• พาชมมหานครแห่งเมืองแดกู – ชมความงามภูเขาพัลกงซาน – เดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ย่านช้อปปิ้งดงซองโนะ – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋ คิมควางซอกสตรีท    
 • เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง – เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ ที่ Eden Valley Luge – ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี –  แวะตลาดปลาชาลกาชิ                                   
 • RED PINE – ศูนย์โสม –  สกายแคปซูล Sky Capsule Haeundae Blue Line – JUKSEONG DREAM FILMING LOCATION – ปูซานทาวเวอร์ Busan Tower
 • ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ช้อปปิ้งซัมยอนอันเดอร์กราวน์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ 
รหัส 079-9135
วันที่เดินทาง
ม.ค.66 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินคิมแฮ

20.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน U สายการบิน AIR BUSAN ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

22.55   บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีโดย สายการบินแอร์ปูซาน เที่ยวบินที่ BX726

วันที่ 2
สนามบินคิมแฮ – พาชมมหานครแห่งเมืองแดกู – ชมความงามภูเขาพัลกงซาน – เดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ย่านช้อปปิ้งดงซองโนะ – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋ คิมควางซอกสตรีท

06.05   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ **ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา** หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

ออกเดินทางสู่เมือง แดกู (Daegu) เมืองแฟชั่นแดกูนครบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาหลีเมืองแห่งสาวงาม แอปเปิ้ลดัง  สิ่งทอแฟชั่น ผังเมืองเจ๋ง เแหล่งรวมคาเฟ่ สตรีทสุดชิก และเป็นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี ค.ศ.2002  นำทุกท่านสู่ อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน (Palgongsan Natural Park) ที่ตั้งของภูเขาพัลกงซานภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์เป็นหนึ่งในสถานที่มีชื่อเสียงของเมืองแดกู  ขึ้นไปสู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน ภูเขาพัลกงซาน สถานที่มีชื่อเสียงของเมืองแดกูและเป็นเทือกเขาที่มียอดเขาอยู่หลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อว่าภูเขาพัลกงซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เพราะภูเขามีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์ภูเขาลูกนี้เกิดจากการก่อตัวของหินแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันได้ อย่างลงตัวกับหินและป่าไม้ที่หนาแน่น จึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีจะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี และ ช่วงหิมะปกคลุมทั้งภูเขาในหน้าหนาว (ฟรี ! บัตรกระเช้าเคเบิลคาร์ขึ้นจุดชมวิว หากปิดให้บริการ งดคืนเงินค่าบัตร)

บริการอาหารกลางวัน พิเศษ เมนู บะหมี่ลอยฟ้าที่ทุกคนต้องลิ้มลองพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเขาพัลกองซาน

พาทุกท่านนั่งรถชมบรรยากาศรอบเมืองแดกู เมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้  ผ่านชมสถานที่ราชการ  ผ่านสวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง ผ่านศูนย์วัฒนธรรม ผ่านมหาวิทยาลัยแห่งชาติแดกู ผ่านเทศบาลเมืองแดกู และมาถึงจุดสำคัญถนน 3.1 กับบันได 90 ขั้น

พาทุกท่านเดินชมภายนอก ของ โบสถ์โปรแตสแตนต์ แห่งแรกในแดกู เกิดขึ้นจากขบวนการอิสรภาพ 3.1 ทั่วประเทศในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1919 โดยถนนบันไดถูกใช้เป็นทางเดินผ่าน และ ไม่ไกลกัน มีจุดหลบซ่อนตัวนักเรียนจากตำรวจญี่ปุ่น หากเราเดินผ่านถนนเส้นนี้ลงไป จะพบกับ โบสถ์แทกูเจอิล (Daegu Jeil Church 대구제일교회) เรามาชมสถาปัตยกรรมตะวันตกกันบ้างที่  โบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์แห่งแรกของ จังหวัดคยอซังบุก (Gyeongsangbuk-do) ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1898 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1933 ด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและตะวันตกเข้าด้วยกัน บริเวณใกล้ๆ โบสถ์จะเป็นที่ตั้งของบ้านของมิชชั่นนารี และ พิพิธภัณฑ์ยา (Museum of Medicine) สามารถเยี่ยมชม และถ่ายรูปสวยๆ ได้ค่ะ

