• เที่ยวเทศกาลดอกซากุระบานจินเฮ และอุโมงค์ดอกซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา
  • ชมทุ่งดอกคาโนล่า Yuchae Festival Daejeo Park
  • ถ่ายรูปกับคาเฟ่ริมทะเลบรรยากาศซานโตรินี่ CORALANI CAFÉ 
  • เดินเล่นริมทะเลหมู่บ้านวิวดี ฮวินยออุล แวะชิมอาหารทะเลสดๆ ตลาดปลาจากัลชิ
  • นั่งรถไฟจิ๋วสุดคิ้วท์ Sky Capsule ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ถนนนัมโพดง
  • เก็บจุดเช็คอินสุดฮิต THE BAY 101 กับวิวสุดปังอลังการ
รหัส 008-3247
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

22.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5/6 เคาน์เตอร์สายการบินเจจูแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2
สนามบินกิมแฮ • เทศกาลดอกยูแจ สวนแดโจ • สถานีรถไฟคยองฮวา • เทศกาลดอกซากุระจินแฮ • The Bay 101

01.10 น.   ออกเดินทางสู่ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดย เที่ยวบินที่ 7C2252 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

08.35 น.   เดินทางถึง สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้

นำทุกท่านเดินทางสู่ เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK สวนสาธารณะริมแม่น้ำนักดงแห่งเมืองปูซานที่จะกลายเป็นทุ่งดอกยูแชสีเหลืองอร่ามไกลสุดลูกหูลูกตา ในงานเทศกาล Busan Nakdong River Canola Blossom Festival สำหรับชมดอกยูแช ซึ่งรู้จักกันในชื่อดอกเรปซีด หรือดอกคาโนล่า โดยจะมีการจัดซุ้ม และทางเดินไปตามทุ่งดอกสีเหลืองนี้ มีวิวเป็นทั้งแม่น้ำและภูเขา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างต้นเดือนถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี และยังถือว่าเป็นงานเทศกาลทุ่งดอกคาโนล่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย

หมายเหตุ : เนื่องจากการบานของดอกยูแชขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกยูแชไม่บาน หรือทางสถานที่ยกเลิกการจัดเทศกาล บริษัทฯขออนุญาตไม่นำท่านไป และจะไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น “อุทยานแทจงแด”

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน เมนู ชาบู ชาบู

จากนั้น เดินทางไปยัง สถานีรถไฟคยองฮวา จุดชมซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน พบกับอุโมงค์ดอกซากุระที่ปลูกเรียงรายขนานไปกับทางรถไฟระยะทางยาวถึง 800 เมตร ที่กำลังแผ่กิ่งก้านสวยงาม ดึงดูดให้ทุกคนอยากชมความสวยงามด้วยตาตัวเอง ซึ่งปัจจุบันเป็นแค่ตัวสถานีที่ไม่มีรถไฟมาจอด แต่ได้กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมดอกซากุระมากที่สุดแห่งหนึ่ง

นำท่านชมเทศกาลชมเทศกาลดอกซากุระที่ดัง และสวยที่สุดในประเทศเกาหลี เทศกาลดอกซากุระบานจินแฮ จะเต็มไปด้วยดอกซากุระสายพันธุ์เกาหลีที่บานสะพรั่งอยู่ทั่วเมืองหลายแสนต้น ซึ่งที่เกาหลีจะเรียกว่า “ดอกพ็อตกต” ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด! คลองยอชวาชอน ซึ่งจะมีต้นซากุระเรียงรายเป็นอุโมงค์สีชมพูบานสะพรั่งสวยงาม และขนาบข้างไปด้วยดอกคาโนล่า ซึ่งจะบานพร้อมๆ กับช่วงที่ดอกซากุระบานด้วย หมายเหตุ: ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน หรือในช่วงที่ดอกซากุระบาน ทั้งนี้การบานของดอกซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี

นำท่านไปเก็บจุดเช็คอินสุดฮิต THE BAY 101 รับรองว่าวิวสวยปังอลังการมากๆ ช่วงเวลาที่แสงไฟจากตึกตกลงนั้น ส่องลงมาสะท้อนกับพื้นน้ำด้านล่างนี่แหละ เป็นช่วงที่ต้องแชะภาพเอาไว้เลย เพราะจะเป็นภาพที่สวย และโรแมนติกสุดๆ

เย็น   บริการอาหารเย็น เมนู บลูโกกิ

จากนั้น พักที่ ARBAN HOTEL SEOMYEON OR YEONSA / MARIANNE HOTEL BUSAN / AQUA PALACE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 3
ซองโดสกายวอล์ค • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • รถไฟจิ๋วลอยฟ้า สกายแคปซูล • ตลาดแฮอึนแด

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น เดินเล่นบนสะพานกระจกริมทะเล ซองโดสกายวอล์ค มาปูซานทั้งที่ต้องไม่พลาดไปตามรอยเจ้าเด็กแฝดสาม “แทฮัน มินกุก มันเซ” แห่งรายการ The Return of Superman เดินเล่นกินลมชมวิวบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในปูซาน ตัวสะพานโค้งไปโค้งมาทอดตัวยาวไปตามแนวชายหาดและยื่นตัวออกไปในทะเล รูปร่างคล้ายกับมังกรที่กำลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้า บนพื้นสะพานทำมาจากไม้ และพื้นกระจก Temper Glass อยู่ตรงกลาง เวลาเดินจะสามารถมองเห็นผืนน้ำด้านล่างได้เลย เป็นอีกจุดชมวิวที่สวยสุดๆ และถ่ายรูปได้ฟินมากๆ แต่ถ้าอยากชมวิวทะเลปูซานมุมสูงต้องลองไปนั่งกระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise ที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะกับชายหาดซงโด (ไม่รวมค่ากระเช้า) จากนั้นเติมความสดใสในที่ๆ เต็มไปด้วยสีสันกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านสีพาสเทลแสนน่ารักที่แยกตัวออกมาจากความวุ่นวายในเมือง ตัวบ้านเรือนตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกเรียงลดลั่นกันตามความลาดชัน จนได้รับการขนานนามว่า “ซานโตรินีเกาหลี” นอกจากมีการทาสีสันตามบ้านเรือนให้ดูสวยงามแล้ว ยังมีการประดับตกแต่งด้วยรูปปั้น และงานศิลปะแบบต่างๆ ไปทั่วบริเวณ รูปปั้นที่โด่งดังที่สุดคงจะหนีไม่พ้น รูปปั้นของเจ้าชายน้อย จุดถ่ายรูปสุดฮิตที่นักท่องเที่ยวต่อแถวกันยาวเหยียด สำหรับสายจัดเต็มสามารถเช่าชุดนักเรียนเกาหลีเดินฟินๆ ประหนึ่งเป็นนางเอกซี่รี่ย์ไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆ ได้เช่นกัน

นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมน้ำแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอื่นๆ มีให้เลือกมากมาย และนำชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลีนำมาใช้รักษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน เมนู จิมทัค

จากนั้น นำท่านไปนั่ง รถไฟจิ๋วลอยฟ้า SKY CAPSULE แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของปูซาน รถไฟจิ๋วสุดคิ้วท์วิ่งเรียบชายทะเล และแล่นผ่านแลนด์มาร์คสำคัญๆ อย่างสะพานแขวนควังอัน สะพานที่ยาวเป็นอันดับที่ของเกาหลี และประภาคารสีขาวแดงแห่งเกาะออยุคโด จุดเด่นของ Sky Capsule อยู่ที่สีสัน และขนาดเล็กแสนกะทัดรัด เจ้ารถไฟคันปุ๊กปิ๊กขบวนนี้สามารถนั่งได้มากสุดไม่เกิน 4 คน เดินทางออกจาสถานี Mipo ไปยังสถานี Cheongsapo เสพบรรยากาศฟินๆ ริมทะเลตลอดระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ชิมของอร่อยๆ ที่ ตลดาแฮอึนแด ตัวตลาดเป็นถนนยาวๆ เรียงรายไปด้วยร้านค้าตลอดสองฝั่ง มีขนาดเล็กๆ ไม่ใหญ่นัก แต่เป็นตลาดที่นิยมมากเพราะอยู่ตรงข้ามกับหาดแฮอุนแด ใช้เวลาเดินมาไม่นานก็ถึงแล้ว เต็มไปด้วยอาหารทะเลสด ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารเมนูยอดอฮิต ไม่ว่าจะเป็นกุกซูหรือแนงมยอนก็หากินได้ ส่วนสตรีทฟู้ดอย่างต็อกบกกี คิมบัพ โอเด้ง น่าลิ้มลองไม่แพ้กัน ใครจะลองมากินอาหารท้องถิ่นสไตล์ปูซานก็มาที่นี่ได้เลย

ค่ำ   บริการอาหารเย็น เมนู แฮมุนทัง

จากนั้น พักที่ ARBAN HOTEL SEOMYEON OR YEONSA / MARIANNE HOTEL BUSAN / AQUA PALACE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 4
สวนยงดูซาน • ปูซานทาวเวอร์ • ศูนย์สมุนไพรโสม • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน • หมู่บ้านฮวิลยออุน • ดิวตี้ฟรี • ตลาดปลาจากัลซี • ถนนนัมโพดง

