• ชมสวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซค์พาร์ค / ตลาดปลานากามินาโตะ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟุคุชิม่า
 • ฟุคุชิม่า / ชมซากุระที่สวนฮานามิยามะ / มิยางิ / ชมซากุระริมแม่น้ำชิโรอิชิ /ชมซากุระที่ปราสาทฟุนะโอกะ
 • เซนได / ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET SENDAI / ไอสุวากามัสซึ / ปราสาทซึรุกะ/ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิ
 • ผาหิน TONO HETSURI / เมืองนิกโก้ / ศาลเจ้าโทโชคุ / โทชิกิ / ชมดอกไม้สวนอาชิคางะ
 • ช้อปปิ้ง 2 เมือง – เซนได โตเกียว / ออนเซน  2 คืน
รหัส 066-3153
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ

05.00 น.   นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาเตอร์ P สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ จุดนัดพบ ป้ายบริษัททัวร์ เจ้าหน้าที่บริการช่วยโหลดสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง

08.05 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ด้วยเที่ยวบิน JL 708 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

** การจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางทัวร์ไม่สามารถจัดที่นั่งได้ **
** บริการท่านด้วยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสัมภาระท่านละ 2 ชิ้น ชิ้นละ 23 กิโล **

16.20 น.   ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย

ค่ำ   รับประทาน อาหารเย็น ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น

เข้าพัก ณ โรงแรม NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ชมสวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซค์พาร์ค – ตลาดปลานากามินาโตะ - เมืองอิวากิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟุคุชิม่า – แช่ออนเซน

เช้า   รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สวนฮิตาชิซีไซค์ พาร์ค เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้าง 1,187.5 ไร่ ที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานให้นักเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี ช่วงฤดูใบไม้ผลินำท่านชม ดอกแดฟโฟดิล (หรือนาร์ซิสซัส) และดอกทิวลิป 170 ชนิด แต่ถ้าไปก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน ที่นี่จะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบ และทุ่งดอกนีโมฟิลล่า (หรือเบบี้ บลูอายส์) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

ตลาดปลานากามินาโตะ เป็นตลาดปลาชื่อดังและใหญ่ที่สุดของจังหวัดอิบารากิซึ่งอยู่ติดริมทะเล ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเมนูอาหารทะเลหลากหลายสดใหม่ที่ขึ้นจากท่าเรือในราคาย่อมเยาว์

กลางวัน   รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานากามินาโตะ (cash back)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟุกุชิมะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ รู้จักกับต้นกำเนิดของปลาแต่ละชนิด และชมระบบนิเวศในน่านน้ำและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของปลาแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งภายในมีแท็งก์น้ำขนาดใหญ่ที่แบ่งกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็น นอกจากนี้ยังมีปลาหายาก และแมวน้ำลวดลายแปลกใหม่ให้ได้ชมกันด้วย

ค่ำ   รับประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม / แช่ออนเซนผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เข้าพัก ณ โรงแรม IWAKI ONSEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เมืองฟุคุชิม่า – ชมซากุระที่สวนฮานามิยามะ – เมืองมิยางิ ชมซากุระริมแม่น้ำชิโรอิชิ – ชมซากุระที่ปราสาทฟุนะโอกะ – เมืองเซนได ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET SENDAI - ช้อปปิ้ง ณ อิจิบังโจ

เช้า   รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ภูเขาฮานามิยะมะ มีความหมายตรงตัวว่า ภูเขาสำหรับชมดอกไม้ เปิดเป็นสวนสาธารณะเมื่อปี ค.ศ. 1959 อีกหนึ่งสถานที่ชมความสวยงามของดอกซากุระที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนภูมิภาคโทโฮคุ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิภาพของทิวทัศน์อันสวยงามของต้นซากุระที่พร้อมใจกันออกดอกสีชมพูทั่วทั้งภูเขาตัดสลับกับสีเหลืองของทุ่งดอกเรปซีด มีเบื้องหลังเป็นวิวของภูเขาอะซุมะ ช่างสวยงามน่าประทับใจจนทำให้สถานที่แห่งนี้ติดอันดับจุดชมดอกซากุระที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เวลาที่เหมาะสมราวกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละ

กลางวัน   รับประทาน อาหารเช้า ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น

ชมซากุระแม่น้ำชิโรอิชิ เส้นทางริมแม่น้ำมีความยาว 8 กิโลเมตร ตลอดทางมีต้นซากุระเกือบ 1,200 ต้น จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นคือ Hitome Senbonzakura ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างสถานีรถไฟ ฟุนากาโอกะและโอกาวาระในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง จะสามารถมองเห็นต้นซากุระ 1,000 ต้นและภูเขาซะโอได้ในระยะไกล

