• ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้
  • เมืองคาซเบกี – เมืองบอร์โจมิ – พระราชวังสีฟ้า (ฟิรูซา) – สวนน้ำแร่ธรรมชาติ
  • เมืองบอร์โจมิ – ไร่ไวน์ Chateau Mukhrani ชิมไวน์ 3 ชนิด  – เมืองมิสเคต้า
  • วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ทบิลิซี่ – มื้อค่ำ เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง
  • เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – ป้อมปราการนาริคาล่า
  • พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – ย่านเมืองเก่า
  • โรงอาบน้ำแร่โบราณ (ภายนอก) – อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเว
รหัส 016-3491
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - พ.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
99,990 บาท
แผนการเดินทาง
เงื่อนไข
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