Tour สุดฮิป! Trip ทัวร์จอยในประเทศ โดยรถตู้ปรับอากาศ

ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3วัน 2คืน เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี

 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ พัก โรงแรม จังหวัดตาก 1 คืน,แม่สอด 1 คืน เดินทางทุกวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ >>> เส้นทาง>>> ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน - พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก - อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็น ถังไม้โอ๊คที่ออนเซ็น อโรคยาศาล โป่งคำราม - วัดไทยวัฒนาราม-เมืองเมียวดี ไหว้พระสองแผ่นดิน - ตลาดริมเมย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 5,900.- บาท

30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561,8-10 (วันรัฐธรรมนูญ)

14-16,21-23  ธันวาคม 2561

30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)


ID : SO-TAKBS001

-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

-พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก

-อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็น ถังไม้โอ๊คที่ออนเซ็น อโรคยาศาล โป่งคำราม

-วัดไทยวัฒนาราม

-เมืองเมียวดี ไหว้พระสองแผ่นดิน

-ตลาดริมเมย

ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน ทัวร์สุขภาพ... สุขกาย...แช่น้ำแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหว้พระขอพร

 เที่ยวเกาะสอง ชมวัดปีดอร์เอ(เป็นวัดจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง) นมัสการศาสนะสถานพร้อมทั้งวัดมอญและกราบพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ ชมอนุสาวรีย์เพระเจ้าบุเรงนอง นมัสการหลวงพ่อดีบุก ณ วัดบ้านหงาว ชมพระราชวังจำลองรัตนรังสรรค์ แช่น้ำแร่ที่บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พัก โรงแรมทินิดี แอท ระนอง 2 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 8,900.- บาท

29 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2561

7-10, 13-16, 20-23 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 (เทศกาลปีใหม่)


ID : SO-UNNBS001

-เที่ยวเกาะสอง ชมวัดปีดอร์เอ(เป็นวัดจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง)

-นมัสการศาสนะสถานพร้อมทั้งวัดมอญและกราบพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ
-ชมอนุสาวรีย์เพระเจ้าบุเรงนอง

-นมัสการหลวงพ่อดีบุก ณ วัดบ้านหงาว
-ชมพระราชวังจำลองรัตนรังสรรค์

-แช่น้ำแร่ที่บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง

 

ลำปางปลายทางฝัน 4วัน 2คืน - เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา

 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ || พัก โรงแรม จ.ลำปาง 2 คืน -เส้นทาง- -บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน - เก็บใบชาบ้านป่าเหมี้ยง - วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - นั่งรถม้าชมเมือง - วัดพระธาตุลำปางหลวง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 7,555.- บาท

29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561

7-10, 13-16, 20-23 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562  (เทศกาลปีใหม่)


ID : SO-LPTBS001

-บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

-เก็บใบชาบ้านป่าเหมี้ยง

-วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

-นั่งรถม้าชมเมือง

-วัดพระธาตุลำปางหลวง

อุดรธานี-หนองคาย 4วัน2คืน - เยือนถิ่นอีสาน ตามรอยพญานาค

 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พัก โรงแรม จังหวัดอุดรธานี 1 คืน และ จังหวัดหนองคาย 1 คืน -เส้นทาง- คำชะโนด “ดินแดนแห่งนาคา”และความศรัทธาจากนาคี ตลาดผ้านาข่า “ธานีผ้าหมี่ขิด” ชมวิถีชุมชน-วัดป่าภูก้อน-พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว วัดผาตากเสื้อ-ทางเดินกระจก Sky Walk-ชมเกล็ดพญานาคริมโขง สักการะพระใส-ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย อลังการงานสร้างและความศรัทธา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,900.- บาท

29 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2561

7-10, 13-16, 20-23 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 (เทศกาลปีใหม่)


ID : ทัวร์อุดรธานี SO-UTHBS001

- คำชะโนด “ดินแดนแห่งนาคา”และความศรัทธาจากนาคี

- ตลาดผ้านาข่า “ธานีผ้าหมี่ขิด” ชมวิถีชุมชน

-วัดป่าภูก้อน

-พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว

-วัดผาตากเสื้อ

-ทางเดินกระจก Sky Walk

-ชมเกล็ดพญานาคริมโขง

- สักการะพระใส-ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย อลังการงานสร้างและความศรัทธา

เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3วัน2คืน - เย็นสุด สุขที่เลย

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ พัก โรงแรม อ.เชียงคาน 1 คืน ,รีสอร์ท อ.ภูเรือ 1 คืน เดินทางทุกวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ -เส้นทาง- วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน-ถนนคนเดิน ชมวิวภูทอก-แก่งคุดคู้-วัดป่าห้วยลาด-อุทยานภูเรือ-พระพุทธมหาธรรมราชา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,200.- บาท

8-10 (วันรัฐธรรมนูญ) 2561
14-16,21-23  ธันวาคม 2561

30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 (เทศกาลปีใหม่)


ID : SO-LEIBS001

-วัดเนรมิตวิปัสนา

-พระธาตุศรีสองรัก

-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

-เชียงคาน

-ถนนคนเดิน

-ชมวิวภูทอก

-แก่งคุดคู้

-วัดป่าห้วยลาด

-อุทยานภูเรือ

-พระพุทธมหาธรรมราชา

เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-เชียงของ 4วัน 2คืน เหนือสุดแดนสยาม

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ || พัก โรงแรม อ.เชียงของ 1 คืน และ โรงแรม อ. แม่สาย 1 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 7,999.- บาท

7-10, 14-17, 21-24 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 (เทศกาลปีใหม่)


ID : SO-CEIBS002

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ || พัก โรงแรม อ.เชียงของ 1 คืน และ โรงแรม อ. แม่สาย 1 คืน

- ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า

- ดอยผาตั้ง

- ประตูผาบ่อง

- ชิวริมโขงที่เชียงของ

- ไร่แสงอรุณ

- สามเหลี่ยมทองคำ

- แม่สาย

- ชมวิวเมียนมาร์ยามค่ำคืนที่พระธาตุดอยเวา