รับจัดกรุ๊ปเหมาญี่ปุ่น

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาวเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย เป็นที่ตั้งของพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นวัดที่เคารพนับถือ ภูเขาตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยว ดอยเสมอดาวยังขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งรวมถึงน้ำตก ป่าไม้ และถ้ำ

ดอยเสมอดาวเป็นภูเขาในเทือกเขาพระธาตุแช่แห้งในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นจุดที่สูงที่สุดในช่วง 2,285 เมตร (7,497 ฟุต) ภูเขาตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากเมืองแม่ฮ่องสอนไปทางตะวันออกประมาณ 50 กิโลเมตร (31 ไมล์)

ดอยเสมอดาวเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเดินป่าและนักปีนเขา มีหลายเส้นทางขึ้นไปบนยอดเขา ตั้งแต่ง่ายไปยาก เส้นทางที่นิยมที่สุดคือเส้นทางที่เริ่มต้นจากหมู่บ้านบ้านนายอง เส้นทางนี้ใช้เวลาสองถึงสามวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ดอยเสมอดาวยังเป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์หายากมากมาย ได้แก่ หมีดำเอเซียติก ชะนี และแพนด้าแดง

ทัวร์น่าน

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาวเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย เป็นที่ตั้งของพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นวัดที่เคารพนับถือ, Soda Tour โซดาทัวร์, ทัวร์น่าน

เหตุผลดี ๆ ของการใช้บริการบริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 

 1. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เปิดทำการมามากกว่า 20 ปี มีทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญทุกเส้นทางทั่วโลก มีมัคคุเทศก์ที่พร้อมให้บริการตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
 2. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างน่าสน โดดเด่น และแตกต่าง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง (รส รูป กลิ่น เสียง) และรวดเร็วภายใน 3 วัน
 3. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทาง ที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วบอกต่อและกลับมาใช้บริการ กว่า 100  กรุ๊ปต่อปี
 5. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการอบรมทีมงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานบริการ มีใจรักพร้อมปลูกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารก็มีธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบท่องเที่ยว คุณภาพต้องเหมาะสมกับราคา
 6. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่ท่านกำหนดเองได้
 7. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัยในองค์กร จากวิกฤติหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะ โควิด 19 เราเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนได้รับผลตอบรับที่พึงพอใจ 100 %
 8. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการจัดนำเที่ยวที่เน้นปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการของสาธารณสุข หรือ New Normal โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน
 9. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
 10. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันโลก มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านทาง Social Media อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 11. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมเรียนรู้จาก Feedback ของลูกค้า และนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 12. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ใด้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่จะทำให้ท่านสะดวกสบาย และประทับใจ พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

สอบถามโปรโมชั่น ทัวร์น่าน 2565

TEL 02-121-7282
LINE @sodatour
WEBSITE https://sodatour.com

 

แชร์โฟสนี้