นำทุกท่านสู่ ถนนแห่งศิลปะ “Kim Kwang Seok Street” เป็นศิลปะบนผนังที่ทำไว้เพื่อรำลึกถึง คิมกวังซอก ศิลปินเพลงโฟล์คในตำนาน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคนหนึ่งในเกาหลีใต้ อารมณ์เพลงก็จะประมาณช้าๆ คล้ายกับน้าหงา คาราวาน หรือพี่ปู-พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ เล่นคนเดียวง่ายๆ สบายๆ โดยบริเวณกำแพงก็จะเต็มไปด้วยภาพวาดบนผนัง เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินท่านนี้ ถนนเส้นนี้สวยและสะอาดมาก เรียกว่าดูแลกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียว และศิลปินคนนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็น ศิลปินนักร้อง นักดนตรีที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาลของเกาหลีใต้ในยุค 1980-1990 มีนักท่องเที่ยวเกาหลี เดินทางมาถ่ายรูปกันเยอะพอสมควร ส่วนใครที่อยากจะมาเที่ยวแดกู จะแวะมา “คล้องกุญแจ” ล็อคใจสำหรับคู่รักก็ได้นะคะ

นำทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ดงซงโน (Dongseongno) เอาใจสายช็อปปิ้ง ตั้งใจกลางเมืองแดกูหรือ เมียงดองแห่งแดกู (ใหญ่โตกว่าย่านเมียง ดองประมาณ 5 เท่า) จุดเชื่อมสถานที่สำคัญและเชื่อมผู้คนให้มารวมตัวกัน ตลอดความยาวกว่า 1กิโลเมตร จะพบร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขาย สินค้า เสื้อผ้าแฟชั่น ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและมีสีสัน อยากให้ท่านสังเกตุว่า ถนนทางเดินนั้นกว้างขวางเดินสบายกว่าในโซล ทางฟุตบาทก็เรียบ เสมอกัน ร้านค้าแบรนด์จะมีขนาดใหญ่โต แต่ละร้านไม่มีกันสาดยื่นออกมา แข่งกันแต่งร้านได้สวยงาม

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู JIMDAK

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3
เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง – เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ ที่ Eden Valley Luge – ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – แวะตลาดปลาชาลกาชิ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยังสกีรีสอร์ท Eden Valley Luge รีสอร์ทสกีที่อยู่ทางใต้สุดของเกาหลีตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของภูเขากาจีซาน ภูเขาชองซาน และภูเขาชินบูลซาน ประกอบด้วยเนินสกี 7 สโลป รวมทั้งหมด 6 กม. มีความลาดชันที่ยาวที่สุดที่วัดได้ 1.5 กม. และมีลิฟท์ POMA ที่มีความเร็วสูง สามารถขนส่งได้ 16,000 คนต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีคอร์สขี่ม้า สวนน้ำและคอนโดมิเนียมเพื่อให้ครอบครัวสามารถเพลิดเพลินกับการพักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายได้ในเวลาเดียวกัน (ไม่รวมค่าใช้จ่าย ชุดสกี อุปกรณ์สกี และค่า SKI LIFT)

บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร เมนู PORKGUKBAP 

จากนั้นนำท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูกละมุดบ้านเราเลย ให้ท่านได้เห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอรี่แบบไร้สารพิษ ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ผลผลิตที่อร่อยปราศจากสารพิษ ให้ท่านสามารถชิมสตอเบอรี่ตามอัธยาศัย….

