• อิสตันบูล – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม –คูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี              
 • ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ – ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – คัปปาโดเกีย
 • ระบำBELLY DANCE – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
 • หุบเขาอุซิซาร์ – ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – อิสตันบูล
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – พระราชวังโดลมาบาห์เช – บันไดหลากสี  BALAT
 • กระเช้าสู่เขา PIERRELOTI – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย                                                                                
ทัวร์ตุรกี
รหัส 012-1088
วันที่เดินทาง
ก.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
35,999 บาท
แผนการเดินทาง
เงื่อนไข
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Airways (TG)
 • มิ.ย.65 - ส.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 169,000 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 128,000 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ก.ค.65 - ต.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 16,999 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 10 วัน 8 คืน
เริ่มต้น 139,000 บาท