ หลากหลาย มารวมกันที่นี่ คอยต้อนรับคอกาแฟอย่างอบอุ่น บรรยากาศก็ร่มรื่นย์ น่าไปนั่งชิลมากได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน

16.35 น.     เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 159

17.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ..โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กระซิบรักเสมอดาว น่านไง..@สบายกระเป๋า 4 วัน 3 คืน

 Highlight ดอยเสมอดาว-เสาดินนาน้อย-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง”-ชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ (กระซิบรักบรรลือโลก)-นั่งรถชมเมืองน่าน ,วัดศรีพันต้น ,วัดสวนตาล ,โฮงเจ้าฟองคำ -วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ)-วัดพระธาตุเขาน้อย-เดอะวิว กิ่วม่วง-ชม บ่อเกลือสินเธาว์ (การทำเกลือบนภูเขา)-ดอยภูคา , ศาลเจ้าพ่อภูคา , ต้นภูคา-Check In @ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-วัดศรีมงคล (ก๋ง)-แวะ shopping ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน- นมัสการพระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล) จ.แพร่-บ้านทุ่งโฮง -นมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.บาท บาท

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หลังคนขับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลังสุด

1 - 4 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

9 - 12 เมษายน 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

11 - 14 เมษายน 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

12 - 15 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

22 - 25 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

1 - 4 พฤษภาคม 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

          


ID : sodA van 3

 

วันแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพ – น่าน

19.00 น.           คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท.เกษตรนวมินทร์ ทีมงานโซดาคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระการเดินทาง

19.30 น.         คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมาตฐานมุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ                          ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง         ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – เกลือสินเธาว์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน          

                    วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำฯ – นั่งรถรางชมเมืองน่าน

 

 05.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอก                            ได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเล                            หมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

08.00 น.            บริการอาหารเช้า (1)  ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย ปฏิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและ                          ฝนกัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา

11.00 น.            ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็น                                พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวใน                            โลก)

                        นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพ                                เขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮง                          เจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

                        นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระ                            เจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระ                          ธาตุแช่แห้ง ถือว่าเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

17.30 น.            นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้าง                          ในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ                          ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีก                              แห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง  และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัว                            เมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร                              บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

18.00 น.           บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก....

                        ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระ                         ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม  เดอะวิว กิ่วม่วง – บ่อเกลือ – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – ต้นชมพูภูคา - วัดภูเก็ต  

            ร้านกาแฟไทลื้อ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - ถนนคนเดินน่าน

  

                       07:00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของพี่พัก (4)

08:00 น.        นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลัก                        ล้าน

10.30 น.        นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและ                           จำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย       เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวม                       ถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะนำเกลือจากบ่อ  ขึ้นมาต้มทำเกลือใช่ว่าจะกระทำกันได้ง่าย ๆ ชาวบ้านจะต้องทำพิธีเลี้ยงผี                         เมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคำ กันก่อน โดยจะทำทุกปีในวันแรม 8 ค่ำเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัย                     ก่อนเคยทำกันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วันเท่านั้นในอดีตชาวบ้านอำเภอบ่อเกลือจะ ทำ เกลือขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน                       แต่เมื่อปัจจุบันถนนหนทางสะดวกมากขึ้น การเดินทางเข้าเมือง ก็ง่าย ชาวบ้านจึงได้ นำเกลือจากที่นี่ออกไป จำหน่ายยังหมู่บ้านต่าง ๆ                     รวมถึงต่างอำเภอก็มีปัจจุบัน

12.00 น.       บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว (5)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่ง                     กำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทาง                             ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715                       จุดชมวิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา                                 (Brettschneider sines )   พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน  ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมี                     การค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ใน                     รอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่ง เป็นช่วง เวลาที่ดีที่สุด และบนดอยภู                       คายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต                       เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่ง                         ชาติ ดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับ                      ฝูงปลาได้และนำท่าน สัมผัส"ต้นดิกเดียม" ต้นไม้อารมณ์ขัน

                  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มี                    ของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ สำหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา ภายในร้านมี                    เรือนไม้เก่าที่จัดโชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลื้อมาประดับตกแต่งสวยงาม จะมีมุมนั่งจิบกาแฟเป็นกระท่อมมุงด้วยหลังคา                        จากสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนา สามารถเลือกนั่งชิล ๆ บรรยากาศอันเงียบสงบได้ตามอัธยาศัย

