Tour สุดฮิป! Trip

ทัวร์ TOKYO Exciting 4 วัน 2 คืน

วัดอาซากุสะ,วัดพระใหญ่ USHUKUDAIBUSU โอไดบะ,ชินจุกุ,อิออน - ชมกันดั้ม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,987.- บาท

01 – 04 มิ.ย. 2562

02 – 05 มิ.ย. 2562

03 – 06 มิ.ย. 2562

08 – 11 มิ.ย. 2562

09 – 12 มิ.ย. 2562

10 – 13 มิ.ย. 2562

15 – 18 มิ.ย. 2562

16 – 19 มิ.ย. 2562

17 – 20 มิ.ย. 2562

22 – 25 มิ.ย. 2562

23 – 26 มิ.ย. 2562

24 – 27 มิ.ย. 2562

29 – 02 ก.ค. 2562

30 – 03 ก.ค. 2562

01 – 04 ก.ค. 2562

06 – 09 ก.ค. 2562

07 – 10 ก.ค. 2562

08 – 11 ก.ค. 2562

13 – 16 ก.ค. 2562

14 – 17 ก.ค. 2562

15 – 18 ก.ค.  2562

20 – 23 ก.ค. 2562

21 – 24 ก.ค. 2562

22 – 25 ก.ค. 2562

27 – 30 ก.ค. 2562

28 – 31 ก.ค. 2562

29 – 01 ส.ค. 2562

03 – 06 ส.ค. 2562

04 – 07 ส.ค. 2562

05 – 08 ส.ค. 2562

10 – 13 ส.ค. 2562

11 -14 ส.ค. 2562

12 – 15 ส.ค. 2562

17 – 20 ส.ค. 2562

18 – 21 ส.ค. 2562

19 – 22 ส.ค. 2562

24 – 27 ส.ค. 2562

25 – 28 ส.ค. 2562

26 – 29 ส.ค. 2562

31 – 03 ก.ย. 2562


ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ
วันที่สาม JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON TOWN   
วันที่สี่ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

TOKYO YOKOHAMA FUJI สโลว์ ไลฟ์ 5D3N

 ชิม ช้อป ชิล ย่านไชน่าทาวน์แบบฉบับคนญี่ปุ่น ฟินเต็มๆกับน้ำหนักกระเป๋าสูงสุดถึง 46 กิโล !! ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต บินฟลูเซอร์วิสนอนหลับสนิท ลุกนั่งสบาย ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิพิธภัณฑ์ราเมง คนรักราเมงต้องห้ามพลาด สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับกันดั้มยูนิคอร์น ที่โอไดบะ อิสระช้อปปิ้งฟรี 1 วันเต็ม!! ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ ลิ้มรสบุฟเฟ่ขาปู พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,900.- บาท

วันที่ 05 – 09 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 06 – 10 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2562                                                                                         39,900.-

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562

วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2562

วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2562

วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562

วันที่ 29 สิงหาคม - 02 กันยายน 2562

วันที่ 12 – 16 กันยายน 2562

วันที่ 19 – 23 กันยายน 2562

วันที่ 23 – 27 กันยายน 2562


ID :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – เมืองโยโกฮาม่า – โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า –
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชา – เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุตสึ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ - สนามบินนาริตะ –สนามบินสุวรรณภูมิ

 

OSAKA โอซาก้า ซู่ซ่า 5D3N

 ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ สีแดงกว่าหมื่นต้น เพลิดเพลินกับการอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ ถ่ายรูปกับกวางวัดโทไดจิ พร้อมสักการะ หลวงพ่อโตไดบุตสึ เดินชมอ่าวโกเบ ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 22,900.- บาท

วันที่  04 - 08 เมษายน 2562

วันที่  15 - 19 พฤษภาคม 2562

วันที่  22 - 26 พฤษภาคม 2562

วันที่  29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2562

วันที่  05 - 09 มิถุนายน 2562

วันที่  12 - 16 มิถุนายน 2562

วันที่  19 - 23 มิถุนายน 2562

วันที่  26 - 30 มิถุนายน 2562

วันที่  03 - 07 กรกฎาคม 2562

วันที่  10 - 14 กรกฎาคม 2562

วันที่  12 - 16 กรกฎาคม 2562

วันที่  19 - 23 กรกฎาคม 2562

วันที่  26 - 30 กรกฎาคม 2562

วันที่  31 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2562

วันที่  08 - 12 สิงหาคม 2562

วันที่  14 - 18 สิงหาคม 2562       

วันที่  21 - 25 สิงหาคม 2562

วันที่  28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562

วันที่  04 - 08 กันยายน 2562

วันที่  11 - 15 กันยายน 2562

วันที่  18 - 22 กันยายน 2562

วันที่  25 - 29 กันยายน 2562


ID :