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสำอางเกาหลี ที่คนดังสวย หล่อสายเกา ไม่ต้องพึ่งมีดหมอ แค่ใช้ครีมหน้าก็เด้ง ตึงได้ ด้วยนวัตกรรมใหม่จากเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ

พาท่านแวะ ตลาดปลาชากาลชิ สถานที่เราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี1950 เป็นต้นมา ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายมา ประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายๆยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก

เย็น   อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกทานอาหารทะเลได้เต็มที่

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NO 25 HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
RED PINE – ศูนย์โสมเกาหลี – สกายแคปซูล Sky Capsule Haeundae Blue Line – JUKSEONG DREAM FILMING LOCATION – ปูซานทาวเวอร์ Busan Tower

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย น้ำมันสนเข็มแดงตามตำหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอนที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรปัจจุบันได้นำมาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีที่สุดออกมาในรูปแบบที่ทานได้ง่ายและบำรุงสุขภาพได้ดีที่สุดน้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบหลอดเลือดเคลียร์หลอดเลือดที่อุดตันลดคลอเลสเตอรอลความดันเบาหวานป้องกันเส้นเลือดตีบแตกตันอีกทั้งยังช่วยให้การผ่อนคลายหลับสนิทมากขึ้นผิวพรรณดูมีสุขภาพดีรับประทานเป็นประจำร่างกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ

นำท่านสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรควงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า

พาทุกท่านไปตื่นตาตื่นใจกับการนั่ง สกายแคปซูล Sky Capsule Haeundae Blue Line Park (ไม่รวมค่าTICKET) อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดังไปทั่วโซเชียล สายคอนเทนท์ห้ามพลาด เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ที่มีสีสันสดใส โดยจะมีทั้งหมด 4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง เป็นสีสันที่ถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟ้าสวยๆ ได้ดีมากๆ ซึ่งต่อหนึ่งคันรถนั้น จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน วิ่งอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมือง แลนด์มาร์คสวยๆ ของปูซานอย่าง สะพาน Gwangan สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิว

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BUDAEJIGAE

นำท่านเดินทางสู่ JUKSEONG DREAM FILMING LOCATION โบสถ์ริมทะเล ที่จัดว่าสวยที่สุดในปูซาน เป็นสถานที่อีกที่นึง ที่คู่บ่าว-สาวหรือคู่รักจะพากันมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งยอดฮิตของคนเกาหลี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่ถ่ายละครเกาหลี ถ่ายMV ต่างๆ ถ้ามาช่วงค่ำๆก็จะสวยด้วยแสงไฟไปอีกแบบนะค่ะ

พาทุกท่านสู่ ปูซานทาวเวอร์ Busan Tower หนึ่งในแลนด์มาร์คแห่ง เมืองปูซาน ตั้งอยู่บริเวณอุทยานยงดูซาน เป็นจุดชมวิวที่สูง 120 เมตร ของเมืองปูซาน ให้ท่านเพลิดเพลินชม ทัศนียภาพที่สวยงาม ชมวิวเมืองปูซานละวิวทะเลได้ถึง 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์)

บริการอาหารเย็น เมนู PORKKALBI

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NO 25 HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ศูนย์สมุนไพรฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) – ซัมยอนอันเดอร์กราวน์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุง และดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท็อกสารพิษออกจากร่างกาย ซึ่งจัดเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน

เที่ยง   อิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้ง

นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ ซัมยอนอันเดอร์กราวน์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ Seomyeon Underground Shopping Center (서면지하도상가) เป็นย่านช้อปปิ้งราคาถูกที่อยู่ในสถานีรถไฟใต้ดิน  ที่ขาช้อปมักจะนิยมแวะเดินเลือกซื้อข้าวของกัน เพราะนอกจากจะสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางแล้ว สินค้าแฟชั่นมีให้เลือกซื้อหลากหลาย ราคาไม่แพง ทั้งเสื้อผ้า ชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่กระทั่งวัยทำงาน จะแบรนด์เนมหรือโนเนมก็สามารถเลือกซื้อได้ ที่นี่เป็นที่ช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดในปูซาน

17.00   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR BUSAN เที่ยวบินที่ BX725   

21.00   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR BUSAN สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม (จำกัดจำนวน 1 ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มี การเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ โดยแผนประกันจะครอบคลุมการเดินทาง อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนี้โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้ตามเว็ปไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับประกัน กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ สนามบินวันแรก 1,500บาท สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 • ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,000 บาท / ครั้ง / ท่าน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ก.ย.65 - มี.ค.66
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 49,900 บาท
 • เม.ย.66
 • 8 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 67,999 บาท
 • กย.65 - ธค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 19,900 บาท