• ไหว้พระขอพร ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดน้ำใส
  • ชมความสวยงามเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน
รหัส 008-3450
วันที่เดินทาง
เม.ย.66 - ก.ย.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
33,999 บาท
แผนการเดินทาง
เงื่อนไข
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks