โซดาทัวร์, Soda Tour

รับจัดกิจกรรมWalkRally บริษัทฯ รับจัดกิจกรรมวอคแรลลี ซึ่งเป็นการเดินชุมนุมแข่งขันกัน เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานหลาย ๆ กิจกรรมเข้าด้วยกัน และเน้นการประยุกต์นำไปใช้ในการทำงาน เพราะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ตรง โดยมีการเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งฐานกิจกรรมในแต่ละฐานจะมีกฎ กติกา และเวลากำหนดไว้อย่างชัดเจน และฐานเกมแต่ละฐานจะสื่อสารถึงการเรียนรู้ว่าได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมที่เล่นไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน

ทางทีมงาน SodA ได้พยายามสร้างสรรค์เกมในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครไว้มากมายกว่า 100 เกม โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบเกมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของท่านเอง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเกมที่ท่านเล่นจะไม่ซ้ำกับปีก่อนนี้เเน่นอน

🏆 วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรม

คือ เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขการอยู่ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่วนวัตถุประสงค์อื่น ๆ มีหลายประการ ดังนี้

 • ฝึกเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์
 • การสร้างทีมงาน-การทำงานเป็นทีม
 • ความสนุกสนาน การแข่งขัน และนันทนาการ
 • คิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
 • การวางแผนจัดลำดับงาน
 • ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 • ความอุทิศตัว อดทน และเสียสละ
 • เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองและผู้อื่น
 • เสริมสร้างสุขภาพ ผ่อนคลายความตึงเครียด
 • การสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม และการระดมสมอง

🏆 ลักษณะของกิจกรรม

 • เป็นกิจกรรมที่แต่ละทีมจะต้องทำคะแนนให้ดีที่สุด ตัวแปรสำคัญ คือ เวลาและผลงานที่ออกมา
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมกันทำในทีมของตัวเอง ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นตัวกำหนด
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งความสามารถ ไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขและสร้างสรรค์
 • เป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง
 • ในแต่ละกิจกรรมบางครั้งต้องส่งตัวแทนของทีมเข้าแข่งขัน แล้วแต่กติกาของเกมนั้น ๆ
 • เป็นกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความรวดเร็วและการตัดสินใจ
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องระดมความคิด สติ ปัญญา และทักษะต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาในดีที่สุด
 • เป็นกิจกรรมที่สามารถชี้ชัดถึงสมรรถภาพ ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านกำลังกาย พลังใจ แนวทางแห่งการคิด และการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
 • เป็นกิจกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม ต้องมีทั้งความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ได้สาระ ได้ความสุข โดยเฉพาะมิตรภาพ

ดูกิจกรรมอื่นได้ที่ รับจัดกิจกรรม ที่ใช้ควบคู่กับการเดินทางท่องเที่ยว

🏆 Walk Rally ฐานพิชิตไข่มังกร

รับจัดกิจกรรมWalkRally

เป็นฐานที่อาศัยความสามัคคี และจะได้ความชุ่มช่ำเป็นอย่างมาก วิธีการเล่นก็ง่ายแสนง่าย ทุกคนในทีมต้องเติมน้ำให้เต็มท่อ เพื่อหยิบเอาลูกปิงปองหรือลูกบอลที่จะลอยน้ำขึ้นมา แต่ท่อนั้นจะถูกเจาะรูจนทั่ว ทำให้ระหว่างที่เราเติมน้ำ น้ำก็จะไหลออก จึงต้องมีทั้งคนที่อุดรูรั่ว และคนที่วิ่งไปตักน้ำมาเติมให้เต็ม ทีมไหนที่ไข่มังกรลอยขึ้นมาแล้วหยิบได้ก็ถือว่าสำเร็จ

🏆 Walk Rally ฐานสะพานเชือก

Walk Rally

เป็นฐานที่อาศัยความทรงตัวและความเชื่อใจเพื่อนในทีม เพราะฐานนี้คือการที่ผู้เล่น 1 คน จะขึ้นไปเดินไต่อยู่บนเชือกเส้นเดียวโดยที่รอบเอวจะมีเชือกมัดและโยงไปที่เพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยกันประคองไม่ให้ผู้เล่นที่เดินอยู่บนเชือกตกนั่นเอง และทุกคนในทีมจะต้องผลัดกันมาเดินข้ามไปอีกฝั่งบนเชือกจนครบทุกคน

