ทัวร์เวียดนาม
009-1321
 • VietJet Air
 • ก.ค.65 - ต.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 14,888 บาท
ทัวร์ลาว
024-1316
 • Thai Smile Airways (WE)
 • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 12,888 บาท
ทัวร์สิงคโปร์
013-1089
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 13,999 บาท
ทัวร์ตุรกี
012-1088
 • ก.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 35,999 บาท
ทัวร์เกาหลี
009-0983
 • พ.ค.65 - ต.ค.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 16,888 บาท
009-0975
009-0975
009-0974
009-0974
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.65 - ก.พ.66
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 29,888 บาท
โซดาทัวร์, Soda Tour
009-0897
 • มิ.ย. - ก.ย. 65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 25,888 บาท