ชมซากุระสวนซากปราสาทฟุนะโอกะ เป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของปราสาท แต่ได้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามปี ค.ศ. 1671 ต่อมาจึงได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นสวนที่ปลูกต้นซากุระกว่า 1,000 ต้นและดอกไม้อื่นๆ กิจกรรมที่ได้รับความนิยมในช่วงซากุระบานคือ การนั่งรถรางสโลปคาร์ (Slope car) ลอดผ่านอุโมงค์ซากุระระยะทางราว 300 เมตร **การบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี**

MITSUI OUTLET PARK SENDAI PORT เอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเซนได และเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมารวมถึงร้านขายสินค้าแบรนด์ดังทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ง หรือจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชิงช้าสวรรค์ยักษ์ได้ตามอัธยาศัย

ช้อปปิ้ง ณ อิจิบังโจ แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า อาทิเช่น S-Pal, Ebeans, Loft, Parco, AER, Sakurano, Fujisaki, etc. ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ   เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เข้าพัก ณ โรงแรม METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เมืองไอสุวากามัสซึ – ปราสาทซึรุกะ – หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิ ชมผาหิน TONO HETSURI – แช่ออนเซน

เช้า   รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ปราสาทซึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน 5 ชั้น ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 หลังนี้ ยังเต็มไปด้วยมนต์ขลังและข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ในตัวปราสาท แม้ตัวปราสาทแต่เดิมจะถูกทำลายโดยรัฐบาลสมัยเมจิในปีค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบดั้งเดิม

กลางวัน   รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น

หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ เป็นเมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิไคโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ในช่วงสมัยเอโดะ ปัจจุบันนี้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมท้องถิ่นแนะนำให้ได้ลองชิมบะหมี่โซบะต้นหอม และปลาเทร้าต์ย่าง ให้ท่านได้เดินชมเมืองตามอัธยาศัย

TONO HETSURI โทโน เฮทสึริ เป็นหุบเขาที่อยู่ติดกับแม่น้ำโอะกะวะ ได้รับการจัดให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติที่มีความสำคัญในภาษาพูดท้องถิ่นคำว่า เฮทสึริ หมายถึง “หน้าผา” หินนี้ก่อตัวโดยการกัดเซาะและกลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของชื่อ โทโน เฮทสึริ การเกิดขึ้นของหินนี้ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ล้านปี

ค่ำ   รับประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม / แช่ออนเซนผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เข้าพัก ณ โรงแรม HOTEL KINUGAWA PLAZA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชคุ – เมืองโทชิกิ – ชมดอกไม้สวนอาชิคางะ เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโตกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตาทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา ภายในบริเวณของศาลเจ้าที่หรูหราแห่งนี้ประกอบด้วยอาคารมากกว่า 12 หลัง ตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่งดงาม อาคารต่างๆ ได้รับการตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลักที่สวยงามและขึ้นชื่อ อาทิเช่น รูปสลักไม้ลิงปิดหู ปิดตาม ปิดปาก, แมวนอน, หรือรูปสลักช้างที่ ศาลเจ้าแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่งดงามและอลังการณ์จนได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย

กลางวัน   รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น

ASHIKAGA FLOWER PARK ชมดอกฟูจิ ณ สวนอะชิกางะ หนึ่งในสวนดอกวิสทีเรียที่สวยงามและอลังการที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 60 ไร่ ที่จัดแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ อุโมงค์ต้นวิสทีเรียยาวเกือบ 100 เมตร ต้นวิสทีเรียขนาดใหญ่ยักษ์ อายุกว่า 140 ปี หมายเหตุ การชมธรรมชาติ ความงามของธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และสภาพอากาศทางธรรมชาติที่อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

ถนนชินจูกุ ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกกล้องถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO, SEIKO ณ ร้าน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA, เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ MUJI, กระเป๋า หรือ รองเท้าแฟชั่น, เครื่องสำอางค์ชื่อดังของญี่ปุ่น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ร้าน 100 เยนอย่างจุใจ

ค่ำ   เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เข้าพัก ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า   รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านพักผ่อนช่วงเช้า อิสระช็อปปิ้งใกล้ๆกับย่านที่พักอาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิดและขนมขึ้นชื่อต่างๆ อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ที่ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

กลางวัน   เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

18.05 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน JL 707 เจแปนแอร์ไลน์

23.00 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามสายการบินที่ระบุ ไป-กลับพร้อมคณะ รวมภาษีน้ำมันและสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าตามที่สายการบินกำหนด กรณีเกินลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ค่าบริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง    
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่รายการระบุ
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 – 3 ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ค่าบริการซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัว ที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปเพื่อเป็นสินน้ำใจให้กับไกด์และ คนขับรถท่านละ 2,000 เยน

การชำระเงิน

 • บริษัทรับมัดจำ 30,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

*** ทางบริษัทรับการยกเลิกผ่านการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ***

มากกว่า 46 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
ตั้งแต่ 45-30 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท
ตั้งแต่ 29-15 วันก่อนการเดินทาง คิดค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
ตั้งแต่ 14-0 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์ทั้งหมด