Tour สุดฮิป! Trip ทัวร์ AEC

มหัศจรรย์...Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ, ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี, ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ช้อปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ, นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม, แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900.- บาท

วันที่ 04-06 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 10-12 มกราคม 2563
วันที่ 24-26 มกราคม 2563
วันที่ 07-09 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563
วันที่ 13-15 มีนาคม 2563
วันที่ 27-29 มีนาคม 2563

 


ID : BT-REP02_FD_

วันแรก

กรุงเทพฯ • พนมเปญ  • อนุสาวรีย์อิสรภาพ •  วัดพนม • คุกตวลสเลง • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล •พระเจดีย์เงิน •  ตลาดชาทะไม           

วันที่สอง

พนมเปญ • เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม • ชมโชว์ระบำอัปสรา 

วันที่สาม

นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวัด • ตลาดซาจ๊ะ • สนามบินเสียมเรียบ • ดอนเมือง            

 

มหัศจรรย์...Cambodia เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, สักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน, ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 9,999.- บาท

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-12 มกราคม 2563

วันที่ 24-26 มกราคม 2563

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 13-15 มีนาคม 2563

วันที่ 27-29 มีนาคม 2563

 


ID : BT-REP01_FD_

วันแรก

กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา 

วันที่สอง

นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต 

วันที่สาม

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ


 

มหัศจรรย์...Laos เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย พักดี 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

 สักการะ วัดพระธาตุหลวง,ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย,เพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ำคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน( Walking Street ),ตระการตากับความงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง,ชม จุดชมวิว สุดยอดถ้ำที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้ทั้งเมือง,ชม สระมรกต ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ได้จากภูเขาหินปูน,นมัสการพระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) ,ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด,ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว,เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple),ชมพระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) ,นมัสการหอพระบางซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง,นมัสการ พระธาตุหมากโม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900.- บาท

วันที่ 05-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 11-13 มกราคม 2563

 


ID : BT-LAOS02_

วันแรก

กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี

วันที่สอง

วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน

วันที่สาม

ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์... Laos หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย พักดี 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

 ชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางที่พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) , ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก , ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว , อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม ,ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง (Ting Cave) , ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง บ้านช่างไห , ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) , เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) , เทียวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม , ชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) , นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900.- บาท

วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

 


ID : BT-LAOS01_

วันแรก

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด

วันที่สอง

ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ

วันที่สาม

วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์... Laos หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน

 ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) , เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด , เยี่ยมชม บ้านช่างฆ้อง ศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง , ล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง , ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง บ้านช่างไห , เยี่ยมชม พระราชวังเก่า , เยี่ยมชม วัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง , ไหว้พระที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , ชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางที่พระธาตุภูษี , ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว , เที่ยวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว , แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900.- บาท

วันที่ 07-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-LAOS001_

วันแรก

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด 

วันที่สอง

บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ

วันที่สาม

ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์...วังเวียง เวียงจันทนื บลูลากูน 3 วัน 2 คืน

เยี่ยมชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต , ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง , สักการะพระธาตุหลวง , ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย,สักการะบูชา พระธาตุหลวง , สนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค , แวะชม ถ้ำนอน ซึ่งคณะจะได้นั่งห่วงยางลอยน้ำเข้าไปภายในถ้ำรวมถึงกิจกกรม Zip Line หรือการโหนสลิงท้าทายความสูง, ชม ถ้ำปูคำ เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังมีกองทัพปูที่มีสีทองคำ,

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900.- บาท

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 11-13 มกราคม 2563

วันที่ 18-20 มกราคม 2563

วันที่ 25-27 มกราคม 2563

วันที่ 01-03 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : BT-LAO03_PG_

วันแรก

กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี 

วันที่สอง

วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์

วันที่สาม

วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์ Myanmar โปรน้องดี บินหรู อยู่5ดาว

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม -ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ -สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน -สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย -นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน -อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด -เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 5 ดาว -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900 บาท

วันที่ 05-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 29-21 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : BT-MMR021_PG

วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันที่สอง

ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)  

วัันที่สาม

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ           

 

พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน บินไทยไลอ้อนแอร์

-ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ -สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน -สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต -ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ -อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

วันที่ 02-04 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 12-14  ธันวาคม 2562
วันที่ 19-21  ธันวาคม 2562
วันที่ 20-22  ธันวาคม 2562
วันที่ 26-28  ธันวาคม 2562
วันที่ 27-29  ธันวาคม 2562

 


ID : BT-MMR04_SL

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้งพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่สาม ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ

 

พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG

-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน -ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ -ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ -ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า -ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ -เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ -เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี ( ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,900 บาท

วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : BT-MMR03_PG

วันแรก

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์

วันที่สอง

 

  พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล

วันที่สาม

ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