                  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุด                    ของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัว                      ผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัด                    ได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็น                    ทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

18.00 น.     อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหาร                    มากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยา ดิเอ็มเพรส                      น่าน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่      แพร่ – พระธาตุช่อแฮ – บ้านทุ่งโฮ้ง – พิษณุโลก – วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร – ซื้อของที่ระลึก –กรุงเทพฯ

เช้า                    บริการอาหารเช้า (6)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.            คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรม ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว        

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่จากนั้นนำท่านไหว้พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มา เที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่   สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อสู่ บ้านทุ่งโฮ้ง  แหล่งช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหม้อฮ่อม ผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่  ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ จนมีคำกล่าวว่า  “ใครมาเมืองแพร่ต้องซื้อ หม้อห้อม” บ้านทุ่งโฮ่ง ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองแพร่ ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด มีร้านขายเสื้อผ้าหม้อฮ่อมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก

                       นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
บ่าย                 จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ จ.พิษณุโลก ให้ท่านนมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน                          ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด                            เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับ                            การสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900 ก่อนเดินทางต่อ

เย็น                อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

23.00 น.         เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

                             หมายเหตุ : ลูกค้ากรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน รถตู้พร้อมทีมงานรับ - ส่ง คณะที่บ้าน

 

 

สี่ดอยงาม @ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

 Highlight เราเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ไว้ในทริปเดียว วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ที่ต้องไป ม่อนแจ่ม จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พบ Sky Walk แบบพื้นบ้าน Check In เฮือนกาแฟ 60 และถนนคนเดินเชียงใหม่ สุดเหมือนที่แสนสวย ฮิโนกิแลนด์ ดินแดนญีปุ่นจำลอง สุดยอดดอกไม้งามเมืองหนาว อันดับ 1 ต้องดอยอ่างขาง หนึ่งเดียวในประเทศไทยสวนอินทผาลัมโกหลัก สุดยิ่งใหญ่สวยงามอลังการ วัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน มูลค่า 2,000 ล้าน สุงสุดในสยาม..ป่าโบราณที่ต้องมา.. สักการะพระธาตุแฝดที่สวยงาม @ อินทนนท์ น้ำตกสวย วชิระธาร น้ำตกสวยที่รถเข้าถึง วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียงใหม่ ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวายพักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน เบลล์วิลล่า ปาย 2 คืน ระดับ 4 ดาว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,990.- บาท

Consortium Trip 04 @

เจาะลึกเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

วันเดินทาง 19 – 21 และ 28 – 30 พ.ย. 2563

เดินทาง วันที่ 5 – 7 / 10 – 12 / 11 - 13 / 19 – 21 / 26 – 28 ธันวาคม 2563

และช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค 63 – 1 ม.ค.64 / 31 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 64 และ 1 ม.ค. – 3 ม.ค. 64


ID : Consortium Trip 04

Highlight เราเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ไว้ในทริปเดียว

วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ที่ต้องไป

ม่อนแจ่ม จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พบ Sky Walk แบบพื้นบ้าน

 • Check In
 • สุดเหมือนที่แสนสวย ฮิโนกิแลนด์ ดินแดนญีปุ่นจำลอง
 • สุดยอดดอกไม้งามเมืองหนาว อันดับ 1 ต้องดอยอ่างขาง
 •  
 • สุดยิ่งใหญ่สวยงามอลังการ วัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน มูลค่า 2,000 ล้าน
 •  
 • @ อินทนนท์
 • น้ำตกสวย วชิระธาร น้ำตกสวยที่รถเข้าถึง
 • วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียงใหม่
 • ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย
 • พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน เบลล์วิลล่า ปาย 2 คืน ระดับ 4 ดาว
 • - มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องมัดจำ 5,000.-บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 5 วัน
 • - กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-722-8880

. Line I D : 0847228880

Line I D : Pukkie1972

Line I D : salesoda

Hotline

084-722-8880     คุณกรณ์

 • 088 – 263-9954

095-924-4376       คุณโอ๋

INBOX : m.me/sodatour2016