🏆 ฐานกำแพงไฟฟ้า

Walk Rally

เป็นฐานที่ต้องใช้พละกำลังและความระวัดระวัง ฐานนี้จะจำลองขึ้นมาว่ามีกำแพงที่ไม่สามารถโดนได้ แต่จะมีเพียงวงกลมที่ให้ทุกคนรอดไปเท่านั้น โดยที่ทุกคนจะต้องอุ้มเพื่อนเพื่อส่งไปยังอีกด้านของกำแพงโดยผ่านรูนั้น โดยที่ห้ามโดนกำแพงเด็ดขาด

🏆 ฐานกู้ระเบิด

โซดาทัวร์, Soda Tour

เป็นฐานที่ทุกคนจะต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนในทีมจะต้องนำเชือกผูกไว้ที่เอว โดยที่ปลายของเชือกนั้นจะมัดติดกันเป็นบ่วง เพื่อที่จะสามารถนำไปสวมขวดได้ โดยเราต้องทำการเคลื่อนย้ายขวดโดยที่ขวดนั้นห้ามตก

🏆 ฐานเอามันเข้า

โซดาทัวร์, Soda Tour

ป็นฐานที่ทุกคนจะต้องช่วยกันนำหนังยางไปครอบที่ปากขวดให้ได้มากที่สุด โดยที่ทุกคนจะต้องเลือกอุปกรณ์ได้เพียงแค่ทีมละ 1 อย่าง เช่น ทีมนี้เลือกตะเกียบ อีกทีมเลือกท่อ เป็นต้น โดนที่ตัวขวดนั้นจะวางอยู่ตรงกลางของวงกลม ซึ่งทุกคนห้ามล้ำเส้นเด็ดขาด ทีมไหนที่สามารถนำหนังยางไปครอบได้มากที่สุดก็ชนะไป

🏆 ฐานไอ้บอด ไอ้ใบ้

Walk Rally

เป็นฐานที่อาศัยการสื่อสาร แต่ไม่ใช่ด้วยเสียงและการมองเห็น ทุกคนในทีมจะต้องปิดตา ยกเว้นคนที่อยู่คนสุดท้ายของทีมที่ไม่ต้องปิดตา แต่ก็ไม่สามารถพูดได้ คนสุดท้ายที่มองเห็นทางจะต้องนำเพื่อนทุกคนและตัวเองที่หนีบท่ออยู่ที่หว่างขาไปยังจุดหมายปลายทาง

🏆 ฐานขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า

Walk Rally

ฐานขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า เป็นฐานที่ต้องฟังคำสั่งให้ดี โดยแบ่งผู้เล่นคนที่จะเป็นคนหาสมบัติและผู้เล่นที่จะเป็นคนบอกจุดที่อยู่ของสมบัติ ผู้ที่หาสมบัติจะต้องปิดตาและฟังเสียงของเพื่อนที่จะบอกว่าสมบัติอยู่ที่ไหน ทีมไหนที่สามารถช่วยกันหาสมบัติได้เยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

🏆 ฐานลูกโป่งทรงตัว

Walk Rally

ฐานลูกโป่งทรงตัว เป็นฐานที่ทุกคนในทีมต้องช่วยกันเป่าลูกโป่ง และหาคนที่ตัวเบาที่สุดในทีม เพราะว่าต้องให้คนที่เป็นตัวแทนนอนทับบนลูกโป่งโดยที่ลูกโป่งห้ามแตก แล้วค่อย ๆ ดึงลูกโป่งออก ทีมไหนที่สามารถทรงตัวบนลูกโป่งโดยใช้ลูกโป่งน้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

🏆 ฐานมันฮากลิ้ง

Walk Rally

ฐานฮามันกลิ้ง เป็นฐานที่จะต้องทำแขนเป็นเก้าอี้ เพื่อให้เพื่อนนั่ง จากนั้นวิ่งไปอ้อมหลัก ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนคนไปได้เรื่อย ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทีมไหนที่วิ่งทำรอบได้มากกว่ากันก็จะเป็นฝ่ายชนะไป