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น เดินทางไปยัง สวนยงดูซาน สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองปูซาน เต็มไปด้วยต้นซากุระ และต้นไม้กว่า 70 สายพันธุ์ ภายในสวนแห่งนี้ยังมี หอคอยปูซาน หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองปูซานที่สูง 120 เมตร และเปิดให้ขึ้นไปชมวิวของเมืองได้โดยรอบที่จะสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงค่ำจะเห็นแสงสีของเมืองปูซานอย่างชัดเจน

นำชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้สะอาด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย นำชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงตับ ล้างตับ ทำให้ตับแข็งแรง สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย แม้ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู กิ่ง ก้าน ใบ เป็นสมุนไพรได้หมด แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสุราได้อย่างยอดเยี่ยม

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน เมนู พอร์คคาลบิ

จากนั้น เดินเล่นชมวิวเพลินๆ หมู่บ้านฮวินยออุล ที่มีบรรยากาศรอบๆ สวยไม่น้อยหน้าหมู่บ้านคัมชอนเลย ด้วยโลเคชั่นที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงและวิวทะเลที่สวยงาม มีร้านอาหาร และคาเฟ่สวยๆ มากมาย ซึ่งร้านเด็ดร้านดังที่มาแล้วห้ามพลาด “ฮวินยออุลจอมปัง” ร้านรามยอนริมทะเลปูซาน ซึ่งจุดเด่นของร้านคือ วิวริมทะเลสวยๆ และรามยอนที่รสชาติอร่อยมากๆ

แวะชิมอาหารทะเลสดๆ ตลาดปลาจากัลชี แหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ภายในจะมีสัตว์น้ำแปลกๆ จำนวนมาก และยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วย โดยปลาหรือสัตว์ทะเลก็จะมากันแบบสดๆ มีร้านค้าทั้งในตัวอาคาร และภายนอกอาคารมากมาย ด้านหลังตลาดสามารถเดินชมวิวท่าเรือได้ จากนั้นไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี พบกับแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก และสถานที่สำหรับการช้อปปิ้งที่มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย

อิสระช็อปปิ้งที่ ย่านนัมโพดง ถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากอีกแห่งหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นตลาดเมียงดงแห่งเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในกรุงโซล นอกจากนั้น ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วย คลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และยังเป็นย่านที่สำคัญที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึ่งปูซานนั้นได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน” (BIFF) ในเดือนตุลาคมของทุกปี

ค่ำ   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

จากนั้น พักที่ ARBAN HOTEL SEOMYEON OR YEONSA / MARIANNE HOTEL BUSAN / AQUA PALACE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 5
คาเฟ่ CORALANI CAFÉ • วัดแฮดงยงกุกซา • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินกิมแฮ • กรุงเทพฯ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น จิบชากาแฟพร้อมชมวิวทะเลสวยๆ กันที่ CORALANI CAFÉ คาเฟ่โทนสีขาว-ฟ้า ชวนให้นึกถึงบรรยากาศบ้านสีขาวบนหน้าผาของเมืองซานโตรินี่ ซึ่งคาเฟ่มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นแรกของคาเฟ่เรียกง่ายๆ ว่า “Ground Floor” ชั้นสองนั้นมีชื่อเรียกว่า “Ocean” ชั้นที่สามเรียกว่า “Sky” และชั้นที่สี่จะเป็นโซน “Roof Top” ส่วนมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่มาแล้วต้องไปเก็บภาพสวยๆ จะเป็นโซนกลางแจ้ง ทางร้านนั้นออกแบบให้มีสเปซที่ยื่นออกไปริมทะเล ตกแต่งด้วยบีนแบ็คสีฟ้าวางเรียงไปตามขั้นบันได ดูเข้ากันกับท้องทะเลสีครามได้ดี (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และของว่าง)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม

เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยการไปไหว้พระขอพร วัดแฮดงยงกุกซา วัดพุทธที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงเรื่องวิวริมทะเลที่สวยงามที่สุดในปูซาน มีเจดีย์สามชั้น และรูปปั้นสิงโตสี่ตัวหันหน้าออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ส่วนตรงกลางวัดจะมีถ้ำเล็กๆ ให้เดินลงไป ด้านล่างจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คนเกาหลีเรียกกันว่า “ยักซูทอ” ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะในวันขึ้นปีใหม่ เหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลีมักพากันมาอธิษฐานขอพร ตามคำขวัญของวัดแห่งนี้ที่กล่าวว่า ..อย่างน้อยหนึ่งในความปรารถนาของคุณจะได้รับการตอบรับ ผ่านการสวดอ้อนวอนที่จริงใจของคุณ..

แวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลลี่ยาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์ เรียลบราวนี่ และ เปเปโร่ เป็นต้น

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน

20.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ 7C2251 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

00.10 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข