โตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา (กรุ๊ปเหมากัมพูชา), Soda Tour โซดาทัวร์, กรุ๊ปเหมากัมพูชา

โตนเลสาบ คือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ ทั้งพืชพรรณและสิ่งมีชีวิต สถานที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตรเรียกได้ว่าใหญ่กว่ากรุงเทพฯประมาณ 7 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วมีความลึกอยู่ที่ 10 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้นั้นเกิดจากการที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน Lightning ถึงฤดูน้ำหลากก็จะยิ่งทำให้ทะเลสาบขยายตัวกว้างออกถึง 6 เท่า

โตนเลสาบ, กรุ๊ปเหมากัมพูชา

ทะเลสาบแห่งนี้ถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ และมีระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย จึงถูกกำหนดให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลโดย UNESCO ในปี 1997 ทะเลสาบแห่งนี้นั้นเป็นที่อาศัยของปลาอย่างน้อย 149 สายพันธุ์ เบอร์ 11 สายพันธุ์เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงนกกระทุงปากดำ นกกระสาหัวล้าน นกเบงกออีแร้ง นี่ยังไม่รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างจระเข้สยามและงูน้ำจืดจำนวนมาก สำหรับปลาบึกที่อยู่ในแม่น้ำโขงแน่นอนว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้เพราะบางครั้งชาวประมงก็สามารถจับปลาบึกที่น้ำหนักเกือบ 300 กิโลกรัมได้ แน่นอนว่าด้วยความที่เป็นพื้นที่น้ำจืดขนาดใหญ่ ก็คงไม่พ้นการเป็นแหล่งเพาะปลูกของพืชชั้นสูงที่มีกว่า 200 สายพันธุ์

โตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา (กรุ๊ปเหมากัมพูชา), Soda Tour โซดาทัวร์, กรุ๊ปเหมากัมพูชา

สถานที่ตั้งและช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการไปโตนเลสาบ

สถานที่ตั้งของทะเลสาบแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่ครอบคลุม 5 จังหวัดของกัมพูชา อันได้แก่ ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ

ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการไปเที่ยวชม ที่นี่ มั่นใจว่า ช่วงฤดูฝนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดี เพราะน้ำภายในทะเลสาบจะมีจำนวนที่เยอะ และจะทำให้ได้เห็นน้ำที่เต็มปริ่มทะเลสาบ ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก

แชร์โฟสนี้