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินคันไซ-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต –
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ช้อปปิ้ง โดตงโบริ -
ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้า
หรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
วันที่สี่ ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุตะ) -
โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – OSAKA EXPO CITY –
อิออน มอลล์
วันที่ห้า สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

 

TOKYO แมวกวัก 5D3N

 สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่ง“วัดอาซากุสะ” ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ เพลิดเพลินกับการชงชา ชมความงามของดอกไม้ที่สวนโออิชิ ปาร์ค ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ ย่านชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบูย่า เที่ยวเต็มอิ่มทุกวันไม่มีวันอิสระ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 27,900.- บาท

วันเดินทาง

วันที่  12-16 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  13-17 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  17-21 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  25-29 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  26-30 กรกฎาคม 2562 29,900.-
วันที่  06 - 10 กันยายน 2562 27,900.-
วันที่  13 - 17 กันยายน 2562 27,900.-
วันที่  20 - 24 กันยายน 2562 27,900.-
วันที่  27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562 27,900.-

ID :

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

 
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – พิธีชงชา –สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งฮาราจุกุ –  ช้อปปิ้งชิบูย่า
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทย [TG] // เดินทาง: กันยายน – ธันวาคม 62 // • บินตรงสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) • ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ • เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) • เมนูท้องถิ่นที่ต้องลอง ... ขาหมูเยอรมัน , หอยแมงภู่เบลเยี่ยม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 49,900.- บาท

วันที่   20-27 ก.ย.62  , 27ก.ย.- 4 ต.ค. 62

วันที่   2-9 , 11-18 ต.ค. 62

วันที่   8 -15 , 23-30 พ.ย. 62

วันที่   4 -11 ธ.ค. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – บรูกก์ – เกนท์ – บรัสเซลล์ -อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก
วันที่สาม ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
วันที่สี่ แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ
วันที่ห้า โคโลญ – ช๊อปปิ้งRoermond Outlet – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
วันที่หก อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
วันที่เจ็ด บรัสเซลล์ – สนามบิน
วันที่แปด กรุงเทพ

 

EXPLORE & ENJOY ITALY 8 วัน 5 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทย [TG] // เดินทาง: กันยายน // • นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่น • ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้าที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีชมภูมิทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ • เที่ยวเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ • เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก • ชมหอเอนปิซ่า ณ เมืองปิซ่า • ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 51,900.- บาท

วันที่  9-16 กันยายน 62

วันที่ 16-23 กันยายน 62

วันที่ 23-30 กันยายน 62


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – มิลาน – เบอร์กาโม – เวโรน่า
วันที่สาม เวโรน่า – เวนิส – เมสเตร้
วันที่สี่ เมสเตร้ – ซีร์โมเน่ – ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า – ปิซ่า
วันที่ห้า ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เซียน่า – โรม
วันที่หก โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม
วันที่เจ็ด โรม  – สนามบิน
วันที่แปด กรุงเทพฯ

 

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทย[TG] // เดินทาง: กรกฎาคม – พฤศจิกายน • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ของฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ทั้งล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK “UNESCO WORLD HERITAGE VIEW”

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 59,900.- บาท

วันที่  01-10 ก.ย. 62

วันที่  06-15 ต.ค. 62

วันที่  01-10 พ.ย. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่สาม บูดาเปสต์ –Outlet – บราติสลาวา
วันที่สี่ บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
วันที่ห้า ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
วันที่หก

เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท –

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก
วันที่เจ็ด ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก – ฟุสเซ่น
วันที่แปด ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
วันที่เก้า มิวนิค – กรุงเทพฯ 
วันที่สิบ กรุงเทพฯ

 

Scandinavia 3 Capitals สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK] เดินทาง : มิถุนายน-ตุลาคม 2562 • นำท่านบินสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง • ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) สถานที่รับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) • สัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana • เต็มอิ่มกับบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) • ถ่ายรูปกับเงือกน้อย (Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมืองกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) // ล่องเรือสำราญ DFDS // (ห้องพักแบบ SEA VIEW)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 73,900.- บาท

วันที่ 09-18, 23 ก.ย.-02 ต.ค. 62

วันที่ 30 ก.ย.-09 ต.ค. 62

วันที่ 14-23, 21-30 ต.ค. 62


ID :

วันแรก กรุงเทพ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
วันที่สาม สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
วันที่สี่ ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
วันที่ห้า เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า – อุลวิคอ
วันที่หก

อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – 

ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
วันที่เจ็ด เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS     เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS    
วันที่แปด

โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน –

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
วันที่เก้า ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบิน – ดูไบ  
วันที่สิบ ดูไบ - กรุงเทพฯ