วัดพระธาตุดอยสุเทพ
แลนด์มาร์คเชียงใหม่ ไหว้พระเถอะเจ้า วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (Wat Phrathat Doi Suthep)

เที่ยวเชียงใหม่ทั้งที ถ้าหากใครไม่ได้แวะขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นวัดที่เป็นที่สักการะบูชาของชาวไทยทั้งประเทศ อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะแม หรือปีแพะ พระเจดีย์ที่สูงเด่นสง่าเปล่งประกายสีทอง ด้านในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน และเชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ นอกจากความสวยงามในยามกลางวันแล้ว ยามเย็น และยามค่ำคืนก็สวยงามไม่แพ้กัน

การสักการะ

การสักการะพระธาตุควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งให้อานิสงส์ที่ต่างกัน

ทิศเหนือ – ขอให้มีปัญญาดุจพระจัทร์เพ็ญ

ทิศใต้ – ขอให้ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้บวชในบวรพุทธศาสนา

ทิศตะวันออก – ขอให้ได้ขึ้นสวรรค์

ทิศตะวันตก – เป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ

 

ขึ้นไปสักการะสามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง

  1. เดินขึ้นบันไดนาคเจ็ดเศียร มีขั้นบันไดทั้งหมด 306 ขั้น ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง
  2. ขึ้นด้วยรถรางไฟฟ้า สำหรับคนที่ไม่สะดวกก็มีบริการเช่นกัน ราคาขึ้น-ลง คนละ 20 บาท (สำหรับคนไทย) และ 50 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 00-18.00 น.
พระธาตุดอยสุเทพ
การสักการะพระธาตุควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งให้อานิสงส์ที่ต่างกัน

 

การเดินทางขึ้นมายังวัดพระธาตุดอยสุเทพ

  1. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
  2. รถสองแถว หรือ รถแดง แชร์รถกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ ราคาประมาณ 80 – 100 บาท/ท่าน
  3. รถสองแถว หรือ รถแดง แบบเหมา ราคาประมาณ 600 บาท / คัน
แชร์โฟสนี้