🏆 ฐานส้มตำ

Walk Rally

ฐานส้มตำ เป็นฐานที่ทุกคนในทีมจะต้องช่วยกันตำส้มตำตามคำสั่งของผู้คุมฐาน โดยที่จะมีอุปกรณ์ที่ กำหนดให้ และมีโจทย์ให้แต่ละทีมทำ เช่น ตำยังไงก็ได้ให้อีกทีมกินได้น้อยที่สุด เป็นต้น

📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางด้านล่าง

Line: ไลน์คุณเจ (คุณเจ)

Line: ไลน์คุณมิงค์ (คุณมิงค์)

Tel: 063-393-4600 (คุณเจ)

Tel: 062-763-4440 (คุณมิงค์)

Tel: 02-121-7282

INBOX: m.me/sodatour2016.

เหตุผลดี ๆ ของการใช้บริการบริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 

 1. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เปิดทำการมามากกว่า 20 ปี มีทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญทุกเส้นทางทั่วโลก มีมัคคุเทศก์ที่พร้อมให้บริการตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
 2. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างน่าสน โดดเด่น และแตกต่าง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง (รส รูป กลิ่น เสียง) และรวดเร็วภายใน 3 วัน
 3. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทาง ที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วบอกต่อและกลับมาใช้บริการ กว่า 100  กรุ๊ปต่อปี
 5. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการอบรมทีมงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานบริการ มีใจรักพร้อมปลูกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารก็มีธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบท่องเที่ยว คุณภาพต้องเหมาะสมกับราคา
 6. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่ท่านกำหนดเองได้
 7. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัยในองค์กร จากวิกฤติหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะ โควิด 19 เราเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนได้รับผลตอบรับที่พึงพอใจ 100 %
 8. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการจัดนำเที่ยวที่เน้นปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการของสาธารณสุข หรือ New Normal โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน
 9. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
 10. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันโลก มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านทาง Social Media อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 11. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมเรียนรู้จาก Feedback ของลูกค้า และนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 12. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ใด้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่จะทำให้ท่านสะดวกสบาย และประทับใจ พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

โซดาทัวร์, Soda Tour

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ให้บริการจัดนำเที่ยว ตามเส้นทางในประเทศทุกเส้นทาง ตามวัน เวลา และงบประมาณที่ท่านกำหนด การันตี ออกแบบโปรแกรมได้โดนใจ ได้โปรแกรมภายใน 3 วัน ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ผ่านการทำกรุ๊ปขนาดตั้งแต่ 2 – 1,200 คน มามากกว่า 3,000 กรุ๊ป ควบคุมและดูแลการบริการโดยอาจารย์โซดา อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน พร้อมทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการท่าน

เกี่ยวกับประวัติและผลงาน

Soda management Co. Ltd   เริ่มก่อร่างขึ้น     โดยแนวคิดกลุ่มบุคคล   ที่ผ่านงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว   อาทิเช่น  งานมัคคุเทศก์ งานโรงแรม งานวิทยากร นิตยสารท่องเที่ยว และอาจารย์มหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของ นายจิตกร  วิจารณรงค์ (อ.โซดา)  ด้วยความที่เป็นคนรักและชอบงานด้าน Entertainment งานด้านบริการ ชอบความสวยงามของธรรมชาติและการเดินทาง  ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับงานด้าน Event ต่างๆ จึงเกิดการรวมตัวกัน  ของทีมงานและผู้ที่อยู่ในวงการดังกล่าวและที่มีทัศนคติอย่างเดียวกัน คือการมอบ ประสบการณ์ที่ดีๆ  และการให้บริการอย่างมืออาชีพโดยอาศัยประสบการณ์ของแต่ละคน

รับจัดกิจกรรมWalkRally สอบถามโปรโมชั่น 2565

TEL 02-121-7282
LINE @sodatour
WEBSITE https://sodatour.com

 

แชร์โฟสนี้