เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum)
เมืองยากาเตรินบุร์ก (Yakaterrinburg)
รถไฟทรานไซบีเรีย
สำรวจรุงมอสโคว์ (Moscow)
เข้าชมพระราชวังเครมลิน

แพ็คเกจรัสเซีย Trans-Siberian, Russia, Soda Tour โซดาทัวร์,
รหัส 027-0124
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
51,400 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร - อีร์คุตสค์

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ S7-76332 เวลา 17.05 – 23.55 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศรัสเซีย ) เคาน์เตอร์ M ชั้น 4 (ประตู 7)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.  

เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) ประเทศรัสเซีย เดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับรับจากสนามบินส่งที่พัก
 • ไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่บริการทัวร์
 • เข้าพักที่ COURTYARD BY MARRIOT หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
อีร์คุตสค์ - ยากาเตรินบุร์ก

เช็คเอาท์และออกเดินทางเที่ยวชมเมืองใหญ่แห่งไซบีเรียที่ได้ขึ้นชื่อว่า ปารีสแห่งไซบีเรีย “Paris of Siberia” เดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) สถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆที่พบในทะเลสาบไบคาล ซึ่งหาชมที่ไหนไม่ได้ในโลกและเดินทางสู่เนินเขาเชียร์สกี (Chersky Stone) โดยนั่งกระเช้าสกี เพื่อชมวิวของทะเลสาบไบคาลอันกว้างใหญ่ และไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ (The Taltsy Museum of architecture and Ethnography) ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวอีร์คุตสค์แบบดั้งเดิม และเริ่มต้นเส้นทางทรานไซบีเรีย (Trans-Siberian Train) ด้วยรถสายที่ยาวที่สุดในโลก มุ่งหน้าสู่เมืองยากาเตรินบุร์ก (Yakaterrinburg)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ – มัคคุเทศก์ท้องถิ่นช่วงชมมือง – รถไฟทรานไซบีเรีย พักบนรถไฟทรานไซบีเรีย
วันที่ 3
เดินทางโดยรถไฟทรานไซบีเรีย

รถไฟทรานไซบีเรียเป็นอีกหนึ่งเส้นทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเปิดประสบการณ์ใหม่ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง กับบรรยากาศที่สุดโรแมนติก และดื่มด่ำกับสิ่งอำนวยความสะดวก ความสวยงามภายในขบวนรถไฟ

 • พักบนรถไฟทรานไซบีเรีย
 • ไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่บริการทัวร์
วันที่ 4
ยากาเตรินบุร์ก

เดินทางถึงเมืองยากาเตรินบุร์ก (Yakaterrinburg) เมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นขั้นระหว่าง 2 ทวีปคือยุโรปและเอเชีย ทำให้การเกิดการผสมผสานระหว่าง 2 วัฒนธรรมอันสวยงาม เริ่มต้นที่จุดแบ่งเขตทวีปเอเชียและยุโรป (Europe and Asia Obelisk) และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นินายามา (Romanov’s Monastery) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบศาสนกิจของชาวเมือง

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ – มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • เข้าพักที่ NOVOTEL YEKATERINBURG CENTER หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ยากาเตรินบุร์ก - มอสโคว์

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองกรุงมอสโคว์ (Moscow) ด้วยรถไฟทรานไซบีเรีย ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติ ภูเขา ทะเลสาบ สุดแสนโรแมนติกอย่างต่อเนื่อง ใหม่ๆ สัมผัสเส้นทางแปลกใหม่ที่เป็นเส้นที่ยาวที่สุดในโลก

 • พักบนรถไฟทรานไซบีเรีย
 • ไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่บริการทัวร์
วันที่ 6
กรุงมอสโคว์

เดินทางถึงกรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจทางด้านการเงิน การศึกษา เป็นเมืองที่ประชากรหนาแน่นที่สุด เที่ยวชมความงามความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงประเทศรัสเซีย จัตุรัสแดง (Red Square) ใจกลางเมืองมอสโคว์ แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ เดอ ซาร์เวีย (The Cathedral of Christ saviour) มหาวิหารโดมทองเป็นโบสถ์ออโธดอกซ์ที่สูงที่สุดในโลก ไปต่อที่สุสานและสำนักชีโนโวเดวิชี (The Novodevichy Convent) เคยเป็นที่พักของของภรรยาของครอบครัวผู้หญิงในสังคมชั้นสูงของประเทศรัสเซีย ไปต่อที่เนินเขา Poklonnaya สถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงมอสโกซึ่งมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองอยู่มากมาย ท้ายสุดไปเที่ยวช้อปปิ้งบนถนนสุดครึกครื้นอย่าง Tverskaya Street

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • เข้าพักที่ COURTYARD BY MARRIOTT MOSCOW CITY CENTER หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
กรุงมอสโคว์

ท่องเที่ยวมอสโคว์เริ่มต้นที่สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro) ชมความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบจากนั้นไปต่อที่พระราชวังหลวงเครมลิน (Grand Kremlin Palace) เข้าชมมหาวิหารเซนต์เบซิล (St.Basil’s Cathedral) โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น landmark สำคัญของกรุงมอสโคว์ จากนั้นเข้าชมพระราชวังหลวงเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆของรัสเซีย ต่อมาได้กลายเป็นโบสถ์อัสสัมชัญและพิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • เข้าพักที่ COURTYARD BY MARRIOTT MOSCOW CITY CENTER
วันที่ 8
กรุงมอสโคว์ - โดฮา - กรุงเทพมหานคร

เดินทางไปยังสนามบินโดโมเดโดโว เพื่อทำการเช็คอิน คืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร แนะนำสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7-4749 เวลา 09.50 – 15.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศกาตาร์) และรอต่อเครื่อง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย สายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7-4873 เวลา 20.25 – 06.55 น. (+1) (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 • รถตู้รับจากที่พักไปสนามบิน
 • ไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่บริการทัวร์
วันที่ 9
โดฮา - กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถตู้ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถ พูดอังกฤษ ) 5 วัน
 • ค่าตั๋วรถไฟทรานไซบีเรีย ชั้นประหยัด (ชั้น 2) 3 คืน
 • ค่าตั๋วรถไฟเดินทางระยะสั้นในกรุงมอสโค (วันที่ 7)
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดอังกฤษ (เฉพาะวันที่ท่องเที่ยวชมเมืองในวันที่ 2, 4, 6 และวันที่ 7 ของการเดินทาง)
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่คนขับ
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์ไบคาล, จุดชมวิวเนินเชียร์สกี, พิพิธภัณฑ์ทอล์ทซี่
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 • ทิปอื่นๆนอกเหนือจากค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย