• สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 พระธาตุท่าอุเทน
 • ถ้ำนาคี บึงโขงหลง ศาลปู่อือลือ เกาะดอนโพธิ์
 • เกาะดอนแก้ว ถ้ำนาคา ลานพญานาคราช
 • พระธาตุนคร พระธาตุพนม พระธาตุเรณู
ทัวร์ถ้ำนาคา
รหัส 024-0993
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - นครพนม – สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 - พระธาตุท่าอุเทน - ถ้ำนาคีนาคราช 9 เศียร

06.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่ Consortium..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง (แจกหน้ากากและเจลล้างมือ)

08.00 น. : เหินฟ้าสู่ สนามบินนครพนม โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD380 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)

09.10 น. : เดินทางถึง สนามบินนครพนม หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี นำท่านผ่านชมความงดงามของ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศลาว (คำม่วน) พื้นที่ฝั่งไทยที่บ้านห้อม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมฝั่งลาวอยู่ที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เป็นสะพานที่มีความ สวยงาม มากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง ตั้งอยู่ริมฝั่ง

นำท่านออกเดินทางไปไหว้ พระธาตุท่าอุเทน เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมจำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็ก มีความสูงจากพื้นดิน 33 วา ฐานกว้างด้านละ 6 วา 3 ศอก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองเมียนมาร์ และเป็น พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุองค์นี้ จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นในยามรุ่งอรุณ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (1)

บ่าย : นำท่านเปิดเส้นทาง “ถ้ำนาคี นาคราช 9 เศียร” แหล่งเที่ยวเชิงธรรมชาติสุดอัน..ซีน ความอัศจรรย์ของหินภูเขา ที่มีรูปร่างคล้ายเกล็ดงู ถ้ำนาคี อยู่ทางฝั่ง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ซึ่งเป็นเขาลูกเดียวกันกับถ้ำนาคา  ทั้งสองถ้ำอยู่คนละฝั่งของอุทยานแห่งชาติภูลังกา  ถ้ำนาคี  มีความตำนานเรื่องเล่าความเชื่อของถ้ำแห่งนี้ คือ พญานาค หรือ งูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน เพราะมีรูปร่างลักษณะเป็นงูยักษ์มีเกล็ดหินสวยงามลงตัว คดเคี้ยวไปตามหุบเขา และบางจุดยังมีลักษณะคล้ายหัวงูยักษ์ กลายเป็นที่สนใจของท่องเที่ยว เส้นทางไม่ไกล เดินเท้าจาก ประมาณ เกือบ 2 กิโลเมตร เท่านั้น แต่เป็นเส้นทางผจญภัยเดินเลียบเลาะไปตามป่าเขา และปีนบันไดลิง ประมาณ 200 เมตร ก่อนขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาถ้ำ

เย็น : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (2)

จากนั้นนำทุกท่านเข้าพักที่ เฮือนเคียงบึงรีสอร์ท / DD Grand Hotel หรือระดับเทียบเท่า (บึงโขงหลง/เซกา)

วันที่ 2
บึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือ - เกาะดอนโพธิ์/ เกาะดอนแก้ว - ถ้ำนาคา นครนาคราช - นครพนม

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) 

08.00 น. : นำท่านมาเปิดตำนาน ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาป แห่งบึงโขงหลง ตามตำนานเชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผู้ครองนคร เรื่องราวคือพระอือลือถูกพระยานาคราชจับตัวไว้ พร้อมกับสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงชั่วนิรันดร์ จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้ จึงจะล้างคำสาปของพระยานาคราชได้ ซึ่งชาวบ้านมักจะบนบานศาลกล่าวหรือขอพรจากท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งที่ออกไปหาปลาในบึง และเรื่องหน้าที่การงานเพื่อให้สมปรารถนา และนำท่านสู่ เกาะดอนโพธิ์ สักการะองค์ปู่อือลือที่ท่านให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา หากมีเวลานำท่านสักการะขอพรแก้วสารพัดนึกบน เกาะดอนแก้ว 1 ใน 3 เกาะตามตำนานองค์ปู่อือลือนาคราชที่หลงเหลือไว้

กลางวัน : บริการอาหารเที่ยงแบบปิคนิก (4)

จากนั้นนำท่านขึ้นชมความมหัศจรรย์ชวนพิศวงของ ถ้ำนาคา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และอยู่ใกล้กับวัดถ้ำชัยมงคล การขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้น ใช้เวลาเดินราว 1-1.30 ชั่วโมง เหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่า “ถ้ำนาค” หรือ “ถ้ำพญานาค” เนื่องจากมีลักษณะของหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญ ๆ ทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) ด้วยเหตุนี้จึงมีตำนานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้ำแห่งนี้ว่า ถ้ำนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน โดย “อือลือราชา” หรือ “ปู่อือลือ” เทพบนสรวงสวรรค์ ที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคปกครองเมืองบาดาล (เชื่อกันว่าคือบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ) ที่มีทั้งพญานาคและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกัน ได้สาปบริวารพญานาคของตนให้กลายเป็นหินที่ถ้ำแห่งนี้เนื่องจากทำผิดจารีต เพราะไปมีสัมพันธ์สวาทกับมนุษย์ ซึ่งก็คือถ้ำนาคา หรือ ถ้ำพญานาค ที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา แห่งนี้

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ Fortune River Hotel/ Windsor Hotel หรือ

วันที่ 3
นครพนม – ลานพญานาคราช - วัดพระธาตุนคร – วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - ร้านขายของฝาก - พระธาตุเรณูนคร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

นำท่านสักการะพญานาคราช  ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม เพื่อสักการะพญาศรีสัตตนาคราช ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งไทย ถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลจังหวัดนครพนม และนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุนคร หรือ วัดมหาธาตุ อ.เมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุ เอาไว้ในองค์พระธาตุ ปกปักรักษาและเชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ ส่งผลให้มีบุญวาสนาเจ้าคนนายคน

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (7) **แหนมเนืองนครพนม**

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ไหว้พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันอาทิตย์ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของมีค่าอีกมากมาย ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ”เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว  วัดพระธาตุพนมเป็นวัดวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ถึงคราวพระราชพิธีราชาภิเษกทุกรัชกาลมา จะต้องนำน้ำจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไปร่วมพิธีด้วยเพื่อประกอบพิธีมุรธาภิเษก และเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือ ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีเดิม จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานต้นไม้ ทอง เงิน น้ำอบและผ้าคลุมส่งไปนมัสการพระธาตุพนมทุกปี และเมื่อถึงเทศกาลเข้าปุริมพรรษา ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาทุกปีมา

จากนั้นนำท่านแวะ ร้านขายของฝากของที่ระลึก เมืองนครพนม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปสักการะ พระธาตุเรณูนคร ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดพระธาตุเรณู ณ บ้านเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเล็กกว่า  สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็น โพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันจันทร์ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์ นอกจากนี้ภาย ในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคู่บ้านของอำเภอเรณูนคร มีพุทธ ลักษณะสวยงามมาก

เมื่อสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางมุ่งสู่ สนามบินนครพนม

16.45 น. : บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพโดยสายการบิน NokAir เที่ยวบินที่ DD 387 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 20 นาที)

17.55 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

***** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ *****

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.

– ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง

– ค่าที่พักที่ระบุในรายการ 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)

– ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

– ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ

– ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ

– ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

– ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม  500 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท (เฉพาะจอยทัวร์)

เงื่อนไขการจอง

– มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

จอยทัวร์กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ         โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
ช่วงเดินทาง
03/06/2022 05/06/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
10,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
เดินทาง 03/06/2022 05/06/2022
*** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
*** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/06/2022 12/06/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  10,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
  เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
  *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
  *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17/06/2022 19/06/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
   เดินทาง 17/06/2022 19/06/2022
   *** ราคา 6-7 ท่าน 10,999 ***
   *** ราคา 4–5 ท่าน 11,999 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24/06/2022 26/06/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    10,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
    เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
    *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
    *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     01/07/2022 03/07/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     10,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
     เดินทาง 01/07/2022 03/07/2022
     *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
     *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      08/07/2022 10/07/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      10,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
      เดินทาง 08/07/2022 10/07/2022
      *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
      *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       15/07/2022 17/07/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       10,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
       เดินทาง 15/07/2022 17/07/2022
       *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
       *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/07/2022 20/07/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
        เดินทาง 18/07/2022 20/07/2022
        *** ราคา 6-7 ท่าน 10,999 ***
        *** ราคา 4–5 ท่าน 11,999 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         22/07/2022 24/07/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         10,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
         เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
         *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
         *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          29/07/2022 31/07/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          10,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
          เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
          *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
          *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           05/08/2022 07/08/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           10,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
           เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
           *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
           *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            12/08/2022 14/08/2022
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            10,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
            เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
            *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
            *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             19/08/2022 21/08/2022
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             10,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
             เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
             *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
             *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              26/08/2022 28/08/2022
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              10,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
              เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
              *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
              *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               02/09/2022 04/09/2022
               การเดินทาง
               Nok Air (DD)
               จำนวน
               ราคา
               10,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
               เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
               *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
               *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                09/09/2022 11/09/2022
                การเดินทาง
                Nok Air (DD)
                จำนวน
                ราคา
                10,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
                เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
                *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
                *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 16/09/2022 18/09/2022
                 การเดินทาง
                 Nok Air (DD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 10,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
                 เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
                 *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
                 *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  23/09/2022 25/09/2022
                  การเดินทาง
                  Nok Air (DD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  10,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
                  เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
                  *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
                  *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   30/09/2022 02/10/2022
                   การเดินทาง
                   Nok Air (DD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   10,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
                   เดินทาง 30/09/2022 02/10/2022
                   *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
                   *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    07/10/2022 09/10/2022
                    การเดินทาง
                    Nok Air (DD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    10,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
                    เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
                    *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
                    *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     14/10/2022 16/10/2022
                     การเดินทาง
                     Nok Air (DD)
                     จำนวน
                     ราคา
                     10,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
                     เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
                     *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
                     *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      21/10/2022 23/10/2022
                      การเดินทาง
                      Nok Air (DD)
                      จำนวน
                      ราคา
                      10,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
                      เดินทาง 21/10/2022 23/10/2022
                      *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
                      *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       28/10/2022 30/10/2022
                       การเดินทาง
                       Nok Air (DD)
                       จำนวน
                       ราคา
                       10,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ถ้ำนาคา และถ้ำนาคี ตามรอยพญานาค ศรัทธายกกำลังสอง
                       เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
                       *** ราคา 6-7 ท่าน 11,999 ***
                       *** ราคา 4–5 ท่าน 12,999 ***
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